Dofinansowanie do fotowoltaiki 2020 - dowiedz się jak je uzyskać!

dofinansowanie

Kiedy wiemy już, jakie zalety niesie ze sobą fotowoltaika i panele fotowoltaiczne, przyjrzyjmy się dostępnym nam formom finansowania budowy naszej mikroelektrowni. Dzięki nim będziemy mogli znacząco skrócić czas zwrotu naszego przedsięwzięcia, a tym samym zwiększyć jego opłacalność. Fotowoltaika i dofinansowanie – sprawdźmy jak to połączyć.

Fotowoltaika – dotacje w 2020 roku

Inwestując w fotowoltaikę możemy skorzystać z wielu form finansowania. Najczęściej przyjmuje ona postać dotacji w ramach ogólnokrajowych programów rządowych, choć osobom inwestującym w prąd z energii słonecznej przysługują także lokalne dofinansowania, pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz ulga podatkowa. Pora sprawdzić, z jakich form wsparcia finansowego możemy skorzystać decydując się na budowę własnej mikroelektrowni w 2020 roku.

Dofinansowanie do fotowoltaiki z programu “Mój Prąd”

Rządowy program „Mój Prąd”, czyli bezzwrotne dofinansowania do fotowoltaiki, ma pomóc w zwiększeniu liczby instalacji fotowoltaicznych na dachach polskich domów. W budżecie programu znajduje się aż 1 mld złotych. O dofinansowanie możemy ubiegać się między 13 stycznia a 18 grudnia 2020 roku lub do rozdysponowania całej dostępnej kwoty. Pozyskane środki pozwolą nam na sfinansowanie nawet do 50% kosztów zakupu i montażu naszej przydomowej mikroinstalacji. Pamiętajmy jednak, że dofinansowanie udzielane na panele fotowoltaiczne w ramach programu „Mój Prąd” nie przekracza 5 tysięcy złotych i dotyczy jedynie przydomowych mikroinstalacji o mocy między 2 a 10 kWp.

Ponadto, z rządowych środków możemy skorzystać tylko jeśli nie zwiększamy mocy naszej istniejącej już instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie przedsięwzięcia niezakończone przed 23 lipca 2019 roku. Co więcej, projekt naszej mikroinstalacji musi zostać zakończony zanim złożymy wniosek o wsparcie finansowe.

fotowoltaika  - moj prąd

Dopłaty do fotowoltaiki w ramach programu “Czyste Powietrze”

Rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Dzięki środkom przyznawanym w ramach programu nie tylko wymienimy nasz stary piec na nowe źródło ciepła, ale również zamontujemy instalację fotowoltaiczną! „Czyste Powietrze” trwa do 2029 roku, a jego budżet opiewa na 103 mld złotych w postaci bezzwrotnych dotacji. Co ciekawe, w 2020 roku Program „Czyste Powietrze” uległ odświeżeniu, a uzyskanie dotacji m.in. właśnie na panele fotowoltaiczne ma być odtąd jeszcze prostsze niż dotychczas.

Kwota dofinansowania zależna jest od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, a beneficjenci dzielą się na tych uprawnionych do podstawowego poziomu finansowania i tych, którzy mogą skorzystać z podwyższonego poziomu finansowania. To, do której grupy zalicza się dany właściciel, zależy od dochodów w gospodarstwie domowym. Poziomem podstawowym objęte są więc te nieprzekraczające rocznie granicy 100 tys. złotych. Podwyższonym zaś te, które miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynoszą maksymalnie 1400 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). W pierwszym przypadku maksymalna kwota dotacji to 30 tys. złotych, w drugim – 37 tys. złotych. Warto jednak dodać, że są to dofinansowania na całą inwestycję, tzn. na wymianę starych źródeł energii i wszelkie prace termomodernizacyjne. Na samą mikroinstalację fotowoltaiczną można otrzymać dotację o maksymalnej wysokości 5 tys. złotych (nie więcej jednak niż 50% poniesionych kosztów). Jest to ściśle związane z programem „Mój Prąd” – teraz możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku by skorzystać z obu możliwości dofinansowania.

Formy wsparcia finansowego oferowane przez program „Czyste Powietrze” są dwie: bezzwrotna dotacja oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Mogą z nich skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Należy jednak pamiętać, że program nie obejmuje przedsięwzięć podejmowanych w nowobudowanych budynkach. Program ma bowiem służyć przede wszystkim termomodernizacji oraz wymianie starych i nieefektywnych urządzeń na nowoczesne i bardziej ekologiczne źródła energii. Korzystanie z dofinansowania można łączyć z ulgą termomodernizacyjną oraz formami wsparcia oferowanymi przez gminne programy.

fotowoltaika - czyste powietrze

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne w Warszawie

Poszczególne województwa także posiadają własne programy, które pozwolą nam na pozyskanie dotacji bądź preferencyjnych kredytów na inwestycje w odnawialne źródła energii. Jak to wygląda na przykładzie stolicy? Na jakie kwoty mogą liczyć mieszkańcy Warszawy, którzy rozważają inwestycję w fotowoltaikę w 2020 roku? Dofinansowanie warszawskie zapewnia nam do 15 tysięcy złotych zwrotu kosztów poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji, przy czym nie może być to więcej niż 1 500 zł/kWp. Co interesujące, ze środków skorzystać możemy nie tylko jako osoby prywatne, ale również przedsiębiorcy, a także członkowie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Obecnie nabór do dofinansowań w 2020 roku został już zakończony, ale można składać wnioski dotyczące inwestycji, których realizacja planowana jest na 2021 rok. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej wyznaczyło termin na nabór wniosków z programu dofinansowań warszawskich od 1 września 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

fotowoltaika  - dotacja warszawska

Odliczenie fotowoltaiki od podatku

Od 1 stycznia 2019 roku możemy skorzystać także z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która stanowi część rządowego programu wspierającego walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki uldze odliczymy od dochodu wszelkie wydatki, które ponieśliśmy na zmniejszenie zużycia energii cieplnej w naszym domu. W przypadku fotowoltaiki będzie to koszt zakupu instalacji jak również jej montażu. Bez względu na to według jakiej skali podatkowej się rozliczamy, poniesione przez nas nakłady możemy odliczyć od dochodu. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym nie uda nam się odliczyć pełnej kwoty, wówczas pozostałą kwotę możemy rozliczać w kolejnych zeznaniach podatkowych, maksymalnie w ciągu 6 lat.

Pamiętajmy jednak, że łączna kwota odliczenia w ramach programu nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych. Wiedzieć musimy również, że wydatki na naszą mikroinstalację w części, w której zostały sfinansowanie w formie dotacji do fotowoltaiki nie podlegają odliczeniu.

Warto przeanalizować to na przykładzie. Załóżmy, że łączny koszt naszej instalacji fotowoltaicznej wyniósł 50 tysięcy złotych. W takim przypadku od podstawy podatku odliczymy całą wartość inwestycji. Wystarczy zatem wyliczyć 18% z 50 tysięcy. Łatwo możemy policzyć, że będzie to 9 tysięcy złotych i to właśnie o tę kwotę zmniejszy się nasz podatek. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy wartość naszej inwestycji przekroczyła 53 tysiące złotych. Jeśli nasz wydatek na mikroinstalację wynosi przykładowo 55 tysięcy złotych, to podatek zostanie zmniejszony o 18% od maksymalnej kwoty 53 tysięcy.

fotowoltaika - ulga termomodernizacyjna

Dofinansowanie do fotowoltaiki – który program wybrać?

Jak widać, programów jest wiele i warto o oferowanych przez nich możliwościach pamiętać już na etapie planowania instalacji fotowoltaicznej. Jednak które dotacje do fotowoltaiki sprawdzą się najlepiej, na otrzymanie których jest największa szansa? Warto pamiętać o programach regionalnych, jasne jest, że bierze w nich udział mniej podmiotów niż w inicjatywach ogólnokrajowych, ich specyfika jest też zazwyczaj najlepiej dopasowana do potrzeb mieszkańców danej lokalizacji. Jakie są cechy wspólne wszystkich form wsparcia finansowego? To przede wszystkim znaczne ułatwienie podjęcia decyzji o budowie fotowoltaiki, dzięki zmniejszeniu obciążenia domowego budżetu. To również przyspieszenie zwrotu z inwestycji i możliwości korzystania z darmowej energii ze słońca nawet o kilka lat.

Jakie są główne różnice między programami? Różna jest forma pomocy – niektóre oferują bezzwrotną dotację, a inne bazują na odliczeniu wydatków od dochodu. Różne są też kwoty dofinansowania jakie można uzyskać. Ważne jest to, aby przy wyborze programu, z którego chcemy skorzystać, zwracać uwagę na czas, w jakim odbywa się nabór wniosków – w części przypadków należy to bowiem zrobić przed zakończeniem budowy, a w pozostałych dopiero kiedy instalacja fotowoltaiczna jest już gotowa.

Pomoc w uzyskaniu dotacji na fotowoltaikę

Procedury składania wniosków i starania się o dotacje do fotowoltaiki mogą wydawać się czasochłonne i skomplikowane. Jednak nie muszą takie być! Jak starać się o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne? Warto prosić o pomoc tych, którzy wiedzę na temat dotacji i tematu nowoczesnych instalacji energetycznych mają największą. Instalatorzy, firmy oferujące kompleksowe zajęcie się budową instalacji fotowoltaicznych, a także pracownicy Urzędu Gminy czy innej instytucji, do której składa się wniosek – wiedza każdej z tych osób może okazać się przydatna. Należy pamiętać, że dokumenty muszą być wypełnione w odpowiedni sposób, złożone w konkretnym terminie, a sama instalacja fotowoltaiczna musi spełniać szereg warunków charakterystycznych dla wybranego programu.

Różnorodne formy wsparcia finansowego oferowane w ramach ogólnokrajowych programów mogą znacząco zmniejszyć nasz wkład własny w instalację fotowoltaiczną. Rozważając złożenie wniosku o dotacje na fotowoltaikę, warto pomyśleć również o formach lokalnego dofinansowania. Każde z województw może dysponować własnym funduszem operacyjnym. Zanim więc zdecydujemy się na montaż paneli fotowoltaicznych, sprawdźmy czy możemy skorzystać z rozwiązań, które pozwolą nam zaoszczędzić. Inwestycja w ekologiczny prąd nie musi być kosztowna!