Fotowoltaika dla firm – czy warto zainwestować w panele fotowoltaiczne w swoim przedsiębiorstwie?

11/10/2021Czas czytania:0min0s
0%
Rozchodniak na artykułach - Fotowoltaika dla firm

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł jest na całym świecie coraz bardziej popularne, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie gospodarstw domowych. Z szansy przestawienia się na zieloną energię korzysta też wiele firm, które w OZE dostrzegają nowe możliwości rozwoju biznesu. Jedną z najpopularniejszych obecnie technologii jest fotowoltaika, która bazuje na wykorzystaniu energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej. Jakie korzyści mogą przynieść instalacje fotowoltaiczne dla firm? O czym należy pamiętać przy projektowaniu elektrowni i jak ułatwić sobie start inwestycji? Wyjaśniamy, czytajcie więc dalej!

Wytwarzanie energii elektrycznej prosto ze słońca – zyski z instalacji fotowoltaicznych dla firm

Dla przedsiębiorców liczą się proste, ekonomiczne kalkulacje. Te zaś zdecydowanie przemawiają za przełączeniem się na energię elektryczną ze słońca. Inwestycja w panele fotowoltaiczne pozwala zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy w budżecie firmy w dłuższej perspektywie. Co więcej, wywiera ona pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa.

Wzrost cen na rynku prądu – instalacja fotowoltaiczna sposobem na zachowanie konkurencyjności i niezależności firmy

Wraz z początkiem 2021 roku koszty energii elektrycznej poszybowały w górę. Odpowiada za to m.in. opłata mocowa dodana do rachunków za prąd od stycznia bieżącego roku. Jej podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i utrzymanie elastycznych rezerw prądu przez dystrybutorów. Dodatkowo, pozwoli ona na zgromadzenie funduszy niezbędnych do modernizacji sieci elektroenergetycznej i elektrowni oraz budowy nowych obiektów.

W przypadku firm opłata mocowa pobierana jest w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc tzn. między 7:00 a 22:00 we wszystkie dni robocze. Jej wysokość zależy od ilości prądu pobranego z sieci i wynosi 0,0726 zł/kWh. Dla średniej wielkości przedsiębiorstwa przekłada się to na powiększenie rachunków za prąd od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent rocznie. Tak duży wzrost kosztów prowadzenia działalności, może prowadzić do podnoszenia przez firmę cen oferowanych produktów i usług. W konsekwencji odbija się to niekorzystnie na jej ogólnej kondycji, gdyż konsumenci poszukują bardziej konkurencyjnych ofert na rynku.

Czy wiesz że…

Wprowadzona w styczniu 2021 opłata mocowa podwyższy rachunki za prąd od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent rocznie! Fotowoltaika to idealny sposób na obniżenie kosztów zmiennych i zwiększenie konkurencyjności firmy.

Sposobem na zachowanie konkurencyjności i obniżenie rachunków za prąd jest instalacja fotowoltaiczna zamontowania na dachu firmy. W przypadku wielu przedsiębiorstw godziny ich pracy pokrywają się z godzinami szczytowego zapotrzebowania na moc. Są to również godziny, podczas których produkcja energii z paneli fotowoltaicznych jest największa. Oznacza to, że w tym czasie fotowoltaika wytwarza energię elektryczną, która jest wykorzystywana do zasilenia urządzeń w firmie. Jednocześnie zakupiony od sprzedawcy wolumen energii jest mniejszy, więc koszty całkowite znacząco spadają. Przy poprawnie dobranej fotowoltaice oszczędności to nawet 90% w skali roku. Firma może mieć też pewność, że każda kolejna podwyżka cen energii sprawi, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwróci się jej jeszcze szybciej.

Atuty samowystarczalności przejawiają się również w tym, że przedsiębiorca dzięki instalacji fotowoltaicznej nie musi się przejmować przerwami czy ograniczeniami w dostawie prądu. Czasami zdarza się bowiem, że zakłady energetyczne mierzą się np. z przeciążeniami sieci elektroenergetycznej czy modernizacjami i ograniczają odbiorcom dostęp do energii. Jeśli w zamian działa instalacja fotowoltaiczna podpięta do firmowego magazynu energii o tego rodzaju problemie można zapomnieć. Unika się dzięki temu strat, które mógłby spowodować niedobór prądu.

Ile firma może zaoszczędzić dzięki instalacji fotowoltaicznej?

Oszczędności jakie może wygenerować przedsiębiorstwo zamieniając tradycyjny pobór prądu na wytwarzanie energii elektrycznej z fotowoltaiki najlepiej zilustruje przykład. Załóżmy że firma posiada siedzibę, która znajduje się w budynku o płaskim dachu, na którym zmieści się i będzie optymalnie działać instalacja fotowoltaiczna o powierzchni 99 m2. Przekłada się to na 58 modułów, z których każdy ma moc 270 kWp. Łączna moc instalacji fotowoltaicznej będzie zatem równa 15,66 MWp. Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Rocznie zamontowane w tej ilości i mające taką moc panele fotowoltaiczne będą w stanie wyprodukować 15 660 kWh energii. Oczywiście należy dodać, że zróżnicowana będzie ilość generowanego prądu w instalacji w zależności od pory roku – więcej go będzie latem, a mniej zimą – wtedy jednak warto skorzystać ze zmagazynowanych zapasów w sieci elektroenergetycznej bądź własnym magazynie energii. Porównując więc z tego rodzaju instalacją fotowoltaiczną koszty, które w tym samym czasie poniesione zostałyby na pokrycie rachunków za prąd przy klasycznym poborze energii z sieci, otrzymujemy prostą kalkulację oszczędności rzędu prawie 8 800 złotych rocznie. Po uwzględnieniu wcześniej opisanej opłaty mocowej oszczędności te wzrosną dodatkowo o około 1 100 zł i ostatecznie wyniosą ponad 9 900 złotych. Efektownie, prawda? Fotowoltaika naprawdę się opłaca. Dodatkowo to też ogromna wartość dla środowiska – brak emisji do atmosfery CO2 o wartości ponad 12 ton!*

Panele fotowoltaikczne dla firm - ile można zaoszczędzić w skali roku?

Budowanie pozytywnego wizerunku marki dzięki instalacji fotowoltaicznej w firmie

Ekonomia przemawia więc za inwestycją w panele fotowoltaiczne. A co z innymi aspektami, tymi mniej policzalnymi, jak np. renoma firmy? Czy fotowoltaika może mieć na nią wpływ? Obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do ekologii i dbania o środowisko. Rezygnujemy z używania plastikowych słomek, foliowych torebek, coraz częściej korzystamy z elektrycznych samochodów. Za światowymi trendami muszą też nadążać firmy. Inaczej trudno im będzie przekonać do siebie coraz bardziej proekologicznych klientów.

Czy wiesz że…

Fotowoltaika to opłacalna inwestycja dla firmy. Nie tylko zapewnia oszczędności, ale i pozytywnie wpływa na renomę marki.

Jak to odnieść do fotowoltaiki? Inwestycje w wytwarzanie energii z zielonych źródeł bezpośrednio wpływają na postrzeganie biznesu przez jego odbiorców. Pozytywnie oddziałują na prestiż firmy i zwiększają jej renomę. Przedsiębiorstwo, które działa na rzecz ochrony środowiska i decyduje się na panele fotowoltaiczne, zyskuje lepszy wizerunek. W sytuacji gdy w starciu z konkurencją cena lub nawet jakość samego produktu czy usługi nie wystarcza by się wyróżnić, to właśnie może być sposób na przekonanie do siebie klientów. Korzystanie z mocy odnawialnych źródeł energii, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych, ma wpływ na markę firmy.

Opłacalność i amortyzacja instalacji fotowoltaicznej w firmie – odliczenie paneli fotowoltaicznych od podatku

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną początkowo wydaje się być dosyć kosztownym przedsięwzięciem. I rzeczywiście, zakup i montaż całej potrzebnej infrastruktury są niemałym jednorazowym wydatkiem. Jednak wszystko nie jest tak jednoznaczne.

Po pierwsze, ta pojedyncza większa inwestycja zapewni firmie dostęp do stabilnego i darmowego źródła energii elektrycznej na lata. Zyskiem jest więc brak konieczności ponoszenia kosztów zmiennych w przyszłości. Po drugie, jako inwestor nie musisz sobie radzić sam! Istnieje wiele możliwości uzyskania pomocy finansowej do budowy instalacji fotowoltaicznej, które zostały stworzone po to, by propagować inwestycje w odnawialne źródła energii. Dotacje, ulgi, leasing czy niskooprocentowane kredyty – więcej o nich wspomnimy za chwilę, ale już teraz warto zwrócić uwagę na to, że pozwalają one w dużo krótszym czasie uzyskać pozytywny zwrot z inwestycji w instalację (nawet po około 5 latach). I to niezależnie od tego, czy mowa jest o mikroinstalacjach czy też o większych projektach. Mówiąc o kosztach należy też dodać, że fotowoltaika dla firm objęta jest stawką VAT w wysokości 23%. Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorcy mogą odliczyć całą wartość VAT od wydatków na instalacje fotowoltaiczne, ponieważ są one traktowane jako koszt uzyskania przychodu.

Czy wiesz że…

Jako przedsiebiorca możesz odliczyć całą wartość VAT od wydatków poniesionych na Twoją instalację!

Z biznesowego punktu widzenia warto wspomnieć, że fotowoltaika dla firmy to po prostu dobra i opłacalna inwestycja. Raz zamontowane panele fotowolaticzne i pozostałe elementy instalacji są niemal bezobsługowe, a ich trwałość zagwarantowana przez producentów systemu (zależna w głównej mierze od jakości paneli fotowoltaicznych) to ponad 25 lat. Długoterminowo zatem to się po prostu opłaca.

Najnowsze przepisy dotyczące energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych – przedsiębiorca jako prosument

W 2019 roku znowelizowano ustawę o OZE, co dało zupełnie nowe możliwości wielu przedsiębiorcom. Zostali oni bowiem objęci definicją prosumenta. Co to oznacza i dlaczego jest istotne dla właścicieli i zarządzających firmami? Prosument to słowo pochodzące od połączenia wyrazów „producent” i „konsument”. Sama nazwa sugeruje więc wyraźnie z czym może być związane to pojęcie. To ktoś, kto jednocześnie korzysta z energii i ją tworzy. Jak to się przekłada na temat instalacji fotowoltaicznych?

Prosument zużywa produkowaną przez swoją instalację fotowoltaiczną energię na własne potrzeby, a jej nadmiar może magazynować i przekazywać do sieci elektroenergetycznej. W ten sposób ma możliwość odebrania jej np. zimą, kiedy nasłonecznienie jest mniejsze. Za taki odbiór nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych chociażby z dystrybucją – rozliczenie jest bezgotówkowe. Jest to tzw. system opustów – odbiera się 80% (instalacje fotowoltaiczne o mocy do 10 kWp) lub 70% (instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp) wprowadzonej do sieci energii. Od połowy 2019 roku Pakiet Prosumencki dostępny jest również dla przedsiębiorców, co stanowi ogromne ułatwienie i krok ku jeszcze większej opłacalności inwestycji w fotowoltaikę. Należy jednak pamiętać, że projekt ten dotyczy instalacji o mocy do 50 kWp, a także że sprzedaż energii elektrycznej nie może stanowić przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Czy wiesz że…

Od 2019 roku firmy również zostały objęte Pakietem Prosumenckim! Posiadając mikroelektrownie o mocy poniżej 50 kWp możesz korzystać z systemu opsutów.

Wielu właścicieli firm ma jednak wybór - mogą zmagazynować nadmiar energii w sieci elektroenergetycznej lub sprzedać nadwyżkę. Odsprzedaż prądu nie jest jednak najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Odbywa się po cenie energii czynnej z poprzedniego kwartału i obejmuje tylko tę właśnie cenę. Kiedy zaś właściciel firmy kupuje prąd od operatora, koszt energii elektrycznej jest znacznie większy, bo do ceny doliczane są również inne opłaty, takie jak np. te za przesył, czy wcześniej wspomniana opłata mocowa. Najlepiej więc tak projektować firmową instalację fotowoltaiczną, aby w jak największym stopniu była ona dopasowana do potrzeb i wartości zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Fotowoltaika dla firm – na co należy zwrócić uwagę przy planowaniu inwestycji

Jak zaprojektować instalacje fotowoltaiczną, aby przyniosła firmie jak największe korzyści? Jakie wymogi formalne należy spełnić, aby rozpocząć montaż fotowoltaiki w firmie? Należy pamiętać o kilku zasadach.

Instalacja fotowoltaiczna dobrana do wykorzystania energii w firmie

Pierwszą z nich jest dopasowanie mocy instalacji fotowoltaicznej tak, aby odpowiadała średniemu rocznemu zapotrzebowaniu energetycznemu firmy oraz jej profilowi zużycia energii. Przy projektowaniu instalacji dąży się do tego, aby instalacja pokrywała bieżące zapotrzebowanie firmy i nie produkowała zbyt dużych nadwyżek energii elektrycznej. Dlaczego nadwyżki są co do zasady niekorzystne z punktu widzenia opłacalności inwestycji? Niewykorzystana energia jest przekazywana do sieci elektroenergetycznej. Jeśli korzystamy z systemu opustów musimy mieć na uwadze, że nadwyżki możemy odbierać wyłącznie przez rok od oddania ich do sieci. Po tym czasie odesłanej energii nie będziemy w stanie odzyskać. W przypadku firm pracujących tylko na zmianie dziennej może być trudno odebrać całą energię zgormadzoną w ten sposób, ponieważ w trakcie ich pracy energia jest na bieżąco produkowana przez fotowoltaikę. Nieco inaczej może przedstawiać się sytuacja w przypadku firm pracujących w systemie zmianowym, gdzie nocna zmiana może wykorzystywać nadwyżki wyprodukowane podczas dnia. Jak nietrudno się domyślić, instalacja która produkuje niewystarczającą ilość energii również będzie finansowo niekorzystna. W tym przypadku niedobory energii będziemy musieli uzupełnić z sieci energetycznej, a to wiąże się z wyższymi kwotami na rachunkach za prąd.

Montaż paneli fotowoltaicznych w odpowiednim miejscu

To o czym również musimy pamiętać przy planowaniu instalacji fotowolaticznej w naszym przedsiębiorstwie to jej odpowiednie umiejscowienie. Niezwykle ważnym jest, aby instalacja znajdowała się na wytrzymałym i stabilnym dachu lub gruncie, w niezacienionym miejscu. Badając zacienienie powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie obiekty znajdujące się w bliższej i dalszej odległości, które w zależności od pory dnia mogą rzucać cień na powierzchnię naszych paneli. Całkowita eliminacja zacienienia nie zawsze będzie możliwa, stąd też powinniśmy dążyć do minimalizacji jego negatywnego wpływu. Jednak to nie jedyne warunki, jakie muszą zostać spełnione. Aby fotowoltaika produkowała dla nas maksymalną ilość energii z zainstalowanej mocy zaleca się jej skierowanie w stronę południową, pod kątem 30-35 stopni. Oczywiście nie zawsze takie ustawienie będzie możliwe, dlatego panele fotowoltaiczne z powodzeniem możemy zamontować również w kierunkach południowo-zachodnim, południowo-wschodnim, wschodnim lub zachodnim i pod nieco mniejszym kątem. Takie ulokowanie pozwoli nam również na produkcję energii elektrycznej, jednak uzyski będą niższe. Innym rozwiązaniem, które pozwoli nam na wykorzystanie maksymalnego potencjału naszej instalacji jest zamontowanie modułów dwustronnych postawionych pionowo bądź paneli fotowoltaicznych z trackerami. Obydwie opcje wytwarzają energię dłużej w ciągu dnia, jednak są one zdecydowanie droższe.

Stosując się do powyższych zasad możemy zamontować instalację fotowoltaiczną optymalnie do naszych potrzeb i osiągnąć maksymalny zysk z inwestycji.

Koncesja i pozwolenie na budowę fotowoltaiki w firmie

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o OZE obowiązek uzyskania koncesji uzależniony jest od mocy planowanej instalacji fotowolaticznej. Jeśli naszą fotowoltaikę możemy zaliczyć w poczet mikro (moc instalacji poniżej 50 kWp) lub małych (moc instalacji między 50 kWp a 500 kWp) elektrowni, wówczas jesteśmy zwolnieni z obowiązku uzyskania koncesji. Dla małej instalacji pojawia się co prawda wymóg wpisu do rejestru wytwórców energii, jednak odbywa się on w ramach mocno uproszczonego postępowania w stosunku do postępowania koncesyjnego. Przy większych instalacjach, o mocy powyżej 500 kWp koncesja jest obligatoryjna.

Czy wiesz że…

Elektrownie o mocy poniżej 500 kWp nie wymagają uzyskania koncesji, a instalacja której moc nie przekracza 50 kWp zwalnia Cię również z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

A jak wygląda sytuacja z pozwoleniem na budowę? Instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 50 kWp zawsze wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast instalacje o mocy poniżej 50 kWp są z tego obowiązku zwolnione, jeśli spełniają następujące warunki:

  • ich montaż nie jest planowany na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków;
  • inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne;
  • montaż paneli nie wiąże się z przebudową lub rozbudową budynku.

Formalności nie są więc uciążliwe, a w wielu przypadkach nie jest konieczne nawet zgłoszenie planowanej instalacji do organu budowlanego.

W jaki sposób sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie

Czy na instalację fotowoltaiczną dla firmy można uzyskać dofinansowanie? Jak skrócić czas oczekiwania na zwrot z tego typu inwestycji? Jest na to kilka sposobów.

Jednym z nich jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Chociaż jest to rozwiązanie skierowane do właścicieli budynków mieszkalnych, to mogą z niego skorzystać również niektórzy przedsiębiorcy, np. ci, którzy swoją działalność prowadzą z domu. W ramach ulgi istnieje możliwość odliczenia od dochodu wszelkich wydatków poniesionych na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć jednak 53 tys. złotych. Wszystko po to, aby wspierać walkę z zanieczyszczeniem powietrza poprzez wymianę lub modernizację instalacji dostarczającej prąd na taką o większym standardzie energetycznym.

Dla zupełnie innego rodzaju przedsiębiorstw przeznaczony jest program „Energia Plus”. Tutaj o dotację lub pożyczkę na instalację wytwarzającą energię z odnawialnych źródeł mogą ubiegać się właściciele tych firm, których roczne zużycie energii elektrycznej przekracza 2 GWh. Dodatkowo, planowana inwestycja w fotowoltaikę musi zapewnić oszczędność energii na poziomie minimum 5%, a całość poprzedza obowiązkowy audyt energetyczny. W ten sposób można uzyskać do 50 tys. złotych dotacji lub do nawet 3,95 mln złotych pożyczki.

Czy wiesz że…

Dofinansowania do fotowoltaiki sprawiają, że inwestycja w energię elektryczną ze słońca w firmie dużo szybciej się zwraca.

Niejako pośrednim rozwiązaniem jest program „Bocian”. Jego założeniem jest dążenie do redukcji emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł – a więc również ze słońca. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, to program obejmuje instalacje na budynku lub gruncie o mocy od 40 kWp do 1 MWp i można w jego ramach uzyskać pożyczkę do nawet 4 mln złotych. Otrzymanie takiej pomocy jest jednak obwarowane wymaganiami formalnymi.

Na popularności w ostatnich latach zyskuje leasing paneli fotowoltaicznych. Co ciekawe, taka opcja finansowania inwestycji dostępna jest nie tylko u profesjonalnych podmiotów oferujących tego typu usługi, ale także u firm zajmujących się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych. Decydując się na leasing co miesiąc płacimy leasingobiorcy określoną ratę, która zazwyczaj jest zdecydowanie niższa niż kwota oszczędności wynikająca z wytwarzania energii własnym sumptem. Do zalet zaliczyć możemy więc natychmiastowe zyski, uproszczone procedury oraz możliwość wpisania poniesionych wydatków w koszty działalności gospodarczej.

Fotowoltaika dla firm to zazwyczaj inwestycja lokalna. Na koniec trzeba więc jeszcze wspomnieć, że jeśli rozważa się inwestycję w zieloną energię i szuka wsparcia, to zdecydowanie warto zapoznać się z tym, co oferują Regionalne Programy Operacyjne, odrębne dla każdego z województw.

Czy fotowoltaika dla firm się opłaca? Zdecydowanie tak!

Czy inwestycja w fotowoltaikę to dobry pomysł dla firmy? Zdecydowanie tak! Koszty instalacji fotowoltaicznych w ostatnich latach znacząco spadły, za to ceny energii mogą wzrastać. To więc dobry moment na to, żeby przestawić się na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i zapewnić oszczędności przedsiębiorstwu, a przy okazji również zacząć dbać o środowisko. Firma też może być eko!

 

*Obliczenia mają charakter szacunkowy. Zostały przeprowadzone na podstawie ogólnodostępnych danych, przy założeniu, że całość wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii jest zużywana na potrzeby własne. Roczna oszczędność oznacza szacunkową oszczędność na zakupie energii elektrycznej i dystrybucji energii, przy założeniu szacunkowej rocznej produkcji energii wskazanej w artykule oraz stawki taryfowej za energię elektryczną i dystrybucję w wysokości ~0,56 zł/kWh netto i opłaty mocowej w wysokości 0,0726 zł/kWh netto. Obliczenia nie uwzględniają kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej.