Średnie zużycie energii elektrycznej w poszczególnych grupach przyłączeniowych odbiorców

Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]

roczne miesięczne dobowe
II A 28 541,64 2 378,47 78,20
III B1, B2 1 351,65 112,64 3,70
IV C2 133,59 11,13 0,37
Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [kWh]

roczne miesięczne dobowe
V C1, G 2 446,14 203,85 6,70
Grupa przyłączeniowa II
Odpowiadająca grupa taryfowa A
roczne 28 541,64
miesięczne 2 378,47
dobowe 78,20
Grupa przyłączeniowa III
Odpowiadająca grupa taryfowa B1,B2
roczne 1 351,65
miesięczne 112,64
dobowe 3,70
Grupa przyłączeniowa IV
Odpowiadająca grupa taryfowa C2
roczne 133,59
miesięczne 11,13
dobowe 0,37
Grupa przyłączeniowa V
Odpowiadająca grupa taryfowa C1, G
roczne 2 446,14
miesięczne 203,85
dobowe 6,70