O raporcie

Obszar smart living obejmuje kategorie związane z inteligentnym zarządzaniem i funkcjonowaniem w mieście(smart city), pracą (smart workplace), przemieszczaniem się (smart transport) oraz domem (smart home). Choć trzonem pojęcia jest hasło smart - łączone głównie z technologią i internetem - to o smart living należy myśleć w szerszym kontekście pamiętając, że celem wdrażania tej idei nie jest technologizacja naszego życia, a raczej stworzenie bezpiecznej, efektywnej, energooszczędnej, spersonalizowanej, ekologicznej i lepiej zarządzanej przestrzeni życiowej.

W raporcie „Smart living” opracowanym na zlecenie innogy Polska przez infuture hatalska foresight institute przedstawione zostały nowoczesne rozwiązania w obszarze smart livingu, a także kluczowe trendy oraz wyzwania dla tego sektora.

Pobierz raport

filip-thon-1230

Filip Thon, Prezes Zarządu innogy Polska S.A. (do 2021 r.)

Coraz powszechniej występujące w polskich domach i biurach rozwiązania typu „smart”, pozwalają na podniesienie efektywności energetycznej budynków oraz poprawę komfortu życia. Staje się to możliwe dzięki funkcjonalnościom, głównie z zakresu monitorowania, analizy, a w konsekwencji także odpowiedniego wykorzystania wielu danych, w tym nt. naszych zachowań.

innogy Polska, będąc aktywnym kreatorem i uczestnikiem procesu transformacji gospodarki w kierunku gospodarki efektywnej, dopasowanej do potrzeb klientów, a przy tym niskoemisyjnej i zdecentralizowanej, opracowuje dla swoich Klientów rozwiązania i usługi wpisujące się w ideę smart livingu, które pozwalają usprawnić codzienne funkcjonowanie. Smart living to dla nas bowiem zarówno starania o jak najwyższą efektywność energetyczną przy zachowaniu najwyższych standardów energetycznych, jak też dbałość o wygodę korzystania z naszych usług.

natalia-hatalska-1230

Natalia Hatalska, CEO, Head of Foresight, infuture.institute

Mogłoby się zdawać, że w dobie rozwoju takich technologii jak internet rzeczy, sztuczna inteligencja oraz sieć 5G, temat smart living doskonale wszystkim znany. Nic bardziej mylnego. Z badań, które przeprowadziliśmy, wynika, że tylko co trzeci respondent spotkał się dotychczas z tym terminem. W powszechnej opinii smart living kojarzy się także przede wszystkim z inteligentnym domem – i faktycznie, dziś to jedna z najdynamiczniej rozwijających się kategorii. Ale tak naprawdę smart living to przecież ogólnie podejście do życia – oprócz rozwiązań z obszaru smart home, to także smart workplace (inteligentne miejsca pracy) i smart city (inteligentne miasto, w tym także inteligentny transport).

pobierz-raport

Pobierz raport

Kliknij w przycisk poniżej, aby pobrać plik z raportem "Smart Living"

Pobierz

Rola energetyki w obszarze smart living

Proces urbanizacji, rosnąca liczba ludności na świecie oraz coraz większa liczba urządzeń elektrycznych w domach i przedsiębiorstwach powodują, że globalne zapotrzebowanie na energię z roku na rok wzrasta. Analitycy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) szacują, że do 2040 roku zwiększy się ono o 30%.

Konieczne staje się więc stosowanie rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo dostaw energii przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne i jakość powietrza. Megatrendem w tym zakresie są odnawialne źródła energii. Zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych ma wiele potencjalnych korzyści, w tym: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, dywersyfikacja dostaw energii i mniejsza zależność.

Jedynie 49 proc. internautów uważa, że ilość i sposób zużywania energii przez ich gospodarstwo domowe wpływa na jakość środowiska naturalnego. Rozwiązania smart home mogą jednak realnie przyczynić się do bardziej racjonalnego gospodarowania energią, a oszczędzanie i odzyskiwanie energii to jeden z głównych kierunków rozwoju energetyki we współczesnym świecie.

smart-city

Smart city

Smart city rozumiane jako zielone miasto, dbające o jakość powietrza, rozsądnie użytkujące energię i środowisko naturalne, elastycznie reagujące na zmieniające się oczekiwania mieszkańców. Istotną rolę już dziś odgrywają w nim działania mające na celu inteligentne zarządzanie surowcami czy oszczędzanie energii, na którą zapotrzebowanie w miastach ciągle rośnie (coraz głębsza wiedza o ludzkich zwyczajach pozwala szukać oszczędności i optymalizować konsumpcję energii poprzez np. inteligentne taryfy miejskie). Coraz częściej mówi się także o uniezależnieniu się energetycznym miast i pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz ochronie środowiska naturalnego.

smart-transport

Smart transport

Transport rozumiany jako sprawne poruszanie się mieszkańców, z wykorzystaniem specjalnych aplikacji czy aktualizacji w czasie rzeczywistym sytuacji na miejskich drogach. Obecnie rozwija się coraz intensywniej gałąź transportu, który odbywa się dzięki pojazdom elektrycznym. Poprzez redukcję emisji pyłów i zmniejszenie emisji CO2 w miejscu użytkowania – transport elektryczny przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zwiększenia komfortu życia mieszkańców, w szczególności w aglomeracjach miejskich. Elektromobilność obniży również poziom hałasu, a dzięki elektrycznemu car-sharingowi zmniejszy się natężenie ruchu w centrach aglomeracji.

smart-workplace

Smart workplace

Automatyzacja i dynamiczny rozwój nowych technologii, wpływają również na sposób, jakość i wydajność pracy. Smart workplace obejmuje zarówno miejsca pracy, szczególnie w branżach przemysłowych, jak i rozwiązania pozwalające na efektywniejszą pracę, m.in. w biurach, szpitalach, administracji czy bankowości. Eksperci innogy Polska opracowali np. system efektywnego wykorzystania urządzeń zainstalowanych w budynkach (ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji), które mają zapewnić komfort osób w nich przybywających. System ten umożliwia dopasowanie wartości zadanych i czasu pracy instalacji do rzeczywistych wymagań użytkowników. Dodatkowo, firma udostępnia system monitorowania zużycia mediów o nazwie bit.B, który pozwala zidentyfikować najbardziej energochłonne urządzenia, co w konsekwencji z jednej strony niesie możliwość ograniczenia kosztów, a z drugiej stwarza okazję do optymalizacji procesów.

smart-home

Smart home

Rynek smart home od kilku lat nieprzerwanie odnotowuje wzrost. W nowoczesnych pomieszczeniach jest coraz więcej inteligentnych sprzętów, dzięki którym żyje się nam wygodniej, a przy tym efektywniej energetycznie. Prognozy mówią, że do 2020 roku liczba podłączonych sprzętów wzrośnie do 20,4 miliardów. Smart rozwiązania podnoszą jakość życia w gospodarstwie domowym i jednocześnie obniżają rachunki za energię elektryczną. Wystarczy, że w przestrzeni domowej tradycyjne żarówki zamienimy na żarówki LED, a w sezonie grzewczym skorzystamy z termostatów grzejnikowych, dzięki którym dostosujemy temperaturę do naszych rzeczywistych potrzeb.

Dowiedz się więcej: