Co ma piwo do wiatraka? Czy przemysł może być przyjazny środowisku?

12/02/2021Czas czytania:0min0s
0%
innogy ON AIR - odcinek 1

Czy sektor przemysłowy ma świadomość wyzwań środowiskowych? Jak na nie reaguje? Między innymi o tym rozmawiamy w pierwszym odcinku podcastu innogy ON AIR wraz z Iwoną Jacaszek-Pruś z Kompanii Piwowarskiej i Sebastianem Zientarą z innogy Polska Solutions.

Podcast

Przepaść między faktycznymi działaniami na rzecz ochrony klimatu, a rzeczywistością klimatyczną jest nadal ogromna. To czas na działanie, nie tylko odpowiedzialnych społecznie i prowadzących zrównoważoną politykę firm, ale również na odpowiedzialne zachowania konsumentów, nas wszystkich. Biorąc pod lupę pełne spektrum firm, od dużych do małych oraz klienta końcowego, można zaobserwować rosnącą świadomość konieczności troski o naszą planetę. Można zaryzykować nawet stwierdzeniem, że na naszych oczach dzieje się cicha rewolucja w odpowiedzialności korporacyjnej i dobrze rozumianej służebności względem dobra planety.

Raport o globalnych megatrendach w przemyśle

raport o globalnych megatrendach w przemyśle

Jakie globalne zmiany dotkną sektor przemysłowy w najbliższym czasie? Kogo będą dotyczyć najbardziej?

Dowiedz się więcej z publikacji pt. „Megatrendy zmieniające przemysł. Polskie firmy produkcyjne na tle globalnych megatrendów przemysłowych”.

Nagranie video

Rozdział 1: Odpowiedzialność nie tylko na papierze

Zmiana świadomości poprzez edukację, wdrażanie nowoczesnych technologii, zmianę nawyków, nie zadzieje się sama. Wymaga to od firm nowego podejścia polegającego na wykorzystaniu osiągnięć technologicznych, zmiany systemowego myślenia o końcowym produkcie, a od konsumentów zmiany zachowań. Firmy odpowiedzialne społecznie cechuje działanie w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi. Rosnąca świadomość społeczna, mnożące się propozycje polityczne oraz możliwość zwiększenia inwestycji publicznych w następstwie globalnego kryzysu COVID-19 sprawiły, że klimat stał się głównym tematem polityki gospodarczej i regulacji na całym świecie. Wiele globalnych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2021 przewiduje, że klimat i działania związane z ochroną planety będą jednym z najważniejszych tematów gospodarczo-politycznych.

Ważnym sektorem zaangażowanym w działania środowiskowe jest przemysł, który w naturalny sposób obciąża środowisko zanieczyszczeniami i odpadami. To właśnie ta gałąź gospodarki obarczona jest dużą odpowiedzialnością za zmniejszanie emisji CO2, optymalizację zużycia wody czy gospodarowanie odpadami. Według Europejskiej Agencji Środowiskowej potrzebna jest zintegrowana zmiana obejmująca zarówno kontrolę emisji zanieczyszczeń u źródła ich powstawania, jak i edukację oraz wdrażanie innowacyjnych technologii. Tak rodzi się przemysł ekologiczny.

Rozdział 2: Piwo warzone z troską

Polityka środowiskowa to nie tylko stos wytycznych i reguł spisanych na papierze. To realne działanie, o którym można się przekonać, słuchając wspólnych debat przedstawicieli wydawałoby się odległych działalności. Bo co wspólnego ma piwo z wiatrakiem?

Zarówno działania innogy Polska, jak i Kompanii Piwowarskiej skoncentrowane są na istotnym temacie w debacie klimatycznej, a dotyczącej emisji dwutlenku węgla. Dla dostawcy energii i producenta piwa, wysiłki w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z 17 Celów Agendy 2030, stanowią fundament strategii opartej na polityce zrównoważonego rozwoju.

Nasza odpowiedzialność jako globalnej społeczności powinna skupić się na innym traktowaniu zasobów natury. Od wielkiego przemysłu oraz każdego konsumenta dóbr naturalnych wymagane jest oduczanie się nawyków, które nagromadziliśmy całymi latami, a w konsekwencji doprowadziły one do degradacji środowiska naturalnego. Te konsekwencje widzimy w gwałtownych zmianach klimatycznych, zanikaniu bioróżnorodności, czy występujących poważnych zanieczyszczeniach powietrza – zauważyła w podkaście innogy ON AIR Iwona Jacaszek-Pruś, Dyrektor ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej.

Z wydanej w 2020 roku przez Fundację WWF Polska publikacji ,,Zmiana klimatu w pigułce" wyłania się dość przerażający obraz świata, w którym globalna emisja CO2 zwiększyła się 36-krotnie w okresie zaledwie 170 lat. Współczesny biznes jest świadomy zagrożeń i roli, jaką odgrywa. Przekłada się to na konkretne działania i decyzje np. inwestycyjne. Przykładem może być zakup nowoczesnych linii technologicznych, czy współpraca z dostawcami, dla których zrównoważone myślenie ma sens. Dotychczasowe kryteria takie jak sprawność, ilość, zyskowność, czas życia uzupełnione są o parametry ekologiczne. Dla Kompanii Piwowarskiej na przykład istotna jest współpraca z takimi dostawcami, których rozwiązania spełniają standardy ekologiczne zapisane w długofalowej strategii sięgającej 2030 roku. Efektem tej konsekwentnie budowanej polityki w zakresie działań prośrodowiskowych jest trwająca od 2019 roku współpraca z innogy, która dotyczy zakupu energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE) – konkretnie z farm wiatrowych. Ta decyzja wprowadziła znaczącą zmianę w ograniczeniu o 66% emisji CO2 rok do roku. Tym samym pozycjonuje firmę, jako jedną z pierwszych firm produkcyjnych w Polsce, wykorzystujących w procesie produkcyjnym wyłącznie zieloną energię.

Rozdział 3: W stronę megatrendów

Dużo istotnych informacji dotyczących sytuacji światowego i polskiego przemysłu dostarcza opracowany przez innogy we współpracy ze SpotData raport, który skupia się na najważniejszych światowych megatrendach w przemyśle. Raport odpowiada na podstawowe pytanie, co czeka firmy przemysłowe w Polsce w nadchodzących latach i wyodrębnia trzy globalne megatrendy. To transformacja klimatyczna, cyfrowa i organizacyjna. Przygotowując tę publikację, opieraliśmy się na raportach zintegrowanych i finansowych 150-ciu największych firm przemysłowych na świecie. W kontekście transformacji klimatycznej najważniejsze dla przemysłu jest stałe podnoszenie efektywności energetycznej przemysłu. W ramach swoich regularnych działań firma innogy udostępnia wiele produktów i usług, które optymalizują zużycie energii, a tym samym zmniejszają koszty produkcji – podsumował raport Sebastian Zientara, Menedżer ds. efektywności energetycznej innogy Polska Solutions. Analiza wyników indywidualnych konsumentów nie napawa optymistycznie. Pomimo że dużo mówi się o ekologii i jako społeczeństwo widzimy wzrastający trend, jakim jest zrównoważony rozwój, poprawa ochrony środowiska, to jednak 80% zapytanych osób totalnie nie rozumie, czym jest ślad węglowy. Z naszych badań wynika, że tylko co 5. pytany, miał możliwość sprawdzenia, ile sam, on jako gospodarstwo domowe, jako osoba generuje tego CO2. Więc przyznam szczerze, dane są smutne i wydawać by się mogło, że z jednej strony mamy świadomość megatrendów, ale z drugiej strony chyba mało robimy jeszcze cały czas jako pojedyncze jednostki samodzielnie. Tak mi się wydaje – konstatuje Zientara.

Wniosek jest oczywisty. Oprócz zintensyfikowanych działań w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii, wprowadzania odpowiedzialnych rozwiązań z zakresu opakowań, recyklingu czy zużycia wody, dla firm istotne jest również prowadzenie szeroko pojętych działań edukacyjnych. Zarówno Kompania Piwowarska, jak i innogy, mogą się pochwalić licznymi działaniami w tym zakresie.

Rozdział 4: W stronę konsumenta

Biznes jest świadomy i gotowy do działań skierowanych również do klientów i konsumentów, gdyż konieczna jest praca u podstaw i zmiana świadomości. W naszym obszarze biznesowym mamy świadomość, że istotne jest zadbanie o tę część produktu, który nie ulega spożyciu, czyli o opakowania. Opakowania generują dużą ilość dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń – stwierdziła Iwona Jacaszek-Pruś. W związku z tym nasza edukacja przede wszystkim skupia się wokół opakowań, ale nie tylko. Ostatnio prowadziliśmy kampanię edukacyjną „Nie wypadaj z obiegu”, a skierowaną do młodych ludzi, gdyż nasze badania wskazują, że to właśnie ta grupa najbardziej rozumie wyzwania ekologiczne – dodaje.

Działania te przynoszą efekty. Moje osobiste obserwacje zachowań konsumenckich, abstrahując od branży OZE, czyli tych instalacji fotowoltaicznych, na które teraz mamy bum, zmieniło się w sposób niezwykły – stwierdził Sebastian Zientara. Obserwuję pozytywną zmianę i widać to przy współpracy z dużymi firmami. Myślę, że wspólna, jako przemysłu edukacja, debaty i dzielenie się dobrymi przykładami może wnieść dużo do edukacji całego społeczeństwa, każdego z nas i pokazać, że każdy z nas jako indywidualna jednostka ma wpływ na dobro planety. Z tą opinią zgadza się też Iwona Jacaszek-Pruś. Żeby edukować kogokolwiek, to trzeba zacząć od siebie, żeby edukować to trzeba mieć to prawo, ale najpierw zacząć od siebie. Wychodzę z założenia, że nie mamy prawa mówić innym, jak mają żyć, jak my sami nie odrobimy swojej lekcji i to jest najważniejsze – kwituje.