Poprawa efektywności energetycznej szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

17/07/2019Czas czytania:0min0s
0%
compass

Działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej w firmie mogą przynieść wymierne korzyści tak w kontekście oszczędności energii jak i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. To jeden z najlepszych sposobów na sprostanie wyzwaniom, w obliczu których stoi Polska i Unia Europejska, a które wynikają z coraz bardziej ograniczonych zasobów energetycznych i rosnącego uzależnienia od importu energii.

Dlaczego warto zwiększać efektywność energetyczną? Racjonalne wykorzystywanie energii oraz prowadzenie działań zmniejszających poziom jej zużycia sprawia, że przedsiębiorstwo może działać wydajniej, oszczędniej i stać się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. W wielu krajach uznaje się również, że efektywność energetyczna przynosi korzyści dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ może przyczynić się do ograniczania poziomu importu energii z zagranicy i spowolnić tempo wyczerpywania krajowych zasobów energii.

Co to jest efektywność energetyczna?

W Ustawie z dnia z 20 maja 2016 roku pojęcie efektywności energetycznej zostało zdefiniowane następująco:

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Nie jest to z pewnością definicja czytelna. Dlatego do opisywania zmiany efektywności energetycznej wynikającej z podjęcia jakiegoś działania wykorzystuje się pojęcie poprawy efektywności energetycznej, które według normy PN-EN 16247 oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną poprzez pomiar i/lub oszacowanie zużycia przed wdrożeniem i po wdrożeniu jednego lub więcej środków poprawy efektywności energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków normalnych dla czynników wpływających na zużycie energii. Efektywność energetyczną najłatwiej więc zdefiniować jako uzyskiwanie lepszych rezultatów i świadczenie większej liczby usług bez zwiększania nakładów energetycznych. Na przykład oświetlenie LED pozwala uzyskać ten sam poziom natężenia światła, ale zużywa o około 80% energii mniej i ma znacznie dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjne oświetlenie żarowe.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną?

Wachlarz możliwości w zakresie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. W wielu przypadkach nie wymagają one stosowania zaawansowanych technologii, lecz związane są z typowymi działaniami optymalizacyjnymi w zakresie procesów i infrastruktury energetycznej przy małych lub średnich nakładach inwestycyjnych. Do takich działań można zaliczyć np. ograniczanie strat związanych z poborem energii biernej, poprawę izolacji instalacji przemysłowych czy modernizacje oświetlenia.

Oto przykładowe środki poprawy efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym1:

 • procesy produkcji towarów – bardziej efektywne użycie sprężonego powietrza, kondensatorów, przełączników i zaworów, użycie automatycznych i zintegrowanych systemów, efektywnych trybów oczekiwania,
 • silniki i napędy – większe zastosowanie elektronicznych urządzeń kontrolnych, napędy bezstopniowe, zintegrowane programowanie użytkowe, zmiana częstotliwości, silniki elektryczne o dużej efektywności,
 • wentylatory, napędy bezstopniowe i wentylacja – nowe urządzenia/systemy, wykorzystanie naturalnej wentylacji,
 • zarządzanie aktywnym reagowaniem na popyt – zarządzanie obciążeniem, systemy do wyrównywania szczytowych obciążeń sieci,
 • wysoko efektywna kogeneracja – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • ogrzewanie i chłodzenie – pompy cieplne, nowe efektywne kotły,
 • izolacja i wentylacja – izolacja ścian i dachów, podwójne/potrójne szyby w oknach, pasywne ogrzewanie i chłodzenie,
 • ciepła woda – instalacja nowych urządzeń, bezpośrednie i efektywne wykorzystanie w ogrzewaniu przestrzeni,
 • oświetlenie – modernizacja oświetlenia, nowe wydajne żarówki i oporniki, systemy cyfrowych układów kontroli, używanie detektorów ruchu w budynkach handlowych,
 • gotowanie i chłodnictwo – nowe, wydajne urządzenia, systemy odzysku ciepła,
 • pozostały sprzęt i urządzenia – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, nowe wydajne urządzenia, sterowniki czasowe dla optymalnego zużycia energii, instalacja kondensatorów w celu redukcji mocy biernej, transformatory o niewielkich stratach,
 • produkcja energii z odnawialnych źródeł i zmniejszenie ilości energii nabywanej – kolektory słoneczne, krajowe źródła termalne, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną.

Audyt podstawą skutecznych działań efektywnościowych

Aby podejść do poprawy efektywności energetycznej w sposób świadomy, w pierwszej kolejności zaleca się wykonanie pełnego i rzetelnego audytu przedsiębiorstwa. Audyt efektywności energetycznej należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzalnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc. W trakcie audytu poddaje się ocenie stan techniczny instalacji i urządzeń, identyfikuje się obszary, w których zużywana jest największa ilość energii, wody i ciepła, a także przygotowuje się rekomendacje dotyczące sposobów minimalizacji nadmiernych strat z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

Dowiedz się więcej o audycie efektywności energetycznej >>>

Kontrola poaudytowa, podobnie jak sam audyt, powinna opierać się na rzeczywistych pomiarach. Dlatego warto zainwestować w system monitorowania mediów, który w oparciu o sensory instalowane w punktach pomiaru kontroluje zużycie w sposób ciągły. Odpowiednio zaprogramowany system powiadamia o wykrytych przekroczeniach od założonych norm i zapobiega przekraczaniu ustalonych limitów.

1Opracowane na podstawie Załącznika nr III do Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.

icon_banner_ips

Chcesz dowiedzieć się więcej o redukcji zużycia energii i ciepła? Zastanawiasz się, czy Twój biznes może być efektywny energetycznie?

W innogy znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej