Szczegóły:

PZ-7160 Zapytanie o pilotaż technologii BPL

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.08.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg publiczny nr PZ-6717 na:

Wyprodukowanie, dostawę i montaż czterech transformatorów 63 MVA.

To zamówienie jest podzielone na części. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1.

Każda z Części Zamówienia zawiera kompletny zakres dotyczący ich realizacji opisany w Załączniku nr 1 (dla Części 1) oraz Załączniku nr 2 – (dla Części 2) Specyfikacja Techniczna.

 1. Część 1: RPZ Ursus: Wyprodukowanie dwóch transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA

 2. Część 2: RPZ Młociny: Wyprodukowanie dwóch transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA.
     

Termin składania ofert został ponownie zmieniony!

 Ofertę należy złożyć (załączyć) do dnia 19 czerwca 2020r. godz. 9:30 na miniPortalu.

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 27.07.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 27.07.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i optymalizację sieci nn przy ul. Grójeckiej w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-7250), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 24.07.2020 do godziny 1000 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu na obliczenie śladu węglowego dla 3 lokalizacji innogy Polska.

Zainteresowanych wzięciem udziału prosimy o nadesłanie skanu uzupełnionego Załącznika 1 do Wymagań Ofertowych (Formularza Zgłoszenia) pod adres e-mail Magda.Bialasiewicz@innogy.com w terminie do 22.07.2020 do godz. 13:00.


Uwaga!
Zamawiający zmienił w dn. 21.07.2020 treść dokumentów w postępowaniu.
Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi Załącznikami nr 2 oraz 3.

Szczegóły:

PZ-7162 Wykonanie projektu budowlanego stacji RPZ Falenica

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.07.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7017 Modernizacja macierzy XtremIO 2020

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ-7017 Modernizacja macierzy XtremIO 2020
Szczegóły są opisane w załączniku Wymagania Ofertowe 
Zgłoszenia chęci udziału w przetargu proszę składać do  15.07 2020 g.17-00  .
Podpisany formularz zgłoszeniowy  proszę przesyłać do mnie ma maila : dorota.zebrowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7016 Modernizacja appliance HPE HANA SD Flex 2020

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ-7016 Modernizacja appliance HPE HANA SD Flex 2020
Szczegóły są opisane w załączniku Wymagania Ofertowe 
Zgłoszenia chęci udziału w przetargu proszę składać do  15.07 2020 g.17-00  .
Podpisany formularz zgłoszeniowy  proszę przesyłać do mnie ma maila : dorota.zebrowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 01.07.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com ( po wcześniejszym odbyciu wizji lokalnej w dniu w dniu 29.06.2020 r. o godz. 11.00 )

Szczegóły:

PZ-7029 Przedłużenie wsparcia sprzętu sieciowego CISCO USC  2020/2021

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ-7029_Przedłużenie wsparcia sprzętu sieciowego CISCO USC 2020/2021 .
Szczegóły są opisane w załączniku Wymagania Ofertowe 
Zgłoszenia chęci udziału w przetargu proszę składać do poniedziałku  czyli 29.06 2020 g.17-00  .
Podpisany formularz zgłoszeniowy  proszę przesyłać do mnie ma maila : dorota.zebrowska@innogy.com    

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapytanie Ofertowe (RFI) nr PZ-7102 dot. wyceny usług wstrzymań i wznowień dostaw energii elektrycznej

 Termin przesyłania informacji na Zapytanie upływa z dniem 26-06-2020 o godz. 17:00.
Odpowiedzi na Zapytanie należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.06.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.06.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg Publiczny nr PZ-6755
Dostawa liczników komunalnych energii elektrycznej.
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa nowych liczników komunalnych bezpośrednich energii elektrycznej:

w części 1 - jednofazowych liczników komunalnych, w tym:
- zamówienie podstawowe (gwarantowane) 120.000 szt.
- zamówienie opcjonalne 100.000 szt. (opcja)

w części 2 - trójfazowych liczników komunalnych
– zamówienie podstawowe 90.000 szt.
- zamówienie opcjonalne 85.000 szt. (opcja)

2. Udzielenie gwarancji jakości na okres co najmniej 5 lat od dnia dostawy urządzeń
3. Szkolenie służb eksploatacyjnych

 

Zamawiający - innogy Stoen Operator sp. z o.o. zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą w zakresie Części 1 i Części 2, wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: ADD Polska sp. z o.o. sp. k. (Lider Konsorcjum, z siedzibą przy ul. ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa) i UAB „Elgama-Elektronika” (Członek Konsorcjum, z siedzibą Visorių g. 2, LT-08300 Wilno, Litwa)

 


Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nr PZ-7116 na wykonanie dokumentacji projektowej sieci w rejonie ul. Szeligowskiej/Lazurowej.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 16.06.2020 na adres e-mail magda.bialasiewicz@innogy.com

Uwaga - specyfikacja została uzupełniona o dodatkowe mapki wraz z komentarzem ze strony zamawiającego -
Kabel XUHAKXS 3x1x240/20kV długość 3700m od nowo wybudowanej stacji do GSZ1 Ursus i kabel XUHAKXS  3x1x150/20kV długość 2x220m włączenie w linię kablową między ST 7925 - ST7954.Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7027 Modernizacja systemu pomiaru temperatury linii kablowych 110 kV

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.06.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

UWAGA
Zaktualizowany Harmonogram Przetargu:
19.05.2020 - ogłoszenie na stronie
17.06.2020 - termin na zgłoszenia do przetargu
22.06.2020 - złożenie oferty wstępnej - weryfikacja ofert
24.06.2020 - Aukcja

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza napęd jednostki hydrokinetyczny.
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2020 r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com  

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.06.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

UWAGA:
 1. W przetargu dopuszcza się inne rozwiązania niż wyświetlacz, pozwalające na wyposażenie stacji w instrukcje ładowania.
 2. W przetargu dopuszcza się wykonanie obudowy stacji ładowania z innych materiałów konstrukcyjnych niż aluminium
 3. W przetargu dopuszcza się zastosowanie jednostronnych osłon uchylnych umożliwiających dostęp do stacji ładowania
W specyfikacji technicznej - niebieska tabela – umieszczone są przykładowe parametry stacji ładowania, a nie obowiązkowe parametry.
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu PZ-7008 dot Obsługa należności po 90 DPD na etapie polubownym i sądowo egzekucyjnym - Klienci Indywidualni, podmioty gospodarcze, Klienci z umowami ryczałtowymi, klienci z taryfy pracowniczej, Klienci TPA. odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu PZ-7007 dot na zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności powyżej 5 DPD (na okres 30 dni) – KI,PG, Klienci z umowami ryczałtowymi, klienci z taryfy pracowniczej, Klienci TPA
odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6950 Modernizacja stacji RPZ Młociny

  Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.05.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Szczegóły:


Dostawa rur osłonowych dla kabli energetycznych

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.05.2020r. do godziny 900 na e-mail:marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziały w przetargu na zakupu szablonów dokumentacji projektowych w zakresie telemechaniki.

Zainteresowane firmy prosimy o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 15.05.2020r. na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@innogy.com

W dn, 08.05.2020 został zaktualizowany Załącznik nr 2 - lista producentów. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze zmianą.


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.05.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do udziału w przetargu na zakup Systemu windykacyjnego

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego , podpisanego i zeskanowanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Wymagań ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 30.04.2020r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do udziału w przetargu na Przebudowa zasilania masztu telefonii mobilnej - Pory 80

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.05.2020r. do godziny 1200 na e-mail: marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6910 Wykonanie podbudowy drogowej metodą MCE drogi powiatowej nr 1021D oraz drogi gminnej nr 100047D

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.04.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zadanie 1:
Modernizacja RPZ Grochów 

Zadanie 2:
Modernizacja RPZ Imielin

Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-6927 dot. opracowania dokumentacji projektowej modernizacji sieci w rejonie ul. Masłowieckiej
 

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 14.04.2020r. do godz 12:00 na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-6923 dot. opracowania dokumentacji projektowej modernizacji sieci w rejonie ul. Wojciecha Żywnego
 

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 14.04.2020r. do godz 12:00 na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.04.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1)na którym należy zaznaczyć numer Zadania w którym Oferent chce uczestniczyć. Należy także przesłać dowody  posiadania niezbędnego  doświadczenia  oraz  uprawnień do  wykonywania  prac  będących  przedmiotem zamówienia  takich  jak  np.  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  wytwarzanie,  zbieranie, transport,  odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów  wymienionych  w  Załączniku  nr 2  które należy wysłać mailem w terminie do 03.04.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia Załącznik nr 1, którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 01.04.2020 do godziny 1200 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6671 zakup 9 szt transformatorów potrzeb własnych

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.03.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

​Oferentom, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu zostaną udostępnione projekty konieczne do wyceny wykonania zadania

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 13.03.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 

​Oferentom, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu zostaną udostępnione projekty konieczne do wyceny wykonania zadania

Szczegóły:

Zapytanie o informację dot. automatyzacji procesów w back office.
Termin przesyłania informacji na Zapytanie upływa z dniem 06-03-2020 o godz. 10:00.
Odpowiedzi na Zapytanie należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasz.winiarski@innogy.com .

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 02.03.2020r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 24.02.2020r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszam do udziału w postępowaniu IT Infrastructure SW - OPEX - przedłużenie wsparcia licencji OS RedHat.

Szczegóły postępowania w załączonych dokumentach. Proszę pamiętać o przesłaniu formularza chęci udziału w postępowaniu.

Szczegóły:

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ 6594:

IT Infrastructure SW - OPEX - przedłużenie wsparcia licencji OS SLES

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg PZ-6297 dot. Organizacja przetargu na wybór operatora pocztowego obsługującego przesyłki listowe grup innogy w Polsce

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 06.12.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 26.11.2019r. do godz. 14:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6264 dot.  Sprzedaż wierzytelności z tytułu NPEE OSD

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6215 dot.

 • Modernizacja RSM Domaniewska, RSM Kordeckiego, RSM Pawia i RSM Łabiszyńska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Całość dokumentacji przetargowej zostanie udostępniona zainteresowanym.

 

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6197 dot.  Sprzedaż należności powyżej 365 dni

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Termin składania ofert w dniu 24.10 do godz 16:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 PZ-6196 dot Obsługa należności po 90 DPD na etapie polubownym i sądowo egzekucyjnym

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6195 dot.  Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności powyżej 5 DPD Klientów indywidualnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 PZ-6194 dot.  Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności w 5 DPD klientów indywidualnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

We wzorze umowy Zamawiający zmodyfikował punkt 3.3.

Etapowanie prac do faktur częściowych uzgadniane będzie wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po przedstawieniu propozycji przez Wykonawcę.

Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.09.2019r. do godz. 13:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 03.10.2019r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.09.2019r. do godz. 14:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

UWAGA:
W przetargu PZ-6163 do zadania 29601923 Gierdziejewskiego dz. 98 należy zastosować wskaźniki zwarcia z komunikacją do SCADA.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5971 Przetarg na dostawcę raportów z oceną wiarygodności płatniczej przedsiębiorstw.

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.08.2019r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5746 RPZ Płudy wyposażenie pola SN 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5714 dot Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności przeterminowanych w segmencie Klientów Indywidualnych powyżej 5 dnia na etapie przedsądowym

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.07.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.06.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Fotowoltaika

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Sprzątanie obiektów
 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Marta Soczawa
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź