Wybierz dział

aby dowiedzieć się więcej o innogy Polska, naszym Zarządzie oraz wartościach jakie wyznajemy.

Zarząd

andrzej-modzelewski

dr Andrzej Modzelewski

Prezes Zarządu innogy Polska S.A.

Na początku kwietnia 2021 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu innogy Polska S.A. Wcześniej pełnił funkcję Członka Zarządu innogy Polska, odpowiedzialnego za nadzór nad działalnością infrastrukturalną Grupy innogy w Polsce, a także za rozwój produktów okołoenergetycznych (E+) oraz (G+), które przede wszystkim skupiają się na optymalizacji oraz automatyzacji procesów po stronie klienta i prowadzą do poprawy ich efektywności.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Przez kilka ostatnich lat zasiadał w zarządzie EDF Polska, a następnie PGE Energia Ciepła, gdzie odpowiadał m.in. za inwestycje w sektorze elektrociepłowniczym oraz za sprzedaż usług okołoenergetycznych.

W latach 2003-2014 zajmował stanowiska kierownicze w strukturach krajowych i międzynarodowych RWE, będąc odpowiedzialnym za obszary takie jak: strategia i rozwój spółki, wdrażanie nowych produktów, a także za koordynację obszarów związanych z infrastrukturą sieciową oraz sprzedażą energii i gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej związany był z branżą konsultingową.

Jest absolwentem Uniwersytetu w Essen oraz Macquarie University w Sydney. W 2019 obronił doktorat na Akademii Górniczo-Hutniczej.

janusz-moroz

Janusz Moroz

Członek Zarządu innogy Polska S.A. ds. Handlu

Od 1 października 2006 roku jest Członkiem Zarządu innogy Polska S.A. odpowiedzialnym za Handel.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w brytyjsko-holenderskiej firmie Unilever w latach 1993-2001. Zaczynał od przedstawiciela handlowego, a następnie przez 3 lata był Key Account Managerem, aby w latach 1996 - 2001 pełnić funkcję dyrektora sprzedaży. W latach 2001-2006 pracował w Telekomunikacji Polskiej, w okresie głębokiej transformacji firmy i przygotowań do konkurencji na liberalizującym się rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce.

W TP SA Janusz Moroz pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży ds. Klientów Indywidualnych oraz w latach 2005 - 2006 Dyrektora Wykonawczego i Dyrektora ds. Inwestycji Sieciowych. Był m.in. odpowiedzialny za program rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz stworzenie sieci profesjonalnych salonów sprzedaży grupy TP/Orange.

Janusz Moroz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

joanna-kepczynska

Joanna Kępczyńska

Członek Zarządu innogy Polska S.A. ds. Finansowych

od 1 września 2016 roku. Członek Zarządu innogy Polska S.A. odpowiedzialna za Finanse.

Swoją karierę zawodową zaczynała na rynku finansowym, od stanowiska specjalisty ds. rynku terminowego (Warszawska Giełda Towarowa). Następnie piastowała stanowisko maklera papierów wartościowych (Wood and Company, Credit Suisse First Boston) oraz menedżera projektów strategicznych (DM BZWBK).

W Grupie innogy pracuje od 2004 roku. Zajmowała szereg stanowisk menedżerskich w obszarach: Finanse, Zakupy Energii, Kontroling i Zarządzanie Ryzykiem. Od 2013 roku kontynuowała swoją karierę w spółkach innogy w Niemczech. W RWE Generation kierowała działem Asset Controlling będąc odpowiedzialną za kontroling elektrowni jądrowych, węglowych oraz kopalni w 3 krajach: Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. W 2014 roku objęła kierownictwo działu kontrolingu w spółce sprzedażowej RWE Vertrieb z siedzibą w Dortmundzie.

Joanna Kępczyńska jest absolwentką SGH na kierunku Finanse i Bankowość, a także studiów MBA na Politechnice Warszawskiej realizowanych we współpracy z HEC Paris Graduate Business School, a także London Business School oraz Norwegian School of Economics and Business Administration.

Mariusz Majkut

Mariusz Majkut

Członek Zarządu innogy Polska S.A. ds. Usług Energetycznych

Od początku kwietnia 2021 roku jest Członkiem Zarządu ds. Usług Energetycznych. Od 2005 roku w koncernie E.ON odpowiada za ciepłownictwo w Polsce, początkowo jako prokurent, a dziś jako Prezes Zarządu E.ON edis energia. Od 2011 roku jest również Prezesem Zarządu należącej do grupyE.ON Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Pełni także funkcję członka Rad Nadzorczych spółek koncernu E.ON w Polsce. Od 2014 roku zasiada w Radzie Krajowej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Mariusz Majkut jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Uniwersytetu w Hamburgu na kierunku Ekonomika Przedsiębiorstw. Doświadczenie w branży energetycznej zdobywał pracując w Hamburger Gaswerke oraz w Ruhrgas AG.

Od 2019 roku jest Honorowym Konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie.