Wybierz dział

aby dowiedzieć się więcej o innogy Polska, naszym Zarządzie oraz wartościach jakie wyznajemy.

Zarząd

filip-thon

Filip Thon

Prezes Zarządu innogy Polska S.A.

Filip Thon pełni funkcję Senior Vice President w Executive Committee Retail w Grupie innogy, zarządzając obszarem rynku masowego oraz programem efektywnościowym New Way of Working w całej Grupie innogy.   Od 2008 roku piastuje stanowisko Prezesa Zarządu innogy Polska S.A.

Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej innogy Česká Republika w Czechach; nadzoruje również rozwój działalności biznesowej innogy w Turcji.

Filip Thon pracuje w innogy (wcześniej RWE)  od 2004 roku. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu innogy Polska S.A. był Wiceprezesem Zarządu innogy Transgas (wcześniej RWE Transgas) w Czechach - jednej z wiodących firm Grupy innogy, gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelem gazu ziemnego innogy w Czechach ze sprzedaży ponad 90 TWh gazu ziemnego.

Filip Thon uzyskał tytuł inżyniera na Uniwersytecie Technologii Chemicznych w Pradze i tytuł doktora w zakresie energetyki na Politechnice Ostrawskiej w Czechach.

janusz-moroz

Janusz Moroz

Członek Zarządu innogy Polska S.A. ds. Handlu

Od 1 października 2006 roku jest Członkiem Zarządu innogy Polska S.A. odpowiedzialnym za Handel.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w brytyjsko-holenderskiej firmie Unilever w latach 1993-2001. Zaczynał od przedstawiciela handlowego, a następnie przez 3 lata był Key Account Managerem, aby w latach 1996 - 2001 pełnić funkcję dyrektora sprzedaży. W latach 2001-2006 pracował w Telekomunikacji Polskiej, w okresie głębokiej transformacji firmy i przygotowań do konkurencji na liberalizującym się rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce.

W TP SA Janusz Moroz pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży ds. Klientów Indywidualnych oraz w latach 2005 - 2006 Dyrektora Wykonawczego i Dyrektora ds. Inwestycji Sieciowych. Był m.in. odpowiedzialny za program rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz stworzenie sieci profesjonalnych salonów sprzedaży grupy TP/Orange.

Janusz Moroz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

joanna-kepczynska

Joanna Kępczyńska

Członek Zarządu innogy Polska S.A. ds. Finansowych

od 1 września 2016 roku. Członek Zarządu innogy Polska S.A. odpowiedzialna za Finanse.

Swoją karierę zawodową zaczynała na rynku finansowym, od stanowiska specjalisty ds. rynku terminowego (Warszawska Giełda Towarowa). Następnie piastowała stanowisko maklera papierów wartościowych (Wood and Company, Credit Suisse First Boston) oraz menedżera projektów strategicznych (DM BZWBK).

W Grupie innogy pracuje od 2004 roku. Zajmowała szereg stanowisk menedżerskich w obszarach: Finanse, Zakupy Energii, Kontroling i Zarządzanie Ryzykiem. Od 2013 roku kontynuowała swoją karierę w spółkach innogy w Niemczech. W RWE Generation kierowała działem Asset Controlling będąc odpowiedzialną za kontroling elektrowni jądrowych, węglowych oraz kopalni w 3 krajach: Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. W 2014 roku objęła kierownictwo działu kontrolingu w spółce sprzedażowej RWE Vertrieb z siedzibą w Dortmundzie.

Joanna Kępczyńska jest absolwentką SGH na kierunku Finanse i Bankowość, a także studiów MBA na Politechnice Warszawskiej realizowanych we współpracy z HEC Paris Graduate Business School, a także London Business School oraz Norwegian School of Economics and Business Administration.

andrzej-modzelewski

dr Andrzej Modzelewski

Członek Zarządu ds. Infrastruktury

Od 1 października 2018 r. Członek Zarządu innogy Polska, odpowiedzialny za nadzór nad działalnością infrastrukturalną Grupy innogy w Polsce, a także za rozwój produktów okołoenergetycznych (E+) oraz (G+), które przede wszystkim skupiają się na optymalizacji oraz automatyzacji procesów po stronie Klienta i prowadzą do poprawy ich efektywności.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Przez kilka ostatnich lat zasiadał w zarządzie EDF Polska, a następnie PGE Energia Ciepła, gdzie odpowiadał m.in. za inwestycje w sektorze elektrociepłowniczym oraz sprzedaż usług okołoenergetycznych.

W latach 2003-2014 zajmował stanowiska kierownicze w strukturach krajowych i międzynarodowych RWE, będąc odpowiedzialnym za obszary takie jak: strategia i rozwój spółki, wdrażanie nowych produktów, a także za koordynację obszarów związanych z infrastrukturą sieciową oraz sprzedażą energii i gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej związany był z branżą konsultingową.

Jest absolwentem Uniwersytetu w Essen oraz Macquarie University w Sydney.