Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na modernizację uszczelnień kablowych linii  110kV oraz uszczelnienie przedziału kablowego rozdzielnicy 110kV (GIS) produkcji ABB typu EXK-01 (dotyczy stacji RPZ Pałac  na Placu  Defilad w Warszawie). 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 22.10.2021 na adres e-mail: piotr.brasinski@innogy.com

W przypadku pytań w kwestii przetargu, proszę o kierowanie ich na powyższy adres email.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji  stacji RSM  Odlewnicza, Dąbrówka, Żupnicza, Migdałowa, Rozdzielnia "L".

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) w terminie do 22.10.2021 na adres e-mail Magda.Bialasiewicz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik A), który należy wysłać mailem w terminie do 18.10.2021r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-8622 Wyposażenie kotłowni gazowej

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8622), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 14.10.2021 do godz. 12.00 na adres e-mail: hubert.serwin@innogy.com
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-8656  Modernizacja środowisk DEV i TEST systemu HANA 2021  

Zapraszam do udziału w Przetargu na Modernizacja środowisk DEV i TEST systemu HANA .
 Szczegóły specyfikacji zawarte są w zał.2 , który stanowi załącznik do Wymagań Ofertowych

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 do WO PZ-8656), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 05.10.2021 do godziny 1300 na adres  e-mail:  dorota.zebrowska@innogy.com    

 

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu PZ-8494 na wyłonienie firm projektowych, z którymi zostaną podpisane Umowy ramowe na świadczenie usług związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę przyłączy, sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz stacji ładowania e-mobility na terenie Warszawy.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 2 w WO_PZ-8494), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 01.10.2021 do godziny 1400 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie prac przy ul. Relaksowej 14G / Nowoursynowskiej 50B.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 - Formularz Zgloszenia), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 22.09.2021 na adres e-mail: piotr.brasinski@innogy.com

W przypadku pytań w kwestii przetargu, proszę o kierowanie ich na powyższy adres email.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 22.09.2021r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym PZ-8094 dot. wybudowania dwutorowej linii kablowej 110kV relacji Krakowska-Wiktoryn.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dn. 22.09.2021 do godz. na adres e-mail: Magda.BIalasiewicz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Zuga w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8588), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 21.09.2021 na adres e-mail: piotr.brasinski@innogy.com

W przypadku pytań w kwestii przetargu, proszę o kierowanie ich na powyższy adres email.

Dokumenty do pobrania:
 • 208,54 KB
  Data publikacji: 25.08.2021
 • 57,85 KB
  Data publikacji: 07.09.2021
Szczegóły:

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej 

BYSŁAWSKA dz. 29/5, 33/7, 38/1 obręb 31435

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8609), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 14.09.2021 do godz. 12.00 na adres e-mail: hubert.serwin@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
 • 324,05 KB
  Data publikacji: 07.09.2021
 • 293,59 KB
  Data publikacji: 07.09.2021
 • 401,23 KB
  Data publikacji: 07.09.2021
Szczegóły:

Przetarg Publiczny nr PZ-7862 Wyprodukowanie, dostawa i montaż ośmiu transformatorów mocy.

Zamówienie podzielone jest na 4 części.

Przedmiotem zamówienia jest:
Wyprodukowanie, dostawa i montaż:

Część 1 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 1 TR RPZ Imielin” - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA stanowiącą Załącznik nr 1.1 do SWZ

Część 2 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 2 TR RPZ Falenica” - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 40/20/20 MVA” stanowiącą Załącznik nr 1.2 do SWZ.

Część 3 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 3 TR RPZ Zabraniecka”  - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 25/25 MVA stanowiącą Załącznik nr 1.3 do SWZ

Część 4 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 4 TR RPZ Wola” - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA” stanowiącą Załącznik nr 1.4 do SWZ.

UWAGA! ZMIANA:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2021r. godz. 9:30 na miniPortalu / ePUAP.

Zamawiający zmienia specyfikację techniczną Części nr 3. 

Kontakt w ramach zastępstw:

Hubert Serwin

tel. +48 502 828 312

e-mail: hubert.serwin@innogy.com

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę netto: 15 200 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych, 00/100 gr) w tym:

 

Część 1 –  4 400 000,00 PLN netto

Część 2 –  4 000 000,00 PLN netto

Część 3 –  3 200 000,00 PLN netto

Część 4 –  3 600 000,00 PLN nettoDokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 03.09.2021r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na wzięcie udziału w przetargu na "Wyłonienie nowych Dostawców usług Body Leasing".

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu proszę o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia do dn. 23.08.2021 do godz. 12:00 na adres e-mail Lukasz.Winiarski@innogy.com .

Termin złożenia ofert upływa w dniu 31-08-2021r o godz. 12:00 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nr PZ-8585 na wykonanie prac przy ul. Drewny.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@innogy.com do dn. 30.08.2021r. do godz. 13:00.


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-8555

Wirowanie oleju w czterech transformatorach 110/15/15kV na stanowisku roboczym.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.08.2021r. do godziny 12:00 na e-mail:marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Termin przesyłania zgłoszeń do przetargu 17.08.2021 (12:00), termin składania ofert 25.08.2021 (12:00)

 

Specyfikacja i umowa zostaną przesłane na e-mail po zgłoszeniu (Załącznik nr 1).

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym PZ-8515 na modernizację stacji 7598 przy ul. Czarnomorskiej 11A.

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.08.2021r. na adres e-mail: piotr.brasinski@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-8483 projekt i wykonawstwo 

Wymiana kabla zasilającego – Magazyn Główny, ul. Nieświeska 52 w Warszawie

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.08.2021r. do godziny 1200 na adres e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
 • 300,3 KB
  Data publikacji: 29.07.2021
Szczegóły:


Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-8477 projekt i wykonawstwo 

Automatyzacja stacji nr 9927 ul. Szaserów


Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 28.07.2021r. do godziny 1200 na adres e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz przesłanie Zobowiązania do zachowania poufności- NDA (Wszystkie dokumenty mogą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym), które należy wysłać mailem w terminie do 30.07.2021r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącej sieci SN w rejonie ul. Dekarska, Fraszki, Świerszcza w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8480), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 29.07.2021 do godziny 1000 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania do przetargu, proszę kierować je jak najszybciej na powyższy adres.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
 • 310,16 KB
  Data publikacji: 20.07.2021
 • 148,62 KB
  Data publikacji: 20.07.2021
 • 144,21 KB
  Data publikacji: 20.07.2021
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na włączenie stacji PZO nr 10173 w sieć SN w rejonie ul. Annopol w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8478), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 28.07.2021 do godziny 1000 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania do przetargu, proszę kierować je jak najszybciej na powyższy adres.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na wzięcie udziału w postępowaniu na rozwój i utrzymanie systemu mTask do zarządzania pracami brygad terenowych (zgodnie ze specyfikacją).

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu proszę o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia do dn. 30.06.2021 do godz. 12:00 na adres e-mail Lukasz.Winiarski@innogy.com 

Uwaga
Termin złożenia ofert zostaje przesunięty do dnia 06-07-2021 do godz. 12:00
Dokumenty do pobrania:
 • 11,71 MB
  Data publikacji: 18.06.2021
Szczegóły:

Zapraszam do wzięcia udziału w dialogu technicznym nr PZ-8035 dot. dostaw inteligentnych liczników AMI.

Termin zgłaszania się do dialogu zostaje przesunięty na dzień 19.04.2021r. godz. 12.00.

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com
Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców *

e-mail: rkw@innogy.com

*Osoba odpowiedzialna za proces kwalifikacji Państwa Przedsiębiorstwa w przypadku pytań lub potrzeby udzielenia wyjaśnień nawiąże z Państwem kontakt poprzez powyższy e-mail.

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Odczyty liczników
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe
 • Sprzątanie obiektów

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing
 • Call-center

Cimochowska Małgorzata
e-mail: M.Cimochowska@innogy.com
tel. 22 821 4266

 • Windykacja

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Słupy + osprzęt
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • RTV-AGD
 • Farby, lakiery, normalia
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia
 • Wyposażenie sanitarne

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź