Przegląd informacji minionego miesiąca na temat polskiego rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz praw majątkowych wraz z opiniami i przewidywaniami traderów i analityków innogy.

Ujęte w raporcie

Notowania cen energii elektrycznej i gazu ziemnego

Zestawienie miesięczne wraz z komentarzem eksperta na temat czynników, które mogły wpłynąć na zmiany cen w nawiązaniu do kosztu surowców energetycznych i składników które kształtowały ceny, wydarzeń politycznych, zmian prawnych, pogody oraz anomalii i postojów wytwórczych.

Rynek Praw Majątkowych

Informacje nt. certyfikatów białych, zielonych i błękitnych. Dane o łącznym obrocie oraz średnioważonej cenie na poszczególnych instrumentach wraz z komentarzem na temat przyczyn osiągniętych wyników.

Zmiany prawne na rynku energii

Zestawienie planowanych zmian w europejskim i polskim prawie energetycznym, informacje o nowelizacjach obecnie obowiązujących przepisów.

piotr-g

„Oddajemy w Państwa ręce raport, który jest nie tylko cyklicznym podsumowaniem kluczowych wydarzeń i trendów, jakie mają miejsce na rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych, ale również prezentuje obserwacje i wnioski naszych ekspertów wraz z ich oceną bieżącej sytuacji na rynku. Serdecznie zapraszamy do subskrypcji.”

Piotr Grzejszczak, Senior Manager w Dziale Rynku Hurtowego, innogy Polska S.A.