Faktura rozliczeniowa w cyklu 6 miesięcznym. Spojrzę i wiem

Faktura rozliczeniowa - Pierwsza strona

Tu znajdziesz nasze dane kontaktowe: adres do korespondencji, na który należy wysyłać pisma i wnioski, numer infolinii czynny całą dobę, e-mail, adres strony internetowej oraz moje.innogy.pl.

W tej tabeli znajdziesz najważniejsze informacje o rozliczeniu za dany okres. Wartość prognozowana to suma Faktur zaliczkowych, które zostały wystawione w poprzednim okresie rozliczeniowym, w oparciu o historię zużycia energii elektrycznej. Tabela zawiera również informacje o koszcie faktycznego poboru energii wraz z opłatami stałymi. Pod tabelą znajduje się informacja o niedopłacie lub nadpłacie. Wynik rozliczenia jest uwzględniany w fakturze zaliczkowej na kolejny okres.

W tabeli znajdziesz informacje o prognozach na wyszczególniony okres rozliczeniowy. Zapoznaj się z osią czasu, która pomoże Ci zrozumieć, na czym polega 6-miesięczny cykl rozliczeniowy.

Na ten rachunek wpłacaj należności dotyczące tego lokalu. Jeśli posiadasz kilka lokali, każdy z nich może mieć oddzielny numer rachunku.

Otrzymujesz dwa typy faktur: fakturę rozliczeniową oznaczoną jako „Rozliczenie” oraz fakturę zaliczkową oznaczoną jako ,,Zaliczka”. Konto umowy to indywidualny numer przypisany do danej umowy. Podaj go w przypadku kontaktu z innogy, pomoże to nam szybciej załatwić Twoją sprawę. Partner handlowy natomiast to Twój indywidualny numer identyfikacyjny, który posłuży m.in. do zalogowania się w moje.innogy.pl. Do jednego numeru Partnera handlowego może być przypisanych wiele Kont umów.

W tym miejscu znajdziesz komunikat o ewentualnej kwocie zadłużenia. Zadłużenie nie jest dodawane do bieżącej należności, należy je spłacić oddzielnie.

W tym miejscu znajdziesz ważne informacje o terminach i kwotach kolejnych płatności.

Faktura rozliczeniowa - Druga strona

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące Twojej faktury:

  • zużycie energii elektrycznej w danym okresie,
  • wyliczenie opłat za sprzedaż energii elektrycznej,
  • wyliczenie opłat za dystrybucję energii elektrycznej.

Ceny i stawki opłat są przykładowe.

W tej tabeli znajdziesz informacje o zużyciu energii elektrycznej, w zależności od taryfy, z jakiej obecnie korzystasz. Zużycie jest wyliczane na podstawie wskazań licznika.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak została wyliczona opłata za sprzedaż energii, którą zużyłeś.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak została wyliczona opłata za dystrybucję energii elektrycznej, czyli za jej dostarczenie.

To Twoja należność za faktyczne zużycie energii elektrycznej, wraz z jej dystrybucją w wymienionym okresie rozliczeniowym.

Prognoza zużycia w cyklu 6 miesięcznym. Spojrzę i wiem

Za pomocą tego blankietu opłacisz fakturę w banku, w sieciach płatności gotówkowych lub na poczcie. Cyfra 1 (nadrukowana na pokwitowaniu dla zleceniodawcy) oznacza fakturę zaliczkową, którą trzeba opłacić najwcześniej. Pamiętaj, aby płacić je w odpowiedniej kolejności. Znajdziesz tu również niezbędne dane do przelewu Internetowego.

Numer faktury, który należy podać w tytule wpłaty i data jej wystawienia.

Twoja najbliższa należność i termin płatności, które uwzględniają prognozowaną wartość zużycia na kolejne dwa miesiące oraz wynik rozliczenia za poprzedni okres. Wynikiem rozliczenia może być nadpłata, która jest odejmowana od wartości faktury zaliczkowej, lub niedopłata, którą dodajemy do wartości faktury zaliczkowej. Należność nie uwzględnia zadłużenia, które powinieneś uregulować oddzielnie.

W tej tabeli znajdziesz szczegółowe wyliczenie „Prognozy zużycia” na okres dwóch miesięcy.

Oś czasu, która pomoże Ci zrozumieć, na czym polega 6­ miesięczny cykl rozliczeniowy

Faktura rozliczeniowa w cyklu 6 miesięcznym. Spojrzę i wiem