Korporacyjny kontrakt Power Purchase Agreement w 5 krokach

18/02/2019Czas czytania:0min0s
0%
wiatraki-art-2

Zainteresowanie umowami PPA stale rośnie. Nic dziwnego – są sposobem zabezpieczenia dostaw energii na wiele lat do przodu, po ustalonej, atrakcyjnej cenie. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą prowadzić swoją działalność w oparciu o stabilne koszty produkcji, wspierając jednocześnie rozwój „zielonej energetyki”. Zyskują i firmy i środowisko.

Z jakimi korzyściami wiąże się zawarcie kontraktu PPA, komu opłaca się najbardziej i jakie modele współpracy między stronami mogą być brane pod uwagę?

Krok 1. Zdecyduj, czy umowa PPA jest dla Ciebie

Firmy, dla których kontrakt PPA będzie szczególnie atrakcyjny to te, które prowadzą energochłonny biznes, zużywają znaczne ilości energii, a zużycie to ma istotny udział w kosztach produkcji. Wieloletnia umowa da im gwarancję zakupu w oparciu o określoną w warunkach handlowych formułę cenową. Może to oznaczać uniezależnienie się od ryzyka wzrostu cen energii elektrycznej. Druga grupa przedsiębiorstw, dla których PPA może być dobrą alternatywą to te, które pragną budować „ekologiczną” markę i pozycję lidera w walce ze zmianami klimatycznymi. Aby zbudować taki wizerunek, trzeba podjąć konkretne działania na rzecz środowiska. Jednym z takich działań jest zmniejszenie śladu węglowego firmy oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Krok 2. Wybierz źródło energii odnawialnej

Najbardziej popularne źródła energii w oparciu, o które zawierane są umowy PPA to słońce i wiatr (inne to np. woda, geotermia, biomasa). Co przemawia za inwestycją w farmę wiatrową lub fotowoltaiczną? Przede wszystkim możliwość uniezależnienia się od mało stabilnego rynku, wysokie stopy zwrotu z inwestycji, możliwość finansowania całościowego i częściowego z zewnętrznych źródeł, automatyzacja i komputeryzacja biznesu, wysoki poziom zabezpieczenia ryzyk biznesowych, bezobsługowość lub minimalne koszty obsługi związane z okresowymi przeglądami.

Krok 3. Wybierz model umowy

Warunki handlowe kontraktu PPA są negocjowane indywidualnie. Standardowa umowa nie istnieje, bo przedsiębiorstwa mają różne potrzeby i cele biznesowe. Opcji finansowania projektu jest wiele i są one dopasowywane do konkretnego przypadku.

Krok 4. Negocjuj cenę

Przewagą ekologicznej energii nad energią pochodzącą z wysokoemisyjnych źródeł jest oczywiście jej cena. W przypadku pierwszej koszt jej produkcji jest stały, zarówno wahania rynkowe jak i cena węgla nie mają na nią wpływu. Kontrakt PPA może uwzględniać zapis o stałej cenie lub formułę cenową w oparciu o parametry rynkowe. Wielu wytwórców OZE oferuje również rabaty czy też ryczałty na określone wolumeny energii.

Krok 5. Zacznij osiągać zauważalne korzyści

Z umów PPA korzystają zarówno nabywcy, jak i przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. A tak naprawdę korzysta całe społeczeństwo, bo świat staje się mniej zanieczyszczony.

Uzasadnienie biznesowe dla zawarcia kontraktu PPA – korzyści kupującego

 • zwiększenie stabilności i przejrzystości cen energii
 • zabezpieczenie przed wzrostem cen wysokoemisyjnych źródeł energii (węgla, paliw)
 • przeniesienie ryzyka operacyjnego na dewelopera OZE
 • przeniesienie uwagi z powrotem na główne obszary działalności firmy
 • poprawa eko-wizerunku firmy
 • zbudowanie „zielonej” marki i pozycji lidera w walce ze zmianami klimatycznymi
 • zmniejszenie śladu węglowego firmy
 • postęp w realizacji celów w zakresie energii odnawialnej
 • zrównoważony rozwój firmy

Uzasadnienie biznesowe dla zawarcia kontraktu PPA – korzyści dewelopera OZE

 • pewność zbytu produkowanej energii po cenie określonej z odbiorcą
 • niższe koszty kapitałowe, zwiększenie wiarygodności kredytowej z tytułu gwarantowanego poboru, możliwość uzyskania zewnętrznego finansowania projektów
 • dywersyfikacja strumieni dochodów
 • zwiększenie puli potencjalnych odbiorców i tworzenie dodatkowego popytu
 • możliwość ekspansji na nowe rynki dzięki partnerstwu z korporacyjnym nabywcą
ppa-1230-wiatraki

Jesteś zainteresowany ofertą na długoterminową dostawę energii wiatrowej?

W innogy mamy rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej