• INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH:

  Informujemy, że została ogłoszona ustawa o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych (ustawę można znaleźć TUTAJ)

  Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przedsiębiorstwa energochłonne mogą wybrać jedną z poniższych form wsparcia:

  • opartą o ustawę Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r
   W takim przypadku w pierwszym półroczu 2019 przedsiębiorstwo jest rozliczane po cenach z 30.06.2019, natomiast w drugim półroczu może się ubiegać o pomoc de minimis poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Zarządcy Rozliczeń
  • oparte o ustawę o systemie rekompensat z dnia 19 lipca 2019
   W takim przypadku przedsiębiorstwa energochłonne składać oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do skorzystania ze sposobu rozliczeń, który wynika z ustawy wymienionej w punkcie powyższym.

  Oświadczenie należy złożyć do sprzedawców energii oraz Zarządcy Rozliczeń w ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy o systemie rekompensat

Sprawdź, co gwarantuje ustawa i co musisz zrobić, aby zapewnić sobie ceny w niej przewidziane:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku ceny dla Klientów będą dostosowane do cen z dnia 30.06.2018. Jakie działania musisz podjąć, aby zagwarantować sobie rozliczanie zgodnie z ustawą:

dla pierwszej połowy roku

Jeśli dnia 30.06.2018 byłeś naszym Klientem nie musisz podejmować żadnych działań.

W przypadku, gdy po dniu 30.06.2018 zmieniłeś sprzedawcę wówczas należy dostarczyć nam fakturę lub duplikat faktury z dnia 30.06.2018. Szczegóły

dla drugiej połowy roku

 • Mikro oraz małe przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz szpitale

  powinny do dnia 13 sierpnia złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego, które pozwoli na rozliczanie ich zgodnie z założeniami ustawy

 • Klienci indywidualni

  Jeśli byłeś naszym Klientem dnia 30.06.2019 – nie muszą podejmować żadnych działań. W innych przypadkach powinieneś dostarczyć do nas fakturę lub duplikat faktury. Szczegóły

 • Średnie i duże przedsiębiorstwa

  powinny złożyć odpowiedni wniosek do Zarządcy rozliczeń - https://www.zrsa.pl/

 • Nowe stawki energii elektrycznej

  Jeśli otrzymałeś list od innogy z nowymi stawkami energii elektrycznej od 1 sierpnia 2019 roku (taryfa A, B, C i R), lecz do dnia 13 sierpnia b.r. złożyłeś Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej, to nowe stawki wyszczególnione w dostarczonym piśmie będą obowiązywać Twoją firmę lub instytucję dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Gdzie mogę złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego?

Oświadczenie powinno być złożone przez mikro, małe przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne i szpitale.

Dokument musisz dostarczyć do innogy Polska do dnia 13 sierpnia 2019

Oświadczenia możesz przesłać na adres:
innogy Polska
ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa

lub złożyć osobiście w naszych Salonach.
Umów wizytę w Salonie innogy.

Wzór oświadczenia można znaleźć TUTAJ

Co muszę zrobić jeśli dnia 30.06.2018 nie byłem Klientem innogy Polska?

W przypadku gdy nie byłeś naszym Klientem w dniu 30.06.2018 i zmieniłeś sprzedawcę wówczas musisz:

 • Fakturę lub duplikat faktury lub ich kopię za okres obejmujący dzień 30.06.2018 r. lub
 • Potwierdzenie korzystania z cen ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) – tylko w przypadku, gdy takie ceny Cię obowiązywały Państwa dnia 30.06.2018 r. Wzór potwierdzenia można znaleźć TUTAJ
 • DODATKOWO: W sytuacji, gdy korzystałeś z usług sprzedawcy rezerwowego – prosimy o potwierdzenie korzystania z tych usług na dzień 30.06.2018 r. Wzór potwierdzenia można znaleźć TUTAJ
 • Fakturę lub duplikat faktury lub ich kopię za okres obejmujący dzień 30.06.2018 r. lub
 • Potwierdzenie korzystania z cen ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) – tylko w przypadku, gdy takie ceny obowiązywały Cię dnia 30.06.2018 r. (Wzór potwierdzenia można znaleźć TUTAJ) lub
 • Dokumenty lub ich odpisy zawierające ceny i stawki opłat obowiązujące dnia 30.06.2018 r. oraz zestawienia punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat obowiązujących w tym dniu – tylko w przypadku, gdy energia elektryczna kupiona została w trybie przewidzianym w ustawie – Prawo zamówień publicznych
 • DODATKOWO: W sytuacji, gdy korzystałeś z usług sprzedawcy rezerwowego – prosimy o potwierdzenie korzystania z tych usług na dzień 30.06.2018 r. Wzór potwierdzenia można znaleźć TUTAJ

W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty:

Dokumenty w formie papierowej możesz wysłać na adres:
innogy Polska S.A. ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa

lub złożyć osobiście w dowolnym Salonie innogy.
Umów wizytę w Salonie innogy.

Faktury elektroniczne oraz duplikaty faktur elektronicznych możesz przesłać poprzez formularz kontaktowy:

Co w przypadku, gdy nie jestem już Klientem innogy Polska, a potrzebuje otrzymać duplikat faktury?