Szczegóły:

PZ-7176 dostawa stacji ładowania samochodów elektrycznych - dialog techniczny 

Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-7496 projekt i wykonawstwo ul. Chabrowa/Kąkolowa

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 20.10.2020r. do godz 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7440

System lokalizacji uszkodzeń powłok kablowych i zwarć doziemnych MFM-10 wraz z odbiornikiem galwanometrycznym ESG 80 do lokalizacji uszkodzeń metodą spadków napięć.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.10.2020r. do godziny 1200 na e-mail:Marek.Laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-7433 na wykonanie Modernizacji i uruchomienie kontenerowej rozdzielni 15kV na terenie RPZ Norblin

Całość dokumentacji przetargowej zostanie udostępniona zainteresowanym.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.10.2020r. do godziny 1200 na adres e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg Publiczny nr PZ-6717-2 na:

Wyprodukowanie dwóch transformatorów zgodnie ze „RPZ Ursus Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA” stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ 

Zamawiający - innogy Stoen Operator sp. z o.o. zawiadamia, że w przedmiotowym Postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. , ul. Gdyńska 83, 62-004 Czerwonak.

 

Szczegóły:

PZ-7452 

Modernizacja systemów gaszeniowych w komorach

TR1 i TR2 na stacji RPZ Pałac


Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.10.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie stacji PZO ul. Działkowej w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-7445), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 06.10.2020 do godziny 1400 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) (Dokument może zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym), które należy wysłać mailem w terminie do 05.10.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

PZ-7378 Wymiana koncentratora telemechaniki i zabezpieczeń 110 kV w RPZ Pałac
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.09.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Szczegóły:

PZ-7343 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinków linii kablowej 110 kV 3×15 kV do nowej stacji RPZ Falenica

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.09.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7348 Instalacja i wdrożenie w Grupie innogy platformy Hadoop oraz usługi wsparcia dla niej.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 22.09.2020r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com 

Na prośbę oferentów wydłużamy termin składania ofert do 02.10.2020 do godziny 12:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7338 Termomodernizacja ścian piwnic, wykonanie izolacji, wymiana instalacji elektrycznych,remont elewacji i dachu RSM Orzeszkowa

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 11.09.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz przesłanie Zobowiązania do zachowania poufności (Wszystkie dokumenty mogą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym), które należy wysłać mailem w terminie do 18.09.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 
Do 19.09.2020 r. – Przekazanie dokumentacji Oferentom, którzy dostarczą podpisane Zobowiązania do zachowania poufności i Zgłoszenie udziału
Nagroda za wybraną koncepcję  – 2.500,00 zł oraz zaproszenie zwycięzcy postępowania do  2 etapu prac ( warunek wypłaty nagrody – podpisanie umowy )
Nagroda za 2 miejsce – 1.000,00 zł

Szczegóły:

PZ-7252 Modernizacja sieci DataCenter innogy 2020
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza 
Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 28.08.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7163 Budowa linii kablowych 110kV SE Praga RPZ Bródno

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6992 Przedłużenie wsparcia urządzeń VPLEX VS6 i VNX 5600 na rok 2021

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ-6992 Przedłużenie wsparcia urządzeń VPLEX VS6 i VNX 5600 na rok 2021
Szczegóły postępowania są opisane w załączniku Wymagania Ofertowe. Załącznik  2 do wymagań ofertowych ,który zawiera informacje wraz z numerami seryjnymi uradzeń  przekażemy tym z Państwa ,którzy zgłoszą chęć udziału w przetargu i prześlą podpisany formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia chęci udziału w przetargu proszę składać do
15.09 2020 g.17-00  .
Podpisany formularz zgłoszeniowy  proszę przesyłać do mnie ma maila : dorota.zebrowska@innogy.com   
 
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 11.09.2020r do godziny 1200 na
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7321 Zakup serwerów RACK na potrzeby budowy platformy Hadoop

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ-7321 Zakup serwerów RACK na potrzeby budowy platformy Hadoop
Szczegóły są opisane w załączniku Wymagania Ofertowe i zał 2 do wymagań ofertowych .
Informuję ,że dnia 04.09.2020 g. 12-00 został zamieniony zał 2 na prawidłowy z powodu drobnych błędów.
Zgłoszenia chęci udziału w przetargu proszę składać do 
 09.09 2020 g.17-00
  .
Podpisany formularz zgłoszeniowy  proszę przesyłać do mnie ma maila : dorota.zebrowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz przesłanie Zobowiązania do zachowania poufności (Wszystkie dokumenty mogą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym), które należy wysłać mailem w terminie do 08.09.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

W dniu 09.09.2020 r. – zostanie przekazana Oferentom, którzy dostarczą podpisane Zgłoszenie chęci wzięcia udziału oraz Zobowiązania do zachowania poufności dokumentacja do przetargu

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci nn przy ul. Sieleckiej w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-7332), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 04.09.2020 do godziny 1100 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

Dodatkowa informacja: stacje 7588 i 7127 mają uregulowany status prawny. Jednakże w dokumentach nie ma informacji dotyczących linii kablowych. Należy przewidzieć konieczność pozyskania tytułu prawnego pod wymianę linii kablowych poza stacją.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.09.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz przesłanie Zobowiązania do zachowania poufności (Wszystkie dokumenty mogą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym), które należy wysłać mailem w terminie do 18.08.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 

Szczegóły:

PZ-7160 Zapytanie o pilotaż technologii BPL

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.08.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu na obliczenie śladu węglowego dla 3 lokalizacji innogy Polska.

Zainteresowanych wzięciem udziału prosimy o nadesłanie skanu uzupełnionego Załącznika 1 do Wymagań Ofertowych (Formularza Zgłoszenia) pod adres e-mail Magda.Bialasiewicz@innogy.com w terminie do 22.07.2020 do godz. 13:00.


Uwaga!
Zamawiający zmienił w dn. 21.07.2020 treść dokumentów w postępowaniu.
Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi Załącznikami nr 2 oraz 3.

Szczegóły:

PZ-7162 Wykonanie projektu budowlanego stacji RPZ Falenica

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.07.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapytanie Ofertowe (RFI) nr PZ-7102 dot. wyceny usług wstrzymań i wznowień dostaw energii elektrycznej

 Termin przesyłania informacji na Zapytanie upływa z dniem 26-06-2020 o godz. 17:00.
Odpowiedzi na Zapytanie należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nr PZ-7116 na wykonanie dokumentacji projektowej sieci w rejonie ul. Szeligowskiej/Lazurowej.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 16.06.2020 na adres e-mail magda.bialasiewicz@innogy.com

Uwaga - specyfikacja została uzupełniona o dodatkowe mapki wraz z komentarzem ze strony zamawiającego -
Kabel XUHAKXS 3x1x240/20kV długość 3700m od nowo wybudowanej stacji do GSZ1 Ursus i kabel XUHAKXS  3x1x150/20kV długość 2x220m włączenie w linię kablową między ST 7925 - ST7954.Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7027 Modernizacja systemu pomiaru temperatury linii kablowych 110 kV

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.06.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

UWAGA
Zaktualizowany Harmonogram Przetargu:
19.05.2020 - ogłoszenie na stronie
17.06.2020 - termin na zgłoszenia do przetargu
22.06.2020 - złożenie oferty wstępnej - weryfikacja ofert
24.06.2020 - Aukcja

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu PZ-7007 dot na zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności powyżej 5 DPD (na okres 30 dni) – KI,PG, Klienci z umowami ryczałtowymi, klienci z taryfy pracowniczej, Klienci TPA
odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu PZ-7008 dot Obsługa należności po 90 DPD na etapie polubownym i sądowo egzekucyjnym - Klienci Indywidualni, podmioty gospodarcze, Klienci z umowami ryczałtowymi, klienci z taryfy pracowniczej, Klienci TPA. odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziały w przetargu na zakupu szablonów dokumentacji projektowych w zakresie telemechaniki.

Zainteresowane firmy prosimy o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 15.05.2020r. na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@innogy.com

W dn, 08.05.2020 został zaktualizowany Załącznik nr 2 - lista producentów. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze zmianą.


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.05.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do udziału w przetargu na zakup Systemu windykacyjnego

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego , podpisanego i zeskanowanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Wymagań ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 30.04.2020r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zadanie 1:
Modernizacja RPZ Grochów 

Zadanie 2:
Modernizacja RPZ Imielin

Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-6927 dot. opracowania dokumentacji projektowej modernizacji sieci w rejonie ul. Masłowieckiej
 

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 14.04.2020r. do godz 12:00 na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-6923 dot. opracowania dokumentacji projektowej modernizacji sieci w rejonie ul. Wojciecha Żywnego
 

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 14.04.2020r. do godz 12:00 na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.04.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

PZ-6671 zakup 9 szt transformatorów potrzeb własnych

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.03.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

​Oferentom, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu zostaną udostępnione projekty konieczne do wyceny wykonania zadania

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 13.03.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 

​Oferentom, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu zostaną udostępnione projekty konieczne do wyceny wykonania zadania

Szczegóły:

Zapytanie o informację dot. automatyzacji procesów w back office.
Termin przesyłania informacji na Zapytanie upływa z dniem 06-03-2020 o godz. 10:00.
Odpowiedzi na Zapytanie należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasz.winiarski@innogy.com .

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszam do udziału w postępowaniu IT Infrastructure SW - OPEX - przedłużenie wsparcia licencji OS RedHat.

Szczegóły postępowania w załączonych dokumentach. Proszę pamiętać o przesłaniu formularza chęci udziału w postępowaniu.

Szczegóły:

Przetarg PZ-6297 dot. Organizacja przetargu na wybór operatora pocztowego obsługującego przesyłki listowe grup innogy w Polsce

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 06.12.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6264 dot.  Sprzedaż wierzytelności z tytułu NPEE OSD

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6215 dot.

 • Modernizacja RSM Domaniewska, RSM Kordeckiego, RSM Pawia i RSM Łabiszyńska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Całość dokumentacji przetargowej zostanie udostępniona zainteresowanym.

 

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6197 dot.  Sprzedaż należności powyżej 365 dni

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Termin składania ofert w dniu 24.10 do godz 16:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 PZ-6196 dot Obsługa należności po 90 DPD na etapie polubownym i sądowo egzekucyjnym

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6195 dot.  Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności powyżej 5 DPD Klientów indywidualnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 PZ-6194 dot.  Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności w 5 DPD klientów indywidualnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

We wzorze umowy Zamawiający zmodyfikował punkt 3.3.

Etapowanie prac do faktur częściowych uzgadniane będzie wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po przedstawieniu propozycji przez Wykonawcę.

Szczegóły:

PZ-5714 dot Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności przeterminowanych w segmencie Klientów Indywidualnych powyżej 5 dnia na etapie przedsądowym

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.07.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.06.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe
 • Sprzątanie obiektów

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź