Szczegóły:

Zgłoszenie chęci udziału. Oferenci zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym zobowiązani są do przesłania Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1). Formularz Zgłoszenia powinien zostać kompletnie wypełniony (akceptacja oświadczeń) i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji.

Zeskanowany, wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszenia oraz umowę o zachowaniu poufności należy wysłać e-mailem w terminie do dnia 21.06.2018 r. do godziny 12.00 na adres: Natalia.Gasiorowska@innogy.com

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 28.06.2018r. do godziny 1200 na e-mail:  lukasz.winiarski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4752

innogy Polska S.A. ogłasza przetarg na :
Modernizację licencji Data Protection Suite

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Wymaganiach ofertowych, które są załączone do tego postępowania .
 
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do WO), który należy wysłać mailem w terminie do : 19.11.2018r  do godziny 1200  
na adres:  lukasz.winiarski@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4115 Testy penetracyjne SAP CRM

Przetarg dotyczy testów penetracyjnych SAP CRM. Podstawowe informację zawarte są w Wymaganiach Ofertowych - załaczonych na stronie .Szczegóły testów zostaną przekazane po zgłoszeniu się do Państwa  przetargu.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.06.2018r. do godziny 1800 na e-mail:  dorota.zebrowska@innogy.com 

Zapraszam do udziału w przetargu.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-3042

Dokumentacja projektowa przebudowy odcinków linii napowietrznych 110kV

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 12.02.2018r. do godziny 12.00 na e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ- 4549


Ekrany wielkoformatowe LED do salonów innogy wraz z montażem i uruchomieniem.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.10.2018r. do godziny 1200 na e-mail: marek.laskowski@innogy.com


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4724

Urządzenia sieciowe na potrzeby łącz zapasowych salonów innogy.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 16.11.2018r. do godziny 1200 na e-mail: marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 25.06.2018r. do godziny 1200 na e-mail:  lukasz.winiarski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.01.2018r. do godziny 12:00 na e-mail: natalia.gasiorowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.10.2017r. do godziny 1500 na e-mail: natalia.gasiorowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.10.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Wizja lokalna- obowiązkowa w dniu 02.10.2018r. godz. 10.00

Wygrała firma Empresa

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.11.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
Wygrała firma TFK1

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.09.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Wygrała firma BPG

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.10.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Postępowanie anulowane

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz kart katalogowych proponowanych ładowarek, które należy wysłać mailem w terminie do 21.09.2018r. do godziny 1300 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
Wygrała firma PRE Biel

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 13.09.2018r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Firma innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przygotowuje postępowanie przetargowe mające na celu umożliwienie realizacji projektu w zakresie „Modernizacji systemu kopii zapasowych innogy”. Dodatkowo informacje w załączonym pliku.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4726

Ogłaszamy przetarg na :
Zakup  sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu DMZ

  Więcej informacji jest w załaczniku Wymagania Ofertowe  oraz zał 2 Specyfikacja techniczna , które są załączone do tego postępowania .
 
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do : 16.11.2018r g  do godziny 1700 
na mail:  dorota.zebrowska@innogy.com 

Szczegóły:

PZ-4705 Zakup / modernizacja rozwiązania SAP HANA innogy

Ogłaszamy przetarg na :

Zakup i modernizacja rozwiązania SAP HANA dla innogy

Więcej informacji jest w załaczniku Wymagania Ofertowe  , które są załączone do tego postępowania .
Specyfikacja techniczna będzie udostępniona tym ,którzy się zgłoszą do przetargu.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do : 06.11.2018r.
do godziny 1200
  na mail:  dorota.zebrowska@innogy.com Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4706

Ogłaszamy przetarg na :

Zakup rozwiązania sprzętowego dla Platformy HADOOP innogy

 Więcej informacji jest w załaczniku Wymagania Ofertowe  oraz zał 2 Specyfikacja techniczna , które są załączone do tego postępowania .
 
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do : 06.11.2018r.
do godziny 1200
  na mail:  dorota.zebrowska@innogy.com 


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4810 Sprzęt sieciowy na potrzeby sieci DataCenter i DMZ

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.11.2018r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

Ogłaszamy Przetarg na  zakup Systemu NAC Cisco ISE – w skład ,którego wchodzi :
urządzenia Cisco ,licencje , warsztaty i wsparcie

Więcej informacji jest w załaczniku Wymagania Ofertowe  oraz zał 2 Specyfikacja techniczna , które są załączone do tego postępowania .  
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do : 13.11.2018r.  do godziny 1200  na mail:   dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg na  zakup Systemu NAC Cisco ISE –   w skład ,którego wchodzi :
urządzenia Cisco ,licencje , warsztaty i wsparcie

Przedłużamy czas na składnie ofert do 28.11.2018 g. 12-00 oraz uległ zmianie zał 2 Specyfikacja techniczna

Więcej informacji jest w załaczniku Wymagania Ofertowe  oraz zał 2 Specyfikacja techniczna , które są załączone do tego postępowania .  

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do : 23.11.2018r.  do godziny 1700  na mail:   dorota.zebrowska@innogy.com

Ci z Państwa ,którzy się zgłosili wcześnie nie muszą ponownie składać formularza . Poproszę tylko o złożenie oferty w systemie Proebiz na postawie poprawionego zał 2 Specyfikacja kosztowo-techniczna.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4707 Zakup półki do macierzy VNX 560

Ogłaszamy przetarg na zakup półki macierzowej dla macierzy VNX 5600 wraz z 10 x 900GB SAS 10k dysk
W załaczeniu wymagania ofertowe. 
  
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do : 19.11.2018r g  do godziny 1200 
na mail:  dorota.zebrowska@innogy.com

 


       

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:Ogłaszamy przetarg na
Przełącznik sieci SAN DS-6510R-B  (2 sztuki)

   Więcej informacji jest w załaczniku Wymagania Ofertowe  oraz zał 2 Specyfikacja techniczna , które są załączone do tego postępowania .
 
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do : 19.11.2018r g  do godziny 1700 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do udziału w Przetargu na zakup wsparcia dla Dokumentum na rok
W załaczeniu są wymagania ofertowe . Szczegóły zakupu zostaną przekazane tym z Państwa ,którzy zgłoszą się do Przetargu.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do : 23.11.2018r g  do godziny 1400 
na mail:  dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-3838  Opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych zgód i wykonanie odwodnienia mis olejowych transformatorów uziemiających dla 7 stacji RPZ.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 10.05.2018r. do godziny 12:00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Przetarg wygrała firma Andel Polska

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5052 projekt Kąty Grodzieńskie

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.12.2018r. do godziny 12;00 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com  

Przetarg wygrała forma T - Energy

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Farmy wiatrowe

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Ogrodnictwo
 • Sprzątanie obiektów
 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@innogy.com
tel. 22 821 4083

 • Geodezja
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energii elektrycznej

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt 
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Marta Soczawa
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@innogy.com
tel. 22 821 3109

 • Doradztwo, konsalting
 • Informatyka - Usługi
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory
 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź