Wybierz dział

aby dowiedzieć się więcej o innogy Polska, naszym Zarządzie oraz wartościach jakie wyznajemy.

Struktura paliw oraz informacje o wpływie wytwarzania energii na środowisko

Informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2020 roku przez innogy Polska S.A. oraz o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko zgodnie z §37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Średnie zużycie energii elektrycznej w poszczególnych grupach przyłączeniowych odbiorców

Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]

roczne miesięczne dobowe
II A 28 541,64 2 378,47 78,20
III B1, B2 1 351,65 112,64 3,70
IV C2 133,59 11,13 0,37
Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [kWh]

roczne miesięczne dobowe
V C1, G 2 446,14 203,85 6,70
Grupa przyłączeniowa II
Odpowiadająca grupa taryfowa A
roczne 28 541,64
miesięczne 2 378,47
dobowe 78,20
Grupa przyłączeniowa III
Odpowiadająca grupa taryfowa B1,B2
roczne 1 351,65
miesięczne 112,64
dobowe 3,70
Grupa przyłączeniowa IV
Odpowiadająca grupa taryfowa C2
roczne 133,59
miesięczne 11,13
dobowe 0,37
Grupa przyłączeniowa V
Odpowiadająca grupa taryfowa C1, G
roczne 2 446,14
miesięczne 203,85
dobowe 6,70

Środki poprawy efektywności energetycznej i charakterystyki urządzeń efektywnych energetycznie:

  1. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  4. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
  5. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18 i Dz. Urz. UE L 288 z 03.09.2020, str. 29), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
  6. Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412).

Co to jest efektywność energetyczna?

W Ustawie z dnia z 20 maja 2016 roku pojęcie efektywności energetycznej zostało zdefiniowane następująco:

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Sprawdź, jak szybko poprawić efektywność energetyczną w domu i firmie!

Ekologicznie i oszczędnie

Dom

Lodówka nie lubi ciepłych potraw!

Wkładając ciepłe danie do lodówki zwiększasz pobór jej mocy, a na dłuższą metę możesz ją uszkodzić.

Więcej >>

Podczas pieczenia, nie otwieraj drzwiczek piekarnika!

Takie „wietrzenie” powoduje straty ciepła, a do wyrównania temperatury sprzed otwarcia, urządzenie musi pobrać dodatkową energię.

Więcej >>

Pranie i gotowanie latem? Tylko rano lub wieczorem!

Za nagrzewanie się powietrza odpowiadają m.in.: pralka, suszarka, kuchenka i piekarnik. Dlatego korzystaj z nich rano lub wieczorem, kiedy jest chłodniej.

Więcej >>

Ekologicznie i oszczędnie

Mała firma

Nie zostawiaj sprzętów biurowych w trybie stand-by!

Wychodząc z pracy wyłączaj komputer oraz monitor. Jeśli korzystasz z laptopa – wyciągaj ładowarkę z gniazdka.

Więcej >>

Staraj się ograniczyć korzystanie z klimatyzacji!

A jeżeli to konieczne – nie ustawiaj zbyt niskiej temperatury. Przy włączonej klimatyzacji zawsze zamykaj okna.

Więcej >>

Wymień tradycyjne żarówki na oświetlenie LED!

Dzięki temu zużyjesz mniej energii. Żarówki energooszczędne mają też dłuższą żywotność.

Więcej >>

Ekologicznie i oszczędnie

Duża firma

Korzystaj z odnawialnych źródeł energii

Wytwarzaj prąd we własnej instalacji fotowoltaicznej i uniezależnij biznes od wahań cen energii elektrycznej. Redukuj koszty jej zakupu i emisję szkodliwych związków do atmosfery.

Więcej >>

Zamontuj stacje ładowania samochodów elektrycznych

Wspieraj rozwój rynku e-mobility. Postaw na zeroemisyjny transport i działaj na rzecz eliminowania bariery, jaką jest brak infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych.

Więcej >>

Wymień oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne na LEDowe

Popraw wydajność oświetlenia i komfort użytkowania. Zmodernizuj oświetlenie stosując technologię, która zmniejsza zużycie energii elektrycznej do 70% i ogranicza emisję CO2.

Więcej >>

Nowa skala efektywności energetycznej

Unijne przepisy od 2021 r. przywracają znaną sprzed prawie 20-stu lat skalę efektywności energetycznej bez tzw. plusów, czyli od A do G. Obecna klasa C odpowiada klasie A+++ a najwyższe klasy A i B są zarezerwowane dla sprzętu jeszcze bardziej wydajnego niż dotychczas. Zmiana dotyczy zmywarek, pralek, pralko-suszarek, lodówek, chłodziarek do wina i zamrażarek. Nowe reguły mają zapewnić lepszą czytelność etykiet dla konsumentów oraz zapewnić innowacyjność i miejsce dla jeszcze bardziej wydajnych produktów w przyszłości.

Ekologicznie i oszczędnie