Gwarancje pochodzenia energii czyli jak budować eko-wizerunek nieruchomości

04/03/2019Czas czytania:0min0s
0%
gwarancja-pochodzenia-main

Wzrost cen węgla i uprawnień do emisji CO2 w połączeniu ze zmniejszeniem krajowego wydobycia stanowią impuls dla przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań gwarantujących długoletnie dostawy energii po stabilnej, atrakcyjnej cenie. Dodatkowo, coraz bardziej na znaczeniu zyskuje ochrona środowiska naturalnego. Ogólnoświatowy trend zrównoważonego rozwoju jest zauważalny zarówno w obszarze gospodarczym, jak i społecznym. Eko-strategia oraz potrzeba ustabilizowania kosztów prowadzenia działalności biznesowej są dla przedsiębiorstw silnym bodźcem do oparcia swojej polityki energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

Zrównoważony rozwój, dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja to obecnie jedne z najważniejszych trendów w energetyce. Bezsprzecznie wpływają na kierunek zmian w sektorze, co skutkuje odejściem od energetyki konwencjonalnej w kierunku odnawialnych źródeł energii (OZE), rosnącą liczbą innowacji i zmianą modeli biznesowych. Wraz z koniecznością ochrony środowiska naturalnego rośnie zapotrzebowanie na energię ze źródeł niskoemisyjnych (produkcja energii przy użyciu odpadów lub biomasy) oraz zeroemisyjnych (słońce, wiatr, woda). Wielu przedsiębiorców deklaruje w swoich biznesowych strategiach przejście w 100% na czystą energię, wśród nich 38 firm z prestiżowej listy Fortune 500.

Sektor nieruchomości stawia na ekologię

Trend zrównoważonego rozwoju zaowocował również zmianami, które od dłuższego już czasu można zaobserwować w sektorze nieruchomości komercyjnych. Dla nowo powstających budynków o rozwiązaniach przyjaznych środowisku myśli się już na etapie projektowania. W nieruchomościach istniejących inwestuje się w ekologiczne modernizacje. To odpowiedź na zapotrzebowanie potencjalnych najemców. Coraz większa ich liczba poszukuje powierzchni biurowych biorąc pod uwagę m.in. efektywność energetyczną budynku, czy możliwość sterowania oświetleniem i ogrzewaniem. Właściciele i zarządcy budynków stawiają więc na systemy certyfikacji, które są potwierdzeniem wysokich standardów oraz komfortu użytkowania budynku (np. BREEAM, LEED). Na znaczeniu zyskują również certyfikaty potwierdzające pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

przewodnik

Jak rynek nieruchomości wypada na tle trendów gospodarczych w Polsce? Jaki jest jego stan obecny i perspektywy na przyszłość?

Pobierz raport opracowany przez innogy Polska we współpracy ze SpotData

Gwarancje pochodzenia energii

Jednym z instrumentów wspierających obszar polityki środowiskowej krajów UE są gwarancje pochodzenia, których celem jest udokumentowanie źródła energii. Dzięki takiemu poświadczeniu, firmy mogą zademonstrować coraz bardziej wymagającym, ekologicznie świadomym klientom i partnerom biznesowym, że ich działalność jest prowadzona z poszanowaniem środowiska naturalnego. Mogą je wykorzystywać wizerunkowo, w ofertach przetargowych i handlowych, raportach i sprawozdaniach, dokumentując tym samym zaangażowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z art. 120 ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r., gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Firmy deklarujące niskoemisyjność są lepiej oceniane przez rynek. Właściciele czy zarządcy budynków, którzy zdecydują się na poprawę ich standardu mogą liczyć na wyższe stawki najmu. Podmioty odpowiedzialne społecznie, w szczególności międzynarodowe koncerny chętnie wynajmują powierzchnie biurowe, które spełniają eko-standardy.

gwarancje-pochodzenia-1230

Jesteś zainteresowany pozyskaniem certyfikatu potwierdzającego pochodzenie energii z odnawialnych źródeł?

W innogy mamy rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej