Ekologiczny budynek biurowy to już standard. Co będzie dalej?

12/03/2021Czas czytania:0min0s
0%
onair2-art

Zmiany klimatyczne są dziś jednym z największych globalnych wyzwań, ze względu na postępującą degradację środowiska. Działalność branży budowlanej z jednej strony poprawia jakość naszego życia, z drugiej pozostawia tzw. ślad węglowy. Jak go niwelować? Między innymi o tym rozmawiamy w drugim odcinku podcastu innogy ON AIR wraz z Radosławem Góreckim, rzecznikiem prasowym Ghelamco Poland i Adamem Rowickim, menadżerem innogy Polska ds. współpracy z branżą nieruchomości komercyjnych.

Podcast

Dbanie o planetę to dziś nie tylko kwestia moralności, wartości czy odpowiedzialności. Bycie ekologicznym ma też konkretny wymiar biznesowy. Oczywiście wymaga transformacji myślenia i konkretnych zasobów w postaci czasu i pieniędzy, jednak w dłuższej perspektywie, efekty są tego warte. Firmy podążające za trendami, badające nawyki konsumenckie wiedzą, że klienci coraz częściej podejmują świadome wybory zgodne z wyznawanymi przez nich wartościami. Konsumenci są skłonni zapłacić więcej za produkty firm, które uważają za odpowiedzialne ekologicznie. Podobnie jest na rynku nieruchomości komercyjnych.

Raport o kierunkach rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych

raport o kierunkach rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

Analiza rynku nieruchomości komercyjnych w ujęciu liczbowym. Kierunki rozwoju branży i perspektywy związane ze skutkami epidemii COVID-19. Dane dotyczące najpopularniejszych systemów certyfikacji, omówienie procesu pozyskiwania oraz korzyści związanych z ich posiadaniem.

To wszystko w publikacji pt. „Kierunki rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wraz z komentarzem ekspertów”.

Nagranie video

Rozdział 1: Przyszłość branży nieruchomości

Trend zielonego budownictwa jest widoczny w skali globalnej. W samej Unii Europejskiej prawie 3/4 jej obywateli, czyli około 359 milionów osób, mieszka w miastach. Udział miast Unii w emisji CO2 na świecie wynosi aż 9%, a zużycie produkowanej energii waha się od 60 do 80%. Dlatego firmy deweloperskie włączają rozwiązania oparte na zrównoważonym rozwoju, w ten sposób odpowiadając na zapisany w agendzie ONZ cel 11. To nic innego jak „dbanie o to, by miasta i osady ludzkie sprzyjały włączeniu społecznemu, były bezpieczne, odporne i zrównoważone”, co ma doprowadzić do całkowitej dekarbonizacji, a dzięki temu utrzymać średnią temperaturę planety.

Branża nieruchomości działa zgodnie z obowiązującymi zasadami i wprowadza na rynek najnowsze rozwiązania. Obecnie widzimy to we wzroście świadomości rynku dotyczącej negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i chęci poprawy tej sytuacji. Ukierunkowania inwestorów, zarządców nieruchomości w działania proekologiczne są tego najlepszym przykładem. Rzeczywiście tak jest, że branża nieruchomości odbiera dużą ilość energii i generuje bardzo dużą ilość emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – wskazuje Adam Rowicki menadżer innogy Polska ds. współpracy z branżą nieruchomości komercyjnych.

Pionierem na rynku, który od lat z powodzeniem wdraża zieloną politykę w obszarze budynków biurowych jest Ghelamco. Firma certyfikuje budynki według kryteriów BREEAM. Otrzymanie certyfikatu wiąże się z szeregiem wymogów, które deweloper musi spełnić, począwszy od zarządzania projektem inwestycji i całym procesem budowy, po spełnienie warunków energooszczędności, wykorzystania do budowy odpowiednich materiałów, poziomu zużycia energii w budynku, lokalizacji, po sposób zarządzania gospodarką wodno-ściekową i zarządzanie odpadami. Istotnymi elementami są również zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz innowacyjność inwestycji.

W ciągu 10 lat na rynku nieruchomości udało nam się zbudować naprawdę dużo budynków.  Staraliśmy się, aby każdy kolejny zużywał mniej energii i miał mniejszy negatywny wpływ na środowisko – podkreśla Radosław Górecki z Ghelamco Poland.

Rozdział 2: Czym jest zrównoważony rozwój w branży nieruchomości?

To włączanie do procesu budowlanego przyjaznych dla środowiska technik projektowania, materiałów i technologii, co ma na celu zmniejszenie wpływu danego budynku na środowisko. Skupiając się na zrównoważonych praktykach i zmniejszaniu swojego śladu węglowego, deweloperzy komercyjni zyskują korzyści, z których wiele ma wpływ na lepsze wyniki inwestycyjne.

Dla społeczeństwa stosowane praktyki mają coraz większe znaczenie. Ostatnie badanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w którym uwzględniono wyniki z Polski pokazało, że aż 77% Polaków uważa, że zmiany klimatu są dla nich ważne i będą miały wpływ na ich przyszłe życie. To średnio o 2% więcej niż średnia europejska. Obserwuję rynek nieruchomości i widzę, że rok 2020 był takim momentem zmian. Branża wprowadziła strategie, które mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Między innymi przedstawiciele Well Green Building Council zapewniają, że jeżeli to tempo zostanie utrzymane, to do 2050 roku, czyli mamy jeszcze około 30 lat, zostanie do zera zredukowana produkcja dwutlenku węgla przez obiekty biurowe, i na to należy podstawić – zwraca uwagę Adam Rowicki.

Zielony budynek to taki, który jest efektywny energetycznie w każdej jego fazie życia począwszy od procesu tworzenia, eksploatacji, aż do jego wyburzenia. Budynek, który jest zaprojektowany zgodnie z zasadami obiegu zamkniętego. Ma to szczególne znaczenie, kiedy mówimy o segmencie nieruchomości, który generuje aż 39% światowej emisji gazów cieplarnianych i aż 500 milionów ton odpadów rocznie. W przypadku budownictwa stosowanie zasad GOZ, czyli wymóg odnawialności stosowanej energii, ponownego użycia zastosowanych materiałów, zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności, wykorzystanie odpadów i surowców wtórnych, na wczesnym etapie projektowania, to wymóg konieczny. Nowoczesne budynki komercyjne są kwintesencją koncepcji 3R, czyli Reduce, Reuse, Recycle. A do tego potrzebna jest też wcześniej wspomniana innowacyjność.

Rozdział 3: Łączenie tradycji z nowoczesnością

Innowacyjność, nowoczesność i dbałość o tradycję – tym charakteryzuje się The Bridge –  projekt Ghelamco o powierzchni biurowej 47 tys. m². Ten budynek to uosobienie myślenia o przyszłych najemcach oraz o terenie, na którym powstaje. W budynku pomyślano o użytkownikach samochodów, rowerzystach i o wszelkich udogodnieniach technologicznych. Są tu m.in. ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla elektrycznych jednośladów (rowerów i hulajnóg) z 20 miejscami do ładowania.

Łączymy dwa budynki – stary, z zabytkową elewacją, która już została przez nas odnowiona i zaraz obok nowy wieżowiec. Nie burzymy tego zabytku. Uznajemy, że nie dość, że jest on częścią naszej historii, to jednocześnie może jeszcze posłużyć. W związku z tym, mając na względzie zrównoważony rozwój, chcemy go wciągnąć w ten nowy budynek, stworzyć symboliczny most i zaproponować obok wieżę, która będzie wieżą ekologiczną – opowiada Radosław Górecki.

W przypadku tego projektu firma w trakcie działań przygotowawczych do budowy dokładnie selekcjonuje materiały, wykorzystując do budowy kamień, gruz, czy metal uzyskany w trakcie tego procesu. Pozostałe nieprzydatne elementy zostają po segregacji oddane do recyclingu. Jako firma i jako ludzie, staramy się robić wszystko, żeby ten ślad węglowy był jak najmniejszy i żeby nasza działalność była jak najmniej inwazyjna dla środowiska. Później już, w momencie, kiedy powstanie budynek, staramy się, żeby jego otoczenie i to, co wokół niego będzie, było jeszcze lepsze, niż to, co jest dzisiaj. Na przykład będziemy robić dodatkowe nasadzenia, wprowadzać roślinność, będziemy dbali o przestrzeń publiczną tak, żeby człowiek w tym otoczeniu czuł się lepiej, niż czuje się dzisiaj – podkreśla Górecki.

Rozdział 4: Pandemiczne zakłócenia i wpływ na rozwój nieruchomości

Ostatni rok wprowadził ogromne zmiany w sposobie funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym. Miał też ogromny wpływ na rynek nieruchomości komercyjnych. W porównaniu z epidemiami, pandemiami i załamaniami gospodarczymi w ostatnim stuleciu, COVID-19 miał i nadal ma ogromny zasięg. Ta niespodziewana zmiana w sposobie pracy wymagała dostosowania się w skali masowej do pracy zdalnej, całkowitej zmiany stylu życia i wywołała sporo strachu. Wymienione skutki będą prawdopodobnie miały nadal wpływ na najemców i użytkowników końcowych. Zatem co może zrobić deweloper?

Jako deweloper, w zasadzie natychmiast podjęliśmy działania, by pokazać, że budynki biurowe mogą być bezpieczne. Zamówiliśmy na Politechnice Warszawskiej raport, który pokazał nam, co możemy zrobić, żeby na przykład dostosować budynek biurowy w taki sposób, by podnieść bezpieczeństwo ludzi w nim przebywających – komentuje Górecki.  Firma zdecydowała o wprowadzeniu w budynkach The Warsaw Hub i The Unit m.in. lamp UV w windach w celu dezynfekcji wind. Światło UV, jak wiemy, ma takie właściwości, że bardzo szybko jest w stanie uszkodzić zarówno bakterie, jak i wirusy – podkreśla przedstawiciel Ghelamco.

Takie kryzysy jak COVID-19 pokazują, że należy intensyfikować zmiany, wprowadzać ulepszenia w postaci bardziej zaawansowanych technologicznie i zdrowych budynków. To będzie miało decydujące znaczenie dla branży, aby odzyskać płynność finansową oraz zabezpieczyć się przed przyszłymi zagrożeniami. Rynek nieruchomości się zmienia i ewoluuje w stronę świadomego tworzenia z myślą o przyszłych pokoleniach.

Mnie cieszy to, że deweloperzy, inwestorzy, którzy zawsze patrzą przez pryzmat kieszeni, przez pryzmat pieniądza, jednak podejmują działania zmierzające do tego, żeby zmieniać nasze nastawienie do klimatu, zmieniać nasze przyzwyczajenia, a to są kroki do tego, byśmy panowali nad klimatem i temperaturą, którą mamy obecnie na świecie. Po to, by nie szukać  miejsca do zamieszkania gdzieś indziej – podsumowuje Adam Rowicki.