Czy korzystasz już z e-faktury?

Zyskaj dostęp do swoich rachunków za prąd zaraz po ich wystawieniu. Zaloguj się w Moje innogy i jednym kliknięciem aktywuj e-fakturę.

#zostanwdomu

W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem zachęcamy do skorzystania z serwisu Moje innogy lub z formularza kontaktowego.

Rozliczenia

W ramach umowy kompleksowej tj. umowy na sprzedaż i dystrybucję energii otrzymujesz od innogy Polska fakturę, która stanowi rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji. Faktura zawiera rozliczenie za poprzedni okres rozliczeniowy oraz – jeśli rozliczasz się w cyklu 6 lub 12 m-cznym - prognozowane zużycie na okres bieżący.

Rozliczenie następuje zgodnie z wybraną przez Ciebie grupą taryfową i dokonywane jest w okresach rozliczeniowych ustalonych w Umowie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii.

Najczęściej wybieranym okresem rozliczeniowym jest 1. m-czny, w którym rozliczenie za energię wysyłamy Ci co miesiąc.

Jeśli rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy, do faktury rozliczeniowej zużycia energii dołączamy trzy prognozy zużycia, na podstawie których dokonasz płatności w kolejnych miesiącach. Jedna prognoza zużycia obejmuje dwa miesiące, więc płatność za energię przypada co drugi miesiąc.

Prognozowanie zużycia energii elektrycznej na kolejne okresy rozliczeniowe, polega na zestawieniu wskazań ostatniego i bieżącego odczytu licznika oraz historycznych danych o zużyciu (odpowiedni okres kalendarzowy poprzedniego roku). Prognoza dla każdego lokalu uwzględnia długość okresu rozliczeniowego i charakterystykę zużycia (np. jak dużo energii zużywasz w poszczególnych godzinach). Na podstawie tych danych wyliczane jest średnie dzienne zużycie energii elektrycznej. Mnożąc średnie dzienne zużycie przez ilość dni kolejnego okresu rozliczeniowego otrzymujemy prognozę zużycia.

Wskazania licznika do rozliczenia przyjmowane są na podstawie odczytu dokonanego przez upoważnioną osobę lub przez Ciebie. Terminy odczytu wskazań licznika ogłaszane są przez innogy Polska w zawiadomieniach wywieszanych w budynkach, w widocznych miejscach.

Nie było Cię w domu podczas dokonywania odczytu? Zgłoś nam aktualny stan licznika.

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

Dane osobowe Klienta możesz zmienić

 • Internetowo - przesyłając wypełniony wniosek poprzez formularz kontaktowy
 • Listownie - przesyłając wypełniony wniosek na adres korespondencyjny innogy Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa
 • Osobiście - w dowolnym salonie innogy

Dane teleadresowe Klienta możesz zmienić

 • Internetowo – w serwisie Moje innogy lub przesyłając wypełniony wniosek poprzez formularz kontaktowy
 • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię nr 22 821 46 40
 • Listownie - przesyłając wypełniony wniosek na adres korespondencyjny innogy Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

Jeśli na Twoim koncie powstała nadpłata za pobraną energię elektryczną, zaliczamy ją na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile nie wyrazisz innej woli.

Na Twoje życzenie nadpłatę możemy zwrócić w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku lub przeksięgować na Twoje inne konto (np. na konto drugiego punktu poboru energii, którego sprzedawcą jest innogy Polska). Jeśli rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy, pamiętaj, aby w terminie opłacić należności wynikające z prognoz zużycia. Po zwrocie nadpłaty na Twoje konto, wartość prognoz zużycia należy opłacić w całości, niepomniejszone o nadpłatę.

Aby uzyskać zwrot nadpłaty, przekaż nam wniosek lub pisemne oświadczenie, podając numer konta bankowego, na który mamy przekazać kwotę. Możesz to zrobić

 • Listownie – na adres korespondencyjny innogy Polska ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa
 • Osobiście - w dowolnym salonie innogy

Jeśli rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy, gdy powstanie niedopłata, doliczymy ją do pierwszej prognozy zużycia w najbliższym okresie rozliczeniowym.

Jeśli za energię rozliczasz się co miesiąc, zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór energii i ryczałt, naliczonych odsetek, nadpłaty z bieżącego rozliczenia.

Jeśli za energię rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy, zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje: nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął oraz odsetki, które zostały naliczone we wcześniejszych okresach rozliczeniowych. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór i ryczałt.

Kwota zadłużenia nie obejmuje nadpłaty z bieżącego rozliczenia. Nadpłata nie pomniejsza Twojego zadłużenia. Skontaktuj się z nami w sprawie zwrotu lub przeksięgowania nadpłaty. Jeśli rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy nadpłata jest odejmowana od kwoty pierwszego blankietu najbliższej prognozy zużycia, o ile nie wyrazisz innej woli.

Jeśli chcesz spłacić zadłużenie, sprawdź kwotę podaną w szarym polu na pierwszej stronie faktury rozliczeniowej. Nie musisz już od niej nic odejmować.

Jeśli zauważysz nieprawidłowości na fakturze rozliczeniowej lub prognozie zużycia skontaktuj się z nami.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

Przed zgłaszaniem reklamacji prosimy o przygotowanie następujących danych:

 • Numer konta umowy uwidoczniony na fakturze w szarym polu w prawnym górnym rogu
 • Aktualne wskazanie licznika energii elektrycznej (jak odczytać licznik?)

Na podstawie przekazanych przez Ciebie aktualnych wskazań licznika dokonamy weryfikacji rozliczenia lub prognoz zużycia. W ciągu 14 dni zostaniesz poinformowany o przebiegu złożonej reklamacji.

Korekta rozliczeń może być sporządzona w następujących przypadkach:

 • Stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań licznika (np. pomyłka w odczycie)
 • Znacznej zmiany wysokości średniego zużycia energii elektrycznej w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego - dotyczy to wyłącznie Klientów, którzy otrzymują faktury z innogy Polska w cyklu rozliczeniowym innym niż 1. miesięczny
 • Błędnego rozliczenia na skutek wadliwego działania urządzenia pomiarowego – po potwierdzeniu nieprawidłowego działania urządzenia przez pracowników serwisu technicznego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Korekta obejmuje jeden lub kilka okresów rozliczeniowych, w których wystąpiły nieprawidłowości lub błędy.

Pełnomocnictwo ogólne dla firm (PDF)

Jeśli chcesz upoważnić kogoś do reprezentowania Twoich interesów przed innogy Polska, przekaż nam wypełniony druk pełnomocnictwa

 • Listownie - na adres innogy Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa
 • Osobiście - w dowolnym salonie innogy

Faktura


Na pierwszej stronie faktury, w szarych polach znajdziesz najważniejsze informacje, jak kwota i termin płatności. Na drugiej stronie faktury znajdziesz szczegółowe rozliczenie. Rachunki zawierają również informacje o produktach i usługach dostępnych w innogy Polska.

Faktury innogy Polska drukujemy dwustronnie, ponieważ przyczynia się to do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zużywanego papieru.

Zobacz szczegółowy opis faktury w cyklu 1 miesięcznym

Zobacz szczegółowy opis faktury w cyklu 6 miesięcznym

W zależności od cyklu rozliczeniowego otrzymujesz faktury co 1, 2, 6 lub 12 m-cy.

W zależności od cyklu rozliczeniowego faktury otrzymujesz, co 1, 2, 6 lub 12 m-cy.

Zobacz oś czasu, która pomoże Ci zrozumieć na czym polega 6 miesięczny okres rozliczeniowy

rozliczenia-msp

Faktura powinna zostać dostarczona, na wybrany przez Ciebie adres, nie później niż na 7 dni przed terminem płatności. Jeżeli faktura nie dotarła do Ciebie na czas, prosimy o kontakt

Duplikat każdej faktury możesz pobrać w serwisie Moje innogy moje.innogy.pl. Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem Mojego innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

W przypadku zgubienia faktury, możesz w dowolnym czasie i miejscu pobrać jej duplikat w serwisie Moje innogy lub skontaktować się z nami

Najlepszym sposobem zapobiegania utracie papierowych wersji faktur jest wybór bezpłatnej usługi e-faktura. Dzięki przejściu na e-fakturę i rejestracji w Moim innogy masz nieograniczony dostęp

 • Do informacji o Twoich płatnościach
 • Oryginałów e- faktur
 • Archiwum wszystkich faktur

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem Mojego innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

Jeśli oprócz faktury rozliczeniowej, otrzymujesz również faktury zaliczkowe, oznacza to, że rozliczasz się za energię w cyklach 6 lub 12 miesięcy. Prognozowanie zużycia dotyczy wszystkich Klientów rozliczanych w okresach półrocznych i rocznych.

W cyklach rozliczeń 6. i 12. miesięcznym, rozliczenia za energię opierają się jednocześnie na rzeczywistych wskazaniach liczników i prognozowaniu zużycia. Dlatego w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym otrzymujesz dwa typy dokumentów: fakturę rozliczeniową oraz faktury zaliczkowe (prognozy zużycia).
Prognozowanie zużycia energii elektrycznej na kolejne okresy rozliczeniowe, polega na zestawieniu wskazań ostatniego i bieżącego odczytu licznika oraz historycznych danych o zużyciu (odpowiedni okres kalendarzowy poprzedniego roku). Prognoza dla każdego lokalu uwzględnia długość okresu rozliczeniowego i charakterystykę zużycia (np. jak dużo energii zużywasz w poszczególnych godzinach). Na podstawie tych danych wyliczane jest średnie dzienne zużycie energii elektrycznej. Mnożąc średnie dzienne zużycie przez ilość dni kolejnego okresu rozliczeniowego otrzymujemy prognozę zużycia, na podstawie której wystawiane są faktury zaliczkowe.

Taki model rozliczeń jest zgodny z Prawem Energetycznym, Rozporządzeniem Taryfowym i Taryfą dla innogy Polska.

Wykres zużycia jest prezentowany na fakturach rozliczeniowych dla Klientów rozliczanych w cyklu 1. miesięcznym. Jeśli rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy, nie mamy wystarczająco dużo danych, żeby sporządzić dla Ciebie wykres zużycia w poszczególnych miesiącach. Wykres nie jest prezentowany również na prognozach zużycia, ratach, fakturach zaliczkowych i fakturach korygujących.

Nadpłata nie pomniejsza Twojego zadłużenia. Skontaktuj się z nami w sprawie zwrotu lub przeksięgowania nadpłaty. Jeśli rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy nadpłata jest odejmowana od kwoty pierwszego blankietu najbliższej prognozy zużycia, o ile nie wyrazisz innej woli. Zaległe płatności powinieneś spłacić na podstawie faktur i innych dokumentów, np. not odsetkowych, których termin płatności minął. 

Wyjątek stanowi sytuacja w 6. lub 12. miesięcznym cyklu rozliczeń, jeżeli w tym samym cyklu rozliczeniowym powstaną jednocześnie zadłużenie wynikające z nieopłacenia prognoz zużycia i nadpłaty wynikające z mniejszego niż prognozowane rzeczywistego zużycia energii. W tej wyjątkowej sytuacji powstała nadpłata automatycznie pomniejszy zadłużenie z tytułu nieopłaconych prognoz. 

Jeśli chcesz spłacić zadłużenie, sprawdź kwotę podaną w szarym polu na pierwszej stronie faktury rozliczeniowej. Nie musisz już od niej nic odejmować.

Kwota zadłużenia nie obejmuje nadpłaty z bieżącego rozliczenia. Nadpłata nie pomniejsza Twojego zadłużenia. Skontaktuj się z nami w sprawie zwrotu lub przeksięgowania nadpłaty. Jeśli rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy nadpłata jest odejmowana od kwoty pierwszego blankietu najbliższej prognozy zużycia, o ile nie wyrazisz innej woli.

Jeśli chcesz spłacić zadłużenie, sprawdź kwotę podaną w szarym polu na pierwszej stronie faktury rozliczeniowej. Nie musisz już od niej nic odejmować.

Jeśli za energię rozliczasz się co miesiąc, zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór energii i ryczałt, naliczonych odsetek, nadpłaty z bieżącego rozliczenia.

Jeśli za energię rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy, zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje: nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął oraz odsetki, które zostały naliczone we wcześniejszych okresach rozliczeniowych. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór i ryczałt.

Opłata OZE została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucyjne odbiorcom końcowym mocą ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.) zwaną również „Ustawa OZE” i obowiązuje od 1 lipca 2016 roku.

Całość pobranej Opłaty OZE jest przekazywana do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (PSE S.A.), który gromadzi środki z tytułu Opłaty OZE, a następnie przekazuje te środki operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządca Rozliczeń S.A.) , który przeznacza tę opłatę na rozwój odnawialnych źródeł energii, pokrycie kosztów swojej działalności oraz na ewentualne pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej.

Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie opłaty OZE od odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator jest innogy Stoen Operator, będący jednocześnie „Płatnikiem opłaty OZE” lub sprzedawcy kompleksowi.

Opłata OZE naliczana jest od energii pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego. Aktualna stawka opłaty, ustalona przez Prezesa URE, wynosi w 2021 roku 2,20 zł/MWh (netto) i naliczana jest od każdej zużytej jednostki energii elektrycznej (wyjątkiem są tutaj tzw. odbiorcy przemysłowi, dla których ustawodawca wprowadził współczynniki korygujące w zależności od wielkości zużywanej energii elektrycznej i sposobu jej wykorzystania).

Stawka opłaty OZE dla wszystkich Klientów jest jednakowa i wynosi w roku 2020 0,00 zł/MWh. Wyjątkiem są tzw. odbiorcy zużywający energię elektryczną w wysokości powyżej 100GWh rocznie, którzy złożyli stosowne oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz uzyskali status tzw. odbiorcy przemysłowego.

Podstawą do obliczenia opłaty OZE pobieranej od odbiorcy przemysłowego, który złożył ww. oświadczenie i dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy o OZE, wyniosła:

 • nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – jest 80% stawki opłaty OZE,
 • więcej niż 20% i nie więcej niż 40% – jest 60% stawki opłaty OZE,
 • więcej niż 40% – jest 15% stawki opłaty OZE

TAK, jest integralną częścią opłat dystrybucyjnych na fakturze.

Opłata OZE jest obowiązkowa (wynika z „Ustawy OZE”) i muszą ją płacić wszyscy odbiorcy końcowi na podstawie otrzymanych faktur od Sprzedawcy energii elektrycznej lub OSD, z którymi posiadają zawartą umowę kompleksową lub umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Muszą ją wnosić wszyscy odbiorcy końcowi zgodnie z otrzymywanymi fakturami za świadczone usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej od swojego sprzedawcy energii elektrycznej w przypadku posiadania jednej umowy kompleksowej lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego w przypadku posiadania umów rozdzielonych.

Co to jest opłata mocowa, dlaczego pojawiła się na fakturze i od czego zależy jej wysokość?
Opłata mocowa służy utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego i stanowi część mechanizmu wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego oraz dystrybuowanie jej w okresach zagrożenia.

Opłata mocowa służy utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego i stanowi część mechanizmu wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego oraz dystrybuowanie jej w okresach zagrożenia.

Wielkość środków finansowych zebranych w wyniku poboru opłaty mocowej powinna odpowiadać kosztom zakupu wyżej wymienionej usługi oraz uzasadnionym kosztom zarządcy rozliczeń, na które składają się: koszty prowadzenia rachunku opłaty mocowej, koszty rozliczeń finansowych na rynku mocy oraz koszty wynikające z zarządzania płynnością finansową na rynku mocy.

Środki z tytułu opłaty mocowej będą wykorzystywane między innymi na budowę nowych oraz modernizację i utrzymanie już istniejących jednostek wytwórczych (elektrowni) w celu zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Opłata mocowa jest pobierana przez operatora systemu dystrybucyjnego od wszystkich odbiorców końcowych przyłączonych do jego sieci. Jest obowiązkowa i stanowi część opłaty dystrybucyjnej na fakturze. Jej wysokość oblicza Prezes URE, opierając się na przepisach Ustawy o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz.9) oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Stawka opłaty mocowej jest różna dla poszczególnych grup odbiorców.

Dla grup odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi opłata uzależniona jest od ilości zużytej energii w wybranych godzinach doby określonych przez Prezesa URE, którą mnoży się przez ustaloną przez organ stawkę.

W 2021 roku te wartości to: energia pobrana w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 21:59 oraz stawka opłaty mocowej wynosząca 0,0762 zł/kWh.

Dla gospodarstw domowych jest stawką miesięczną, zależną od ilości energii zużytej w roku poprzedzającym rozliczenie i płatną za każdy punkt poboru energii. Stawki opłaty mocowej wynoszą (wartości netto):

 • dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł;
 • dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48 zł;
 • dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł;
 • dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł.

Sposoby płatności

Bezprowizyjny punkt opłat znajduje się przy ul. Targowej 33a w Warszawie. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00- 18.00.

Jeżeli posiadasz konto w Moje innogy, rachunki za energię możesz również opłacić korzystając z usługi e-płatności automatycznych lub jednorazowych:

 • Dzięki aktywacji e-płatności automatycznych, wszystkie kolejne płatności będą ściągane z konta karty płatniczej zdefiniowanej przez Ciebie podczas procesu aktywacji usługi, którą można zainicjować poprzez Moje innogy. Aktywacja usługi jest zautomatyzowana, prosta i odbywa się w czasie rzeczywistym.
 • Możesz także korzystać z e-płatności jednorazowych wybierając do uregulowania wartość zadłużenia lub pojedynczą fakturę do opłacenia na stronie Finanse w Moje innogy.

Wartość prowizji od e-płatności od 01.01.2018 wynosi 1,00 zł. W ramach promocji udzielonej przez innogy Polska kwota prowizji na e-płatności automatyczne oraz e-płatności w ramach usługi e-odczyt wynosi teraz 0,00 zł.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

Polecenie zapłaty to wygodna forma regulowania rachunków. Dzięki poleceniu zapłaty Twoje rachunki będą płacone automatycznie i w terminie.

Jeśli Twój bank oferuje usługę polecenia zapłaty, a Ty wyrazisz deklarację płacenia rachunków za energię elektryczną w ten sposób, kwota wynikająca z faktury będzie automatycznie pobierana z Twojego rachunku.

Jeżeli wybierasz polecenie zapłaty, w odpowiednim dniu, my inicjujemy płatność, a bank umożliwia nam jej pobranie z Twojego konta.

Jeśli posiadasz zlecenie stałe, dokonaj wyboru między dwiema opcjami:

 • Polecenie zapłaty – rekomendowana przez nas, najpewniejsza i najwygodniejsza elektroniczna forma przesyłania danych do banku,
 • Zlecenie stałe - gdzie dane do systemu komputerowego wprowadzane są ręcznie na podstawie dokumentów przesłanych do banku.

Jeśli chcesz zyskać na czasie i minimalizować koszty opłat wybierz Polecenie zapłaty, jako formę płatności za prąd.

Jednorazowe wyrażenie zgody zwalnia Cię od konieczności samodzielnego dokonywania opłat w banku, w Salonie innogy, czy na poczcie.

Możesz kontrolować wysokość opłat, gdyż nadal przynajmniej 14 dni przed terminem płatności będziesz otrzymywał faktury, jedyna zmiana to adnotacja o automatycznym regulowaniu opłat.

Twoje rachunki będą zawsze opłacane w terminie, ponieważ to my pilnujemy terminów płatności oraz wysyłamy polecenie pobrania opłat z Twojego rachunku zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.

Masz pełną swobodę, jeżeli chcesz odwołać pojedyncze polecenie zapłaty lub w dowolnym momencie zrezygnować z usługi.

W zdecydowanej większości banków Polecenie Zapłaty jest bezpłatne.

Jeśli chcesz płacić za energię elektryczną za pomocą polecenia zapłaty, wypełnij druk Deklaracja zgody na obciążanie rachunku.

Przekaż nam wypełnioną deklarację

 • Listownie - na adres korespondencyjny innogy Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa z dopiskiem "Polecenie zapłaty"
 • Osobiście - w dowolnym salonie innogy

Ważne jest, żebyś

 • Wypełnił obie części deklaracji: pierwszą dla nas, drugą prześlemy do Twojego banku
 • Złożył podpis identyczny z kartą wzorów podpisów, złożoną w Twoim banku

Usługę aktywujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia do nas deklaracji (w przypadku akceptacji przez bank).
Ulotki informacyjne i deklaracje są dostępne w każdym salonie innogy 
Upewnij się czy bank, w którym masz konto, należy do Porozumienia Międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia Zapłaty.

Lista banków prowadzących polecenie zapłaty

mBank – zadzwoń na numer mLinii lub wypełnij formularz na stronie internetowej, usługa ruszy w ciągu 2. dni.

Pekao S.A. – wypełnij formularz na stronie internetowej banku, usługa ruszy w ciągu 2. dni.

Jeśli chcesz zrezygnować z usługi polecenia zapłaty, wypełnij formularz odwołania zgody na polecenie zapłaty i przekaż go nam

 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa z dopiskiem "Polecenie zapłaty"
 • Osobiście - w dowolnym salonie innogy

Polecenie zapłaty jest uregulowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jednolity z dnia 13 maja 2002r. Dz. U. Nr 72, poz.665, z późniejszymi zmianami).

24 grudnia 2012r. nastąpiły zmiany w regulacjach Polecenia Zapłaty:

 • Zmiana pojęć - płatnik i odbiorca w miejsce dotychczas w nomenklaturze bankowej funkcjonowały pojęcia: dłużnik i wierzyciel.
 • Możliwości odwołania najbliższej niezrealizowanej płatności w formie polecenia zapłaty (odwołanie polecenia zapłaty) na podstawie dyspozycji płatnika, złożonej najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem płatności.
 • Możliwości złożenia przez płatnika dyspozycji zwrotu polecenia zapłaty w terminie:
 • 8 tygodni (tj. 56 dni kalendarzowych) od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego płatnika – w przypadku, gdy płatnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej lub
 • 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego płatnika – w przypadku pozostałych płatników
 • Możliwości realizacji poleceń zapłaty bez ograniczeń kwotowych.

W każdym banku możesz opłacić fakturę z innogy Polska przelewem. Opłaty za przelew zależą od banku.

E-płatności automatyczne:

 • Zaloguj się do serwisu Moje innogy
 • Na stronie Finanse wybierz fakturę do zapłacenia obok której znajduje się przycisk „Zapłać”
 • Po kliknięciu w przycisk „Zapłać” zostaniesz przekierowany na stronę bramki płatniczej naszego Partnera firmy Blue Media
 • W tym miejscu możesz wybrać spośród wielu opcji „e-płatności automatyczne”
 • Po wybraniu „e-płatności automatycznych” zostaniesz poproszony o rejestrację do portalu bm.pl oraz o podanie danych karty płatniczej, z której będą ściągane należności
 • W celu ostatecznej weryfikacji i synchronizacji zostanie przeprowadzona on line operacja pobrania należności z karty płatniczej wybranej przez Ciebie uprzednio przyciskiem „Zapłać” faktury w Moje innogy
 • O wyniku zapłaty ww. faktury oraz aktywacji usługi e-płatności automatycznych zostaniesz poinformowany na bieżąco drogą mailową lub sms-ową
 • O zbliżającej się kolejnej płatności w ramach e-płatności automatycznych zawsze zostaniesz powiadomiony na 2 dni przed terminem płatności (możesz wtedy ją odwołać)
 • W ramach promocji udzielonej przez innogy Polska kwota prowizji na e-płatności automatyczne wynosi teraz 0,00 zł.

E-płatności jednorazowe:

 • Zaloguj się do serwisu Moje innogy
 • Wybierz na stronie Finanse płatność, którą chcesz zrealizować i kliknij "Zapłać"
 • Zostaniesz przekierowany na stronę Twojego banku
 • Wykonaj przelew
 • Data wpłaty ustalona zostanie przez Twój bank zgodnie z jego regulaminem
 • Wartość prowizji od e-płatności od 01.01.2018 wynosi 1,00 zł. W ramach promocji udzielonej przez innogy Polska kwota prowizji na e-płatności automatyczne oraz e-płatności w ramach usługi e-odczyt wynosi teraz 0,00 zł.

Usługa e-płatności świadczona jest z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. Za każdym razem otrzymasz potwierdzenie dokonania płatności, które będzie wysłane do Ciebie e-mailem na adres wskazany w serwisie Moje innogy. Przy pomocy e-płatności możesz dokonać każdorazowo opłaty za należności za energię elektryczną w kwocie od 1,00 zł do 5 000 zł. Usługa e-płatności obsługiwana jest przez firmę Blue Media S.A.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

E-płatności w serwisie Moje innogy to same korzyści:

 • Zyskujesz czas i wygodę – Płacisz za fakturę bez wychodzenia z domu,
 • Nie zrobisz błędu - formularz z danymi do przelewu generuje się sam, co zapobiega powstawaniu błędów przy wpłatach
 • Masz dostęp non-stop – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu masz dostęp do informacji i możesz uregulować rachunki
 • Korzystasz z najlepszych narzędzi - przejrzysty i łatwy w obsłudze serwis
 • Jesteś bezpieczny – Twoje przelewy i dane są chronione

Dzięki aktywacji e-płatności automatycznych wszystkie kolejne płatności za energię będą wykonywane automatycznie i terminowo z konta Twojej karty płatniczej, bez żadnego Twego dodatkowego wysiłku, a przy tym zawsze będziesz miał kontrolę nad kolejnymi płatnościami i możliwość rezygnacji.

Możesz korzystać także w dowolnej chwili z e-płatności jednorazowych. Data wpłaty dla e-płatności jednorazowych ustalona zostanie przez Twój bank zgodnie z jego regulaminem.

Wartość prowizji od e-płatności od 01.01.2018 wynosi 1,00 zł. W ramach promocji udzielonej przez innogy Polska kwota prowizji na e-płatności automatyczne oraz e-płatności w ramach usługi e-odczyt wynosi teraz 0,00 zł.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

Jako Klient innogy Polska możesz wybrać najwygodniejszy dla Ciebie sposób płatności gotówkowej

 • Sieć płatności gotówkowych Wygodne Rachunki
  • Prowizja od rachunków za energię elektryczną wynosi 0,95 zł
  • Bezpieczeństwo – każda wpłata jest nadzorowana przez Bank Pekao S.A.
  • Punkty opłat - sklepy osiedlowe, a także kioski, oznaczone logo Wygodne Rachunki
  • Płatność - gotówką, na oryginalnych blankietach innogy Polska, z kodem kreskowym

  Płatność w punktach Wygodnych Rachunków jest niezwykle prosta, wystarczy

  • Przekazać rachunki kasjerowi
  • Kasjer za pomocą czytnika kodów kreskowych odczyta zawarte w kodzie dane
  • Kasjer poinformuje o kwocie płatności i należnej prowizji
  • Po przekazaniu kasjerowi pieniędzy, płatność jest akceptowana, a do rachunku dołączany jest paragon. Od tego momentu płatność znajduje się już w Banku Pekao S.A. Na indywidualnym koncie Klienta w innogy Polska zostanie zaksięgowana z datą jej dokonania

  Zachowaj zarówno rachunek, jak i paragon, ponieważ oba te dokumenty stanowią bankowy dowód wpłaty.

 • Sieć płatności gotówkowych PayTel

  W oznaczonych logo PayTel punktach, które znajdują się, miedzy innymi w salonach Orange, salonach partner Orange oraz w wybranych kioskach i salonach prasowych RUCH klienci innogy Polska mogą opłacać rachunki za energię.

  W sieci PayTel opłacisz rachunek

  • Blisko – rachunek możesz opłacić na przykład w swoim kiosku RUCH
  • Tanio – maksymalna prowizja 1,99 zł
  • Bezpiecznie – PayTel S.A. jest częścią COMP S.A. i przestrzega wysokich korporacyjnych standardów bezpieczeństwa finansowego dla wszystkich świadczonych usług
 • Sieć płatności gotówkowych Via – Moje rachunki

  VIA -Moje Rachunki to sieć płatności gotówkowych.
  W punktach oznaczonych logo VIA - Moje Rachunki klienci mogą opłacić gotówką rachunki z innogy Polska.
  Prowizja wynosi 1,99 PLN* za każdy blankiet rachunku.

  *Przy jednorazowej płatności powyżej 1000 zł., poza powyższą prowizją, system naliczy dodatkową prowizję 0,3% od wartości rachunku.

  VIA - Moje Rachunki to sieć

  • Dostępna
   Kilka tysięcy punktów w całej Polsce, nawet na wakacjach możesz zapłacić za energię elektryczną.
  • Bezproblemowa
   Płacisz przy okazji codziennych zakupów, bez dodatkowej zwłoki i z niższą niż, np. w urzędzie pocztowym czy banku prowizją. Opłata transakcyjna w sieci VIA - Moje Rachunki wynosi tylko 1,99zł
  • Bezpieczna
   Firma BillBird S.A oferująca usługę VIA Moje Rachunki jest członkiem grupy kapitałowej GTECH/PolCard.

  Zapraszamy do autoryzowanych punktów sieci z logo VIA - Moje Rachunki

  W Warszawie są to między innymi

  • Wybrane sklepy sieci: Albert, HYPERNOVA, Społem Praga Południe, HT Wola, Pelcowizna, Sklep dla Ciebie, E. Leclerc, Mokpol, Poldi, REAL i wiele innych
  • Stacje benzynowe, np. PKN Orlen
 • Sieć płatności gotówkowych BluePay

  BluePay to sieć płatności gotówkowych, w której możesz dokonać płatności gotówką za prąd, na oryginalnych blankietach innogy Polska.

  • Prowizja 1,99 zł
  • Możesz opłacać gotówką rachunki za prąd w punktach, w których znajdują się terminale oznaczone nazwą BluePay - w salonikach prasowych Kolporter, w mKioskach Aspiro, salonach Mediaexpert, elektromarketach Avans, na terenie Warszawy i całego kraju.
  • Potwierdzeniem płatności dla Klienta jest paragon. Płatność księgowana jest w innogy Polska z datą jej dokonania (tą samą, która jest na paragonie). Na koncie Klienta innogy Polska środki są widoczne w czasie n+2 (np. przy wpłacie dokonanej w środę pieniądze będą na koncie w piątek), dlatego chcąc potwierdzić dokonanie płatności należy mieć przy sobie paragon.
  • Bezpieczeństwo. BluePay ma status Krajowej Instytucji Płatniczej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, co gwarantuje bezpieczeństwo dokonywanych transakcji.
 • Poczta Polska

  Poczta Polska to gwarancja bezpieczeństwa Twoich wpłat.

  Opłat za rachunki z innogy Polska można dokonywać z preferencyjną prowizją 1,75 zł, we wszystkich urzędach w całej Polsce.

  Przypominamy, że

  • Prowizja 1,75 zł jest pobierana tylko od wpłat dokonywanych na oryginalnych blankietach innogy Polska, od wpłat dokonywanych na innych drukach pobierana jest prowizja aktualnie obowiązująca na Poczcie (2,50zł)
  • Jeśli pracownik Poczty nie może zeskanować kodu kreskowego z blankietu opłat, ani odczytać i wprowadzić ręcznie do komputera cyfr zamieszczonych pod kodem kreskowym, wtedy od wpłaty pobranej na podstawie takiego blankietu Poczta pobierze obowiązującą aktualnie prowizję (2,50zł). Trudności ze skanowaniem kodu mogą wystąpić w przypadku zniszczonych blankietów.
 • Punkt kasowy innogy Polska

  Punkt opłat innogy Polska znajduje się przy ul. Targowej 33a w Warszawie. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00- 18.00. Tutaj możesz opłacić rachunek bez prowizji.

E-faktura

E-faktura to prawnie uznana forma rozliczenia. E-faktura jest wystawiona elektronicznie, w formacie pdf. E-faktura zastępuje fakturę w formie papierowej, przesyłaną listownie, zawiera dokładnie te same dane, co faktura papierowa.

E-faktura za usługi świadczone przez innogy Polska, dostępna jest tylko dla użytkowników serwisu Moje innogy. Żeby zacząć korzystać z e-faktury należy zalogować się do Moje innogy, wejść w zakładkę Produkty i usługi i wyrazić zgodę na wystawianie e-faktury. Informacja o udostępnieniu e-faktury może być wysyłana pocztą e-mail, w tym celu należy aktywować zgodę na Powiadomienia o wystawieniu e-faktury.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

W polskim prawie podatkowym zasady wystawiania faktur VAT w tym faktur elektronicznych zostały zawarte w następujących aktach prawnych:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 68 poz. 360) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

Faktura papierowa i faktura elektroniczna mają tę samą moc prawną. Różnią je forma zapisu i sposób dostarczania.

O wystawieniu e-faktury dowiesz się z powiadomienia wysłanego na adres e-mail, który podałeś w serwisie Moje innogy i wyrażeniu zgody w Moje innogy na otrzymywanie Powiadomień o wystawieniu e-faktury.

Nie. Uruchomienie i korzystanie z usługi e-faktury jest bezpłatne.

W każdej chwili możesz wydrukować e-fakturę np. do celów akceptacji wewnątrz firmy. W rozumieniu prawa taki wydruk e-faktury nie jest dokumentem księgowym. Dokumentem księgowym jest wyłącznie e-faktura przechowywana w formie elektronicznej.

Od momentu uruchomienia usługi e-faktura, faktury korygujące do e-faktur oraz duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.

 • Masz dostęp do elektronicznego archiwum wszystkich faktur oraz e-faktur. W wypadku zaginięcia wersji papierowej nie musisz czekać na duplikat i możesz zaksięgować fakturę na czas. Masz możliwość drukowania obrazu wszystkich faktur i e-faktur (np. do potrzeb akceptacji wewnątrz firmy).
 • Możesz odebrać e-fakturę, w każdym miejscu i czasie, wystarczy, że masz połączenie z Internetem.
 • Wybierając e-fakturę chronisz środowisko, zmniejszając ilość zużywanego papieru.

Nie. Faktury dostarczamy w jednej, wybranej przez Ciebie formie.

Nie. Podpis elektroniczny nie jest potrzebny do otrzymywania e-faktury. E-faktura jest dla Ciebie dostępna w serwisie Moje innogy, a na Twoją skrzynkę e-mailową, wysyłamy tylko zawiadomienie o jej wystawieniu.

W Moim innogy znajdziesz e-faktury w pdf zawierające oryginały faktur. E-faktura umieszczona w serwisie Moje innogy posiada taką samą moc prawną, jak dokument, który byłby przesłany listownie w formie papierowej. E-faktura zastępuje dotychczasową fakturę papierową.

Pliki pdf z obrazem elektronicznym faktury, które wysyłamy na Twoje życzenie, są duplikatami i nie mają takiej samej mocy prawnej jak faktura w formie papierowej lub e-faktura.

Po skutecznym aktywowaniu usługi e-faktury, już kolejna najbliższa faktura rozliczeniowa będzie wystawiona w tej formie.

Do czasu wystawienia pierwszej e-faktury obowiązuje Cię wcześniej wystawiona, cykliczna, wysłana listownie faktura w formie papierowej.

Jednak, od momentu uzyskania przez Ciebie aktywnego statusu zgody na e-fakturę, noty korygujące odnoszące się do faktur papierowych będą dostępne już tylko w formie e-faktury w Moim innogy.

W razie potrzeby przedstawienia do kontroli Urzędu Skarbowego e-faktur, powinieneś zapisać pliki pdf z wybranymi e-fakturami (najlepiej w kolejności chronologicznej) na dowolnym nośniku danych (np. płycie CD) i dostarczyć ten nośnik do Urzędu Skarbowego.

Pliki te możesz gromadzić samodzielne lub skorzystać z serwisu Moje innogy, gdzie w sekcji Finanse znajdują się chronologiczne wykazy wszystkich plików z fakturami i e-fakturami. Masz do nich stały dostęp on-line.

Tak. Możesz zmienić adres e-mail w Moje innogy w zakładce Dane i ustawienia.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Jak zostać Klientem innogy Polska? E-faktury Liczniki bez tajemnic