Energia z odnawialnych źródeł w oparciu o PPA sposobem na obniżenie firmowych rachunków za prąd

12/02/2019Czas czytania:0min0s
0%
energia-odnawialna

Firmy prowadzące działalność na polskim rynku zdecydowanie odczują tegoroczny wzrost cen prądu. Dlatego, żeby utrzymać konkurencyjność rynkową już teraz powinny szukać źródeł tańszej energii. Ratunkiem mogą okazać się odnawialne źródła energii (OZE) i umowy typu Power Purchase Agreements (PPA).

Energia ze źródeł odnawialnych w oparciu o kontrakty PPA

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku odnawialne źródła energii to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Nie dość więc, że prąd z OZE jest ekologiczny, to w ostatecznym rozrachunku koszt jego produkcji jest znacznie niższy niż koszt węgla1. Tymczasem energia elektryczna w Polsce wciąż w ponad 80 proc. pochodzi z elektrowni węglowych. W niedługim czasie proporcje mogą jednak ulec zmianie. Z pewnością przyczyni się do tego wzrost cen za uprawnienia do emisji CO2, który spowodowany jest bardzo wysoką emisyjnością spółek węglowych lub też nałożeniem kar za przekroczenia norm. Należy też liczyć się ze stałym wzrostem cen węgla. Nic więc dziwnego, że długoterminowe umowy z dostawcami energii odnawialnej tzw. umowy PPA zyskują popularność wśród przedsiębiorstw, które chcą ustabilizować koszty i zabezpieczyć się przed ich ewentualnym wzrostem.

Powody, dla których coraz więcej firm rozważa zawarcie umowy typu PPA

  • wzrost cen węgla i uprawnień do emisji CO2
  • wzrost kosztów wytwarzania energii z węgla --> wyższe ceny sprzedaży energii
  • spadek kosztów wytwarzania energii z OZE
  • strategie biznesowe uwzględniające przedsięwzięcia proekologiczne
  • długookresowa (10, 15 a nawet 20 lat) dostawa energii po z góry ustalonej cenie --> gwarancja ceny na długie lata

Modele PPA szyte na miarę

PPA (Power Purchase Agreements) to korporacyjne umowy na zakup czystej energii, które jednocześnie są coraz popularniejszą na świecie metodą finansowania odnawialnych źródeł energii oraz sposobem wspierania rozwoju tzw. „zielonej energetyki”. PPA są kontraktami długoterminowymi zawieranymi pomiędzy odbiorcami a wytwórcami OZE, na okres średnio 15 a czasem nawet 20 lat.

Przedsiębiorstwa mają indywidualnie opracowane strategie inwestycyjne, różne cele i motywacje, dlatego też nie ma jednego uniwersalnego modelu PPA. Warunki kontraktu są wypracowywane przez strony, tak by mogły być jak najlepiej dostosowane nie tylko do polityki finansowej, ale też do strategii wizerunkowej klienta.

Gwarancja stałej ceny

Kontrakty PPA gwarantują długoterminowe dostawy energii w atrakcyjnej cenie. Wpływają na to koszty jej produkcji (niezależnie, czy źródłem jest wiatr, woda, słońce itp.), które są stałe w przeciwieństwie do energii opartej o różnego rodzaju paliwa - ich ceny podlegają dużym wahaniom i mogą ulec zmianie w każdej chwili. Cenę w umowie PPA można ustalić na wiele sposobów – może to być z góry przyjęta stawka lub stawka wyliczana w oparciu o parametry rynkowe. Producenci energii odnawialnej często oferują odbiorcom atrakcyjne upusty od cen rynkowych czy też ryczałty na zdefiniowaną w umowie ilość energii.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wskazuje, że na konkurencyjną wobec rynkowej cenę energii z nowych farm wiatrowych można liczyć po wybudowaniu mocy zakontraktowanych w listopadowej aukcji w 2018 r. średnio po cenie poniżej 200 zł/MWh. Dla porównania prąd z nowych elektrowni węglowych może kosztować ponad 350 zł/MWh.2

Być jak Google

Prócz ograniczenia kosztów, które są jednym z głównych czynników decydujących o poszukiwaniu tańszych źródeł energii, coraz większe znaczenie dla firm ma chęć budowania wizerunku „zielonej” marki, pozycji lidera w walce ze zmianami klimatycznymi. Globalne koncerny, które postawiły sobie za cel bycie „eko”, założyły inicjatywę RE100 mającą na celu promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Podjęły jednocześnie zobowiązanie w kierunku zasilenia swojej działalności w 100% czystą energią. Postulat taki wystosowały m.in. Google, IKEA, Amazon, Apple, Walmart, czy niemiecki Deutsche Bahn.

43% firm z listy Fortune 500 ogłosiło cele statutowe związane z ochroną klimatu i rozwiązań w zakresie czystej energii3.

60% przedstawicieli kadry kierowniczej, która wzięła udział w badaniu przeprowadzonym przez Baker McKenzie wymieniło czynnik ekonomiczny jako główny motywator zawarcia korporacyjnej umowy PPA4.

Odpowiedź rynku na potrzebę Klientów

Na rynku pojawia się coraz więcej ofert na dostawę prądu z odnawialnych źródeł energii. Jak rozpoznać rzetelnego partnera? Jakie pytania warto mu zadać, by dokonać właściwego wyboru?

  • Od ilu lat świadczy usługę na polskim rynku?
  • Jakich klientów obsługuje?
  • Jakimi case studies może się pochwalić?
  • Jakie modele finansowania proponuje?
  • Kto ponosi ryzyko operacyjne? Czy jest ono współdzielone?

1https://wysokienapiecie.pl/14855-ceny-energii-z-wiatru-aukcje-oze-koszty-produkcji-pradu-z-wegla/
2http://psew.pl/oze-dla-przemyslu-zielona-energia-nepedzi-rozwoj-gospodarki/
3źródło: Power Forward 2.0, WWF
4źródło: The rise of corporate PPAs, Baker McKenzie

ppa-1230-wiatraki

Jesteś zainteresowany ofertą na długoterminową dostawę energii wiatrowej?

W innogy mamy rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej