Czy fotowoltaika jest dla mnie? Opłacalność, montaż paneli i koszty instalacji

Czas czytania:0min0s
0%
analiza fotowoltaiki

Kiedy wiemy już, jak działa nasza instalacja fotowoltaiczna, pora odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie warunki powinniśmy spełnić, aby móc cieszyć się energią elektryczną pochodzącą ze słońca w naszych domach.

Chcąc zacząć wykorzystywać czysty prąd z energii słonecznej do zasilenia swoich urządzeń domowych często w naszych głowach pojawia się seria pytań. Czy mogę to zrobić na dachu swojego domu? A może mój dach się do tego nie nadaje? Czy w takim razie mogę zamontować instalację fotowoltaiczną na swojej działce? W jaki sposób powinienem ustawić panele słoneczne? Jaka moc instalacji jest mi potrzebna? Czy fotowoltaika się opłaca? I wreszcie: jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej i ceny poszczególnych elementów? W tym artykule znajdziemy odpowiedź na każde z powyższych pytań i przyjrzymy się bliżej warunkom niezbędnym, aby móc zostać producentem zielonej energii dla swojego domu.

Kwestie formalne montażu paneli i pozostałych elementów instalacji

Pierwszym warunkiem koniecznym do wybudowania mikroinstalacji jest posiadanie przez nas tytułu własności bądź umowy dzierżawy nieruchomości lub gruntu, na którym chcemy dokonać montażu fotowoltaiki. Oznacza to, że prąd z czystej energii słonecznej może zasilić sprzęty m.in. w domach jednorodzinnych, bliźniakach i szeregowcach.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie musimy ubiegać się o pozwolenie na budowę systemu fotowoltaicznego. Jednakże zwolnienie z owej formalności jest uzależnione od mocy, jaką mają panele fotowoltaiczne, których montażu chcemy dokonać - w przypadku, gdy moc ta przekracza 50 kWp, uzyskanie pozwolenia na budowę staje się obligatoryjne. Dotyczy to zarówno paneli słonecznych montowanych na dachach, jak również wolnostojących instalacji fotowoltaicznych.

Czy wiesz że…
Nie musisz ubiegać się o pozwolenie na budowę instalacji PV, jeśli jej całkowita moc nie przekracza 50 kWp.

Zgoda będzie od nas wymagana również, kiedy:

  • montaż paneli fotowoltaicznych na dachu wiąże się z jego przebudową;
  • instalacja paneli słonecznych odbywa się na budynku o wysokości większej niż 3 metry;
  • panele fotowoltaiczne są montowane na budynku wpisanym do rejestru zabytków;
  • montaż fotowoltaiki wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne.

Nie należy się jednak tym zniechęcać, gdyż moc instalacji fotowoltaicznej wykorzystywanej do zasilenia domu jednorodzinnego zazwyczaj nie przekracza 20 kWp. Formalności nie są uciążliwe, a w wielu przypadkach nie jest konieczne nawet zgłoszenie planowanej instalacji do organu budowlanego.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu i gruncie

Bez wątpienia ważnym jest, aby nasze panele fotowoltaiczne znajdowały się w miejscu o odpowiedniej wytrzymałości i stabilności. Przed budową każdy dach jest analizowany przez certyfikowanego konstruktora budowlanego, który bada jego nośność i zaleca ewentualne wzmocnienie konstrukcji w sytuacji, gdy zadaszenie nie nadaje się pod montaż paneli fotowoltaicznych. Należy pamiętać, że tego rodzaju prace sprawiają, że całe przedsięwzięcie kosztuje więcej niż wtedy, kiedy dach nie potrzebuje remontu. W przypadku instalacji na gruncie ważnym jest zaś, aby nie montować jej na terenach podmokłych i zalewowych oraz w miejscach, gdzie w ziemi poprowadzona została wcześniej infrastruktura m.in. w postaci sieci gazowej.

Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych musimy także pamiętać, że ilość wyprodukowanej energii będzie ściśle powiązana z tym, w jaki sposób zostały umiejscowione względem słońca. Niezależnie od naszej decyzji dotyczącej ich lokalizacji, istnieją podstawowe reguły rządzące rozmieszczeniem modułów, których warto przestrzegać, aby jak najlepiej wykorzystać energię, jaką dają promienie słoneczne.

Kierunek ustawienia paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne w Polsce, tak samo jak w przypadku każdego innego kraju znajdującego się na północ od równika, zaleca się kierować w stronę południową. Jest to optymalne ułożenie paneli zapewniające największy uzysk energii elektrycznej. Oczywiście nie zawsze możemy sobie na takie rozwiązanie pozwolić, dlatego z powodzeniem możemy ustawić je również w kierunku południowo-zachodnim, południowo-wschodnim, wschodnim lub zachodnim. Taki montaż paneli fotowoltaicznych pozwoli nam również na produkcję energii elektrycznej, jednak uzyski będą niższe niż w sytuacji, gdy panele są skierowane na południe. Jedynym kierunkiem, w którym nigdy nie dokonujemy montażu paneli fotowoltaicznych, jest północ. Takie umiejscowienie byłoby bowiem zupełnie nieefektywne.

Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych, a produkcja energii

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez naszą instalację w dużej mierze zależy także od kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych. Związane jest to po raz kolejny z naszym położeniem geograficznym (półkula oraz szerokość geograficzna, na której się znajdujemy), a także z ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca, dzięki któremu m.in. doświadczamy zmiany pór roku. Warto przy tym zauważyć, iż kąt padania słońca nie jest stały, ponieważ latem znajduje się ono znacznie wyżej nad horyzontem niż ma to miejsce zimą.

Montaż paneli fotowoltaicznych powinien spełniać określone warunki. O ile to możliwe, panele należy ustawić pod kątem około 30-35° względem ziemi. Przy takim montażu paneli nasza instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje największą ilość energii z zainstalowanej mocy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby panele znajdowały się pod innym kątem, jednak uzyski będą wtedy niższe niż przy optymalnym kącie posadowienia. W przypadku, gdy panele umieszczamy na dachu płaskim lub na gruncie, wymagany kąt nachylenia udaje nam się uzyskać dzięki zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji wsporczej.

Lokalizacja fotowoltaiki - optymalne miejsce montażu paneli fotowoltaicznych

Głównym czynnikiem wpływającym na pracę paneli jest ich bezpośrednia ekspozycja na słońce. Planując montaż paneli fotowoltaicznych powinniśmy więc przeanalizować teren pod kątem potencjalnego zacienienia i zadbać o to, aby obiekty znajdujące się w bliższej i dalszej odległości nie rzucały cienia na ich powierzchnię. Dotyczy to zarówno elementów dachu, takich jak kominy, anteny lub lukarny, ale także budynków lub drzew w naszej okolicy. Uniknięcie zacieniania nie zawsze będzie możliwe, stąd też powinniśmy dążyć do minimalizowania jego negatywnego wpływu.

Czy wiesz że…
Panele fotowoltaiczne ustawione w niezacienionym miejscu, pod kątem 30-35° względem ziemi oraz w kierunku południowym wyprodukują największą ilość energii z zainstalowanej mocy.

Zasadnym może okazać się znalezienie kompromisu między oddaleniem modułów od elementów zacieniających a maksymalizacją ich powierzchni. Z jednej strony zwiększenie powierzchni może skutkować przybliżeniem modułów do obiektów zacieniających, co prowadzić będzie do spadku ilości energii produkowanej przez panele słoneczne. Z drugiej strony jednak takie rozwiązanie pozwoli nam na zamontowanie kilku tzw. kilowatopików więcej. Możemy także dokonać optymalizacji pracy fotowoltaiki zmieniając połączenia łańcuchów modułów fotowoltaicznych oraz ich ułożenia na pionowe (portretowe) lub poziome (pejzażowe).

Stosując się do powyższych zasad możemy dokonać montażu paneli fotowoltaicznych w sposób optymalny dla naszych potrzeb, pozwalający nam na osiągnięcie maksymalnych oszczędności w postaci czystej energii elektrycznej z darmowej energii słonecznej! W jaki jednak sposób mamy dobrać jej moc, aby pokryć nasze zapotrzebowanie na prąd?

Jak prawidłowo dobrać moc fotowoltaiki?

Prawidłowy dobór mocy fotowoltaiki to warunek konieczny przy maksymalizacji opłacalności naszej instalacji. Rozmiar i moc systemu fotowoltaicznego powinniśmy dostosować do naszego średniego zapotrzebowania energetycznego w ciągu roku. Zależy ono m.in. od ilości i rodzaju urządzeń zasilanych energią elektryczną w naszych domach, a także częstotliwości z jaką korzystamy z owych sprzętów.

Planujesz montaż fotowoltaiki dla już istniejącego budynku? Wykorzystaj rachunki za prąd za ubiegły rok, aby w prosty sposób obliczyć swoje zużycie energii - na fakturach znajdziesz informacje o wskazaniach liczników za dany okres. W swoich obliczeniach uwzględnij również ewentualny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wynikający m.in. z zakupu nowych urządzeń jak zmywarka, suszarka do prania czy klimatyzator.

Dopiero budujesz dom, na którego dachu chcesz zamontować fotowoltaikę? W tym przypadku przy planowaniu zużycia energii pomoże Ci określenie ilości i rodzajów urządzeń energochłonnych w Twoim nowym domu oraz liczba domowników.

Dlaczego dobór mocy instalacji do średniego zużycia energii w ciągu roku jest tak ważny? Zamontowanie systemu fotowoltaicznego o mniejszej mocy niż wynosi nasze zapotrzebowanie skutkuje tym, że większą część energii musimy pobierać z sieci elektroenergetycznej. To z kolei przekłada się na zwiększone rachunki za prąd, a w konsekwencji wydłużenie czasu zwrotu naszej inwestycji. Natomiast montaż paneli fotowoltaicznych o większej mocy spowoduje, że do sieci oddamy więcej energii aniżeli zużyjemy na własne potrzeby. Nadwyżek tych może nam się nie udać spożytkować w przeciągu roku. Niestety, po tym czasie odesłanej energii nie będziemy w stanie już odzyskać. Reasumując, przewymiarowana instalacja również wydłuży czas zwrotu naszej inwestycji i jest nieopłacalna.

Czy wiesz że…
Moc fotowoltaiki dobieramy naszego średniego zużycia energii w ciągu roku. Niepoprawnie dobrana moc instalacji PV niepotrzebnie wydłuży czas zwrotu naszej inwestycji.

Kiedy dobraliśmy już odpowiednią moc naszej instalacji, sprawdźmy jak przełoży się ona na ilość zamontowanych modułów oraz powierzchnię, jaką zajmą one na naszym dachu.

Według szacunków, aby pokryć roczne zapotrzebowanie na 1000 kWh energii elektrycznej, potrzebujemy instalacji o mocy 1 kWp. Zgodnie z danymi podawanymi przez producentów paneli fotowoltaicznych, jeden panel przy korzystnych warunkach zabudowy (występują one wtedy, gdy panel fotowoltaiczny zamontowany jest w kierunku południowym, pod kątem 30-35°) wytwarza w przeciągu roku około 300 kWh energii elektrycznej. Dalsze obliczenia prowadzą do prostego wniosku: na każde 1000 kWh zużywanej przez nas energii, niezbędna jest instalacja obejmująca 4 moduły fotowoltaiczne, których łączna powierzchnia wynosi 6,5 m2 (standardowy panel ma powierzchnię około 1,62 m2).

Do dalszych obliczeń posłużmy się przykładem 3-osobowej rodziny, której średnie roczne zużycie energii wynosi 3000 kWh. W jej przypadku optymalna moc fotowoltaiki wynosi 3 kWp. Aby pokryć roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w ich domu jednorodzinnym potrzeba zatem 10 modułów fotowoltaicznych, które zajmą 16 m2 powierzchni dachu.

Jednocześnie pamiętajmy, że zapotrzebowanie na energię może być oczywiście wyższe i to nawet dwukrotnie, chociażby w sytuacji, gdy korzystamy z klimatyzacji, pompy ciepła lub elektrycznego ogrzewania budynku. Wówczas i całkowita moc instalacji i ilość modułów powinny być proporcjonalnie większe.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna? Cena paneli fotowoltaicznych, inwertera i innych komponentów

Wiemy już, jak dobrać moc naszej mikroelektrowni oraz jak nasze zużycie energii przekłada się na ilość modułów zamontowanych na dachu domu. Aby móc sprawdzić zatem, czy to wszystko się opłaca, warto dowiedzieć się jeszcze, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna.

Ostateczny koszt instalacji jest uzależniony od wielu czynników i może sięgać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na tak dużą różnicę wpływa m.in. rodzaj i jakość poszczególnych elementów wchodzących w skład instalacji.

Najłatwiej zobrazować to różnicą w cenie poszczególnych modułów fotowoltaicznych. Możemy bowiem wybierać pomiędzy droższymi modułami monokrystalicznymi lub tańszymi polikrystalicznymi. Te pierwsze cechują się wyższą sprawnością. Oznacza to, że z energii promieniowania słonecznego padającej na każdy 1m2 będą w stanie wyprodukować więcej energii elektrycznej. Innymi słowy, do uzyskania określonej ilości prądu będziemy potrzebowali mniej modułów monokrystalicznych aniżeli ich polikrystalicznych odpowiedników. Jednak sprawność to nie jedyny parametr, który decyduje o cenie modułów. Na jej wpływ mają również inne parametry elektryczne i mechaniczne oraz liniowa gwarancja mocy. Biorąc to wszystko pod uwagę, koszt jednego modułu o standardowej mocy wacha się od kilkuset do nawet tysiąca złotych.

Jednak nie wystarczy odpowiedź na pytanie ile kosztują same panele fotowoltaiczne. To przecież tylko część instalacji. Wśród wydatków należy uwzględnić jeszcze cenę inwertera, który zazwyczaj stanowi nawet 20% wartości całej mikroelektrowni. Nie należy na nim oszczędzać, ponieważ jego usterka skutkuje wyłączeniem całej instalacji. Podobnie jak w przypadku paneli fotowoltaicznych, cena inwertera w głównej mierze zależy od jego specyfikacji technicznej oraz długości gwarancji. Im większa moc, tym inwerter jest droższy, dlatego przyjmuje się, że na dobrej klasy urządzenie o mocy do 5 kWp należy przeznaczyć między 4 a 5 tysięcy złotych.

Czy wiesz że…
Na cenę poszczególnych elementów systemu fotowoltaicznego wpływa m.in. ich specyfikacja techniczna oraz długość udzielanej gwarancji.

Doliczyć musimy również koszty przewodów i konstrukcji mocującej. Te elementy stanowią do 15% całkowitych wydatków. Jeśli panele montujemy na dachu skośnym, wówczas koszt ich instalacji możemy obniżyć dwukrotnie. Nie wymagają one bowiem posadowienia na podporach o odpowiednim kącie nachylenia. W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim bądź na gruncie, musimy doliczyć dodatkowe elementy konstrukcji mocującej, które podwyższą koszt całej instalacji.

Kolejnymi istotnymi elementami warunkującymi odpowiednie działanie fotowoltaiki jest jej odpowiednie zaprojektowanie i montaż poszczególnych elementów. Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników może stanowić aż do 20% kosztów całego przedsięwzięcia. Tutaj również nie powinniśmy iść na kompromisy jeśli chodzi o cenę - błędy projektowe i wykonawcze mogą bowiem skutkować poważnymi problemami w trakcie eksploatowania naszej instalacji i obniżeniem jej wydajności.

Wracając do przykładu wspomnianej 3-osobowej rodziny, w jej przypadku łączna cena instalacji o mocy 3 kWp może wynieść od 16 do 20 tys. złotych.

Opłacalność fotowoltaiki i zwrot kosztów instalacji

Kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych wydaje się znaczącym wydatkiem w budżecie przeciętnego gospodarstwa domowego. Sam koszt fotowoltaiki to jednak nie wszystko - warto zestawić go z zyskami, jakie zapewni nam instalacja fotowoltaiczna.

Przede wszystkim fotowoltaika pozwala nam na uniezależnienie się od dostawców energii elektrycznej, a co za tym idzie - podwyżek cen energii oraz opłat dystrybucyjnych. Mowa tu między innymi o wprowadzonej w styczniu 2021 roku opłacie mocowej. Jej stawka zależy od ilości wykorzystanej energii w roku poprzedzającym rozliczenie i wynosi od 1,87 zł (dla zużycia poniżej 500 kWh) do nawet 10,46 zł (dla zużycia powyżej 2800 kWh) miesięcznie. Dla średniego gospodarstwa domowego przekłada się to na powiększenie rachunków za prąd do nawet 125 złotych rocznie. Przy poprawnie dobranej instalacji możemy ustrzec się przed tymi kosztami. Mamy również pewność, że rosnące ceny energii sprawią, iż nasza inwestycja zwróci się jeszcze szybciej.

Na zwiększenie opłacalności inwestycji w energię ze słońca wpływają również rozliczenia w ramach systemu prosumenckiego. Rozwiązanie to polega na tym, że jako producenci zielonej energii korzystamy z niej pokrywając własne potrzeby, a nadwyżkę przekazujemy do sieci, niejako ją magazynując. W okresie zaś, kiedy panele fotowoltaiczne produkują mniej prądu, 80% (instalacje do 10 kWp) lub 70% (instalacje o mocy od 10 do 50 kWp) zgromadzonej energii możemy odebrać w ramach systemu opustów. Sprawia to, że produkowana energia nigdy nie przepada, nawet jeśli nie wykorzystujemy jej od razu. Jest to szczególnie korzystne w naszej szerokości geograficznej, gdzie niewykorzystaną energię elektryczną z miesięcy letnich możemy spożytkować w zimie, kiedy instalacja fotowoltaiczna produkuje dla nas o wiele mniej prądu. Tak efektywny obieg energii powoduje, że zwiększa się wydajność instalacji i podnosi opłacalność inwestycji. Koszt samego przedsięwzięcia dzięki temu jest również bardziej uzasadniony.

Czy wiesz że…
System prosumencki ma wpływ na zwiększenie opłacalności inwestycji w fotowoltaikę. Dzięki niemu możliwe jest magazynowanie energii w sieci i odbiór jej w dowolnie wybranym momencie.

Rozważając czynniki wpływające na opłacalność fotowoltaiki warto również wiedzieć, że producenci udzielają aż 25-letniej gwarancji na pełną wydajność paneli fotowoltaicznych. Oznacza to, że dopiero po tym czasie efektywność modułów zmniejsza się zaledwie do 80%, a więc mimo upływu lat cały system fotowoltaiczny nadal produkuje dla nas darmowy prąd.

Aby poprzeć powyższe argumenty konkretnym przykładem przyjrzyjmy się ponownie naszej 3-osobowej rodzinie, zużywającej rocznie 3000 kWh energii. Tylko w ciągu 12 miesięcy za sprawą fotowoltaiki może zaoszczędzić 1 340 złotych.* Patrząc w perspektywie 30 lat to aż 40 tys. złotych! Opłacalność montażu paneli fotowoltaicznych na dachu domu jest najbardziej widoczna właśnie wtedy, kiedy spojrzymy na swoje rachunki za prąd - znacznie niższe niż te otrzymywane zanim powstała instalacja. Możemy również oszacować, że zwrot z inwestycji w kwocie 18 tysięcy złotych nastąpi po 13 latach, co oznacza, że po tym czasie instalacja zacznie przynosić rodzinie czyste zyski. Czas ten można jednak skrócić, a samą opłacalność fotowoltaiki znacząco podnieść. Jak to zrobić?

Jak obniżyć koszty i zwiększyć opłacalność fotowoltaiki?

Przede wszystkim ogromne ułatwienie stanowią programy dofinansowań, oferowane przez rząd, Unię Europejską i samorządy. Jeżeli skorzystamy z dostępnych dotacji do fotowoltaiki czas zwrotu z inwestycji możemy skrócić nawet do 6-8 lat, a ceny nie będą się już wydawały tak obciążające dla naszego domowego budżetu. To naprawdę duża wartość, która obniża koszt fotowoltaiki i sprawia, że inwestycja jest znacznie bardziej opłacalna ekonomicznie. Programy wsparcia finansowego obejmują zarówno pomoc w formie dopłat, kredytów na preferencyjnych warunkach, jak i ulg podatkowych. Przed rozpoczęciem budowy instalacji fotowoltaicznej warto się zorientować, z jakiej inicjatywy możemy skorzystać by zmniejszyć koszty.

Czy wiesz że…
Różne formy wsparcia finansowego do fotowolatiki potrafią skrócić czas zwrotu inwestycji nawet do 6-8 lat.

Żeby nie być gołosłownymi, po raz kolejny odwołajmy się do przykładu naszej rodziny inwestującej w instalację fotowoltaiczną. Otrzymała ona maksymalne dofinansowanie 5 000 złotych w ramach programu „Mój Prąd”, a w ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć od podatku 18% całkowitego kosztu instalacji, co daje 3 240 zł. Biorąc pod uwagę te dwie kwoty, rzeczywisty koszt z 18 tysięcy spadnie do 9 760 złotych. Ta kwota z kolei zwróci się nie po 13 latach, a po niecałych 8! Prawda, że efektownie?

Ekologia i przyszłość fotowoltaiki dla domu

Fotowoltaika to stabilne źródło taniej energii dla Ciebie i Twojej rodziny na wiele lat. Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu gospodarstwa domowego niemal od razu pozwalają cieszyć się mniejszymi rachunkami za prąd, a co za tym idzie, uniezależnić się od rosnących cen energii pobieranej z sieci.

Kwoty, jakie trzeba ponieść na moduły fotowoltaiczne, są z każdym rokiem coraz niższe. Według raportu organizacji IRENA koszt produkcji energii ze słońca w latach 2010-2019 spadł aż o 82%! Wszystko wskazuje również na to, że wraz z postępem technicznym i popularnością fotowoltaiki tendencja ta się utrzyma.

Co więcej, fotowoltaikę zalicza się do odnawialnych źródeł energii, czyli rozwiązań w pełni ekologicznych. Energia elektryczna ze słońca jest przyjazna dla środowiska, ponieważ panele fotowoltaiczne nie wytwarzają żadnych szkodliwych substancji, a także nie generują hałasu. Ponad to, do produkcji modułów fotowoltaicznych wykorzystuje się powszechnie występujący krzem oraz aluminium, które w pełni podlegają recyklingowi. Wszystko to czyni z fotowoltaiki jedno z najczystszych źródeł energii.

Patrząc na zainteresowanie fotowolatiką w Polsce, nie da się ukryć, że w ostatnich latach zyskała ona wielu zwolenników. W styczniu 2021 moc zamontowanych instalacji fotowoltaicznych w kraju wyniosła 4,1 GWp, co stanowi 2,5-krotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Aż 2/3 z nich to instalacje o mocy nieprzekraczającej 50 kWp, montowane na potrzeby małych firm oraz gospodarstw domowych. Rosnące ceny energii, oferowane programy wsparcia i dotacji, a także większa świadomość w zakresie ekologii i ochrony środowiska – to wszystko sprawia, że popularność paneli fotowoltaicznych nie osłabnie, a wręcz z roku na rok będzie rosła w siłę.

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę?

Jak mieliśmy okazję się przekonać, dobór instalacji dopasowanej do naszych potrzeb stanowi niełatwe zadanie. Należy jednak pamiętać, że poprawnie zamontowana instalacja przełoży się na wymierne zyski w naszym budżecie domowym nie tylko teraz, ale również w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. Dlatego właśnie projektowanie i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pozostałych elementów systemu warto powierzyć specjalistom. Eksperci z innogy Polska służą pomocą - zajmiemy się nie tylko doborem optymalnej mocy i ceny Twojej instalacji fotowoltaicznej, ale również jej montażem. Dobrze jest zaufać fachowcom, by móc cieszyć się z zysków jakie daje energia ze słońca.

*Obliczenia mają charakter szacunkowy. Roczna oszczędność oznacza szacunkową oszczędność na zakupie energii elektrycznej i dystrybucji energii, przy założeniu szacunkowego rocznego zużycia energii domu jednorodzinnego na poziomie 4000 kWh oraz stawki taryfowej za energię elektryczną i dystrybucję w wysokości 0,4059 zł/kWh brutto oraz opłatę mocową w wysokości 10,46 zł/miesiąc.