Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 05.07.2021r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na wzięcie udziału w postępowaniu na rozwój i utrzymanie systemu mTask do zarządzania pracami brygad terenowych (zgodnie ze specyfikacją).

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu proszę o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia do dn. 30.06.2021 do godz. 12:00 na adres e-mail Lukasz.Winiarski@innogy.com 

Uwaga
Termin złożenia ofert zostaje przesunięty do dnia 06-07-2021 do godz. 12:00
Dokumenty do pobrania:
 • 11,71 MB
  Data publikacji: 18.06.2021
Szczegóły:

Przetarg Publiczny nr PZ-7862 Wyprodukowanie, dostawa i montaż ośmiu transformatorów mocy.

Zamówienie podzielone jest na 4 części.

Przedmiotem zamówienia jest:
Wyprodukowanie, dostawa i montaż:

Część 1 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 1 TR RPZ Imielin” - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA stanowiącą Załącznik nr 1.1 do SWZ

Część 2 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 2 TR RPZ Falenica” - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 40/20/20 MVA” stanowiącą Załącznik nr 1.2 do SWZ.

Część 3 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 3 TR RPZ Zabraniecka”  - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 25/25 MVA stanowiącą Załącznik nr 1.3 do SWZ

Część 4 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 4 TR RPZ Wola” - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA” stanowiącą Załącznik nr 1.4 do SWZ.

UWAGA! ZMIANA:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2021r. godz. 9:30 na miniPortalu / ePUAP.

Zamawiający zmienia specyfikację techniczną Części nr 3. 

Kontakt w ramach zastępstw:

Hubert Serwin

tel. +48 502 828 312

e-mail: hubert.serwin@innogy.com

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę netto: 15 200 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych, 00/100 gr) w tym:

 

Część 1 –  4 400 000,00 PLN netto

Część 2 –  4 000 000,00 PLN netto

Część 3 –  3 200 000,00 PLN netto

Część 4 –  3 600 000,00 PLN nettoDokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-8331 Budowa Systemu Teletransmisyjnego

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 25.06.2021 r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na wzięcie udziału w postępowaniu na sprzedaż transformatorów olejowych (zgodnie ze specyfikacją).
Zainteresowanych zakupem i wzięciem udziału w postępowaniu proszę o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia do dn. 22.06.2021 na adres e-mail Magda.Bialasiewicz@innogy.com

Uwaga

Sprzedający zmodyfikował treść dokumentów przetargowych w dniu 15.06.2021 - zmiana osoby kontaktowej ze strony innogy Stoen Operator (specyfikacja techniczna, wizja lokalna)

Sprzedający zmodyfikował treść dokumentów przetargowych w dniu 10.06.2021 - proszę o zapoznanie się z aktualną wersją - poprzednia treść przestaje obowiązywać w dniu publikacji aktualizacji.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 08.06.2021r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu nr PZ-8256 na modernizację przestrzeni systemu kopii zapasowych innogy 2021. Wszelkie szczegóły odnajdą Państwo w załączniku.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do przetargu: do 07.06.2021r. do 1200

Termin składania ofert: do 11.06.2021 do 1700.

 

Z poważaniem,

 

Natalia Gąsiorowska

Zakupy

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.06.2021r. do godziny 1200 na e-mail mariusz.tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zapraszam do składania ofert w przetargu na budowę stacji elektroenergetycznej RPZ Sękocin.

Zgłaszanie się do przetargu do 21.05.2021r. 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.05.2021r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-8087 dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację linii kablowej SN w rejonie ul. Potockiej/Mickiewicza w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8218), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 13.05.2021 do godziny 1400 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania do przetargu, proszę kierować je jak najszybciej na powyższy adres.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
 • 316,4 KB
  Data publikacji: 06.05.2021
 • 117,42 KB
  Data publikacji: 06.05.2021
 • 109,73 KB
  Data publikacji: 06.05.2021
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci nN w rej. ul. Mikołajskiej w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8135), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 26.04.2021 do godziny 1400 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania do przetargu, proszę kierować je jak najszybciej na powyższy adres.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
 • 307,92 KB
  Data publikacji: 20.04.2021
 • 101,16 KB
  Data publikacji: 20.04.2021
 • 169,61 KB
  Data publikacji: 20.04.2021
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-8082 Regulacja zwisów na dwutorowej linii 110 kV Międzylesie - Miłosna w sekcji 37 (37A)-39  

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 23.04.2021r. do godz 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszam do wzięcia udziału w dialogu technicznym nr PZ-8035 dot. dostaw inteligentnych liczników AMI.

Termin zgłaszania się do dialogu zostaje przesunięty na dzień 19.04.2021r. godz. 12.00.

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wyłonienie wykonawców na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie konstrukcyjnym dla potrzeb budowy, przebudowy oraz rozbiórki stacji transformatorowej.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-7720), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 23.04.2021 do godziny 1400 na adres e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Uwaga:  Zgodnie z zapisani w Wymaganiach ofertowych, w dalszej części postępowania będą wymagane zaświadczenia o niezaleganiu z wpłatami do ZUSu i US.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www 
https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 


Dokumenty do pobrania:
 • 287,07 KB
  Data publikacji: 16.04.2021
Szczegóły:

Budowa stacji RPZ Zabraniecka

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-7919 projekt i wykonawstwo ul. Perkuna

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 05.02.2021r. do godz 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

UWAGA:

W treści specyfikacji nie zawarto jeszcze jednego wymagania w zakresie pomiarów zdalnych. Dodatkowo w złączach oraz w szafach telemechaniki w stacjach SN/nn realizowany ma być pomiar temperatury powietrza. Pomiar ma być dostępny online oraz dostępny w formie raportu z odpowiedniego przedziału czasowego np. w systemie SCADA.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-7783 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji SE Instytut EE – RPZ Zakręt pomiędzy stanowiskami 24 i 36. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.01.2021r. do godziny 1200 na adres e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Zamawiający udostępni Oferentom materiały szkoleniowe dot. obsługi Portalu Dostawcy.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-7522 usługa prowadzenia punktu obsługi klientów  

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie oferty do dn. 08.12.2020r. do godz 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7611

IT SW - Zakup rozwiązania SUSE Manager 2020

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.11.2020r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nr PZ-7418 dot wykonanie usługi sprzątania budynków biurowych i terenów zewnętrznych innogy Stoen Operator i innogy Polska

 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia do dnia 13.11.2020 na adres e-mail iwona.szal@innogy.com

 


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-7496 projekt i wykonawstwo ul. Chabrowa/Kąkolowa

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 20.10.2020r. do godz 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapytanie Ofertowe (RFI) nr PZ-7102 dot. wyceny usług wstrzymań i wznowień dostaw energii elektrycznej

 Termin przesyłania informacji na Zapytanie upływa z dniem 26-06-2020 o godz. 17:00.
Odpowiedzi na Zapytanie należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu PZ-7008 dot Obsługa należności po 90 DPD na etapie polubownym i sądowo egzekucyjnym - Klienci Indywidualni, podmioty gospodarcze, Klienci z umowami ryczałtowymi, klienci z taryfy pracowniczej, Klienci TPA. odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu PZ-7007 dot na zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności powyżej 5 DPD (na okres 30 dni) – KI,PG, Klienci z umowami ryczałtowymi, klienci z taryfy pracowniczej, Klienci TPA
odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.05.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do udziału w przetargu na zakup Systemu windykacyjnego

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego , podpisanego i zeskanowanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Wymagań ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 30.04.2020r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.06.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Odczyty liczników
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe
 • Sprzątanie obiektów

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing
 • Call-center

Cimochowska Małgorzata
e-mail: M.Cimochowska@innogy.com
tel. 22 821 4266

 • Windykacja

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Słupy + osprzęt
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • RTV-AGD
 • Farby, lakiery, normalia
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia
 • Wyposażenie sanitarne

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź