Szczegóły:

Wykonanie prac (modernizacja sieci elektroenergetycznej przy ul. Króżańskiej w Warszawie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg publiczny nr PZ-5772 na dostawę liczników bezpośrednich  z modułem zdalnej transmisji .

Ofertę należy złożyć (załączyć) do dnia 20.08.2019r. godz. 9:30 na miniPortalu. Zamawiający na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ustala, iż licznik oraz elementy oferty opisane w pkt 12.1.7.1 lit. a) i f) ze względu na ich fizyczny charakter, należy dostarczyć w terminie składania ofert, na adres: innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5951 na dostawę 300 000 szt. plomb monterskich .

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu
odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 13.08.2019r. do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Dodatkowo w celu przetestowania wraz z ofertą należy dostarczyć w sposób bezpieczny, bezpłatnie i bezzwrotnie kompletne konstrukcyjnie i technicznie 10 szt.  oferowanych plomb (brak plomb spowoduje odrzucenie oferty) na adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41  w Warszawie. Próbki należy dostarczyć do dnia 26.08.2019r. do godziny 1200.     opisane jako „Materiały do Przetargu nr PZ-5951”

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla NFOS - V konkurs Sokół dla innogy Stoen Operator prosimy o przesłanie wypełnionego Załącznika nr 1 - Formularza Zgłoszenia - na adres e-mail: magda.przylucka@innogy.com do dn. 13.08.2019r. do godz. 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.08.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com oraz Mariusz.Tyszer@innogy.com

Szczegóły:

Budowa linii kablowych 110kV przy RPZ Wschodnia

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 02.08.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.07.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg PZ-5719 dot usługi Powielarni
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 31.07.2019r. do godziny 1700 na e-mail: Marzena.borucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) na adres: magda.przylucka@innogy.com do dn. 25.07.2019r.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 25.07.2019r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com i hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5824 dot. Sprzedaż sprawnego technicznie transformatora olejowego 110/15/15 kV 40 MVA

 1. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19-07-2019r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5715 dot. Transformator suchy  630kVA DTTH

 1. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19-07-2019r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji robót budowlanych przy budowie Farmy Wiatrowej Żukowice w okresie od 15 września 2019 – 15 listopada 2019 roku. Dokładny zakres prac znajduje się w Załączniku nr 2.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.07.2019r do godziny 1200 na adresy e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com oraz hubert.serwin@innogy.com.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5807

Zakup terminali komunikacyjnych

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.07.2019r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.07.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Nadzór Archeologiczny w trakcie realizacji robót budowlanych przy budowie Farmy Wiatrowej Żukowice.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.07.2019r do godziny 1200 na adresy e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com oraz hubert.serwin@innogy.com

Dokumentacja przetargowa zostaje udostępniona Oferentom po przesłaniu podpisanego Załącznika nr 1.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5798 dot. Transformator suchy 800kVA – 2 szt.

 1. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09-07-2019r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5746 RPZ Płudy wyposażenie pola SN 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 05.07.2019r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5714 dot Zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności przeterminowanych w segmencie Klientów Indywidualnych powyżej 5 dnia na etapie przedsądowym

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.07.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg na wymianę nawierzchni placu i montaż automatyki bramy na terenie zaplecza Farmy Wiatrowej Tychowo,  woj. zachodniopomorskie

Termin składania ofert: 05.07.2019r.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5658

Projekt MOON - wykonanie serwisów webowych dla projektu automatyzacji przepisań umów.

Warunkiem otrzymania pełnej dokumentacji jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności(NDA_Umowa) i przesłanie po zeskanowaniu na adres marek.laskowski@innogy.com

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza
Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 26.06.2019r. do godziny 12:00 na e-mail:Marek.Laskowski@innogy.com

Uwaga:Termin składania ofert został przedłuzony do dnia 4 lipca 2019 roku do godziny 18:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 25.06.2019r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Magda.Przylucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.06.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5635 Wybór firmy windykacyjnej dla Klientów innogy GO

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.06.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5631 Zlecenie obsługi windykacji w segmencie B2C na etapie sądowym i egzekucyjnym

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.06.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5545 Dostawa rozdzielnicy 110 kV w izolacji SF6 do stacji RPZ Pelcowizna

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 27.05.2019r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert:  do 05.06.2019r. do godziny 12:00
oraz Zmiana terminu nadsyłania Zgłoszenia (Załącznik 1):  do 27.05.2019r. do godziny 12:00


Szczegóły:

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 31.05.2019r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Magda.Przylucka@innogy.com

Informujemy że termin zgłoszeń został przedłużony do dn. 07.06.2019r.
Termin składania ofert został wydłużony do dn. 19.06.2019r.

Szczegóły:

PZ-5556 Zakup komputerów łącza inżynierskiego -Komputer HPE Edgeline EL20

Zapraszam do udziału w Przetargu na zakup komputerów łacza inżyniersiego HPE Edgeline EL20 wraz z akcesoriami.
Szczegóły są zawarte w załaczniku Wymagania Ofertowe - w załaczeniu .

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.05.2019r. do godziny 17.00 na e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 28.05.2019r. do godziny 1200 na e-mail: magda.przylucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5577 Przegląd  czterech  podobciążeniowych  przełączników  zaczepów  w  transformatorach 110/15/15kV

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 14.05.2019 r. do godziny 12.00 - na e-mail:  hubert.serwin@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.05.2019r. do godziny 1200 na e-mail: magda.przylucka@innogy.com

Szczegóły:

PZ-5453 zakup 13szt transformatorów 15/0,4kV 50kVA

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2512A Budowa Farmy Wiatrowej Dolice   - LOT 2.2  - Naprawa dróg publicznych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.05.2019r. do godziny 12.00 na e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com.

Szczegółowa specyfikacja – zakres prac – zostanie udostępniona Wykonawcom zakwalifikowanym do składania ofert w Portalu Dostawcy innogy: https://innogypolska.proebiz.com.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5293 Koordynator projektu inspektor budowlany, energetyczny, drogowy i BHP

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.03.2019r. do godziny 1400 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5184 na wybór rzeczoznawcy dla oszacowania wartości zniszczonych upraw rolnych w trakcie realizacji projektu Park Wiatrowy Żukowice

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.02.2019r do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5183 na wybór rzeczoznawcy dla oszacowania wartości zniszczonych upraw rolnych w trakcie realizacji projektu Park Wiatrowy Nowy Staw III. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.02.2019r do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-3811 wybór drukarni do wydruków reklamowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 22.10.2018 r. do godziny 16.00 na e-mail: iwona.leszczuk@innogy.com

NOWY termin składania ofert: 24.10 g.10:00 - 25.10 g. 16:00 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

innogy Polska S.A. zaprasza do wzięcia udziału w Postepowaniu Przetargowym, dotyczącym wyłonienia podmiotu zapewniającego kompleksową usługę car fleet management, który nabędzie i odda do odpłatnego używania pojazdy BMW i3 na podstawie umowy leasingowej lub umowy najmu długoterminowego.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do 20.07.2018r. do godziny 1600 pod adres e-mail: kacper.zachariasz@innogy.com 
Uwaga, nastąpiła zmiana terminu składania Formularza Zgłoszenia do przetargu (do 20.07), termin składania ofert za pośrednictem portalu Proebiz nie uległ zmianie (do 26.07.2018)!

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2516 Budowa farmy wiatrowej Nowy Staw III  LOT 3 Electrical Works – prace elektryczne średnie i wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz wypełnionej i podpisanej Umowy o poufności, należy załączyć także referencje, kopię polisy, wykaz szkoleń oraz oświadczenie o dziale technicznym, które należy wysłać mailem w terminie do 06.10.2017r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2515 Budowa farmy wiatrowej Nowy Staw III  LOT 2 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2514 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 3.2 Electrical works – prace elektryczne – średnie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2513 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 3.1 Electrical works – prace elektryczne – wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2511 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 2.1 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Farmy wiatrowe

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Ogrodnictwo
 • Sprzątanie obiektów
 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt 
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Marta Soczawa
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory
 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź