Kierunki rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

07/10/2020Czas czytania:0min0s
0%
miasto

Na czym polega monitorowanie doświadczeń użytkowników powierzchni biurowych? Jak technologie wpływają na rozwój rynku powierzchni magazynowych? Czy przestrzenie handlowe odgrywają jakąś rolę w tworzeniu lokalnych społeczności? To tylko niektóre z pytań, które zadaliśmy przedstawicielom branży – inwestorom, właścicielom, zarządcom – a także naukowcom, firmom świadczącym usługi doradcze, dostawcom usług projektowych, badawczych i technologicznych.

Regularnie, od kilku lat, przygotowujemy w innogy raporty branżowe skierowane do biznesu. Naszą najnowszą publikację poświęciliśmy tematyce kierunków rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest ona owocem naszej współpracy z ekspertami, ale również własnych doświadczeń zgromadzonych na przestrzeni lat dzięki obsłudze klientów tej branży.

„Jak pokazują statystyki, polski rynek nieruchomości komercyjnych rozwija się bardzo dynamicznie i jest wyjątkowo atrakcyjny dla inwestorów ze względu na swoją wielkość, silne fundamenty i stopy zwrotu. Wg analizy „The Polish Real Estate Guide 2020. The real state of real estate” przygotowanej przez Grupę Rynku Nieruchomości EY, 2019 rok był rekordowy pod względem wartości inwestycji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, sięgając 7,8 mld euro. (…) Kierunki rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce są bardzo interesujące i niewątpliwie mogą być inspiracją dla innych sektorów.” – Małgorzata Eull, Dyrektor Pionu Klienci Biznesowi, innogy Polska S.A.

Charakterystyka rynku nieruchomości komercyjnych

Zgodnie z opublikowanymi w I połowie bieżącego roku wynikami badania EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy”, w 2019 roku Polska uplasowała się na 7 miejscu wśród krajów europejskich pod względem liczby zaplanowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Podczas gdy Europa Zachodnia notuje zwrot z inwestycji w nieruchomości komercyjne na poziomie 2,5%, rynek polski oferuje rentowność na poziomie 4,25-4,5%. Polska, dzięki niskim stopom kapitalizacji, jest oceniana jako rynek gwarantujący mało ryzykowne, stabilne i długoterminowe zyski.

Jednymi z ważniejszych czynników mających wpływ na rozwój polskiego rynku nieruchomości komercyjnych są również zmiany demograficzne. Potrzeby kolejnych pokoleń związane ze sposobem, ilością i miejscem pracy, preferencjami dot. wolnego czasu, metodą i miejscem robienia zakupów wpłyną na ten sektor zarówno w kontekście obszarów wielkomiejskich, jak i na poziomie lokalnym oraz będą miały konsekwencje dla rozwoju infrastruktury.

W raporcie prezentujemy dane z 2019 i częściowo 2020 roku dotyczące inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych oraz najważniejsze wskaźniki dla powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych (m.in. podaż, powierzchnia w budowie, współczynnik pustostanów) wraz z komentarzem.

Kierunki rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych

W poszczególnych segmentach rynku obserwujemy istotne zmiany w wymiarze społecznym, środowiskowym, ekonomicznym i technologicznym. Zidentyfikowaliśmy i zaprezentowaliśmy 16 trendów, uzupełniając je wypowiedziami ekspertów – pracowników firm partnerskich, które współtworzyły publikację, a były to: HB Reavis Poland, Ghelamco Poland, Colliers International, CBRE, Knight Frank, BNP Paribas Real Estate Poland, Globalworth Poland, WeCARE, Vastint Poland, Adgar Poland, CPI Property Group, NAI Estate Fellows, GLP w Polsce, Prologis, Accolade in Poland, Solutions.Rent, Gleeds Polska, GfK, Workplace, GoDesign, Resilia, Promar, innogy Polska Solutions oraz prof. Aleksandra Przegalińska.

W raporcie znajdują się odpowiedzi na pytania dot. zagadnień, które mają znaczny wpływ na projektowanie, zagospodarowanie i rozwój przestrzeni biurowych, handlowych i magazynowych, oczekiwania najemców i doświadczenia użytkowników tych powierzchni, modele biznesowe właścicieli. Zagadnienia te to m.in.:

  • ekonomia współdzielenia i zjawisko współodpowiedzialności, koncepcja co-sharing
  • well-being i rozwiązania związane z komfortem użytkowania
  • potrzeba aktywizacji lokalnej społeczności
  • coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa, polityka zrównoważonego rozwoju, gospodarek zamkniętych i zero waste
  • potrzeba efektywnego zarządzania, optymalizacja kosztów związanych z eksploatacją
  • proces monitorowania efektywności energetycznej
  • zastosowanie nowych technologii, analiza danych w kontekście projektowania doświadczeń, idea omnichannel
  • kwestie cyberbezpieczeństwa

Rok 2020 przyniósł branży nieruchomości komercyjnych nowe wyzwania. Jim Berry, US Real Estate leader w Deloitte & Touche LLP twierdzi, że „w przeciwieństwie do poprzednich wyzwań ekonomicznych, COVID-19 wywarł natychmiastowy, rozległy wpływ na branżę nieruchomości komercyjnych na całym świecie”. Globalny charakter pandemii rzutuje nie tylko na codzienne życie milionów ludzi, skutkując zmianą stylu ich życia, ale ma również gigantyczne konsekwencje w obszarze ekonomicznym. Tempo i kierunek tych zmian pokazują bezprecedensowość całego procesu. Najbliżej tego, co dzieje się na rynku nieruchomości komercyjnych, a co jest lub może być efektem epidemii, są jednak partnerzy naszej publikacji. Poprosiliśmy ich zatem o podzielenie się opinią, czy w związku z obecną sytuacją spodziewają się powstania jakiegoś nowego trendu na rynku.

Opisy trendów oraz opinie ekspertów zostały uzupełnione przykładami inwestycji w formule wyzwanie – rozwiązanie – efekt, co pozwala przyjrzeć się kierunkom zmian od strony praktycznej.

Certyfikacja budynków komercyjnych

W raporcie „The Global Risks Report 2020” World Economic Forum wskazało najważniejsze czynniki zagrażające naszemu światu. Wśród 10 najbardziej prawdopodobnych zagrożeń pojawiło się aż 5 zjawisk związanych z klimatem. Wymóg monitorowania i przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz proekologiczna aktywność nie jest luksusem a koniecznością. Ta świadomość bardzo mocno wpływa na rozwój trendów rynkowych. Trend zielonego budownictwa odpowiada na potrzebę stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku. Czytelnym potwierdzeniem standardów, jakie spełniają poszczególne inwestycje, mogą być ekologiczne certyfikaty.

Wśród międzynarodowych systemów certyfikacji znanych i stosowanych w Polsce w sektorze nieruchomości komercyjnych znajdują się brytyjski BREEAM oraz amerykański LEED. O zielonych certyfikatach w specjalnie przygotowanym artykule ujętym w publikacji opowiadają eksperci Gleeds Polska z grupy Gleeds Global, jednej z największych na świecie firm niezależnych konsultantów budowlanych z ponad 130-letnim doświadczeniem w branży, z 71 biurami na całym świecie.

raport rynku nieruchomości komercyjnych

Analiza rynku nieruchomości komercyjnych w ujęciu liczbowym. Kierunki rozwoju branży i perspektywy związane ze skutkami epidemii COVID-19. Dane dotyczące najpopularniejszych systemów certyfikacji, omówienie procesu pozyskiwania oraz korzyści związanych z ich posiadaniem.

To wszystko w publikacji pt. „Kierunki rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wraz z komentarzem ekspertów”.

Pobierz raport