Jak w prosty sposób wykazać, że nieruchomość jest przyjazna środowisku

08/02/2021Czas czytania:0min0s
0%
gwarancje pochodzenia

Gwarancje pochodzenia, które są dobrowolnym systemem wsparcia wytwórców OZE mogą być pomocne w wykazaniu, że nieruchomość spełnia niektóre z wymagań dotyczących zużycia energii – uważa Maciej Gruszka. Dbałość o efektywność energetyczną budynku jest z kolei jednym z wymogów w przypadku ubiegania się o ekologiczny certyfikat np. BREEAM lub LEED.

Jak w prosty sposób wykazać, że nieruchomość jest przyjazna środowisku 

W raporcie „The Global Risks Report 2020” World Economic Forum wskazało najważniejsze czynniki zagrażające naszemu światu. Wśród 10 najbardziej prawdopodobnych zagrożeń pojawiło się aż 5 zjawisk związanych z klimatem. Wymóg monitorowania i przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz proekologiczna aktywność nie są już więc luksusem a koniecznością. Ta świadomość bardzo mocno wpływa na trendy rynkowe, również w przypadku rynku nieruchomości.

W sektorze nieruchomości ochrona środowiska zyskuje na popularności, a trend zielonego budownictwa powoduje, że powstają coraz to nowsze, proekologiczne rozwiązania. Budownictwo to sektor, który jest jednym z najbardziej energochłonnych i przez to niezbyt przyjaznych środowisku. Z tego powodu już od kilkunastu lat na świecie oraz w Polsce powstają „zielone budynki”, które posiadają ekologiczne certyfikaty między innymi BREEAM oraz LEED. Aby budynek mógł ubiegać się o certyfikat musi spełniać szereg wymogów dotyczących efektywności energetycznej, jakości materiałów, wpływu eksploatacji na środowisko, dostępności logistycznej, gospodarki wodnej i odpadami. Certyfikacja dotyczy zarówno obszarów zrównoważonego projektowania, budowania, jak i użytkowania budynków.

W jaki sposób gwarancje pochodzenia mogą pomóc w wykazaniu, że budynek spełnia niektóre z wymagań dotyczących zużycia energii?

Gwarancje pochodzenia (ang. Guarantees of Origin) są dobrowolnym systemem wsparcia wytwórców OZE. Taka gwarancja jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w nim ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. To również jedyny dokument, który poświadcza odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe, jakie wynikają z unikniętej emisji gazów cieplarnianych. Gwarancje pochodzenia są wydawane na wniosek wytwórcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mają postać elektroniczną i są przekazywane bezpośrednio do Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Ich ważność upływa po okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z OZE, co skutkuje ich wykreśleniem z rejestru. Do tego czasu gwarancję można umorzyć w celu poinformowania odbiorcy końcowego o pochodzeniu energii elektrycznej, dla której została wydana.

We wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego przekazanie gwarancji z odnawialnych źródeł energii podmiot, który dokonał przekazania, wskazuje dane odbiorcy końcowego, indywidualny numer gwarancji, której wniosek dotyczy, okres zużycia energii objęty wnioskiem oraz wskazuje cel przekazania. Z otrzymanego dokumentu wydanego przez Rejestr Gwarancji Pochodzenia oprócz wspomnianej wcześniej informacji o szacunkowej wartości unikniętej emisji otrzymujemy również dane o technologii OZE, lokalizacji źródła oraz okresie produkcji energii.

gwarancje-pochodzenia-1230

Jesteś zainteresowany pozyskaniem certyfikatu potwierdzającego pochodzenie energii z odnawialnych źródeł?

W innogy mamy rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej