Szczegóły:

 PZ-6196 dot Obsługa należności po 90 DPD na etapie polubownym i sądowo egzekucyjnym

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6195 dot.  Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności powyżej 5 DPD Klientów indywidualnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 PZ-6194 dot.  Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności w 5 DPD klientów indywidualnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie  w rejonie ul. Malborska/Kondratowicza węzła sieciowego SN (węzeł wspólny).

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-6214), który należy wysłać e-mailem w terminie do 08.10.2019r. do godziny 1000 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

Uwaga: Termin wykonania projektu podany w Wymaganiach ofertowych WO PZ-6214 został zmieniony z 30.04.2020r na 29.06.2020r.


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

We wzorze umowy Zamawiający zmodyfikował punkt 3.3.

Etapowanie prac do faktur częściowych uzgadniane będzie wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po przedstawieniu propozycji przez Wykonawcę.

Szczegóły:

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuje że ze względu na zmianę istotnych warunków zawartych w Wymaganiach Ofertowych zgłoszenia do postępowania zostały ponownie otwarte.
Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się ze zaktualizowaną wersją Wymagań Ofertowych.

Termin przyjmowania Zgłoszeń (załącznik 1) do dn. 04.10.2019r. do godz. 13:00.
Termin składania oferty do dn. 11.10.2019r. do godz. 13:00.


Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.10.2019r. do godziny 1300 na e-mail: Magda.Przylucka@innogy.com


Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.09.2019r. do godz. 13:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 03.10.2019r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym dot. wykonania ekspertyzy wpływu na sieć instalacji wytwórczej przy ul. Sytej w Warszawie prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) na adres e-mail: Magda.Przylucka@innogy.com do dn. 30.09.2019r. do godz. 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.09.2019r. do godz. 14:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

UWAGA:
W przetargu PZ-6163 do zadania 29601923 Gierdziejewskiego dz. 98 należy zastosować wskaźniki zwarcia z komunikacją do SCADA.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.09.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.09.2019r. do godziny 1300 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Informacja o planowanej inwestycji budowlanej

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6081 Prace dostawców w ramach Cold Storage PoC

Zapraszam do udziału w Przetargu na wykonanie usług -zakres prac opisany jest w zał 2 do Wymagań Ofertowych  i planowany harmonogram wykonania.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO), który należy wysłać e-mailem w terminie do 16.09.2019 r. do godziny 1200 na adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6077 

Temat: Budowa cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego w standardzie TETRA - Przetarg anulowany

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.09.2019r. do godziny 1300 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.09.2019r. do godziny 1300 na e-mail: Magda.Przylucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.09.2019r. do godziny 1300 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu PZ-5808 na realizację awaryjnych napraw sieci kablowej SN i nn w latach 2019-2022.

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) na adres: magda.przylucka@innogy.com do dn. 03.09.2019r. do godz. 13:00

Szczegóły:

PZ-5971 Przetarg na dostawcę raportów z oceną wiarygodności płatniczej przedsiębiorstw.

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.08.2019r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6004 

Prowadzenie bieżącej obsługi podatkowej dla:

- dwóch spółek operacyjnych z branży energii odnawialnej;

- jednej spółki z branży energii odnawialnej na etapie budowy (planowane oddanie inwestycji w drugiej połowie 2020 roku);

- sześciu spółek nieoperacyjnych.

Termin rozpoczęcia świadczenia usług: listopad 2019r.  -  Umowa Ramowa na 3 lata.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.08.2019r do godziny 1200 na adres e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com. Wraz z formularzem zgłoszenia prosimy przesłać list przewodni oraz wykaz ważniejszych prac/referencje z przynajmniej 3 zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu, w tym dla przynajmniej jednego klienta z branży energii odnawialnej.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu PZ-5955 na dostawę 2 sztuk transformatorów suchych 630kVA.

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) na adres: magda.przylucka@innogy.com do dn. ​27.08.2019r. do godz. 13:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Wykonanie prac (modernizacja sieci elektroenergetycznej przy ul. Króżańskiej w Warszawie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg publiczny nr PZ-5772 na dostawę liczników bezpośrednich  z modułem zdalnej transmisji .

Ofertę należy złożyć (załączyć) do dnia 20.08.2019r. godz. 9:30 na miniPortalu. Zamawiający na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ustala, iż licznik oraz elementy oferty opisane w pkt 12.1.7.1 lit. a) i f) ze względu na ich fizyczny charakter, należy dostarczyć w terminie składania ofert, na adres: innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla NFOS - V konkurs Sokół dla innogy Stoen Operator prosimy o przesłanie wypełnionego Załącznika nr 1 - Formularza Zgłoszenia - na adres e-mail: magda.przylucka@innogy.com do dn. 13.08.2019r. do godz. 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) na adres: magda.przylucka@innogy.com do dn. 25.07.2019r.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5824 dot. Sprzedaż sprawnego technicznie transformatora olejowego 110/15/15 kV 40 MVA

 1. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19-07-2019r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5715 dot. Transformator suchy  630kVA DTTH

 1. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19-07-2019r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5807

Zakup terminali komunikacyjnych

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.07.2019r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Nadzór Archeologiczny w trakcie realizacji robót budowlanych przy budowie Farmy Wiatrowej Żukowice.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.07.2019r do godziny 1200 na adresy e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com oraz hubert.serwin@innogy.com

Dokumentacja przetargowa zostaje udostępniona Oferentom po przesłaniu podpisanego Załącznika nr 1.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5798 dot. Transformator suchy 800kVA – 2 szt.

 1. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09-07-2019r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5746 RPZ Płudy wyposażenie pola SN 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5714 dot Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności przeterminowanych w segmencie Klientów Indywidualnych powyżej 5 dnia na etapie przedsądowym

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.07.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg na wymianę nawierzchni placu i montaż automatyki bramy na terenie zaplecza Farmy Wiatrowej Tychowo,  woj. zachodniopomorskie

Termin składania ofert: 05.07.2019r.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5658

Projekt MOON - wykonanie serwisów webowych dla projektu automatyzacji przepisań umów.

Warunkiem otrzymania pełnej dokumentacji jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności(NDA_Umowa) i przesłanie po zeskanowaniu na adres marek.laskowski@innogy.com

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza
Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 26.06.2019r. do godziny 12:00 na e-mail:Marek.Laskowski@innogy.com

Uwaga:Termin składania ofert został przedłuzony do dnia 4 lipca 2019 roku do godziny 18:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 25.06.2019r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Magda.Przylucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5545 Dostawa rozdzielnicy 110 kV w izolacji SF6 do stacji RPZ Pelcowizna

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 27.05.2019r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert:  do 05.06.2019r. do godziny 12:00
oraz Zmiana terminu nadsyłania Zgłoszenia (Załącznik 1):  do 27.05.2019r. do godziny 12:00


Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 31.05.2019r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Magda.Przylucka@innogy.com

Informujemy że termin zgłoszeń został przedłużony do dn. 07.06.2019r.
Termin składania ofert został wydłużony do dn. 19.06.2019r.

Szczegóły:

PZ-5556 Zakup komputerów łącza inżynierskiego -Komputer HPE Edgeline EL20

Zapraszam do udziału w Przetargu na zakup komputerów łacza inżyniersiego HPE Edgeline EL20 wraz z akcesoriami.
Szczegóły są zawarte w załaczniku Wymagania Ofertowe - w załaczeniu .

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.05.2019r. do godziny 17.00 na e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 28.05.2019r. do godziny 1200 na e-mail: magda.przylucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5577 Przegląd  czterech  podobciążeniowych  przełączników  zaczepów  w  transformatorach 110/15/15kV

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 14.05.2019 r. do godziny 12.00 - na e-mail:  hubert.serwin@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.05.2019r. do godziny 1200 na e-mail: magda.przylucka@innogy.com

Szczegóły:

PZ-5453 zakup 13szt transformatorów 15/0,4kV 50kVA

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5293 Koordynator projektu inspektor budowlany, energetyczny, drogowy i BHP

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.03.2019r. do godziny 1400 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5184 na wybór rzeczoznawcy dla oszacowania wartości zniszczonych upraw rolnych w trakcie realizacji projektu Park Wiatrowy Żukowice

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.02.2019r do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5183 na wybór rzeczoznawcy dla oszacowania wartości zniszczonych upraw rolnych w trakcie realizacji projektu Park Wiatrowy Nowy Staw III. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.02.2019r do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

innogy Polska S.A. zaprasza do wzięcia udziału w Postepowaniu Przetargowym, dotyczącym wyłonienia podmiotu zapewniającego kompleksową usługę car fleet management, który nabędzie i odda do odpłatnego używania pojazdy BMW i3 na podstawie umowy leasingowej lub umowy najmu długoterminowego.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do 20.07.2018r. do godziny 1600 pod adres e-mail: kacper.zachariasz@innogy.com 
Uwaga, nastąpiła zmiana terminu składania Formularza Zgłoszenia do przetargu (do 20.07), termin składania ofert za pośrednictem portalu Proebiz nie uległ zmianie (do 26.07.2018)!

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz wypełnionej i podpisanej Umowy o poufności, należy załączyć także referencje, kopię polisy, wykaz szkoleń oraz oświadczenie o dziale technicznym, które należy wysłać mailem w terminie do 06.10.2017r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Farmy wiatrowe

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Ogrodnictwo
 • Sprzątanie obiektów
 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt 
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Marta Soczawa
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory
 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź