W innogy jesteśmy świadomi naszej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec klientów, partnerów handlowych, akcjonariuszy i pracowników. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania jasnych zasad postępowania zawartych w Kodeksie Etycznym E.ON i Katalogu Działań Niedozwolonych. Tworzą one podstawy działalności biznesowej oraz społecznej całego przedsiębiorstwa. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów handlowych.

Jeśli mieli Państwo do czynienia z nieetycznymi lub niezgodnymi z prawem zachowaniami w innogy (będącego częścią E.ON), wykroczeniami przeciwko Kodeksowi Postępowania Dostawcy oraz Kodeksowi Etycznemu innogy, działaniami takimi jak oszustwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, dyskryminacją lub korupcją, mogą Państwo to zgłosić kontaktując się z dedykowaną infolinią pod numerem 221530879.

Zgłoszenie może być również dokonane za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej, pod adresem https://eon-wb.compliancesolutions.com. Oba kanały komunikacji są dostępne przez całą dobę we wszystkich językach używanych w E.ON (w tym w języku polskim) i przy zachowaniu pełnej anonimowości.

Podstawą zapobiegania wszelkim nadużyciom jest nasza kultura korporacyjna mająca na celu stworzenie środowiska i atmosfery, w której nie ma miejsca na działania nietransparentne i sprzeczne z interesami innogy. Istotnym elementem kultury korporacyjnej Grupy innogy jest Kodeks Postępowania Dostawcy oraz Kodeks Etyczny, który wspiera nasze wysiłki, aby innogy mogło być uznane za przykład niezawodnego i uczciwego pracodawcy i partnera biznesowego.

W innogy dokładnie analizujemy wszystkie przypadki podejrzeń o działania nieetyczne w oparciu o dochodzenie naruszenia interesów innogy lub Kodeksu Etycznego, a w razie ich stwierdzenia stosujemy adekwatne środki dyscyplinarne i prawne w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych, a także wyeliminowania takiego postępowania w przyszłości.

Przestrzeganie przez Dostawców pewnych standardów w dziedzinie praw człowieka, warunków pracy oraz kwestii ekologicznych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Nasi Dostawcy muszą także stosować rygorystyczne standardy etyczne i moralne oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

Kodeks postępowania Dostawcy stanowi nieodłączny element wszystkich umów zawieranych przez firmę E.ON, jej Dostawców i ich Kontrahentów.

Kodeks Postępowania Dostawcy dla umów podpisanych od 01.09.2020r.

Kodeks Etyczny dla umów podpisanych do 31.08.2020r.

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Odczyty liczników
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe
 • Sprzątanie obiektów

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing
 • Call-center

Cimochowska Małgorzata
e-mail: M.Cimochowska@innogy.com
tel. 22 821 4266

 • Windykacja

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Słupy + osprzęt
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • RTV-AGD
 • Farby, lakiery, normalia
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia
 • Wyposażenie sanitarne

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź