Wybierz dział

aby dowiedzieć się więcej o innogy Polska, naszym Zarządzie oraz wartościach jakie wyznajemy.

O grupie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży. Oferuje swoim obecnym i przyszłym klientom innowacyjne i zrównoważone portfolio produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Polska IT Support Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy IT w Grupie oraz innogy Business Services Polska Sp. z o.o. obsługująca spółki innogy między innymi w zakresie rachunkowości i finansów. Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

Więcej informacji nt. działalności innogy Polska S.A. dostępne jest na stronie innogy.com

Compliance podstawą zaufania

W innogy jesteśmy świadomi naszej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec klientów, partnerów handlowych, akcjonariuszy i pracowników. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania jasnych zasad postępowania zawartych w Kodeksie Etycznym innogy, które tworzą podstawy działalności biznesowej oraz społecznej całego przedsiębiorstwa. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów handlowych. W oparciu o dziesięć zasad postępowania innogy, które są stałym elementem wszystkich stosunków umownych, stworzyliśmy wspólne standardy współpracy z partnerami handlowymi i dostawcami.

Jeśli posiadasz informacje o zachowaniu niezgodnym z Kodeksem Etycznym, można je zgłosić, korzystając z poniższych danych zewnętrznej linii antykorupcyjnej (obsługa w języku polskim):

dr Rudolf Ostrihansky
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka komandytowa
ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa
T: +48 22 608 70 40

Kontakt

Wojciech Graczyk
Pełnomocnik ds. Kodeksu Etycznego dla spółek innogy w Polsce
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa

Napisz wiadomość