Zależy Ci na redukcji kosztów zużycia energii w firmie? Skorzystaj z zewnętrznego audytu, by uzyskać propozycje działań poprawiających efektywność energetyczną.

Oferta rekomendowana dla:
 • Sektor publiczny

  Budynki i infrastruktura administracji publicznej.
 • Przemysł

  Przemysł ciężki i lekki.
 • Sektor nieruchomości

  Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Zarządcy nieruchomości.
 • Sektor usług

  Sieci i galerie handlowe. Telekomunikacja. Centra logistyczne.

Masz pytania? Chcesz poznać szczegóły oferty?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Przepraszamy,
wystąpił błąd

Spróbuj ponownie.

powrót

Dziękujemy,
formularz został wysłany.

Pracujemy od pn. do pt. w godz. 8:00 - 16:00
Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24 godzin.

powrót

Dane kontaktowe

Wymagane jest wypełnienie przynajmniej jednego z pól. Możesz wypełnić wszystkie pola.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, co nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami.

Pakiet korzyści od innogy

Obowiązkowy audyt energetyczny zgodny z Ustawą o efektywności energetycznej z dn. 10 maja 2016r.

Audyt efektywności energetycznej umożliwiający wystąpienie do URE o wydanie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów)

Analiza zużycia energii ze wskazaniem propozycji działań modernizacyjnych na potrzeby optymalizacji kosztów

Kompleksowa obsługa Klienta od doradztwa w zakresie identyfikacji potrzeb po wdrożenie działań poprawiających efektywność energetyczną

Ustawowy obowiązek

Wykonując audyt energetyczny, przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 osób lub generujący obrót powyżej 50 mln zł spełniają obowiązek wynikający z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. W myśl ustawy na wykonanie audytu przedsiębiorcy mają czas do 1 października 2017 r. tj. 12 miesięcy począwszy od jej wejścia w życie a następnie muszą go przeprowadzać co 4 lata. O wynikach audytu w zakresie możliwych do uzyskania oszczędności przedsiębiorcy mają obowiązek poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w okresie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Przeprowadzamy obowiązkowe audyty energetyczne dzięki którym przedsiębiorcy nie tylko wypełniają ustawowe zobowiązania ale również pozyskują wiedzę na temat zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz możliwych do osiągnięcia z tego tytułu oszczędnościach. Informacje te są kluczowe dla wprowadzenia rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 37 w/w Ustawy audyt energetyczny powinien:

 • być przeprowadzony w oparciu o aktualne, reprezentatywne, mierzone i identyfikowalne dane o zużyciu energii i zapotrzebowaniu na moc
 • zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie
 • zostać przygotowany w oparciu o analizę kosztową cyklu życia budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów

Analiza z oceną opłacalności

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej realizacja inwestycji planowanych poprawiających efektywność energetyczną umożliwia przedsiębiorcom ubieganie się o otrzymanie świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. „białych certyfikatów”, które mogą stanowić dodatkowe źródło przychodu w firmie. Warunkiem ich otrzymania jest wykazanie oszczędności na poziomie minimum 10 toe = 116,3 MWh na podstawie przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej. Poza korzyściami finansowymi związanymi z pozyskaniem „białych certyfikatów”, audyt dostarczy informacji dotyczących opłacalności danego przedsięwzięcia i wielkości zaoszczędzonej energii.

innogy Polska wykonuje audyty efektywności energetycznej następujących przedsięwzięć planowanych:

 • poprawa izolacji instalacji przemysłowych
 • przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
 • modernizacja lub wymiana oświetlenia
 • odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych
 • ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej
 • poprawa procesów logistycznych
 • zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w procesach ogrzewania lub chłodzenia obiektów
 • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji
 • pozyskiwanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Istnieje możliwość wykonania audytu efektywności energetycznej zmierzającego do poprawy jednego z wybranych elementów w zależności od potrzeb Klienta.