Znasz osobę lub firmę, która jest zainteresowana produkcją własnego prądu z darmowej energii słonecznej dzięki instalacji fotowoltaicznej? 

Nie zwlekaj! Wystarczy wypełnić formularz Podmiotu polecającego (wypełnia osoba polecająca) oraz formularz Podmiotu polecanego (wypełnia, która jest odbiorcą polecenia).

Reszta formalności leży po stronie innogy Polska:

  • Zweryfikujemy dane osobowe oraz techniczne możliwości montażu
  • Przygotujemy projekt instalacji oraz umowę

Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, otrzymasz (jako Podmiot Polecający) premię pieniężną na wskazane konto.

Stawka premii pieniężnej z 1 kWp mocy zainstalowanej

Zainstalowana moc (kWp)

100 zł 3-10 kWp
70 zł 11-30 kWp
50 zł 31-40 kWp

Przykładowe wyliczenie:

Polecasz osobę lub firmę, która chce zainstalować system fotowoltaiczny o mocy 5 kWp – otrzymujesz premię od innogy w wysokości 500 zł!

Szczegóły programu dostępne w regulaminie dla osób fizycznych oraz w regulaminie dla przedsiębiorców.

Formularz programu rekomendacyjnego dla Uczestnika (Podmiotu polecającego)

Wypełnij poniższy formularz:

Przepraszamy,
wystąpił błąd

Spróbuj ponownie.

powrót

Dziękujemy,
formularz został wysłany.

Na swojej skrzynce znajdziesz potwierdzenie przesłania formularza.

powrót
pełna treść

Zapoznałem/am się z Regulaminem Programu Rekomendacyjnego „Polecaj-zarabiaj. Fotowoltaika innogy Polska.” i chcę w nim uczestniczyć na zasadach w nim przewidzianych.

pełna treść

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. ze zm. ) przez administratora danych osobowych innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w celu wzięcia udziału w Programie Rekomendacyjnym „Polecaj-zarabiaj. Fotowoltaika innogy Polska”. Organizatorem Programu Rekomendacyjnego jest Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marconich 11/10, 02-954 Warszawa. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jednoczenie niezbędne do udziału w Programie Rekomendacyjnym „Polecaj-zarabiaj. Fotowoltaika innogy Polska.

pełna treść

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora oraz innogy Polska S.A. informacji dla celów realizacji Programu Rekomendacyjnego środkami komunikacji elektronicznej na adresy e-mail Podmiotu polecającego podany w formularzu zgłoszeniowym.

pełna treść

Wyrażam zgodę na użycie przez Organizatora oraz innogy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przypisanych do numeru telefonu podanego w formularzu zgłoszenia w celu kontaktu z Podmiotem polecającym dla celów realizacji Programu Rekomendacyjnego.

pełna treść

Oświadczam, że przystępuję do Programu Rekomendacyjnego jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i zostałem poinformowany/a o obowiązku podatkowym od łącznego przychodu uzyskanego z premii pieniężnych osiągniętych w Programie Rekomendacyjnym.

Jestem Odbiorcą polecenia

Formularz programu rekomendacyjnego dla Uczestnika (Podmiotu polecanego - Odbiorcy polecenia)

Wypełnij poniższy formularz:

Przepraszamy,
wystąpił błąd

Spróbuj ponownie.

powrót

Dziękujemy,
formularz został wysłany.

Prosimy o sprawdzenie swojej skrzynki pocztowej.

powrót

Jeśli chcesz zapoznać się z ofertą fotowoltaiczną w innogy Polska, kliknij tutaj.