Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I – Zgłoszenie chęci udziału, Etap II – Złożenie ofert w za pośrednictwem Portalu Dostawcy: https://supplier.innogy.com/

 1. Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.02.2019r. do godziny 1200 na e-mail: marzena.borucka@innogy.com
  1. Zamawiający udostępni Oferentom materiały szkoleniowe dot. obsługi Portalu Dostawcy. Po weryfikacji danych Oferenta materiały szkoleniowe zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany na Formularzu Zgłoszenia.
 2. Etap II – Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu Dostawcy: https://innogypolska.proebiz.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 24.02.2020r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 21.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nr PZ-6757 dot. zakupu 2 sztuk transformatorów suchych 630kVA.

Zainteresowanych wzięciem udziału prosimy o przesłanie skanu wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 19.02.2020r. do godz. 13:00 na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6731 Transformator 800kVA suchy w izolacji żywicznej 2 szt.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zakup przekaźników SN dla RPZ Grochów, RSM Przybyszewskiego, RSM Tarczyńska, RSM Orężna

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać e-mailem w terminie do 19.02.2020 r. do godziny 1300 na adres e-mail: magda.bialasiewicz@innogy.com

Szczegóły:

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci SN przy ul. Raszyńskiej, Koszykowej, Oczki, Wspólnej, Emilii Plater, Nowogrodzkiej 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ_6747), który należy wysłać e-mailem w terminie do 18.02.2020r. do godziny 1000 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 17.02.2020r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6697 na  wybór Specjalisty BHP w trakcie realizacji projektu Park Wiatrowy Dolice.

Termin realizacji przedmiotu przetargu :

 • 5 dni w drugiej połowie lutego 2020

 • 2 dni tygodniowo po 8h w marcu 2020

 • 5 dni tygodniowo po 8h w okresie od kwietnia 2020 do końca stycznia 2021 roku. 

  Termin zakończenia świadczenia funkcji specjalisty BHP na budowie nie później niż 31.01.2021 roku.Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.02.2020r. do godziny 12.00 na e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszam do udziału w postępowaniu IT Infrastructure SW - OPEX - przedłużenie wsparcia licencji OS RedHat.

Szczegóły postępowania w załączonych dokumentach. Proszę pamiętać o przesłaniu formularza chęci udziału w postępowaniu.

Szczegóły:

PZ-6643 montaż i uruchomienie wskaźników zwarcia w stacjach bez MBS

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6642 montaż i uruchomienie wskaźników zwarcia w stacjach z MBS

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6629 Przegląd  podobciążeniowych  przełączników  zaczepów  w  transformatorach 110/15/15kV na lata 2020 - 2024

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 03.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6358 budowa linii kablowej 110kV Mościska - Młociny

Szczegóły:

PZ-6583 Skablowanie MSK-WKL - projekt

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 27.01.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6638 Dostawa dwóch baterii akumulatorów

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 24.01.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com
UWAGA:
w specyfikacji zadania, w pozycji 4.d : powinno być: 100 Ah
istniejące baterie akumulatorów należy zutylizować i przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ 6594:

IT Infrastructure SW - OPEX - przedłużenie wsparcia licencji OS SLES

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6566 Regulacja przewodów na liniach 110kV i 220kV

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.01.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6552 Wykonawstwo Przetarg Międzylesie pole 48

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.01.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg PZ-6297 dot. Organizacja przetargu na wybór operatora pocztowego obsługującego przesyłki listowe grup innogy w Polsce

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 06.12.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.12.2019r do godziny 1200 na e-mail: Michal.Kisielewski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6407 na Umowę Ramową na 3 lata:

Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach powyżej 500 kWp

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 29.11.2019r. do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg publiczny nr PZ-5772 na dostawę liczników bezpośrednich  z modułem zdalnej transmisji .

Ofertę należy złożyć (załączyć) do dnia 20.08.2019r. godz. 9:30 na miniPortalu. Zamawiający na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ustala, iż licznik oraz elementy oferty opisane w pkt 12.1.7.1 lit. a) i f) ze względu na ich fizyczny charakter, należy dostarczyć w terminie składania ofert, na adres: innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.

Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 26.11.2019r. do godz. 14:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6328 Budowa linii kablowych 110kV relacji RPZ Kaliszówka - RPZ Słodowiec i RPZ Gdańska - RPZ Bemowo

Szczegóły:

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu PZ-6184 modernizacja RSM Krakowska do RPZ Krakowska

UWAGA: PRZESUNIĘTY TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 08.11 do godziny 12.00 
Szczegóły:

PZ-6264 dot.  Sprzedaż wierzytelności z tytułu NPEE OSD

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6215 dot.

 • Modernizacja RSM Domaniewska, RSM Kordeckiego, RSM Pawia i RSM Łabiszyńska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Całość dokumentacji przetargowej zostanie udostępniona zainteresowanym.

 

Szczegóły:

PZ-6213 Przedłużenie wsparcia przełączników sieci SAN na rok  2020

Zapraszam do udziału w Przetargu na usługę wsparcia przełączników sieci SAN na rok  2020 dla innogy.

Szczegóły są w załacznikach do tego postępowania -Wymagania Ofertowe i Specyfikacja kosztowo- techniczna

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO), który należy wysłać e-mailem w terminie do 18.10.2019 r.  do godziny 1700 na adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6197 dot.  Sprzedaż należności powyżej 365 dni

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Termin składania ofert w dniu 24.10 do godz 16:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5905a budowa linii kablowych 110kV - RPZ Wschodnia

Dodatkowe pliki z rysunkami będą udostępniane po zgłoszeniu się do Sebastiana Leszczyńskiego (sebastian.leszczynski@innogy.com)

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6228 dot. Modernizacja potrzeb własnych RPZ Śródmieście

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18-10-2019r. do godziny 1000 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Szczegóły:

PZ-6102 Platforma Gamifikacyjna do nauki, e-e-learningu, planowania ścieżek rozwoju i onboardingu.

Zapraszam do udziału w Przetargu na stworzenie dla naszej firmy Platformy Gamifikacyjna do nauki, e-e-learningu, planowania ścieżek rozwoju i onboardingu. Szczegóły naszych oczekiwań co do Platworny zawarliśmy   w zał 2 do Wymagań Ofertowych  o nazwie lista wymagań funkcjionalnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO) który należy wysłać e-mailem w terminie do 18.10.2019 r.  do godziny 1800 na adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 PZ-6196 dot Obsługa należności po 90 DPD na etapie polubownym i sądowo egzekucyjnym

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6195 dot.  Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności powyżej 5 DPD Klientów indywidualnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 PZ-6194 dot.  Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności w 5 DPD klientów indywidualnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

We wzorze umowy Zamawiający zmodyfikował punkt 3.3.

Etapowanie prac do faktur częściowych uzgadniane będzie wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po przedstawieniu propozycji przez Wykonawcę.

Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.09.2019r. do godz. 13:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 03.10.2019r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.09.2019r. do godz. 14:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com 

UWAGA:
W przetargu PZ-6163 do zadania 29601923 Gierdziejewskiego dz. 98 należy zastosować wskaźniki zwarcia z komunikacją do SCADA.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6081 Prace dostawców w ramach Cold Storage PoC

Zapraszam do udziału w Przetargu na wykonanie usług -zakres prac opisany jest w zał 2 do Wymagań Ofertowych  i planowany harmonogram wykonania.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO), który należy wysłać e-mailem w terminie do 16.09.2019 r. do godziny 1200 na adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5971 Przetarg na dostawcę raportów z oceną wiarygodności płatniczej przedsiębiorstw.

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.08.2019r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Wykonanie prac (modernizacja sieci elektroenergetycznej przy ul. Króżańskiej w Warszawie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5746 RPZ Płudy wyposażenie pola SN 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5714 dot Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności przeterminowanych w segmencie Klientów Indywidualnych powyżej 5 dnia na etapie przedsądowym

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.07.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5658

Projekt MOON - wykonanie serwisów webowych dla projektu automatyzacji przepisań umów.

Warunkiem otrzymania pełnej dokumentacji jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności(NDA_Umowa) i przesłanie po zeskanowaniu na adres marek.laskowski@innogy.com

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza
Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 26.06.2019r. do godziny 12:00 na e-mail:Marek.Laskowski@innogy.com

Uwaga:Termin składania ofert został przedłuzony do dnia 4 lipca 2019 roku do godziny 18:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.06.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5556 Zakup komputerów łącza inżynierskiego -Komputer HPE Edgeline EL20

Zapraszam do udziału w Przetargu na zakup komputerów łacza inżyniersiego HPE Edgeline EL20 wraz z akcesoriami.
Szczegóły są zawarte w załaczniku Wymagania Ofertowe - w załaczeniu .

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.05.2019r. do godziny 17.00 na e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Farmy wiatrowe

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Ogrodnictwo
 • Sprzątanie obiektów
 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt 
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Marta Soczawa
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory
 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź