Wybierz dział

aby dowiedzieć się więcej o innogy Polska, naszym Zarządzie oraz wartościach jakie wyznajemy.

O grupie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach sprzedaży energii, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej, a także energii odnawialnej. Oferuje swoim obecnym i przyszłym klientom innowacyjne i zrównoważone portfolio produktów oraz usług. Dzięki nim klienci innogy mogą w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia.

Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są: innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Polska IT Support Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy IT w Grupie oraz innogy Polska Solutions, świadcząca usługi w dziedzinie energetyki i elektroenergetyki.

Więcej informacji nt. działalności innogy dostępne jest na stronie innogy.com

Compliance podstawą zaufania

W innogy jesteśmy świadomi naszej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec klientów, partnerów handlowych, akcjonariuszy i pracowników. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania jasnych zasad postępowania zawartych w Kodeksie Etycznym innogy. Tworzą one podstawy działalności biznesowej oraz społecznej całego przedsiębiorstwa. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów handlowych. W oparciu o dziesięć zasad postępowania innogy, które są stałym elementem wszystkich stosunków umownych, stworzyliśmy wspólne standardy współpracy z partnerami handlowymi i dostawcami.

Jeśli posiadasz informacje o zachowaniu niezgodnym z Kodeksem Etycznym, można je zgłosić, korzystając z poniższych danych zewnętrznej linii antykorupcyjnej (obsługa w języku polskim):

dr Rudolf Ostrihansky
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka komandytowa
ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa
T: +48 22 608 70 40

Kontakt

Wojciech Graczyk
Pełnomocnik ds. Kodeksu Etycznego dla spółek innogy w Polsce
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa

Napisz wiadomość

Foton Technik

Foton Technik – lider branży fotowoltaicznej w Polsce – dołączył do Grupy innogy w połowie 2019 roku. Spółka jest pionierem branży fotowoltaicznej, sprzedaje, uruchamia oraz nadzoruje instalacje produkujące prąd ze słońca. Dzięki połączeniu, Foton Technik jeszcze skuteczniej realizuje działania na rzecz szybko rosnącego rynku energetyki słonecznej w Polsce.

Najważniejsze fakty o Foton Technik:

  • największe doświadczenie w Polsce
  • 20% udziału w rynku
  • aż 150 mln zł z zakontraktowanych umów
  • 600 instalacji miesięcznie oddawanych do użytku
  • współpraca z 100 wyspecjalizowanymi ekipami montażowymi

O Foton TechnikWięcej informacji