Czytaj w poradniku

W walce o środowisko i ograniczenie gazów cieplarnianych wykorzystywanie OZE staje się priorytetem i koniecznością. Plany Unii Europejskiej dotyczące celów klimatycznych zakładają redukcję emisji CO2 o 55% do 2030 roku oraz zobowiązanie osiągnięcia zerowych emisji CO2 do roku 2050.

Jakie są trendy rynkowe związane z energią odnawialną na świecie i w Polsce? O czym należy pamiętać przy planowaniu procesu inwestycyjnego? Jakie czekają nas zmiany w prawodawstwie?

Krótki poradnik o OZE ma na celu przybliżenie aktualnej sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii, stanowi również krótki przewodnik dla firm i instytucji zainteresowanych inwestycją w fotowoltaikę oraz elektrownie wiatrowe.

Ujęte w poradniku

Rynek w perspektywie globalnej i lokalnej

Główne trendy i prognozy dla globalnego rynku produkcji energii odnawialnej. Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce. Kierunki rozwoju OZE.

Przewodnik po aktualnych i planowanych aktach prawnych

Obecny stan prawny oraz planowane zmiany. Zestawienie różnic w prawach i obowiązkach dla wybranych podmiotów.

Proces inwestycyjny – najważniejsze kroki

Na co zwrócić uwagę planując inwestycje w fotowoltaike i/lub elektrownie wiatrowe.