Elektromobilność – modny trend czy konieczna rewolucja?

19/05/2020Czas czytania:0min0s
0%
ładowanie samochodu elektrycznego

 

Elektromobilność to pojęcie, które znalazło się na pierwszym miejscu w rankingu „Motoryzacyjne Słowo Roku 2019” przygotowanym na podstawie analizy ankiet wypełnionych przez 200 przedstawicieli branży motoryzacyjnej porównanych z zapytaniami internautów za pomocą narzędzia Google Trends. To również temat wielu dyskusji, wydarzeń i publikacji na skalę globalną. Tym samym elektromobilność zdaje się nie być tylko chwilową modą.

Rozwój elektromobilności ma zasadnicze znaczenie dla środowiska, pobudza wzrost gospodarczy i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rosnąca liczba pojazdów elektrycznych przekłada się na większy komfort mieszkańców miast poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, poprawę jakości powietrza i spadek natężenia hałasu.

Czym jest elektromobilność?

Słowo elektromobilność, a w skrócie e-mobilność, czy częściej stosowane e-mobility, jest terminem opisującym zagadnienia związane z koncepcją wykorzystania pojazdów zasilanych elektrycznie (np. samochodów, rowerów, motocykli, autobusów, hulajnóg itp.). Definicja elektromobilności zawiera zatem wszystkie aspekty związane z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i użytkowaniem pojazdów elektrycznych takie jak np. technologia, infrastruktura ładowania, kwestie społeczne czy prawne.

Jak wygląda trend elektromobilności na świecie?

Wg Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) liczba samochodów elektrycznych rosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat gwałtownie. W 2018 r. było ich ponad 5 milionów (45% w Chinach, 24% w Europie, 22% w Stanach Zjednoczonych), co stanowiło wzrost o 63% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podobnie liczba punktów ładowania, została w tym okresie oszacowana na około 5,2 milionów, co stanowiło wzrost o 44% w porównaniu z rokiem poprzednim.1

Obecnie pionierami europejskiej elektromobilności są kraje skandynawskie i kraje Beneluksu, które wyprzedzają resztę państw o dobre kilka lat. Za zaskakującą przewagą Skandynawów na drodze do bezemisyjnego transportu stoją dotacje państwowe i szeroka gama zachęt, które powstały w wyniku m.in. skonsolidowanej pracy rządu, świata biznesu, uniwersytetów oraz ośrodków badawczych i rozwojowych. Do 2025 r. Norwegia planuje całkowicie porzucić sprzedaż pojazdów spalinowych.

Elektromobilność bez wątpienia ma przed sobą ogromne szanse na rozwój ze względu na rosnącą świadomość wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. W wielu krajach działają systemy zachęt promujące zakup samochodów z elektrycznym napędem: dopłaty bezpośrednie, dotacje, ulgi podatkowe czy dodatkowe przywileje jak np. zwolnienia z opłat za przejazdy płatnymi autostradami, za parkowanie w płatnych strefach czy możliwość poruszania się bus pasami.

Jak przebiega rozwój elektromobilności w Polsce?

Polsce nadal daleko do europejskich liderów elektromobilności, jednak zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie. Według danych na koniec marca 2020 r. w naszym kraju zarejestrowano łącznie 10 701 elektrycznych samochodów osobowych. W I kwartale bieżącego roku liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in wyniosła 1 705 sztuk – to o 86% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Wzrost sprzedaży zarejestrowały również elektryczne samochody dostawcze i ciężarowe – w analizowanym okresie do 578 szt. – oraz autobusy elektryczne do 248 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lutego br. osiągnęła liczbę 6 584 szt.2

W zależności od rodzaju i wysokości wprowadzonych instrumentów wsparcia szacuje się, że w 2025 r. po polskich drogach może poruszać się od 63 do 300 tys. pojazdów elektrycznych. W latach 2030–2040 rynek samochodów nisko- i zero emisyjnych w Polsce dojrzeje, a tempo jego rozwoju powinno się ustabilizować.

Od 22 lutego 2018 r. w Polsce obowiązuje Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której celem jest m.in. rozwój rynku pojazdów napędzanych energią elektryczną, gazem ziemnym oraz wodorem. Ustawa przewiduje szereg zachęt skierowanych do nabywców samochodów, które w założeniu mają zwiększyć zainteresowanie elektrykami. Największą przeszkodą na drodze do popularyzacji pojazdów napędzanych energią elektryczną są jednak wysokie ceny ich zakupu.

Pod koniec 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Energii dotyczące wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Według planów na początku 2020 r. miały zacząć obowiązywać dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych wynoszące do 37,5 tys. zł. Dzięki nim zakup auta z napędem elektrycznym stałby się bardziej opłacalny, co mogłoby pomóc w popularyzacji elektromobilności. Niestety obecnie nie są znane daty naboru wniosków o dofinansowanie samochodów elektrycznych.

Jak wygląda infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce?

Jednym z warunków koniecznych do upowszechnienia elektromobilności w Polsce jest rozwój sieci stacji ładowania. Punkty ładowania samochodów elektrycznych coraz częściej pojawiają się w miejscach ogólnodostępnych, na stacjach benzynowych, parkingach biurowców, hoteli, sieci handlowych. Według PSPA, pod koniec marca br. w Polsce funkcjonowało 1114 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2067 punktów), z których 31% stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.2

Rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce zależy w dużej mierze od regulacji prawnych, które nakładają obowiązki na konkretne podmioty.

Podstawową cechą różnicującą infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych jest moc dostarczanego przez nie prądu mierzona w kilowatach (kW) – to głównie od niej zależy, jak długo będzie trwało ładowanie. Znaczenie ma również fakt, czy ładowarka dostarcza prąd stały DC, czy zmienny AC. Standardowo w domowych gniazdkach 230 V mamy do czynienia z prądem zmiennym AC, którym ładowanie samochodów elektrycznych trwa dłużej ze względu na konieczność przetworzenia prądu zmiennego w stały. Podczas ładowania prądem stałym DC energia przekazywana jest bezpośrednio do akumulatora w aucie.

Wyróżniamy trzy główne rodzaje stacji ładowania samochodów elektrycznych. Pierwszy typ to stacje wolne, o prądzie zmiennym o mocy poniżej 11 kW AC. Drugi rodzaj stanowią stacje średnio szybkie, o prądzie od 11kW do 22kW AC. Trzeci typ to stacje szybkie, o prądzie od około 50kW DC. Przeznaczenie każdej ze stacji jest inne w zależności od miejsca jej montażu. Punkty ładowania samochodów elektrycznych o dużych mocach są instalowane się na drogach ekspresowych, autostradach, w pobliżu hoteli i restauracji. Stacje szybkie i ultraszybkie stanowią bazową infrastrukturę dla usług ładowania na terenie kraju, zwłaszcza przy autostradach, gdzie istotny jest krótki czas ładowania. Zarówno stacje wolnego, jak i szybkiego ładowania mogą być stacjami stojącymi lub wiszącymi. Wisząca stacja ładowania samochodów elektrycznych sprawdzi się na parkingach podziemnych np. galerii handlowych lub garażach wspólnot mieszkaniowych. Stacje ładowania samochodów elektrycznych można podzielić również na ogólnodostępne i prywatne. Podział ten ma kluczowe znaczenie dla określenia wymogu badania technicznego oraz obowiązku przekazywania danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Co inwestor może zrobić, żeby przyczynić się do rozwoju elektromobilności w Polsce?

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju elektromobilności w Polsce jest inwestycja w ogólnodostępną stację ładownia. Zgodnie z założeniami Ustawy o elektromobilności budowa takiej stacji wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności, z których zwolnieni się właściciele przydomowych punktów ładowania (stacje prywatne). Budowa stacji ładowania na terenach prywatnych zlokalizowanych przy domach lub firmach, w garażach podziemnych budynków mieszkalnych czy komercyjnych nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowlanego. Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych wymaga natomiast ustalenia własności gruntu, na którym zlokalizowana ma być stacja i ewentualnej dzierżawy, zgłoszenia robót budowlanych, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych muszą spełniać obowiązujące normy, czego potwierdzeniem jest deklaracja zgodności wystawiona przez producenta lub upoważnionego dystrybutora. Najistotniejszą kwestię stanowią w tym zakresie zabezpieczenia elektryczne. Konieczny będzie także moduł zapewniający komunikację oraz oprogramowanie, za pomocą którego dane będą mogły być przekazywane do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Zarówno w przypadku stacji ogólnodostępnych, jak i prywatnych bardzo istotną kwestią jest przyłączenie nowej stacji do sieci. W zależności od niezbędnej do tego mocy konieczne może okazać się wykonanie i doprowadzenie nowego przyłącza. W takim przypadku należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Przed rozpoczęciem inwestycji, warto odpowiedzieć sobie na pytania o moc przyłączeniową, rezerwę mocy w budynku, koszty oraz warunki techniczne.

Jakie są korzyści dla inwestora z posiadania stacji ładowania aut elektrycznych?

Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych to przyszłościowe rozwiązanie na zagospodarowanie przestrzeni. Wzbogacenie infrastruktury budynków w stacje ładowania przeznaczone dla pracowników, klientów, czy gości nie tylko wspiera rozwój elektromobilności w Polsce, ale również stymuluje rozwój gospodarczy kraju. Dla przedsiębiorców to krok w kierunku zdobycia przewagi konkurencyjnej w branży i regionie. Taka inwestycja podkreśla świadomość potrzeby redukcji emisji CO2 i prowadzenia działań na rzecz poprawy komfortu życia okolicznych mieszkańców, co wzmacnia pozytywny, proekologiczny wizerunek firmy.

Proces wdrażania elektromobilności to istotny element funkcjonowania współczesnego sektora transportu. Wszyscy najwięksi producenci samochodów stale modyfikują swoje plany produkcyjne i oferują coraz szerszą gamę pojazdów EV. Dla Polski rozwój elektromobilności może być kołem zamachowym gospodarki i domeną branży motoryzacyjnej. Niemniej jednak potrzebne są dalsze zmiany legislacyjne, ekonomiczne oraz technologiczne, które pozwolą na dynamiczny wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych.

1 https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2019
2 https://pspa.com.pl/rynek-samochodow-elektrycznych-w-i-kw-2020

innogy-go-ladowarka

Odpowiedz na potrzeby użytkowników samochodów elektrycznych i zbuduj wizerunek innowacyjnego przedsiębiorcy.

Zainwestuj w sieć stacji ładowania. Sprawdź rozwiązania od innogy.

Zobacz