Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu PZ-5808 na realizację awaryjnych napraw sieci kablowej SN i nn w latach 2019-2022.

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) na adres: magda.przylucka@innogy.com do dn. 03.09.2019r. do godz. 13:00

Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu PZ-5955 na dostawę 2 sztuk transformatorów suchych 630kVA.

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) na adres: magda.przylucka@innogy.com do dn. ​27.08.2019r. do godz. 13:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6004 

Prowadzenie bieżącej obsługi podatkowej dla:

- dwóch spółek operacyjnych z branży energii odnawialnej;

- jednej spółki z branży energii odnawialnej na etapie budowy (planowane oddanie inwestycji w drugiej połowie 2020 roku);

- sześciu spółek nieoperacyjnych.

Termin rozpoczęcia świadczenia usług: listopad 2019r.  -  Umowa Ramowa na 3 lata.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.08.2019r do godziny 1200 na adres e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com. Wraz z formularzem zgłoszenia prosimy przesłać list przewodni oraz wykaz ważniejszych prac/referencje z przynajmniej 3 zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu, w tym dla przynajmniej jednego klienta z branży energii odnawialnej.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-5971 Przetarg na dostawcę raportów z oceną wiarygodności płatniczej przedsiębiorstw.

Zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) do dnia 30.08.2019r. do godz. 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.09.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Informacja o planowanej inwestycji budowlanej

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 zaprasza do stałej współpracy wszystkie chętne podmioty, świadczące usługi montażu elektrowni fotowoltaicznych. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem pod adres: kacper.zachariasz@innogy.com

Niniejsze zaproszenie ma charakter stały (bezterminowy).

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Farmy wiatrowe

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Ogrodnictwo
 • Sprzątanie obiektów
 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt 
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Marta Soczawa
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory
 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź