Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 22.09.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Wygrała firma TFK1
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 01.10.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Wygrała firma Elprom

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7248 Modernizacja platformy serwerowej VMware innogy

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ-7248 Modernizacja platformy serwerowej VMware innogy
Szczegóły są opisane w załączniku Wymagania Ofertowe i Informacje dodatkowe o postępowaniu .
Zgłoszenia chęci udziału w przetargu proszę składać do  19.08 2020 g.12-00  .
Podpisany formularz zgłoszeniowy  proszę przesyłać do mnie ma maila : dorota.zebrowska@innogy.com    

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg publiczny nr PZ-6717 na:

Wyprodukowanie, dostawę i montaż czterech transformatorów 63 MVA.

To zamówienie jest podzielone na części. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1.

Każda z Części Zamówienia zawiera kompletny zakres dotyczący ich realizacji opisany w Załączniku nr 1 (dla Części 1) oraz Załączniku nr 2 – (dla Części 2) Specyfikacja Techniczna.

 1. Część 1: RPZ Ursus: Wyprodukowanie dwóch transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA

 2. Część 2: RPZ Młociny: Wyprodukowanie dwóch transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA.
     

Termin składania ofert został ponownie zmieniony!

 Ofertę należy złożyć (załączyć) do dnia 19 czerwca 2020r. godz. 9:30 na miniPortalu.

Szczegóły:

PZ-7396

Wymianę zespołu filtra olej PPZ TR2 na stacji ZPN Norblin.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 02.10.2020r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@innogy.com

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe
 • Sprzątanie obiektów

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź