Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.06.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

UWAGA!

Zapraszamy na obowiązkową wizje lokalną w dniu 02.06.2020 g.13.30.

Przypominam o konieczności stosowania ochrony epidemiologicznej (maseczki+rękawice) oraz ochrony bhp (kask+buty ochronne).

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu PZ-7008 dot Obsługa należności po 90 DPD na etapie polubownym i sądowo egzekucyjnym - Klienci Indywidualni, podmioty gospodarcze, Klienci z umowami ryczałtowymi, klienci z taryfy pracowniczej, Klienci TPA. odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu PZ-7007 dot na zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności powyżej 5 DPD (na okres 30 dni) – KI,PG, Klienci z umowami ryczałtowymi, klienci z taryfy pracowniczej, Klienci TPA
odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci nn w rejonie ul. Brackiej w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-7038), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 22.05.2020 do godziny 1000 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6950 Modernizacja stacji RPZ Młociny

  Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.05.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Szczegóły:


Dostawa rur osłonowych dla kabli energetycznych

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.05.2020r. do godziny 900 na e-mail:marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg Publiczny nr PZ-6755
Dostawa liczników komunalnych energii elektrycznej.
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa nowych liczników komunalnych bezpośrednich energii elektrycznej:

w części 1 - jednofazowych liczników komunalnych, w tym:
- zamówienie podstawowe (gwarantowane) 120.000 szt.
- zamówienie opcjonalne 100.000 szt. (opcja)

w części 2 - trójfazowych liczników komunalnych
– zamówienie podstawowe 90.000 szt.
- zamówienie opcjonalne 85.000 szt. (opcja)

2. Udzielenie gwarancji jakości na okres co najmniej 5 lat od dnia dostawy urządzeń
3. Szkolenie służb eksploatacyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi znajduje się w Załączniku nr 1 – SIWZ.


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6989 Przedłużenie wsparcia półek DD4200 w systemie backupowym DD6800 

Zapraszam do udziału w Przetargu na Przedłużenie wsparcia półek DD4200 w systemie backupowym DD6800 
Szczegóły są zawarte w załączniku Wymagania Ofertowe - w załączeniu .

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.05.2019r. do godziny 14.00 na e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziały w przetargu na zakupu szablonów dokumentacji projektowych w zakresie telemechaniki.

Zainteresowane firmy prosimy o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 15.05.2020r. na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@innogy.com

W dn, 08.05.2020 został zaktualizowany Załącznik nr 2 - lista producentów. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze zmianą.


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.05.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do udziału w przetargu na zakup Systemu windykacyjnego

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego , podpisanego i zeskanowanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Wymagań ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 30.04.2020r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do udziału w przetargu na Przebudowa zasilania masztu telefonii mobilnej - Pory 80

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.05.2020r. do godziny 1200 na e-mail: marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.04.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

UWAGA!

Zapraszamy na wizje lokalną RPZ Powiśle, ul. Zajęcza 2a w dniu 28.04.2020 g.10.00.

Przypominam o konieczności stosowania ochrony epidemiologicznej (maseczki+rękawice) oraz ochrony bhp (kask+buty ochronne).

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6910 Wykonanie podbudowy drogowej metodą MCE drogi powiatowej nr 1021D oraz drogi gminnej nr 100047D

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.04.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zadanie 1:
Modernizacja RPZ Grochów 

Zadanie 2:
Modernizacja RPZ Imielin

Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci nN w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście 53 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-6983), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 21.04.2020 do godziny 1000 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-6927 dot. opracowania dokumentacji projektowej modernizacji sieci w rejonie ul. Masłowieckiej
 

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 14.04.2020r. do godz 12:00 na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-6923 dot. opracowania dokumentacji projektowej modernizacji sieci w rejonie ul. Wojciecha Żywnego
 

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 14.04.2020r. do godz 12:00 na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.04.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1)na którym należy zaznaczyć numer Zadania w którym Oferent chce uczestniczyć. Należy także przesłać dowody  posiadania niezbędnego  doświadczenia  oraz  uprawnień do  wykonywania  prac  będących  przedmiotem zamówienia  takich  jak  np.  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  wytwarzanie,  zbieranie, transport,  odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów  wymienionych  w  Załączniku  nr 2  które należy wysłać mailem w terminie do 03.04.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia Załącznik nr 1, którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 01.04.2020 do godziny 1200 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6671 zakup 9 szt transformatorów potrzeb własnych

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.03.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

​Oferentom, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu zostaną udostępnione projekty konieczne do wyceny wykonania zadania

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na opracowywania dokumentacji projektowej na budowę przyłączy, sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia oraz stacji ładowania e-mobility w ramach Umowy ramowej projektowej 2020 - 2021.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 2 w WO_PZ-6746), który należy wysłać e-mailem w terminie do 16.03.2020r. do godziny 1200 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

W dokumencie pt. WO-PZ-6746 (Wymagania Ofertowe) jest podany termin składania powyższego załącznika do 12.03.2020 do godz. 10:00 . Termin ten zostaje przedłużony do 16.03.2020 do godz. 12:00.  Pozostałe informacje pozostają bez zmiany.


Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 13.03.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 

​Oferentom, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu zostaną udostępnione projekty konieczne do wyceny wykonania zadania

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 11.03.2020r do godziny 1700 na e-mail: Michal.Kisielewski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapytanie o informację dot. automatyzacji procesów w back office.
Termin przesyłania informacji na Zapytanie upływa z dniem 06-03-2020 o godz. 10:00.
Odpowiedzi na Zapytanie należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasz.winiarski@innogy.com .

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 02.03.2020r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 24.02.2020r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszam do udziału w postępowaniu IT Infrastructure SW - OPEX - przedłużenie wsparcia licencji OS RedHat.

Szczegóły postępowania w załączonych dokumentach. Proszę pamiętać o przesłaniu formularza chęci udziału w postępowaniu.

Szczegóły:

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ 6594:

IT Infrastructure SW - OPEX - przedłużenie wsparcia licencji OS SLES

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg PZ-6297 dot. Organizacja przetargu na wybór operatora pocztowego obsługującego przesyłki listowe grup innogy w Polsce

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 06.12.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 26.11.2019r. do godz. 14:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6264 dot.  Sprzedaż wierzytelności z tytułu NPEE OSD

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6215 dot.

 • Modernizacja RSM Domaniewska, RSM Kordeckiego, RSM Pawia i RSM Łabiszyńska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Całość dokumentacji przetargowej zostanie udostępniona zainteresowanym.

 

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6197 dot.  Sprzedaż należności powyżej 365 dni

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Termin składania ofert w dniu 24.10 do godz 16:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 PZ-6196 dot Obsługa należności po 90 DPD na etapie polubownym i sądowo egzekucyjnym

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6195 dot.  Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności powyżej 5 DPD Klientów indywidualnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 PZ-6194 dot.  Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności w 5 DPD klientów indywidualnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

We wzorze umowy Zamawiający zmodyfikował punkt 3.3.

Etapowanie prac do faktur częściowych uzgadniane będzie wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po przedstawieniu propozycji przez Wykonawcę.

Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.09.2019r. do godz. 13:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 03.10.2019r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.09.2019r. do godz. 14:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

UWAGA:
W przetargu PZ-6163 do zadania 29601923 Gierdziejewskiego dz. 98 należy zastosować wskaźniki zwarcia z komunikacją do SCADA.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5971 Przetarg na dostawcę raportów z oceną wiarygodności płatniczej przedsiębiorstw.

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.08.2019r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5746 RPZ Płudy wyposażenie pola SN 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5714 dot Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności przeterminowanych w segmencie Klientów Indywidualnych powyżej 5 dnia na etapie przedsądowym

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.07.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.06.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Fotowoltaika

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Sprzątanie obiektów
 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Marta Soczawa
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź