Szczegóły:

Zapraszam do wzięcia udziału w dialogu technicznym nr PZ-8035 dot. dostaw inteligentnych liczników AMI.

Termin zgłaszania się do dialogu zostaje przesunięty na dzień 19.04.2021r. godz. 12.00.

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-8087 dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Budowa stacji RPZ Zabraniecka

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wyłonienie wykonawców na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie konstrukcyjnym dla potrzeb budowy, przebudowy oraz rozbiórki stacji transformatorowej.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-7720), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 16.04.2021 do godziny 1400 na adres e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Uwaga:  Zgodnie z zapisani w Wymaganiach ofertowych, w dalszej części postępowania będą wymagane zaświadczenia o niezaleganiu z wpłatami do ZUSu i US.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www 
https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 


Dokumenty do pobrania:
 • 286,97 KB
  Data publikacji: 07.04.2021
Szczegóły:

Przetarg Publiczny nr PZ-7862 Wyprodukowanie, dostawa i montaż ośmiu transformatorów mocy.

Zamówienie podzielone jest na 4 części.

Przedmiotem zamówienia jest:
Wyprodukowanie, dostawa i montaż:

Część 1 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 1 TR RPZ Imielin” - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA stanowiącą Załącznik nr 1.1 do SWZ

Część 2 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 2 TR RPZ Falenica” - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 40/20/20 MVA” stanowiącą Załącznik nr 1.2 do SWZ.

Część 3 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 3 TR RPZ Zabraniecka”  - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 40/40 MVA stanowiącą Załącznik nr 1.3 do SWZ

Część 4 - dwóch transformatorów zgodnie z plikiem pt. „Czesc 4 TR RPZ Wola” - Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA” stanowiącą Załącznik nr 1.4 do SWZ.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.05.2021r. godz. 9:30 na miniPortalu / ePUAP.

 Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe
 • Sprzątanie obiektów

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź