Poznaj bit.B

System bit.B to w pełni zautomatyzowany system wykorzystujący czujniki instalowane w punktach pomiaru oraz na maszynach, bez przerywania prac i procesów produkcyjnych. Zbierają one dane w czasie rzeczywistym, przesyłając je drogą radiową na serwer, gdzie następnie są agregowane i analizowane w narzędziu online. Tak pozyskane informacje, dodatkowo zwizualizowane w formie wykresów i wskaźników, ułatwiają identyfikację obszarów wymagających usprawnień. Na ich bazie tworzymy spersonalizowaną pod potrzeby firmy listę działań optymalizacyjnych.

Okres zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych wynosi mniej niż rok. System jest proponowany przy wdrożeniu certyfikacji ISO 50 001.

Praktyczne funkcjonalności aplikacji bit.B

Brak konieczności instalacji oprogramowania na komputerze

Dashboard z najważniejszymi analizami, eksport danych oraz automatyczne tworzenie raportów

Konfiguracja kont użytkowników i zarządzanie ich usprawnieniami

Możliwość rozbudowy sytemu o kolejne czujniki