Obsługa i pomoc

Wpisz, jakich informacji szukasz na stronie:

Zostań Klientem

Chcesz zmienić dostawcę energii lub gazu? Sprawdź, jak zostać Klientem innogy

Sprawdź

Zmiany w umowie

Dowiedz się, jak udzielić pełnomocnictwa, zmienić dane lub warunki umowy.

Sprawdź

Faktury i liczniki

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na temat rozliczeń z innogy, odczytu licznika i e-faktur

Sprawdź

Dokumenty do pobrania

Szukasz informacji na temat taryf innogy? Chcesz złożyć wniosek? Tutaj znajdziesz niezbędne dokumenty.

Sprawdź

Popularne tematy

Od 1 stycznia 2021 r. na rachunku za energię elektryczną pojawia się nowa pozycja - opłata mocowa. Jest ona częścią taryfy za dystrybucję i przesył energii elektrycznej. Dokładną wartość opłaty mocowej określa Urząd Regulacji Energetyki, a jej celem jest sfinansowanie rynku mocy. Ma ona służyć zebraniu środków na wypłatę wynagrodzenia za świadczenie usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Wielkość środków finansowych zebranych w wyniku poboru opłaty mocowej powinna odpowiadać kosztom zakupu wyżej wymienionej usługi oraz uzasadnionym kosztom Zarządcy rozliczeń, na które składają się:

 • koszty prowadzenia rachunku opłaty mocowej,
 • koszty rozliczeń finansowych na rynku mocy oraz
 • koszty wynikające z zarządzania płynnością finansową na rynku mocy.

Środki z tytułu opłaty mocowej będą wykorzystywane między innymi na budowę nowych oraz modernizację i utrzymanie już istniejących jednostek wytwórczych (elektrowni) w celu zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Dowiedz się więcej

Opłata mocowa dla tych odbiorców naliczana jest na podstawie wskazań licznika, jako iloczyn pobranej energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie tj. od godziny 7:00 do godziny 22:00 w dniach roboczych oraz stawki wynoszącej w 2021 roku 0,0762 zł/kWh (netto). Od energii elektrycznej pobranej z sieci w dni robocze, poza wyżej wymienionymi godzinami szczytowego zapotrzebowania oraz pobranej w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy nie jest pobierana opłata mocowa.

Odbiorcy posiadający licznik zdalnego odczytu

Licznik zdalnego odczytu wysyła do systemów pomiarowych OSD informacje dotyczące pobranej energii elektrycznej. Na podstawie tych danych określona zostaje ilość energii elektrycznej pobranej w godzinach przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie w dni robocze. Na fakturze zaprezentowana jest suma pobranej energii elektrycznej w godzinach przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie w dni robocze, stawka 0,0762 zł/kWh (netto) oraz wartość opłaty mocowej. Poniżej przedstawiamy, jak obliczana jest opłata mocowa dla odbiorcy posiadającego licznik zdalnego odczytu:

ilość energii - infografika

Odbiorcy nieposiadający licznika zdalnego odczytu

Odczytu licznika dokonuje Operator Systemu Dystrybucyjnego według dotychczasowych zasad. Na podstawie odczytu bieżącego i poprzedniego obliczana jest ilość pobranej energii elektrycznej. Do wyznaczenia ilości energii elektrycznej pobranej w godzinach przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie w dniach roboczych zastosowany zostaje standardowy profil zużycia energii elektrycznej dedykowany dla grupy taryfowej, według której następuje rozliczenie odbiorcy. Na podstawie tych danych zostaje określona ilość energii elektrycznej pobranej w godzinach przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie w dniach roboczych. Na fakturze zaprezentowana jest suma pobranej energii elektrycznej w godzinach przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie w dniach roboczych, stawka 0,0762 zł/kWh (netto) oraz wartość opłaty mocowej. Poniżej przedstawiamy, jak obliczana jest opłata mocowa dla odbiorcy nieposiadającego licznika zdalnego odczytu:

ilość energii - infografika

Dowiedz się więcej

Do skorzystania z ulgi z opłaty mocowej uprawnieni są odbiorcy przemysłowi, których działalność gospodarcza określona jest w Polskiej Klasyfikacji Działalności i oznaczona kodami PKD, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Rynku Mocy.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz zostać Klientem innogy zapraszamy Cię do podpisania Umowy. Wystarczy, że podpiszesz odpowiednie dokumenty i przedstawisz nam:

 • Jeśli jesteś zainteresowany zakupem energii elektrycznej: faktury lub dane z faktury: dokumenty rejestrowe Twojej firmy , adres i nr Punktu Poboru Energii (PPE), nr licznika, zużycie, grupę taryfową
 • Jeśli jesteś zainteresowany zakupem gazu: fakturę lub dane z faktury: dokumenty rejestrowe Twojej firmy, adres Punktu Poboru, nr ID punktu wyjścia, moc umowną, zużycie, grupę taryfową

Szanujemy Twój czas, wszystkie formalności załatwimy w Twoim imieniu. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces zmiany sprzedawcy, która zostanie zatwierdzona przez lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego.

Proces zmiany sprzedawcy składa się z kilku kroków i trwa ok. 30dni.

Proces jest bezpłatny i nie wiąże się z ograniczeniem dostępu do energii elektrycznej w trakcie jego trwania.

Po podpisaniu Umowy oraz udzieleniu pełnomocnictwa dla innogy, Twój udział w procesie zmiany sprzedawcy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Pierwszego dnia, wystarczy, że:

Wybierzesz produkt najlepszy dla Ciebie

Podpiszesz umowę oraz pełnomocnictwo do procesu zmiany sprzedawcy

Pozostaw nam resztę formalności

Jak wygląda proces zmiany sprzedawcy?

W Twoim imieniu:

1.

Wypowiemy umowę sprzedaży z Twoim aktualnym sprzedawcą

2.

Zgłosimy wniosek zmiany sprzedawcy do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jeżeli to Twoja pierwsza zmiana sprzedawcy, złożymy też wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którą zawrzemy w Twoim imieniu.

3.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, proces zostanie zakończony.

Po miesiącu witamy w gronie Klientów innogy Polska!*
*Termin ten nie uwzględnia okresu wypowiedzenia i/lub okresu trwania Twojej aktualnej umowy.

Twój udział w procesie zmiany sprzedawcy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum - szanujemy Twój czas, dlatego wszystkie formalności załatwimy w Twoim imieniu.

Po podpisaniu Umowy oraz udzieleniu innogy pełnomocnictwa Twój Opiekun Klienta może dodatkowo poprosić Cię o:

 • Pełnomocnictwo / umocowanie dla osoby podpisującej umowę z innogy Polska S.A.
 • Umocowanie dla osoby, która podpisywała pełnomocnictwo dla innogy (np. decyzja o powołaniu osoby na stanowisku Dyrektora, Wójta w przypadku jednostek budżetowych i gmin, lub decyzja o powołaniu proboszcza w przypadku kościołów)
 • Umowę spółki cywilnej, jeśli wszyscy wspólnicy nie podpisali się na pełnomocnictwie innogy (w przypadku spółek cywilnych)

Dane wymagane dla każdego punktu poboru energii lub gazu (opcjonalnie faktura)

 • numer punktu poboru energii lub gazu/ nr licznika lub gazomierza
 • dokładny adres punktu poboru energii lub gazu
 • zużycie / grupa taryfowa dla każdego punktu poboru energii lub gazu
 • przewidywana data rozpoczęcia sprzedaży
 • okres wypowiedzenia umowy z dotychczasowym sprzedawcą
 • nazwa dotychczasowego sprzedawcy Klienta
 • informacja która jest to zmiana sprzedawcy (pierwsza czy kolejna)

Moje innogy to portal obsługowy dostępny dla Ciebie gdziekolwiek jesteś 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Dzięki rejestracji w Moje innogy zyskujesz:

 • Szybki i łatwy dostęp do faktur
 • Dostęp do przejrzystej historii finansów – kontrola sald
 • Dostęp do informacji o zużyciach i odczytach
 • Powiadomienia o wystawieniu faktur i zaległościach w płatnościach
 • Możliwość zarządzania danymi: aktualizowania danych, składania wniosków, zarządzania zgodami marketingowymi, udostępniania konta innym użytkownikom
 • Dostęp do najświeższych informacji o nowych produktach i usługach

Aby założyć konto w serwisie moje innogy wystarczy wysłać maila na adres Biznes@innogy.com podając kilka informacji:

 • Nazwę i NIP klienta
 • Numer Partnera Handlowego/Konta Umowy
 • Adres e-mail na który ma zostać założone konto Moje innogy
 • W przypadku reprezentowania Klienta przez osoby nie będące w KRS koniecznie pełnomocnictwo

W przypadku pytań i wątpliwości zadzwoń i porozmawiaj z konsultantem

22 821 39 39
 • Bezpieczeństwo danych – do e-faktury dostęp mają wyłącznie uprawnione osoby
 • Oszczędność czasu – e-faktura jest dostępna w serwisie Moje innogy zaraz po jej wystawieniu
 • Wygoda – dostęp do dokumentów 24h na dobę i 7 dni w tygodniu
 • Troska o środowisko – ograniczenie zużycia papieru potrzebnego do druku dokumentów

Jeśli zauważysz nieprawidłowości na fakturze, skontaktuj się z nami.

Przed zgłaszaniem reklamacji prosimy o przygotowanie następujących danych:

 • Numer konta umowy uwidoczniony na fakturze w szarym polu w prawnym górnym rogu
 • Aktualne wskazanie licznika energii elektrycznej (jak odczytać licznik?)

Na podstawie przekazanych przez Ciebie aktualnych wskazań licznika dokonamy weryfikacji rozliczenia lub prognoz zużycia. W ciągu 14 dni zostaniesz poinformowany o przebiegu złożonej reklamacji.

Korekta rozliczeń może być sporządzona w następujących przypadkach:

 • Stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań licznika (np. pomyłka w odczycie)
 • Znacznej zmiany wysokości średniego zużycia energii elektrycznej w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego - dotyczy to wyłącznie Klientów, którzy otrzymują faktury z innogy Polska w cyklu rozliczeniowym innym niż 1. miesięczny
 • Błędnego rozliczenia na skutek wadliwego działania urządzenia pomiarowego – po potwierdzeniu nieprawidłowego działania urządzenia przez pracowników serwisu technicznego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Korekta obejmuje jeden lub kilka okresów rozliczeniowych, w których wystąpiły nieprawidłowości lub błędy.

Przyczyny nieprawidłowego działania licznika mogą być złożone. Często okazuje się, że przyczyną nieprawidłowości są wady instalacji elektrycznej, a nie samego licznika.

Przed zgłoszeniem uszkodzenia licznika przeprowadź test, który pozwoli Ci sprawdzić Twoje przypuszczenia.

Liczniki jednofazowe

Krok 1

Wyłącz wszystkie urządzenia pobierające energię elektryczną - podczas badania żadne urządzenia nie powinny być podłączone (np. pralki, lodówki, zegary elektroniczne, telewizor, komputer - wyłącz stan czuwania itp.)

Krok 2

Wyłącz zabezpieczenia zalicznikowe - to te znajdujące się najczęściej w lokalu (potocznie "korki"). Uwaga: Zachowaj maksymalne środki ostrożności (jeżeli obudowa zabezpieczenia jest uszkodzona, nie wolno jej dotykać - wezwij elektryka i przerwij test).

Krok 3

Po kilku minutach sprawdź, czy licznik przestał wykazywać pobór energii (czy wskazania licznika „zatrzymały się”).

Wynik:

 • Jeśli licznik się zatrzymał - można uznać, że działa prawidłowo.
 • Jeśli licznik cały czas wykazuje pobór energii - świadczyć to może o nieprawidłowościach w działaniu układu pomiarowego (licznik posiada tzw. bieg jałowy), ale przyczyną tego może być również uszkodzona instalacja elektryczna.

Liczniki trójfazowe

W przypadku liczników trójfazowych, świecąca się na czerwona dioda oznacza awarię, ale przyczyny tej awarii mogą być różne, np.

 • Niewłaściwa kolejność faz w instalacji trójfazowej
 • Przebicie izolacji instalacji elektrycznej
 • Uszkodzenie bezpiecznika - brak jednej fazy

W takich sytuacjach problem leży w instalacji wewnętrznej, za którą odpowiada właściciel budynku – wezwij elektryka.

Cykl rozliczeniowy to powtarzalny okres czasu, zgodnie z którym następuje rozliczenie należności wynikających z korzystania z dostarczanej usługi w ramach umowy kompleksowej lub umowy sprzedażowej. Cykle są zwykle 1.-miesięczne, 2-miesięczne, 6.-miesięczne i 12.-mięsięczne. Jeżeli chcesz zmienić dotychczasowy cykl rozliczeniowy skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta lub wypełnij Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego i przekaż go nam

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa
formularz-kontaktowy

Indywidualny opiekun Klienta

Każdemu Klientowi przydzielamy Opiekuna, który pomaga w doborze odpowiedniego rozwiązania. Opiekun pozostaje do dyspozycji Klienta w trakcie trwania kontraktu.

Skontaktuj się z Opiekunem
wizyta

Infolinia dla Dużego Biznesu

Klientom biznesowym zapewniamy możliwość kontaktu z dedykowanym zespołem Call Center. Jest to gwarancja szybkiej i rzetelnej odpowiedzi na zaistniałe problemy.

22 821 39 39
chat-innogy

Internetowe Centrum Obsługi

Naszym Klientom proponujemy obsługę poprzez wygodny w użytkowaniu serwis Moje innogy. Z dostępu do konta można korzystać o dogodnej porze i z wybranego przez siebie miejsca.

Zaloguj się do Moje innogy

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie nie znalazłeś wystarczających informacji? Potrzebujesz porady lub jesteś zainteresowany ofertą?
Zostaw wiadomość, nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Adres korespondencyjny

innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa

biznes@innogy.com

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń i porozmawiaj z konsultantem.

22 821 39 39

Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora.

Infolinia czynna pn-pt w godzinach 8.00-16:00.