Elektromobilność – modny trend czy konieczna rewolucja?

06/07/2021Czas czytania:0min0s
0%
Elektromobilność – modny trend czy konieczna rewolucja?

 

Elektromobilność to słowo, które już od kilku lat napędza motoryzację. Producenci samochodów mają coraz więcej propozycji pojazdów elektrycznych w swoich ofertach, a wraz ze wzrostem liczby aut rozbudowuje się także ogólnodostępna infrastruktura ładowania.

Rozwój elektromobilności ma zasadnicze znaczenie dla środowiska oraz wywiera pozytywny wpływ nie tylko na branżę motoryzacyjną, ale również na całą gospodarkę. Rosnąca liczba pojazdów elektrycznych przekłada się na większy komfort mieszkańców miast poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, poprawę jakości powietrza i spadek natężenia hałasu.

Czym jest elektromobilność?

Słowo elektromobilność, a w skrócie e-mobilność, czy częściej stosowane e-mobility, jest terminem opisującym zagadnienia związane z koncepcją wykorzystania pojazdów z napędem elektrycznym (np. samochodów osobowych, rowerów, motocykli, autobusów, hulajnóg itp.). Definicja elektromobilności zawiera zatem wszystkie aspekty związane z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i użytkowaniem pojazdów elektrycznych takie jak np. technologia, infrastruktura ładowania, kwestie społeczne czy prawne.

Jak wygląda trend elektromobilności na świecie?

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) pod koniec 2020 r., na światowych drogach jeździło ok. 10 mln pojazdów elektrycznych. Liczba rejestracji takich samochodów wzrosła w ubiegłym roku o 41 proc. mimo związanego z pandemią załamania w branży, które spowodowało, że globalna sprzedaż aut spadła o 16 proc. Na całym świecie sprzedano ponad 3 mln samochodów elektrycznych (co stanowiło 4,6 proc. ogółu). Co ciekawe Europa po raz pierwszy wyprzedziła Chiny pod względem nowych rejestracji osobowych aut elektrycznych z wynikiem 1,4 mln. W Chinach do ewidencji wpisano 1,2 mln, a w Stanach Zjednoczonych 295 tys. nowych samochodów elektrycznych.1

Cały czas pionierami europejskiej elektromobilności są kraje skandynawskie i kraje Beneluksu, które wyprzedzają resztę państw o dobre kilka lat. Za zaskakującą przewagą Skandynawów na drodze do rozwoju bezemisyjnego transportu stoją dotacje państwowe i szeroka gama zachęt, które powstały w wyniku m.in. skonsolidowanej pracy rządu, świata biznesu, uniwersytetów oraz ośrodków badawczych i rozwojowych. Do 2025 r. Norwegia planuje całkowicie porzucić sprzedaż pojazdów spalinowych.

Elektromobilność bez wątpienia ma przed sobą ogromne szanse rozwoju w związku z rosnącą świadomością wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. W wielu krajach działają systemy zachęt promujące zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym: dopłaty bezpośrednie, dotacje, ulgi podatkowe czy dodatkowe przywileje jak np. zwolnienia z opłat za przejazdy płatnymi autostradami, za parkowanie w płatnych strefach czy możliwość poruszania się bus pasami.

Elektromobilność w Polsce – jak przebiega jej rozwój?

Polsce nadal daleko do europejskich liderów elektromobilności, jednak zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie. Pod koniec maja 2021 r. po polskich drogach jeździło 25 407 elektrycznych samochodów osobowych. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 49% (12 432 szt.) tej części parku pojazdów, a pozostałą część (51%) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 12 975 szt. Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 966 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec maja składała się z 10 105 szt.2

W zależności od rodzaju i wysokości wprowadzonych instrumentów wsparcia szacuje się, że w 2025 r. po polskich drogach może poruszać się od 63 do 300 tys. pojazdów elektrycznych. W latach 2030–2040 rynek samochodów osobowych nisko- i zero emisyjnych w Polsce dojrzeje, a tempo jego rozwoju powinno się ustabilizować.

Od 22 lutego 2018 r. w Polsce obowiązuje Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której celem jest m.in. rozwój rynku pojazdów napędzanych energią elektryczną, gazem ziemnym oraz wodorem. Z Ustawy o elektromobilności wynika szereg zachęt skierowanych do nabywców samochodów, które w założeniu mają zwiększyć zainteresowanie elektrykami i tym samym wpłynąć na przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce. Największą przeszkodą na drodze do popularyzacji pojazdów napędzanych energią elektryczną są jednak wysokie ceny ich zakupu.

Nowy program dopłat do samochodów elektrycznych – czy pobudzi rozwój elektromobilności?

12 lipca 2021r. rusza program „Mój elektryk”, którego celem jest udzielenie wsparcia w zakupie lub leasingu samochodu elektrycznego. Inicjatywa jest skierowana do osób fizycznych, w kolejnych tygodniach mają wystartować też nabory dla przedsiębiorców i samorządów. Dopłaty w przypadku osób fizycznych wynoszą do 18 750 zł, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 27 tys. zł. Limit ceny samochodu elektrycznego dla klientów indywidualnych to 225 tys. zł, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny limitu nie ma. Budżet programu wynosi 500 mln złotych. Po uruchomieniu 100 mln zł dla osób fizycznych uruchomione zostanie 400 mln zł na dopłaty do leasingu.

W zeszłym roku uruchomiono trzy programy dopłat do aut elektrycznych ("Zielony samochód", "eVAN" i "Koliber"), ale nie cieszyły one dużą popularnością. Złożono zaledwie nieco ponad 300 wniosków, a kwota dofinansowania wyniosła nieco ponad 11 mln złotych, podczas gdy budżet programu miał aż 150 mln złotych. Przyczyn takiego stanu rzeczy było kilka, począwszy od braku oferty dla przedsiębiorców, którzy chcieli auto osobowe, przez limit ceny samochodu, a na kwocie dopłaty – kończąc. Dlatego w nowej edycji programu NFOŚiGW postanowił dodać, oprócz wsparcia leasingu, nowe warunki. Poszerzono m.in. grono beneficjentów.3

Jak wygląda infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce?

Jednym z warunków koniecznych do upowszechnienia i rozwoju elektromobilności w Polsce jest rozwój sieci stacji ładowania. Punkty ładowania pojazdów elektrycznych coraz częściej pojawiają się w miejscach ogólnodostępnych, na stacjach benzynowych, parkingach biurowców, hoteli, sieci handlowych. Pod koniec maja w Polsce funkcjonowało 1 498 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych (2 931 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W maju uruchomiono 42 nowe, ogólnodostępne punkty ładowania (93 punkty). 2

Rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce zależy w dużej mierze od regulacji prawnych, które nakładają obowiązki na konkretne podmioty.

Podstawową cechą różnicującą infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych jest moc dostarczanego przez nie prądu mierzona w kilowatach (kW) – to głównie od niej zależy, jak długo będzie trwało ładowanie. Znaczenie ma również fakt, czy ładowarka dostarcza prąd stały DC, czy zmienny AC. Standardowo w domowych gniazdkach 230 V mamy prąd zmienny AC, którym ładowanie samochodów elektrycznych trwa dłużej ze względu na konieczność przetworzenia energii zmiennej w stałą. Podczas ładowania prądem stałym DC całość energii przekazywana jest bezpośrednio do akumulatora w aucie.

Wyróżniamy trzy główne rodzaje ładowarek przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych. Pierwszy typ to stacje wolne, o prądzie zmiennym o mocy poniżej 11 kW AC. Drugi rodzaj stanowią stacje średnio szybkie, o prądzie od 11kW do 22kW AC. Trzeci typ to stacje szybkie, czyli prąd od około 50kW DC. Przeznaczenie każdej ze stacji jest inne w zależności od miejsca jej montażu. Punkty ładowania samochodów elektrycznych o dużych mocach są instalowane się na drogach ekspresowych, autostradach, w pobliżu hoteli i restauracji. Stacje szybkie i ultraszybkie stanowią bazową infrastrukturę dla usług ładowania na terenie kraju, zwłaszcza przy autostradach, gdzie istotny jest krótki czas ładowania. Zarówno stacje wolnego, jak i szybkiego ładowania mogą być stacjami stojącymi lub wiszącymi. Wisząca stacja sprawdzi się na parkingach podziemnych np. galerii handlowych lub garażach wspólnot mieszkaniowych. Stacje można podzielić również na ogólnodostępne i prywatne. Podział ten ma kluczowe znaczenie dla określenia wymogu badania technicznego oraz obowiązku przekazywania danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Co inwestor może zrobić, żeby przyczynić się do rozwoju elektromobilności w Polsce?

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju elektromobilności w Polsce jest inwestycja w ogólnodostępną stację ładownia. Zgodnie z założeniami Ustawy o elektromobilności budowa takiej infrastruktury wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności, z których zwolnieni się właściciele przydomowych punktów ładowania (stacje prywatne). Budowa stacji ładowania na terenach prywatnych zlokalizowanych przy domach lub firmach, w garażach podziemnych budynków mieszkalnych czy komercyjnych nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowlanego. Budowa ogólnodostępnego punktu wymaga natomiast ustalenia własności gruntu, na którym zlokalizowana ma być stacja i ewentualnej dzierżawy, zgłoszenia robót budowlanych, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych muszą spełniać obowiązujące normy, czego potwierdzeniem jest deklaracja zgodności wystawiona przez producenta lub upoważnionego dystrybutora. Najistotniejszą kwestię stanowią w tym zakresie zabezpieczenia elektryczne. Konieczny będzie także moduł zapewniający komunikację oraz oprogramowanie, za pomocą którego dane będą mogły być przekazywane do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Zarówno w przypadku stacji ogólnodostępnych, jak i prywatnych bardzo istotną kwestią jest przyłączenie nowej stacji do sieci. W zależności od niezbędnej do tego mocy konieczne może okazać się wykonanie i doprowadzenie nowego przyłącza. W takim przypadku należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Przed rozpoczęciem inwestycji, warto odpowiedzieć sobie na pytania o moc przyłączeniową, rezerwę mocy w budynku, koszty oraz warunki techniczne.

Jakie są korzyści dla inwestora z posiadania stacji ładowania aut elektrycznych?

Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych to przyszłościowe rozwiązanie na zagospodarowanie przestrzeni. Wzbogacenie infrastruktury budynków w punkty ładowania przeznaczone dla pracowników, klientów, czy gości nie tylko przyczynia się do rozwoju elektromobilności w Polsce, ale również stymuluje rozwój gospodarczy kraju. Dla przedsiębiorców to krok w kierunku zdobycia przewagi konkurencyjnej w branży i regionie. Taka inwestycja podkreśla świadomość potrzeby redukcji emisji CO2 i prowadzenia działań na rzecz poprawy komfortu życia okolicznych mieszkańców, co wzmacnia pozytywny, proekologiczny wizerunek firmy.

Proces wdrażania elektromobilności to istotny element funkcjonowania współczesnego sektora transportu. Wszyscy najwięksi producenci samochodów stale modyfikują swoje plany produkcyjne i oferują coraz szerszą gamę pojazdów EV. Dla Polski wspieranie rozwoju elektromobilności może być kołem zamachowym gospodarki i domeną branży motoryzacyjnej. Niemniej jednak potrzebne są dalsze zmiany legislacyjne, ekonomiczne oraz technologiczne, które pozwolą na dynamiczny wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych.

1 https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
2 https://pspa.com.pl/2021/informacja/w-polsce-funkcjonuje-juz-ok-15-tys-publicznych-stacji-ladowania-pojazdow-elektrycznych/ 2 https://www.prawo.pl/biznes/moj-elektryk-zalozenia-programu-wsparcia-zakupu-i-leasingu,509148.html

innogy-go-ladowarka

Odpowiedz na potrzeby użytkowników samochodów elektrycznych i zbuduj wizerunek innowacyjnego przedsiębiorcy.

Zainwestuj w sieć stacji ładowania. Sprawdź rozwiązania od innogy.

Zobacz