Szczegóły:

Przetarg publiczny nr PZ-7429  - Zakup transformatorów 15/0,4 kV 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 384 sztuk fabrycznie nowych transformatorów 15/0,4 kV, zakończone próbami u producenta, a także dostawa:
1. 30 szt. 250 kVA olejowych z przepustami typu Euromold lub równoważnymi, 
2. 86 szt. 400 kVA olejowych z przepustami typu Euromold lub równoważnymi, 
3. 252 szt. 630 kVA olejowych z przepustami typu Euromold lub równoważnym,
4. 12 szt. 800 kVA olejowych z przepustami typu Euromold lub równoważnymi, 
5. 4 szt. 1000 kVA olejowych z przepustami typu Euromold lub równoważnymi

Zmiana terminu:

Ofertę należy złożyć (załączyć) do dnia 26.01.2021r. godz. 09:30 na miniPortalu.


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Ze względu na błąd w harmonogramie prac, umieszczam poprawione WO_PZ-7722 oraz osobny dokument z harmonogramem prac do WO_PZ-7722.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonywanie operatów wodnoprawnych dla  projektów przyłączy i sieci elektroenergetycznych (Umowa ramowa).

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-7722), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 20.01.2021 do godziny 1200 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg publiczny nr PZ-7457  - Dostawa kabli elektroenergetycznych 110 kV


Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wyprodukowanie i dostawa 11 700 metrów kabli energetycznych 110 kV o przekroju 1200/220 mm2,
 2. Wyprodukowanie i dostawa 28 800 metrów kabli elektroenergetycznych 110 kV o przekroju 1200/140 mm2,

Zamawiający informuje, iż zakupi nie mniej niż 8 000 metrów kabli elektroenergetycznych 1200/220mm2 i nie mniej niż 18 000 metrów kabli elektroenergetycznych 1200/140mm2

Ofertę należy złożyć (załączyć) do dnia 28.01.2021r. godz. 12:30 na miniPortalu.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7855 Dostawa plomb monterskich zgodnych ze specyfikacją

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 22.01.2021r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 22.01.2021r do godziny 1300 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-7783 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji SE Instytut EE – RPZ Zakręt pomiędzy stanowiskami 24 i 36. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.01.2021r. do godziny 1200 na adres e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Zamawiający udostępni Oferentom materiały szkoleniowe dot. obsługi Portalu Dostawcy.

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe
 • Sprzątanie obiektów

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź