Wybierz dział

aby dowiedzieć się więcej o innogy Polska, naszym Zarządzie oraz wartościach jakie wyznajemy.

O innogy Polska S.A.

innogy Polska S.A. jest sprzedawcą energii elektrycznej, który działa głównie na terenie Warszawy. Naszymi klientami jest blisko 1 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Oferujenmy szerokie portfolio innowacyjnych produktów i usług oraz angażujemy się w rozwój energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W trosce o zrównoważony rozwój stolicy od lat angażujemy się w rozwój elektromobilności, inwestując w infrastrukturę ładującą dla pojazdów elektrycznych. W 2019 roku innogy Polska uruchomiło pierwszy w Warszawie i jeden z największych w Europie w pełni elektryczny car sharing innogy go!. Usługa działała do kwietnia 2021.

Tradycyjnie angażujemy się w warszawskie wydarzenia kulturalne, takie jak Wianki nad Wisłą, czy pokazy w Multimedialnym Parku Fontann. innogy współpracuje także z Zamkiem Królewskim oraz Centrum Nauki Kopernik.

Od ponad 15 lat działa w naszym kraju Fundacja innogy w Polsce. Zaangażowani w jej działalność wolontariusze realizują liczne projekty społeczne, m.in. wspiera dzieci i młodzież w różnych sytuacjach życiowych.

O grupie

Wszystkie spółki innogy w Polsce należą do Grupy E.ON, jednego z wiodących europejskich koncernów energetycznych. innogy działa w Polsce w obszarach sprzedaży energii elektroenergetycznej i gazowej, infrastruktury sieciowej, a także energii odnawialnej. Oferuje swoim obecnym i przyszłym klientom innowacyjne i zrównoważone portfolio produktów oraz usług. Dzięki nim klienci innogy mogą w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są: innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działają spółki innogy Polska IT Support Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy IT w Grupie oraz innogy Polska Solutions, świadcząca usługi w dziedzinie energetyki i elektroenergetyki, a także innogy Polska Operations - spółka, która jest centrum obsługi Klienta innogy Polska i innogy Stoen Operator. Odpowiedzialna za dostarczenie obsługi w ramach każdej z podróży Klienta: Join, Use, Pay i Leave.

Więcej informacji nt. działalności grupy E.ON dostępne jest na stronie eon.com.

Compliance podstawą zaufania

W E.ON jesteśmy świadomi naszej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec klientów, partnerów handlowych, akcjonariuszy i pracowników. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania jasnych zasad postępowania zawartych w Kodeksie Etycznym E.ON i Katalogu Działań Niedozwolonych. Tworzą one podstawy działalności biznesowej oraz społecznej całego przedsiębiorstwa. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów handlowych.

Jeśli posiadają Państwo informacje o zachowaniu niezgodnym z Kodeksem Etycznym E.ON lub Katalogiem Działań Niedozwolonych, można je zgłosić bezpośrednio do Waszego Pełnomocnika ds. Kodeksu Etycznego lub przy zachowaniu anonimowości dzwoniąc na infolinię do zgłaszania wszelkiego rodzaju nadużyć i nieprawidłowości o numerze 221530879, lub dokonując zgłoszenia za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej, dostępnej pod adresem https://eon-wb.compliancesolutions.com. Oba kanały komunikacji są dostępne przez całą dobę we wszystkich językach używanych w E.ON (w tym w języku polskim).

Kontakt

Wojciech Graczyk
Pełnomocnik ds. Kodeksu Etycznego dla spółek innogy w Polsce
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa

Napisz wiadomość

Informacje o spółce

innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011733,

NIP 525-000-07-94,

REGON 010330646,

wysokość kapitału zakładowego 165.066.000 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony.

ogłoszenia dla akcjonariuszy

Foton Technik

Foton Technik – lider branży fotowoltaicznej w Polsce – dołączył do Grupy innogy w połowie 2019 roku. Spółka jest pionierem branży fotowoltaicznej, sprzedaje, uruchamia oraz nadzoruje instalacje produkujące prąd ze słońca. Dzięki połączeniu, Foton Technik jeszcze skuteczniej realizuje działania na rzecz szybko rosnącego rynku energetyki słonecznej w Polsce.

Najważniejsze fakty o Foton Technik:

  • największe doświadczenie w Polsce
  • 20% udziału w rynku
  • aż 150 mln zł z zakontraktowanych umów
  • 600 instalacji miesięcznie oddawanych do użytku
  • współpraca z 100 wyspecjalizowanymi ekipami montażowymi

O Foton TechnikWięcej informacji