Dofinansowanie do fotowoltaiki 2021 - dowiedz się jak je uzyskać!

Czas czytania:0min0s
0%
dofinansowanie

Kiedy wiemy już, jakie zalety niesie ze sobą fotowoltaika i panele fotowoltaiczne, przyjrzyjmy się dostępnym formom finansowania budowy naszej mikroelektrowni. Dzięki nim będziemy mogli znacząco skrócić czas zwrotu naszego przedsięwzięcia, a tym samym zwiększyć jego opłacalność. Fotowoltaika i dofinansowanie – sprawdźmy jak to połączyć.

Fotowoltaika – co nowego w dotacjach w 2021 roku

Inwestując w fotowoltaikę możemy skorzystać z wielu form finansowania. Najczęściej przyjmuje ona postać dotacji w ramach ogólnokrajowych programów rządowych, choć osobom inwestującym w prąd z energii słonecznej przysługują także lokalne dofinansowania, pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz ulga podatkowa.

Programy oferujące dopłaty do fotowoltaiki w 2020 roku pozwalały dosyć łatwo uzyskać pomoc finansową i wsparcie inwestycji. Tysiące inwestorów otrzymało dotację w wysokości 5 tysięcy złotych z programu „Mój Prąd”, inni skorzystali dodatkowo z ulgi termomodernizacyjnej lub „Czystego Powietrza”. Dzięki temu fotowoltaika w 2020 roku stała się w Polsce jeszcze bardziej popularna, a instalacje z panelami fotowoltaicznymi można zobaczyć na coraz większej ilości dachów. Sprawdźmy, co oferują dofinansowania fotowoltaiki w 2021 roku.

Dofinansowanie do fotowoltaiki z programu “Mój Prąd 3.0”

1 lipca 2021 ruszyła już trzecia edycja rządowego program „Mój Prąd”. Podobnie jak w ubiegłych latach, celem programu jest zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych na dachach polskich domów. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 534 mln złotych w postaci bezzwrotnych dofinansowań. Jak wyglądają warunki programu „Mój Prąd 3.0”?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla prosumentów, czyli osób fizycznych produkujących energię elektryczną ze słońca na własne potrzeby. Dotacja pozwoli na sfinansowanie do 50% kosztów związanych z zakupem i montażem nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp, przy czym maksymalna kwota wsparcia to 3 tysiące złotych. To nawet do 2 tysięcy mniej niż w poprzednich odsłonach programu. NFOŚiGW decyzję o obniżeniu kwoty dotacji argumentuje spadkiem cen paneli fotowoltaicznych oraz kosztów ich montażu. Samo dofinansowanie nie jest natomiast objęte podatkiem. Oznacza to, że po jego przyznaniu, w pełnej wysokości zasili ono nasz rachunek bankowy. Z rządowych środków możemy skorzystać jeśli projekt naszej instalacji był ukończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a sama instalacja fotowoltaiczna nie została zakupiona i zamontowana wcześniej niż 1 lutego 2020 roku.

Dofinansowanie możemy połączyć z ulgą termomodernizacyjną i w ten sposób odliczyć od podatku koszty instalacji, które nie zostały sfinansowane za pomocą środków z programu. Nie połączymy go natomiast z innymi formami dopłat do fotowoltaiki, w tym z programem „Czyste Powietrze”.

Wnioski o dofinasowanie możemy składać do 22 grudnia 2021 lub do wyczerpania środków. W ramach programu „Mój Prąd 3.0” składanie wniosków jest możliwe wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez specjalne narzędzie o nazwie Generator Wniosków o Dofinansowanie. Konto na platformie założymy korzystając z profilu zaufanego lub e-dowodu.

W związku z tym, że program finansowany jest z Funduszy Unijnych na właścicielu inwestycji spoczywa obowiązek umieszczenia tabliczki informującej o uzyskaniu wsparcia z programu. Ma on na to dwa miesiące od daty otrzymania decyzji o przyznaniu środków. Na tabliczce powinna znaleźć się m.in. informacja o treści: „inwestycja proekologiczna wsparta w programie Mój Prąd”.

Wbrew zapowiedziom z początku roku program „Mój Prąd 3.0” nie będzie obejmował zakupu magazynów energii bądź stacji ładowania samochodów elektrycznych. Jak jednak zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska, taka możliwość ma pojawić się w kolejnej odsłonie programu.

Mój Prąd 3.0

Dopłaty do fotowoltaiki w ramach programu “Czyste Powietrze

Rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Dzięki środkom przyznawanym w ramach programu nie tylko wymienimy nasz stary piec na nowe źródło ciepła, ale również zamontujemy instalację fotowoltaiczną! „Czyste Powietrze” trwa do 2029 roku, a jego budżet opiewa na 103 mld złotych w postaci bezzwrotnych dotacji. 1 lipca 2021 roku program „Czyste Powietrze” uległ odświeżeniu, w ramach którego zwiększono progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Kwota dofinansowania zależna jest od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, a beneficjenci dzielą się na tych uprawnionych do podstawowego poziomu finansowania i tych, którzy mogą skorzystać z podwyższonego poziomu finansowania. To, do której grupy zalicza się dany właściciel, zależy od dochodów w gospodarstwie domowym. Poziomem podstawowym objęte są więc te nieprzekraczające rocznie granicy 100 tysięcy złotych. Podwyższonym zaś te, które miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynoszą maksymalnie 1 564 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2 189 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). W pierwszym przypadku maksymalna kwota dotacji to 30 tysięcy złotych, w drugim – 37 tysięcy złotych. Warto jednak dodać, że są to dofinansowania na całą inwestycję, tzn. na wymianę starych źródeł energii i wszelkie prace termomodernizacyjne. Na samą mikroinstalację fotowoltaiczną można otrzymać dotację o maksymalnej wysokości 5 tysięcy złotych (nie więcej jednak niż 50% poniesionych kosztów).

Formy wsparcia finansowego oferowane przez program „Czyste Powietrze” są dwie: bezzwrotna dotacja oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Mogą z nich skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Należy jednak pamiętać, że program nie obejmuje przedsięwzięć podejmowanych w nowobudowanych budynkach. Program ma bowiem służyć przede wszystkim termomodernizacji oraz wymianie starych i nieefektywnych urządzeń na nowoczesne i bardziej ekologiczne źródła energii. Korzystanie z dofinansowania można łączyć z ulgą termomodernizacyjną oraz formami wsparcia oferowanymi przez gminne programy.

Warto wiedzieć, że na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze” dostępny jest tzw. „Kalkulator dotacji”, który pomoże zaplanować wydatki i ocenić, na jakiej wysokości pomoc finansową możemy liczyć. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował również „Listę ZUM”, czyli bazę materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista współtworzona jest przez producentów i stanowi duże ułatwienie dla inwestorów OZE.

fotowoltaika - czyste powietrze

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne w Warszawie

Poszczególne województwa także posiadają własne programy, które pozwolą nam na pozyskanie dotacji bądź preferencyjnych kredytów na inwestycje w odnawialne źródła energii. Jak to wygląda na przykładzie stolicy? Na jakie kwoty mogą liczyć mieszkańcy Warszawy, którzy rozważają inwestycję w fotowoltaikę w 2021 roku? Dofinansowanie warszawskie zapewnia nam do 15 tysięcy złotych zwrotu kosztów poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji, przy czym nie może być to więcej niż 1 500 zł/kWp. Co interesujące, ze środków skorzystać możemy nie tylko jako osoby prywatne, ale również przedsiębiorcy, a także członkowie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Wraz z 31 marca nabór wniosków dotyczących inwestycji zaplanowanych na rok 2021 został zakończony. Wnioski na instalacje fotowoltaiczne montowane w 2022 roku będzie można składać od 1 września 2021.

Dotacja Warszawska

Odliczenie fotowoltaiki od podatku

Od 1 stycznia 2019 roku możemy skorzystać także z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która stanowi część rządowego programu wspierającego walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki uldze odliczymy od dochodu wszelkie wydatki, które ponieśliśmy na zmniejszenie zużycia energii cieplnej w naszym domu. W przypadku fotowoltaiki będzie to koszt zakupu instalacji jak również jej montażu. Bez względu na to według jakiej skali podatkowej się rozliczamy, poniesione przez nas nakłady możemy odliczyć od dochodu. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym nie uda nam się odliczyć pełnej kwoty, wówczas pozostałą kwotę możemy rozliczać w kolejnych zeznaniach podatkowych, maksymalnie w ciągu 6 lat.

Pamiętajmy jednak, że łączna kwota odliczenia w ramach programu nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych. Wiedzieć musimy również, że wydatki na naszą mikroinstalację w części, w której zostały sfinansowanie w formie dotacji do fotowoltaiki nie podlegają odliczeniu.

Warto przeanalizować to na przykładzie. Załóżmy, że łączny koszt naszej instalacji fotowoltaicznej wyniósł 50 tysięcy złotych. W takim przypadku od podstawy podatku odliczymy całą wartość inwestycji. Wystarczy zatem wyliczyć 18% z 50 tysięcy. Łatwo możemy policzyć, że będzie to 9 tysięcy złotych i to właśnie o tę kwotę zmniejszy się nasz podatek. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy wartość naszej inwestycji przekroczyła 53 tysiące złotych. Jeśli nasz wydatek na mikroinstalację wynosi przykładowo 55 tysięcy złotych, to podatek zostanie zmniejszony o 18% od maksymalnej kwoty 53 tysięcy.

fotowoltaika - ulga termomodernizacyjna

Dofinansowanie do fotowoltaiki – który program wybrać?

Jak widać, programów jest wiele i warto o oferowanych przez nich możliwościach pamiętać już na etapie planowania instalacji fotowoltaicznej. Jednak które dotacje do fotowoltaiki sprawdzą się najlepiej, na otrzymanie których jest największa szansa? Warto pamiętać o programach regionalnych, jasne jest, że bierze w nich udział mniej podmiotów niż w inicjatywach ogólnokrajowych, ich specyfika jest też zazwyczaj najlepiej dopasowana do potrzeb mieszkańców danej lokalizacji. Jakie są cechy wspólne wszystkich form wsparcia finansowego? To przede wszystkim znaczne ułatwienie podjęcia decyzji o budowie fotowoltaiki, dzięki zmniejszeniu obciążenia domowego budżetu. To również przyspieszenie zwrotu z inwestycji i możliwości korzystania z darmowej energii ze słońca nawet o kilka lat.

Jakie są główne różnice między programami? Różna jest forma pomocy – niektóre oferują bezzwrotną dotację, a inne bazują na odliczeniu wydatków od dochodu. Różne są też kwoty dofinansowania jakie można uzyskać. Ważne jest to, aby przy wyborze programu, z którego chcemy skorzystać, zwracać uwagę na czas, w jakim odbywa się nabór wniosków – w części przypadków należy to bowiem zrobić przed zakończeniem budowy, a w pozostałych dopiero kiedy instalacja fotowoltaiczna jest już gotowa.

Pomoc w uzyskaniu dotacji na fotowoltaikę

Procedury składania wniosków i starania się o dotacje do fotowoltaiki mogą wydawać się czasochłonne i skomplikowane. Jednak nie muszą takie być! Jak starać się o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne? Warto prosić o pomoc tych, którzy wiedzę na temat dotacji i tematu nowoczesnych instalacji energetycznych mają największą. Instalatorzy, firmy oferujące kompleksowe zajęcie się budową instalacji fotowoltaicznych, a także pracownicy Urzędu Gminy czy innej instytucji, do której składa się wniosek – wiedza każdej z tych osób może okazać się przydatna. Należy pamiętać, że dokumenty muszą być wypełnione w odpowiedni sposób, złożone w konkretnym terminie, a sama instalacja fotowoltaiczna musi spełniać szereg warunków charakterystycznych dla wybranego programu.

Różnorodne formy wsparcia finansowego oferowane w ramach ogólnokrajowych programów mogą znacząco zmniejszyć nasz wkład własny w instalację fotowoltaiczną. Rozważając złożenie wniosku o dotacje na fotowoltaikę, warto pomyśleć również o formach lokalnego dofinansowania. Każde z województw może dysponować własnym funduszem operacyjnym. Zanim więc zdecydujemy się na montaż paneli fotowoltaicznych, sprawdźmy czy możemy skorzystać z rozwiązań, które pozwolą nam zaoszczędzić. Inwestycja w ekologiczny prąd nie musi być kosztowna!