Rozliczasz gospodarstwo domowe? Sprawdź, co musisz przygotować, aby do końca roku mieć ceny z 30 czerwca 2018 roku:

Byłeś Klientem innogy 30 czerwca 2018 r i jesteś nim nadal?

Nie musisz podejmować żadnych działań!

Wprowadzimy wszystkie zmiany dot. rozliczeń na Twoim koncie w innogy.

Jesteś naszym Klientem, ale 30 czerwca 2018 r. miałeś umowę z innym sprzedawcą?

Konieczne będzie wystąpienie do poprzedniego sprzedawcy o duplikat faktury.

Mając przygotowany duplikat:

Byłeś naszym Klientem 30 czerwca 2018 r. i potrzebujesz duplikatu?

Jeśli obecny sprzedawca wystąpił do Ciebie o duplikat faktury z ceną energii za poprzedni rok, skontaktuj się z nami:

Mając przygotowany duplikat:

Informacja dotycząca cen energii elektrycznej w 2019 roku
dla gospodarstw domowych

Z mocy ustawy ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2019 roku pozostają na poziomie z 30 czerwca 2018 roku. W przypadku gospodarstw domowych, które nie były naszymi klientami w dniu 30 czerwca 2018 r., może być wymagane przesłanie do TAURONA dodatkowych informacji. Ich zakres oraz termin przekazania zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym wydanym zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 [2]. Analogiczne zasady będą dotyczyć innych odbiorców, którzy kwalifikują się do taryfy G.