Czytaj w poradniku

Transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii i wartość ta wciąż rośnie. Ma to ogromne znaczenie w kontekście coraz intensywniejszej walki z zanieczyszczeniem środowiska. Komisja Europejska planuje, aby do 2050 roku prawie wszystkie samochody osobowe, dostawcze, autobusy, a także nowe pojazdy ciężarowe były bezemisyjne.

Jakie są trendy i prognozy związane z rozwojem elektromobilności? Co wynika z obowiązujących regulacji prawnych i jakie czekają nas zmiany? Jak przygotować się i przeprowadzić proces instalacji stacji ładowania?

Krótki poradnik o elektromobilności ma na celu przybliżenie aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie, stanowi również krótki przewodnik dla firm i instytucji zainteresowanych montażem infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.

Ujęte w poradniku

Rynek w perspektywie globalnej i lokalnej

Wielkość rynku pojazdów elektrycznych oraz poziom rozwoju infrastruktury w Unii Europejskiej i na świecie. Perspektywy rozwoju rynku w Polsce.

Przewodnik po aktualnych i planowanych aktach prawnych

Obecny stan prawny oraz planowane zmiany. Zestawienie różnic w prawach i obowiązkach dla wybranych podmiotów.

Proces inwestycyjny – najważniejsze kroki

Na co zwrócić uwagę planując instalację stacji ładowania samochodów elektrycznych.