Jak zostać Klientem innogy?

Jeśli chcesz zostać Klientem innogy zapraszamy Cię do podpisania Umowy. Wystarczy, że podpiszesz odpowiednie dokumenty i przedstawisz nam:

 • Jeśli jesteś zainteresowany zakupem energii elektrycznej: faktury lub dane z faktury: dokumenty rejestrowe Twojej firmy , adres i nr Punktu Poboru Energii (PPE), nr licznika, zużycie, grupę taryfową
 • Jeśli jesteś zainteresowany zakupem gazu: fakturę lub dane z faktury: dokumenty rejestrowe Twojej firmy, adres Punktu Poboru, nr ID punktu wyjścia, moc umowną, zużycie, grupę taryfową

Szanujemy Twój czas, wszystkie formalności załatwimy w Twoim imieniu. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces zmiany sprzedawcy, która zostanie zatwierdzona przez lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego.

Proces zmiany sprzedawcy składa się z kilku kroków i trwa ok. 30dni.

Proces jest bezpłatny i nie wiąże się z ograniczeniem dostępu do energii elektrycznej w trakcie jego trwania.

Po podpisaniu Umowy oraz udzieleniu pełnomocnictwa dla innogy, Twój udział w procesie zmiany sprzedawcy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Pierwszego dnia, wystarczy, że:

Wybierzesz produkt najlepszy dla Ciebie

Podpiszesz umowę oraz pełnomocnictwo do procesu zmiany sprzedawcy

Pozostaw nam resztę formalności

Jak wygląda proces zmiany sprzedawcy?

W Twoim imieniu:

1.

Wypowiemy umowę sprzedaży z Twoim aktualnym sprzedawcą

2.

Zgłosimy wniosek zmiany sprzedawcy do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jeżeli to Twoja pierwsza zmiana sprzedawcy, złożymy też wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którą zawrzemy w Twoim imieniu.

3.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, proces zostanie zakończony.

Po miesiącu witamy w gronie Klientów innogy Polska!*
*Termin ten nie uwzględnia okresu wypowiedzenia i/lub okresu trwania Twojej aktualnej umowy.

Zmiana sprzedawcy, od momentu podpisania Umowy zajmuje zazwyczaj około 30dni. Po wygaśnięciu starej umowy następuje rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą. Zmiana jest bezpłatna i nie oznacza przerw w dostawie gazu lub konieczności wymiany instalacji – podmiotem odpowiedzialnym za ciągłość dostaw nadal jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Po podpisaniu Umowy oraz udzieleniu pełnomocnictwa dla innogy, Twój udział w procesie zmiany sprzedawcy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Pierwszego dnia, wystarczy, że:

Wybierzesz produkt najlepszy dla Ciebie

Podpiszesz umowę oraz pełnomocnictwo do procesu zmiany sprzedawcy

Pozostaw nam resztę formalności

Jak wygląda proces zmiany sprzedawcy?

W Twoim imieniu:

1.

Wypowiemy umowę sprzedaży z Twoim aktualnym sprzedawcą

2.

Zgłosimy wniosek zmiany sprzedawcy do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jeżeli to Twoja pierwsza zmiana sprzedawcy, złożymy też wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którą zawrzemy w Twoim imieniu.

3.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, proces zostanie zakończony.

Po miesiącu witamy w gronie Klientów innogy Polska!*
*Termin ten nie uwzględnia okresu wypowiedzenia i/lub okresu trwania Twojej aktualnej umowy.

Dostarczanie energii elektrycznej do punktu poboru wymaga uprzedniego przyłączenia do sieci lokalnego dystrybutora i odbywa się na podstawie:

 • Umowy kompleksowej zawartej ze sprzedawcą lub
 • Umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą i Umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Powyższe możliwości są uwarunkowane faktem, że sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej realizowane są przez dwa różne przedsiębiorstwa tj. sprzedawcę i dystrybutora. W związku z tym Klient ma wybór – energia elektryczna może być dostarczana na podstawie jednej Umowy kompleksowej zawieranej ze sprzedawcą, w ramach której sprzedawca dokonuje sprzedaży energii elektrycznej, ale również zapewnia dostarczanie tej energii Klientowi przez dystrybutora, lub na podstawie dwóch odrębnych Umów tj. Umowy sprzedaży energii zawartej ze sprzedawcą oraz Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z dystrybutorem.

Najważniejszą różnicą dla Klienta pomiędzy zawarciem Umowy kompleksowej, a zawarciem oddzielnych Umów sprzedaży i dystrybucji jest fakt, że w przypadku zawarcia Umowy kompleksowej Klient otrzymuje jedną fakturę, na której znajdują się opłaty za sprzedaż oraz opłaty za usługi dystrybucji, natomiast w przypadku odrębnych Umów Klient otrzymuje dwie oddzielne faktury od dwóch różnych przedsiębiorstw – za sprzedaż od sprzedawcy i za dystrybucję od dystrybutora.

Na obszarze odpowiedzialności innogy Stoen Operator jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, istnieje możliwość podpisania Umowy kompleksowej z innogy (jedna faktura), poza obszarem odpowiedzialności innogy Stoen Operator umowy zawierane są dwie umowy – z innogy Polska S.A. na sprzedaż energii elektrycznej oraz z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji.

W przypadku gazu wszystkie zawierane w innogy Umowy sa Umowami kompleksowymi, co oznacza że na ich podstawie innogy zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego oraz zapewnienia świadczenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego usług dystrybucji gazu ziemnego do wskazanych punktów odbioru.

Twój udział w procesie zmiany sprzedawcy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum - szanujemy Twój czas, dlatego wszystkie formalności załatwimy w Twoim imieniu.

Po podpisaniu Umowy oraz udzieleniu innogy pełnomocnictwa Twój Opiekun Klienta może dodatkowo poprosić Cię o:

 • Pełnomocnictwo / umocowanie dla osoby podpisującej umowę z innogy Polska S.A.
 • Umocowanie dla osoby, która podpisywała pełnomocnictwo dla innogy (np. decyzja o powołaniu osoby na stanowisku Dyrektora, Wójta w przypadku jednostek budżetowych i gmin, lub decyzja o powołaniu proboszcza w przypadku kościołów)
 • Umowę spółki cywilnej, jeśli wszyscy wspólnicy nie podpisali się na pełnomocnictwie innogy (w przypadku spółek cywilnych)

Dane wymagane dla każdego punktu poboru energii lub gazu (opcjonalnie faktura)

 • numer punktu poboru energii lub gazu/ nr licznika lub gazomierza
 • dokładny adres punktu poboru energii lub gazu
 • zużycie / grupa taryfowa dla każdego punktu poboru energii lub gazu
 • przewidywana data rozpoczęcia sprzedaży
 • okres wypowiedzenia umowy z dotychczasowym sprzedawcą
 • nazwa dotychczasowego sprzedawcy Klienta
 • informacja która jest to zmiana sprzedawcy (pierwsza czy kolejna)

Podstawą wydania warunków przyłączenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest podpisanie Umowy o przyłączenie do sieci.

W tym celu:

 • jeśli inwestycja znajduje się na obszarze dystrybucji poza innogy Stoen Operator – możesz bezpośrednio podpisać umowę przyłączeniową z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
 • jeśli inwestycja znajduje się na obszarze dystrybucji innogy Stoen Operator – wejdź na tą stronę i poznaj wszystkie szczegóły.

Zasady przyłączania do sieci elektroenergetycznej regulują przepisy Prawa Energetycznego, Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz.U. Nr 2, poz 6) oraz Taryfa Energii Elektrycznej.

Zapoznaj się także z dalszymi informacjami Co zrobić, jeżeli mam przyłącze do sieci, ale nie mam umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?

 • Wypełniasz wniosek oraz dołączasz do niego wszystkie wymagane dokumenty. W razie potrzeby nasi pracownicy udzielą niezbędnej pomocy.
 • Dostarczasz wniosek do innogy Stoen Operator:
  • Pocztą na adres: innogy Stoen Operator, ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa
  • Osobiście – w Salonie Innogy, ul. Rudzka 18 w Warszawie
 • innogy Stoen Operator rozpatrzy wniosek w ciągu 14 dni
 • Dostarczymy Warunki przyłączenia oraz egzemplarz umowy z informacjami o stawkach i opłatach
 • Po zapoznaniu się z warunkami umowy i jej podpisaniu, odsyłasz ją na adres: innogy Stoen Operator, ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa

Jesteś zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie Warunków przyłączenia, jeśli:

 • planujesz prace budowlane
 • rozpoczynasz prace budowlane
 • zamierzasz zwiększyć moc przyłączeniową w budynku mieszkalnym ze względu na takie okoliczności jak instalacja systemu elektrycznego ogrzewania, zakup i instalacja elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody lub kuchenki elektrycznej.

Informacja o możliwości przyłączenia potrzebna jest w przypadku:

 • planowania zakupu działki lub rozpoczęcia prac budowlanych, jeśli chcesz potwierdzić prawo do uzyskania danej mocy przyłączeniowej
 • zamiaru uzyskania decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu od władz lokalnych, ale braku Warunków przyłączenia

GRUPA  VI – Wniosek o określenie tymczasowych warunków  przyłączenia do sieci energetycznej innogy Stoen Operator urządzeń elektroenergetycznych Klienta. Ten formularz należy złożyć, wnioskując o wydanie Warunków przyłączenia na czas prowadzenia prac budowlanych.

GRUPA  V - Wniosek o określenie  warunków przyłączenia do sieci energetycznej innogy Stoen Operator urządzeń elektroenergetycznych Klienta. Ten formularz należy złożyć w przypadku wnioskowania o stałe podłączenie do sieci, jeśli  zużycie energii elektrycznej nie przekracza 40 kW . W przypadku osoby mieszkającej w budynku wielolokalowym, np. w bloku, wnioskującej o zwiększenie mocy przyłączeniowej w sytuacji takiej jak instalacja kuchenki elektrycznej, elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego czy elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody, wniosek powinien zawierać oświadczenie podpisane przez zarządcę budynku.

GRUPA  IV - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej innogy Stoen Operator urządzeń elektroenergetycznych Klienta. Ten formularz należy złożyć w przypadku wnioskowania o stałe podłączenie do sieci, jeśli  zużycie  energii elektrycznej przekracza 40 kW.

Umowę o przyłączenie można podpisać po uzyskaniu Warunków przyłączenia. Umowa ta dotyczy:

 • budowy nieruchomości
 • zwiększenia mocy przyłączeniowej

W celu zawarcia Umowy o przyłączenie z innogy Stoen Operator:

 • składasz  wniosek o wydanie Warunków przyłączenia
 • otrzymujesz egzemplarz Umowy oraz Warunki przyłączenia
 • umowa będzie zawierać wyliczenia kosztów związanych z realizacją  wnioskowanych usług

Jeżeli przyłączyłeś się do sieci innogy Stoen Operator, pomożemy Ci dopełnić wszelkich formalności z podpisaniem umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Prześlij do nas stosowne dokumenty

 • Zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Dokument stwierdzający prawo do lokalu, domu lub obiektu, w którym odbierana będzie energia elektryczna (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.) – w przypadku braku tytuł prawnego konieczne będzie pisemne oświadczenie na temat statusu prawnego lokalu
 • Oświadczenie o wskazaniach licznika
 • Nr NIP
 • Nr konta bankowego
 • Jeśli umowę w imieniu Klienta podpisuje Pełnomocnik niezbędne jest podpisanie pełnomocnictwa.

Wszystkie dokumenty przekaż nam

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Pod wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny prześlemy umowę do podpisu, w dwóch egzemplarzach.

Przed podpisaniem Umowy prosimy zapoznać się z jej treścią oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji.

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059). W innogy uzyskasz pomoc merytoryczną w zakresie przyłączenia do sieci gazowej, opracowywania corocznego planu ograniczeń w poborze gazu ziemnego, określenia wysokości mocy umownej po okresie rozruchu technologicznego, niestandardowych przypadków (bonifikaty, rozliczenia, szczególne warunki świadczenia usług dystrybucji, umowy krótkoterminowe, drugi dostawca).

Każdemu Klientowi przydzielamy indywidualnego Opiekuna Klienta, który pomaga w doborze odpowiedniego rozwiązania. Opiekun pozostaje do dyspozycji Klienta w trakcie trwania kontraktu.

Kontakt do Opiekuna Klienta znajduje się w Umowie sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego zawartej z innogy Polska S.A, par. 13, pkt. 7.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Umowy Faktury Licznik bez tajemnic