Dofinansowanie do fotowoltaiki - dowiedz się jak je uzyskać!

dofinansowanie

Kiedy wiemy już, jakie zalety niesie ze sobą fotowoltaika, przyjrzyjmy się dostępnym nam formom finansowania budowy naszej mikroelektrowni. Dzięki nim będziemy mogli znacząco skrócić czas zwrotu naszego przedsięwzięcia, a tym samym zwiększyć jego opłacalność.

Inwestując w fotowoltaikę możemy skorzystać z wielu form finansowania. Najczęściej przyjmuje ona postać dotacji w ramach ogólnokrajowych programów rządowych, choć osobom inwestującym w energię słoneczną przysługują także lokalne dofinansowania, pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz ulga podatkowa. Pora sprawdzić, z jakich form wsparcia finansowego możemy skorzystać decydując się na budowę własnej mikroelektrownii.

Program “Mój Prąd”

Rządowy program „Mój prąd”, czyli bezzwrotne dofinansowania do fotowoltaiki, ma pomóc w zwiększeniu liczby instalacji fotowoltaicznych na dachach polskich domów. W budżecie programu znajduje się aż 1 mld złotych. O dofinansowanie możemy ubiegać się między 13 stycznia a 18 grudnia 2020 roku lub do rozdysponowania całej dostępnej kwoty. Pozyskane środki pozwolą nam na sfinansowanie nawet do 50% kosztów zakupu i montażu naszej przydomowej instalacji. Pamiętajmy jednak, że dofinansowanie udzielane na jedno przedsięwzięcie nie przekracza 5 tysięcy złotych i dotyczy jedynie przydomowych mikroinstalacji o mocy między 2 a 10 kW.

Czy wiesz że…

Dofinansowanie przyznawane w ramach programu „Mój Prąd” pozwoli Ci na sfinansowanie do 50% kosztów Twojej mikroinstalacji!

Ponadto, z rządowych środków możemy skorzystać jeśli nie jesteśmy beneficjentami innych programów oraz nie zwiększamy mocy naszej, istniejącej już instalacji. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie przedsięwzięcia niezakończone przed 23 lipca 2019 roku. Co więcej, projekt naszej instalacji musi zostać zakończony zanim złożymy wniosek o wsparcie finansowe.

Program “Czyste Powietrze”

Rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Dzięki środkom przyznawanym w ramach programu nie tylko wymienimy nasz stary piec na nowe źródło ciepła, ale również zamontujemy instalację fotowoltaiczną! „Czyste Powietrze” trwa do 2029 roku, a jego budżet opiewa na 103 mld złotych w postaci bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek na preferencyjnych warunkach. Co ciekawe, program daje nam możliwość skorzystania z obu form finansowania. Kwota dofinasowania liczona jest od kosztu przedsięwzięcia, a także zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna kwota inwestycji dla której możemy ubiegać się o dotacje wynosi 7 tysięcy złotych, natomiast najwyższa to 53 tysięcy złotych. Pozostała część poniesionych przez nas kosztów może zostać sfinansowana pożyczką, której oprocentowanie wynosi ponad 2% rocznie jednak nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych. I tak na przykład, jeśli miesięczne dochody na osobę w naszym domu plasują się powyżej 1600 złotych, wówczas otrzymamy dofinansowanie w wysokości 30% na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, a pozostałe 70% opłacimy z przyznanej nam pożyczki. Z obu form finansowania możemy skorzystać jeśli jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego albo w momencie złożenia wniosku posiadamy zgodę na rozpoczęcie budowy. Wsparciu finansowemu podlegają nieukończone jeszcze inwestycje, jednak rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne w Warszawie

Poszczególne województwa także posiadają własne programy, które pozwolą nam na pozyskanie dotacji bądź preferencyjnych kredytów na inwestycje w odnawialne źródła energii. Jak to wygląda na przykładzie stolicy? Na jakie kwoty mogą liczyć mieszkańcy Warszawy, którzy rozważają inwestycję w fotowoltaikę? Dofinansowanie warszawskie zapewnia nam do 30% zwrotu kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji, przy czym maksymalna wartość dotacji nie przekracza 15 tysięcy złotych. Co interesujące, ze środków skorzystać możemy nie tylko jako osoby prywatne ale również przedsiębiorcy, a także członkowie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Biuro Ochrony Środowiska przyjmuje wnioski od 1 września 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Od 1 stycznia 2019 roku możemy skorzystać także z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która stanowi część rządowego planu wspierającego walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki uldze odliczymy od dochodu wszelkie wydatki, które ponieśliśmy na zmniejszenie zużycia energii cieplnej w naszym domu. W przypadku fotowoltaiki będzie to koszt zakupu instalacji jak również jej montażu. Bez względu na to według jakiej skali podatkowej się rozliczamy poniesione przez nas nakłady możemy odliczyć od dochodu. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym nie uda nam się odliczyć pełnej kwoty, wówczas pozostałą kwotę możemy rozliczać w kolejnych zeznaniach podatkowych, maksymalnie w ciągu 6 lat.

Czy wiesz że…

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczysz od dochodu nawet do 53 tysięcy złotych poniesionych na budowę Twojej instalacji fotowoltaicznej!

Pamiętajmy jednak, że łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych. Wiedzieć musimy również, że wydatki na naszą mikroelektrownię w części, w której zostały sfinansowanie w formie dotacji nie podlegają odliczeniu.

Warto przeanalizować to na przykładzie. Załóżmy, że łączny koszt naszej instalacji fotowoltaicznej wyniósł 50 tysięcy złotych. W takim przypadku od podstawy podatku odliczymy całą wartość inwestycji. Wystarczy zatem wyliczyć 18% z 50 tysięcy. Łatwo możemy policzyć, że będzie to 9 tysięcy złotych i to właśnie o tę kwotę zmniejszy się nasz podatek. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy wartość naszej inwestycji przekroczyła 53 tysięcy złotych. Jeśli nasz wydatek na instalację wynosi przykładowo 55 tysięcy złotych, to podatek zostanie zmniejszony o 18% od maksymalnej kwoty 53 tysięcy.

Różnorodne formy wsparcia finansowego oferowane w ramach ogólnokrajowych programów mogą znacząco zmniejszyć nasz wkład własny w instalację fotowoltaiczną. Rozważając złożenie wniosku o dotacje na fotowoltaikę, warto pomyśleć również o formach lokalnego dofinansowania. Każde z województw może dysponować własnym funduszem operacyjnym. Zanim więc zdecydujemy się na montaż paneli fotowoltaicznych, sprawdźmy czy możemy skorzystać z rozwiązań, które pozwolą nam zaoszczędzić.