Szczegóły:

PZ-6264 dot.  Sprzedaż wierzytelności z tytułu NPEE OSD

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 22.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

PZ-6213 Przedłużenie wsparcia przełączników sieci SAN na rok  2020

Zapraszam do udziału w Przetargu na usługę wsparcia przełączników sieci SAN na rok  2020 dla innogy.

Szczegóły są w załacznikach do tego postępowania -Wymagania Ofertowe i Specyfikacja kosztowo- techniczna

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO), który należy wysłać e-mailem w terminie do 18.10.2019 r.  do godziny 1700 na adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6240 Zakup HW (CISCO UCS) & SW (VMware) na potrzeby rozbudowy konsolidacyjnej platformy VMware innogy.


Zapraszam do udziału w Przetargu na Zakup HW (CISCO UCS) & SW (VMware) na potrzeby rozbudowy konsolidacyjnej platformy VMware

Szczegóły są w załacznikach do tego postępowania -Wymagania Ofertowe i Specyfikacja kosztowo- techniczna

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO) który należy wysłać e-mailem w terminie do 18.10.2019 r.  do godziny 1200 na adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Szczegóły:

PZ-6238
IT Network - zakup sprzętu sieciowego 2019 (przełączniki / wkładki optyczneIT)

Zapraszam do udziału w Przetargu na zakup przełączników i wkładek optycznych IT Network. Szczegóły są w załacznikach do tego postępowania -Wymagania Ofertowe i Specyfikacja kosztowo- techniczna

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO) który należy wysłać e-mailem w terminie do 18.10.2019 r.  do godziny 1200 na adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Szczegóły:

PZ-6239 Zakup kompletu serwerów (HPE) oraz licencji Microsoft 2019

Zapraszam do udziału w Przetargu na Zakup kompletu serwerów (HPE) oraz licencji Microsoft 2019

 Szczegóły są w załacznikach do tego postępowania -Wymagania Ofertowe i Specyfikacja kosztowo- techniczna

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO) który należy wysłać e-mailem w terminie do 18.10.2019 r.  do godziny 1200 na adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6197 dot.  Sprzedaż należności powyżej 365 dni

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.10.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Termin składania ofert w dniu 24.10 do godz 16:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 21.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6215 dot.

 • Modernizacja RSM Domaniewska, RSM Kordeckiego, RSM Pawia i RSM Łabiszyńska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Całość dokumentacji przetargowej zostanie udostępniona zainteresowanym.

 

Szczegóły:

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu PZ-6184 modernizacja RSM Krakowska do RPZ Krakowska

UWAGA: PRZESUNIĘTY TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 08.11 do godziny 12.00 
Szczegóły:

PZ-5905a budowa linii kablowych 110kV - RPZ Wschodnia

Dodatkowe pliki z rysunkami będą udostępniane po zgłoszeniu się do Sebastiana Leszczyńskiego (sebastian.leszczynski@innogy.com)

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6228 dot. Modernizacja potrzeb własnych RPZ Śródmieście

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18-10-2019r. do godziny 1000 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-6207 dot.  Demontaż napowietrznej linii 110 kV na terenie Cmentarza Północnego

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16-10-2019r. do godziny 1000 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-6102 Platforma Gamifikacyjna do nauki, e-e-learningu, planowania ścieżek rozwoju i onboardingu.

Zapraszam do udziału w Przetargu na stworzenie dla naszej firmy Platformy Gamifikacyjna do nauki, e-e-learningu, planowania ścieżek rozwoju i onboardingu. Szczegóły naszych oczekiwań co do Platworny zawarliśmy   w zał 2 do Wymagań Ofertowych  o nazwie lista wymagań funkcjionalnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO) który należy wysłać e-mailem w terminie do 18.10.2019 r.  do godziny 1800 na adres e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 zaprasza do stałej współpracy wszystkie chętne podmioty, świadczące usługi montażu elektrowni fotowoltaicznych. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem pod adres: kacper.zachariasz@innogy.com

Niniejsze zaproszenie ma charakter stały (bezterminowy).

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Farmy wiatrowe

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Ogrodnictwo
 • Sprzątanie obiektów
 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt 
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Marta Soczawa
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory
 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź