#zostanwdomu

W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem zachęcamy do skorzystania z serwisu Moje innogy lub z formularza kontaktowego.

Jak i gdzie załatwisz tę sprawę?

Jakich dokumentów potrzebujesz?

Dla procesu online

 • Jeśli jesteś pełnomocnikiem lub reprezentantem firmy przygotuj dokumenty pozwalające na zawarcie umowy w imieniu firmy (np. Pełnomocnictwo ogólne)
 • Jeżeli w lokalu nie ma prądu, to nie potrzebujesz żadnych dodatkowych dokumentów
 • Jeśli w lokalu jest prąd, przygotuj Protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i aktualnym wskazaniem licznika
 • Uwaga, w przypadku, kiedy ukończyłeś budowę własnego budynku (nie przejmujesz licznika od dewelopera), nie możesz przejść procesu online - odwiedź Salon innogy

Dla procesu przejęcia licznika drogą pocztową lub podczas wizyty w Salonie:

 • Dokument potwierdzający istnienie, formę prawną oraz umocowanie do reprezentowania podmiotu jeżeli dane te, nie są ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Pisemne pełnomocnictwo – jeśli umowę w Twoim imieniu podpisuje pełnomocnik,
 • Dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, np. umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny albo wypis z księgi wieczystej (opcjonalnie). W przypadku braku tytułu prawnego wymagane jest pisemne oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z lokalu,
 • Protokół zdawczo-odbiorczy dla firm dotyczy tylko zakupu / przejęcia lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna,
 • Protokół przekazania lokalu – jeżeli kupiłeś lokal na rynku pierwotnym i nie ma w nim dopływu prądu.

Ważne: Jeśli kupiłeś lokal na rynku pierwotnym i nie ma w nim dopływu prądu, to najprawdopodobniej Twój licznik jest zablokowany. Pracownik Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dla Warszawy - innogy Stoen Operator) odblokuje go w ciągu 14 dni od dostarczenia do nas podpisanej umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, za co innogy Polska jako sprzedawca energii elektrycznej nie ponosi odpowiedzialności.

Co należy zrobić?

Jeśli chcesz podpisać umowę online:

 • Przejęcia licznika na swoją firmę możesz wykonać online jako reprezentant lub pełnomocnik. Otrzymasz nową umowę, a my rozliczymy i zakończymy umowę ze zdającym lokal. Uwaga: możesz skorzystać z procesu online tylko dla lokalu mieszczącego się w Warszawie. W innym przypadku skorzystaj z drogi pocztowej lub wizyty w Salonie.

 • Przygotuj wcześniej wskazane dla swojej sytuacji dokumenty (np. protokół zdawczo-odbiorczy) i zeskanuj je lub zrób im wyraźne zdjęcia.

 • Skorzystaj z naszego portalu online, gdzie uzupełnisz swoje dane, załączysz skany lub zdjęcia dokumentów, a my wygenerujemy umowę, którą potwierdzisz w wiadomości e-mail bez wychodzenia z domu!

 • Jeśli jesteś nowym Klientem innogy, dokonaj autoryzacji automatycznym zwrotnym przelewem z osobistego konta na kwotę 1 zł.

Jeśli chcesz zrobić przepisanie lokalu na inną firmę, wystarczy, że poniżej wymieniony dokument wyślesz do innogy Polska na adres: Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, Polska:

Możesz również odwiedzić jeden z naszych salonów wcześniej przygotowując w/w dokument.

Szanujemy Twój czas – wszystkie pozostałe formalności załatwimy w Twoim imieniu. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces przepisania umowy, który zostanie zatwierdzony przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jak wygląda proces przepisania lokalu na innego odbiorcę?

Pierwszego dnia, wystarczy, że:

Wyślesz do nas protokół zdawczo - odbiorczy

Pozostaw nam resztę formalności

W Twoim imieniu:

1

Zgłosimy wniosek zmiany odbiorcy do lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Wniosek o zmianę odbiorcy musimy zgłosić nie później niż 21 dni przed planowaną datą zmiany. Dlatego warto pamiętać, aby zgłosić się do nas odpowiednio wcześnie.

2

Otrzymujemy pozytywną odpowiedź od Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Czekamy na podanie odczytu stanu licznika przez lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

3

Po otrzymaniu odczytu stanu licznika - lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej zamykamy Twoje konto i przesyłamy umowę na dane Klienta przejmującego lokal.

Po 30 dniach proces przepisania umowy na inną osobę zostaje zakończony*
*Termin ten nie uwzględnia oczekiwania na odczyt od Twojego lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej, jest to termin wynikający z przepisów formalno-prawnych.

Jeśli chcesz zostać naszym Klientem, zapraszamy Cię do zawarcia umowy. Wystarczy, że podpiszesz odpowiednie dokumenty i przedstawisz nam:

 • Dokumenty spółki (odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis w rejestrze REGON lub zaświadczenie o nadaniu nr NIP lub umowę spółki cywilnej - w zależności od rodzaju działalności gospodarczej)
 • Faktury
 • Umowę z dotychczasowym sprzedawcą energii
 • Umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (jeśli masz z nim oddzielną umowę)

Szanujemy Twój czas, wszystkie pozostałe formalności załatwimy w Twoim imieniu. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez procedurę zmiany sprzedawcy, która zostanie zatwierdzona przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Jak wygląda proces przejścia?

Pierwszego dnia, wystarczy, że:

Zadzwonisz pod numer 22 821 48 48

Podpiszesz umowę oraz pełnomocnictwo do procesu zmiany sprzedawcy

Pozostaw nam resztę formalności

Jak wygląda proces zmiany sprzedawcy?

W Twoim imieniu:

1.

Wypowiemy umowę sprzedaży z Twoim aktualnym sprzedawcą

2.

Zgłosimy wniosek zmiany sprzedawcy do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jeżeli to Twoja pierwsza zmiana sprzedawcy, złożymy też wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którą zawrzemy w Twoim imieniu.

3.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, proces zostanie zakończony.

Po miesiącu witamy w gronie Klientów innogy Polska!*
*Termin ten nie uwzględnia okresu wypowiedzenia i/lub okresu trwania Twojej aktualnej umowy.

Aby uzyskać energię elektryczną na budowie, potrzebujesz podpisać umowę o przyłączenie do sieci z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. W tym celu

 • W przypadku inwestycji na obszarze dystrybucji innogy Stoen Operator – możesz korzystać z pośrednictwa innogy Polska wypełniając pełnomocnictwo i składając dwa wnioski - o podanie tymczasowychdocelowych warunków przyłączenia - w dowolnym salonie innogy
 • Lub możesz bezpośrednio podpisać umowę przyłączeniową z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

Z myślą o inwestorach takich jak Ty innogy Stoen Operator przygotował serwis poświęcony procesowi przyłączenia do sieci. Wejdź na stronę przylaczsie.innogystoenoperator.pl i poznaj wszystkie szczegóły.

Kupiłeś, wynająłeś lokal, zamieniłeś lokal na inny? Pomożemy Ci dopełnić wszelkich formalności związanych z podpisaniem umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Wystarczy wybrać dogodny sposób kontaktu z nami:

 • Listownie - Wyślij dokumenty pocztą na adres innogy Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa
 • Osobiście w salonie innogy w Warszawie

Krok 1

Wypełnij oraz podpisz kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji w dwóch egzemplarzach i dołącz kserokopie wymaganych dokumentów:

 • Dokument potwierdzający istnienie, formę prawną oraz umocowanie do reprezentowania podmiotu jeżeli dane te, nie są ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Pisemne pełnomocnictwo – jeśli umowę w Twoim imieniu podpisuje pełnomocnik,
 • Dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, np. umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny albo wypis z księgi wieczystej (opcjonalnie). W przypadku braku tytułu prawnego wymagane jest pisemne oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z lokalu,
 • Protokół zdawczo-odbiorczy dla firm dotyczy tylko zakupu / przejęcia lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna,
 • Protokół przekazania lokalu – jeżeli kupiłeś lokal na rynku pierwotnym i nie ma w nim dopływu prądu.

Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z jej treścią, a także Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji i załącznikami.

Komplet dokumentów wyślij na adres: innogy Polska ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa.

Krok 2

Pod wskazany w umowie adres korespondencyjny, prześlemy Ci jeden egzemplarz podpisanej umowy kompleksowej.

Krok 3

Jeżeli kupiłeś lokal na rynku pierwotnym i nie ma w nim dopływu prądu, to najprawdopodobniej zablokowany jest Twój licznik. W ciągu 14 dni od dostarczenia do nas podpisanej umowy monter przyjdzie go odblokować.

Jeżeli chcesz osobiście zawrzeć kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej, odwiedź dowolnie wybrany salon innogy.

Pamiętaj o zabraniu ze sobą następujących dokumentów:

 • Dokument potwierdzający istnienie, formę prawną oraz umocowanie do reprezentowania podmiotu jeżeli dane te, nie są ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Pisemne pełnomocnictwo – jeśli umowę w Twoim imieniu podpisuje pełnomocnik,
 • Dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, np. umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny albo wypis z księgi wieczystej (opcjonalnie). W przypadku braku tytułu prawnego wymagane jest pisemne oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z lokalu,
 • Protokół zdawczo-odbiorczy dla firm dotyczy tylko zakupu / przejęcia lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna,
 • Protokół przekazania lokalu – jeżeli kupiłeś lokal na rynku pierwotnym i nie ma w nim dopływu prądu.

Jeżeli rozwiązujesz umowę na skutek sprzedaży lub wynajmu lokalu, powinieneś dostarczyć do innogy Polska następujące dokumenty:

 • Protokół zdawczo-odbiorczy dla firm (tzn. oświadczenie o wskazaniach licznika energii elektrycznej na dzień przekazania lokalu podpisane przez przekazującego i przejmującego lokal)
 • Jeżeli sprzedajesz lokal - akt notarialny
 • Jeżeli wynajmujesz lokal - umowę najmu

Jeżeli byłeś naszym Klientem, ale obecnie kupujesz energię elektryczną od innego sprzedawcy, masz możliwość ponownego zawarcia z nami umowy kompleksowej. W tym celu udaj się do jednego z salonów innogy, aby dopełnić formalności. Pamiętaj o zabraniu ze sobą następujących dokumentów:

 • Dokument potwierdzający istnienie, formę prawną oraz umocowanie do reprezentowania podmiotu jeżeli dane te, nie są ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Pisemne pełnomocnictwo – jeśli umowę w Twoim imieniu podpisuje pełnomocnik,
 • Dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu np. umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny albo wypis z księgi wieczystej (opcjonalnie),
 • Pisemne pełnomocnictwo do zmiany sprzedawcy dla innogy – w celu przeprowadzenia przez nas procesu zmiany sprzedawcy. Ponadto, jeżeli chcesz, żebyśmy w Twoim imieniu wypowiedzieli umowę sprzedaży podaj informację, od kiedy najwcześniej chciałbyś kupować energię od innogy Polska, kto jest Twoim dotychczasowym sprzedawcą oraz jaki jest okres wypowiedzenia Twojej obecnej umowy sprzedaży energii,
 • Deklaracja mocy umownej – tylko, gdy chcesz zdecydować się na taryfę C.

Ponadto, zwróć uwagę na kwestię kar. Zdarza się, że za rozwiązanie umowy ze sprzedawcą, grozi kara umowna.

Aby podpisać nową umowę kompleksową lub sprzedażową, należy rozwiązać aktualnie obowiązującą umowę oraz zawrzeć nową umowę na sprzedaż energii elektrycznej w nowym lokalu.

Czytaj więcej:

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Jak zostać Klientem innogy Polska? E-faktury Liczniki bez tajemnic