Szczegóły:

PZ-8254 Modernizacja pamięci masowej konsolidacyjnego środowiska VMware innogy 2021

Szanowni Państwo,
Firma innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Przetargu  na „ Modernizację pamięci masowej konsolidacyjnego środowiska VMware innogy 2021” pracującego na potrzeby klastra VMware". 
Podstawowe  informacje o zakresie przetargu zawiera zał 2 .Informacja o przygotowaniach do ogłoszenia postępowania przetargowego. Załaczone są też Wymagania Ofertowe . Specyfikacja kosztowo -techniczna zostanie przekazana tym dostawcom , którzy prześlą podpisany formularz zgłoszenia do przetargu i mają podpisany dokument o zachowaniu poufności NDA.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8254 ), którego skan należy wysłać  adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com      . Formularz zgłoszeniowy jest załączony.  Zgłoszenie należy przesłać do 08.06.2021 do godziny 17-00.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-8255 Modernizacja infrastrukturalnego środowiska sprzętowego SCADA w innogy

Szanowni Państwo,

Firma innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Przetargu na „ Modernizację infrastrukturalnego środowiska sprzętowego SCADA w innogy "
Podstawowe  informacje o zakresie przetargu zawiera zał 2 .Informacja o przygotowaniach do ogłoszenia postępowania przetargowego. Załaczone są Wymagania Ofertowe . Specyfikacja kosztowo -techniczna zostanie przekazana tym dostawcom , którzy prześlą podpisany formularz zgłoszenia do przetargu i mają podpisany dokument o zachowaniu poufności NDA.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8255 ), którego skan należy wysłać  adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com      . Załączyłam formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie należy przesłać do 08.06.2021 do godziny 17-00.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-8310 Przedłużenie wsparcia serwerów HPE innogy 2021-2022

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ-8310 na Przedłużenie wsparcia serwerów HPE innogy 2021-2022


Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8310 ), którego skan należy wysłać  adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com      . Załączyłam formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie należy przesłać do 16.06.2021 do godziny 17-00.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-8312 Przedłużenie wsparcia serwerów CISCO innogy 2021-2022

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ-8312 na Przedłużenie wsparcia serwerów CISCO innogy 2021-2022


Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8312 ), którego skan należy wysłać  adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com      . Załączyłam formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie należy przesłać do 17.06.2021 do godziny 17-00.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-8313  Przedłużenie wsparcia urządzeń sieciowych CISCO innogy 2021-2022

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ-8313 na Przedłużenie wsparcia serwerów CISCO innogy 2021-2022


Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8313 ), którego skan należy wysłać  adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com      . Załączyłam formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie należy przesłać do 17.06.2021 do godziny 17-00.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

We wzorze umowy Zamawiający zmodyfikował punkt 3.3.

Etapowanie prac do faktur częściowych uzgadniane będzie wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po przedstawieniu propozycji przez Wykonawcę.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 13.03.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 

​Oferentom, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu zostaną udostępnione projekty konieczne do wyceny wykonania zadania

Postępowanie ANULOWANE

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.04.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.03.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

​Oferentom, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu zostaną udostępnione projekty konieczne do wyceny wykonania zadania

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Postępowanie ANULOWANE

 
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Najlepszą ofertę złożyły firmy Segromet i REDS

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Odczyty liczników
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe
 • Sprzątanie obiektów

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing
 • Call-center

Cimochowska Małgorzata
e-mail: M.Cimochowska@innogy.com
tel. 22 821 4266

 • Windykacja

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Słupy + osprzęt
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • RTV-AGD
 • Farby, lakiery, normalia
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia
 • Wyposażenie sanitarne

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź