4 rzeczy, które musisz wiedzieć zanim zainwestujesz w stację ładowania samochodów elektrycznych

03/02/2020Czas czytania:0min0s
0%
igo-b2b-top-banner

Według Bloomberg New Energy Finance przed rokiem 2040 sprzedaż pojazdów elektrycznych na świecie przewyższy sprzedaż pojazdów spalinowych1.Infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych w Polsce wciąż pozostawia sporo do życzenia. Scenariusz Ministerstwa Energii zakłada 6,4 tys. punktów ładowania do roku 2020. Pomóc w osiągnięciu tego ambitnego planu ma uchwalona w 2018 roku ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której celem jest stymulacja rozwoju elektromobilności, wsparcie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zachęcenie kierowców do zakupu pojazdów zeroemisyjnych.

Decydując o inwestycji w stacje ładowania samochodów elektrycznych, warto zacząć od „mini audytu”, by zweryfikować, czy budynek jest gotowy na wdrożenie tego typu rozwiązania.

 1. Moc przyłączeniowa i umowna

  Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest określenie mocy przyłączeniowej. Moc przyłączeniowa to maksymalnie dopuszczalna moc, jaką możemy wykorzystać. Co istotne, nie da się jej zmienić bez ingerencji w infrastrukturę energetyczną, dlatego tak ważne jest, aby ustalić, jaka wartość może być potrzebna nie tylko teraz, ale również w kolejnych latach. Zbyt duża moc przyłączeniowa zwiększa bowiem koszty inwestycyjne. Z kolei za mała spowoduje konieczność ponownego przejścia przez procedurę przyłączeniową, gdy okaże się, że podłączenie kolejnego urządzenia jest niemożliwe ze względu na fizyczne ograniczenia przyłącza. Nie można też zapomnieć o mocy umownej, która określana jest w umowie zawieranej z dystrybutorem. Moc umowną zamawia się na dany okres czasu w zależności od aktualnych potrzeb, ale trzeba pamiętać, że nie może ona przekraczać mocy przyłączeniowej. Warto więc sprawdzić, jaka moc umowna została określona w umowie energii elektrycznej, by ewentualnie móc ją zwiększyć w granicach mocy przyłączeniowej oraz by zabezpieczenia na przyłączu w razie przekroczenia mocy przyłączeniowej w czasie ładowania samochodów elektrycznych nie wyłączyły napięcia w obiekcie.

  Moc przyłączeniowa – moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci elektroenergetycznej, określona w umowie o przyłączenie. Określona jest jako maksymalna wartość ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut, służąca do zaprojektowania przyłącza. Moc przyłączeniową, podawaną przez podmiot przyłączany we wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz w warunkach przyłączenia, zaokrągla się do całkowitej liczby kW. Aby określić tę wielkość należy oszacować, jakie urządzenia mogą być włączone jednocześnie i ustalić ich moc.

  Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla zewnętrznych i wewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nakłada na podmioty projektujące i stawiające takie obiekty zapewnienie mocy przyłączeniowej w celu wyposażenia ich w przyszłości w punkty ładowania samochodów elektrycznych, bez konieczności kosztownej przebudowy instalacji elektrycznej.

  Minimalna moc przyłączeniowa dla budynków użyteczności publicznej stanowi iloczyn 20 proc. planowanych miejsc postojowych i mocy równej 3,7 kW.

  W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych moc przyłączeniową określa się mnożąc planowaną liczbę miejsc postojowych razy wartość mocy równej 3,7 kW.

 2. Rezerwa mocy

  Drugą rzeczą, jaką należy określić jest rezerwa mocy obiektu. Dla obiektu wylicza się ją odejmując od mocy umownej (Pu) maksymalną moc pobraną w ciągu 12 ostatnich miesięcy (Pmax).

  W istniejących budynkach należy sprawdzić:

  • rezerwę mocy w rozdzielni głównej i rozdzielniach lokalnych,
  • założyć liczbę miejsc parkingowych dla pojazdów elektrycznych i na tej podstawie określić maksymalną moc stacji ładowania. Jest to kluczowy parametr przy wyborze odpowiedniego rodzaju stacji ładowania.

  Rezerwa mocy obiektu – różnica pomiędzy mocą umowną (Pu) określoną w umowie za prąd z dystrybutorem a maksymalną mocą pobraną przez budynek w ciągu dwunastu ostatnich miesięcy (Pmax).

  Prez=Pu-Pmax

 3. Budżet

  Przy planowaniu inwestycji w stacje ładowania samochodów elektrycznych istotny jest budżet. Z punktu widzenia kosztów inwestycyjnych, warto aby miejsca parkingowe były blisko rozdzielni. Trasa kablowa będzie wtedy krótsza a przekrój kabla mniejszy. W przypadku dalszych lokalizacji, ze względu na spadki napięcia, przekrój przewodów będzie większy.

  Warto również odpowiedzieć sobie na pytanie, ile chcemy płacić miesięcznie za utrzymanie stacji ładowania. Rzeczywiste koszty instalacji i utrzymania stacji ładowania obejmują:

  • Koszty stałe: infrastruktura ładowania, koszty jej instalacji (nakłady inwestycyjne), opłaty za moc umowną (koszty operacyjne)
  • Koszty zmienne: koszty energii i usług dystrybucyjnych, koszty serwisu i napraw, obsługa klienta (w tym rozliczenia i fakturowanie).

  Stacja ładowania może być jednak przychodowa, a więc inwestycja może się szybko zwrócić. Wysokość przychodów zależy między innymi od:

  • ceny za ładowanie: rozliczana według kWh pobranej energii, czasu ładowania i/lub czasu przyłączenia do stacji ładowania,
  • stopnia utylizacji: w jakim zakresie ładowarka jest wykorzystywana,
  • innych zastosowań stacji ładowania lub jej otoczenia: np. stacja jako nośnik reklamowy.
 4. Warunki techniczne, infrastruktura budynku

  Równie ważną kwestią pozostają warunki techniczne budynku. Warto przemyśleć

  • Czy budynek jest gotowy na montaż stacji ładowania?
  • Ile osób w przybliżeniu będzie korzystało ze stacji?
  • Jaki sposób rozliczania będzie najwygodniejszy (karta zbliżeniowa RFID, paypass, aplikacja mobilna)?
  • Czy stacja ma być z kablem czy bez kabla?
  • Jaki typ stacji chcemy zamontować (wolnego ładowania, pół-szybkiego ładowania, szybkiego ładowania, naścienną, wolnostojącą)?

  Wzbogacenie infrastruktury budynków w stacje ładowania samochodów elektrycznych do użytku mieszkańców, pracowników, klientów, gości nie tylko wspiera rozwój elektromobilności w Polsce, ale również stymuluje rozwój gospodarczy kraju i podkreśla świadomość ekologiczną. Dla przedsiębiorców, umożliwienie kierowcom „elektryków” szybkiego i bezpiecznego ładowania to krok w kierunku zdobycia przewagi konkurencyjnej w branży i regionie.

   

  1Raport Bloomberg New Energy Finance, New Energy Outlook 2016