Drodzy Dostawcy,

Czy mieli Państwo do czynienia z działaniami sprzecznymi z interesami innogy (będącego częścią Grupy innogy) w Polsce (dalej: innogy), czyli nieetycznym, nietransparentnym lub niezgodnym z prawem postępowaniem w innogy, wykroczeniami przeciwko Kodeksowi Etycznemu innogy lub innymi sytuacjami, lub działaniami, które okazały się być sprzeczne z prawem lub regulacjami obowiązującymi w innogy, takimi jak oszustwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, dyskryminacja lub korupcja? Jeśli tak, to prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu zewnętrznej linii antykorupcyjnej: +48 22 608 70 40.

Podstawą zapobiegania wyżej wskazanym działaniom jest nasza kultura korporacyjna, której zadaniem jest stworzenie środowiska i atmosfery, w której nie ma miejsca na wyżej opisane działania sprzeczne z interesami innogy. Istotnym elementem kultury korporacyjnej całej Grupy innogy jest Kodeks Etyczny, który wspiera nasze wysiłki, aby innogy mogło być uznane za przykład niezawodnego i uczciwego partnera biznesowego i pracodawcy. innogy oczekuje uszanowania i przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym innogy.

innogy dokładnie analizuje wszystkie przypadki podejrzeń o działania przeciwko interesom innogy, a w razie ich stwierdzenia w ramach odpowiedniego dochodzenia naruszenia interesów innogy lub Kodeksu Etycznego stosuje adekwatne środki dyscyplinarne i prawne w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych oraz wyeliminowania takiego postępowania w przyszłości.

Podkreślamy, że w trosce o jak najlepsze przestrzeganie zapisów Kodeksu Etycznego innogy wszystkie informacje uzyskane w ramach dochodzenia w sprawie jego naruszenia lub działania przeciwko interesom innogy zachowywane są w ścisłej tajemnicy.

Pobierz całość dokumentu:

Dla umów podpisanych od 01.09.2020r.

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe
 • Sprzątanie obiektów

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź