#zostanwdomu

W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem zachęcamy do skorzystania z serwisu Moje innogy lub z formularza kontaktowego.

Obejrzyj nasz film, który objaśnia, jak odczytać stan licznika:

...lub sprawdź instrukcję poniżej:

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

Licznik z opcją zdalnego odczytu posiada wbudowany modem, umożliwiający m.in. zdalny odczyt danych o zużyciu energii. To, co odróżnia tzw. inteligentne liczniki dla odbiorców komunalnych, od używanych dotąd elektronicznych liczników energii elektrycznej, to przede wszystkim możliwość dwukierunkowej komunikacji, w tym zdalnego odczytu danych i sterowania poborem, pomiar energii biernej oraz wyposażenie w funkcje nadzoru jakości zasilania.

Z punktu widzenia pomiaru zużycia energii, nowy licznik spełnia te same funkcje, jak dotychczas używane liczniki. Przewagą nowych liczników jest możliwość dwukierunkowej komunikacji.

Nie. Zmiana licznika nie wpływa na warunki umowy.

Liczniki będą zbierały odczyty, co 15 minut dla taryf C11, C12A i C12B (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz co 60 minut dla taryf GX11 i G12 (głównie gospodarstwa domowe). Dane będą przekazywane do aplikacji centralnej kilka razy na dobę.

Nie. Zdalny dostęp do licznika przez osoby nieupoważnione jest zabezpieczony.

Nie. Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z wymianą licznika. Wszelkie koszty związane z wymianą licznika pokrywa innogy Stoen Operator.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Jak zostać Klientem innogy Polska? E-faktury Liczniki bez tajemnic