Informacja dotycząca możliwości zawarcia Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej z innogy Polska w czasie pandemii Covid-19.

W jaki sposób zawrzeć umowę?

Nasze Salony są w tej chwili zamknięte. Aby zawrzeć umowę prosimy o:

 • wypełnienie w dwóch egzemplarzach dokumentu: „Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej” (druki umów dostępne są także w siedzibie innogy ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa) zgodnie z instrukcją
 • zapoznaj się z dostępnymi na stronie załącznikami
 • Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji
  • Obowiązek informacyjny RODO,
  • Zbiór praw konsumenta,
  • Taryfa dla energii elektrycznej innogy Polska S.A.
  • Wyciąg z taryfy dla dystrybucji,
  • Formularz odstąpienia od umowy.
 • podpisanie we wskazanych miejscach wraz z datą
 • dołączenie protokołu odbioru mieszkania z adresem punktu poboru i nr licznika
 • pozostawienie dwóch egzemplarzy umowy (oraz kopie protokołu) w kopercie w siedzibie innogy na portierni (ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa) lub wysłanie pocztą

Szczególną uwagę proszę zwrócić na:

Sekcja §1

 • Punkt 1 Poprawne dane osoby, na którą ma być zawarta umowa
 • Punkt 1a Tylko jeśli, umowa ma być zawarta na więcej niż jedną osobę
 • Punkt 2 Tylko jeśli umowę podpisuje pełnomocnik klienta
 • Punkt 3 Miejsce dostarczania energii (adres)
 • Punkt 4 Potwierdzenie prawa do lokalu (np. protokołu odbioru)
 • Punkt 5 Tylko, jeśli adres do korespondencji jest inny niż wpisany w punkcie 3.
 • Punkt 6 Wybór grupy taryfowej i okresu rozliczenia
 • Punkt 7 Pozostawiamy pusty
 • Punkt 8 Dla grupy G11 – uzupełnij pole I strefa – wpisując szacowane miesięczne zużycie energii w zł lub kWh
 • Punkt 9 Wybierz czas nieokreślony
 • Punkt 10 – Wybierz, jeśli chcesz abyśmy niezwłocznie zlecili podłączenie. Jeżeli wprowadzone dane są poprawne podpisz dokument.

Poprawne dane kontaktowe pomogą nam w szybkiej komunikacji z Państwem jeśli pojawi się potrzeba wyjaśnienie braków w dokumencie umowy.

Cennik dla poszczególnych grup taryfowych znajduje się w dokumencie: Taryfa dla energii elektrycznej innogy Polska S.A. Przykład: Grupa taryfowa G11 jest przeznaczona głównie na cele mieszkaniowe.

Cykl 6 miesięczny oznacza dwie kontrole odczytu licznika w trakcie roku, oraz trzy prognozy zużycia płatne co dwa miesiące.

 • Szacowanie zużycia: jeśli pozostawisz puste pole „Strefa I” przyjmiemy na potrzeby pierwszego okresu rozliczenia średnie zużycie na poziomie 183 kWh/miesięcznie.

Kolejne kroki

Dokumenty (2 egzemplarze umowy) i kopie protokołu odbioru mieszkania proszę pozostawić w zamkniętej kopercie w siedzibie innogy (ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa) lub przesłać do nas pocztą.

Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego kompletu dokumentu: „Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej” oraz dołączeniu protokołu odbioru mieszkania z adresem punktu poboru i nr licznika - wystawimy zlecenie na odblokowanie licznika do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Pracownik Operatora Systemu Dystrybucyjnego odblokuje licznik do 14 dni od dostarczenia do nas podpisanej umowy.

Informacje o odblokowaniu monter pozostawi na Państwa drzwiach. Po realizacji tej sprawy odeślemy do Państwa 1 egzemplarz obustronnie podpisanej i umowy.

Jakie dokumenty będą mi potrzebne do zawarcia umowy? Sprawdź poniżej:

 • Protokół odbioru lokalu wraz z numerem i aktualnym wskazaniem licznika energii elektrycznej (Jak mogę odczytać licznik?)
 • Opcjonalnie - Pozwolenie na użytkowanie budynku wydany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • Opcjonalnie - decyzję o nadaniu nazwy ulicy oraz numeru porządkowego budynku

Ważne: Jeśli kupiłeś mieszkanie na rynku pierwotnym i nie ma w nim dopływu prądu, to najprawdopodobniej Twój licznik jest zablokowany. Pracownik Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dla Warszawy - innogy Stoen Operator) odblokuje go w ciągu 14 dni od dostarczenia do nas podpisanej umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, za co innogy Polska jako sprzedawca energii elektrycznej nie ponosi odpowiedzialności.

Chcesz przepisać lokal na inna osobę? Możesz to zrobić dostarczając nam wypełniony i podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy na jeden z dwóch sposobów:

 • Wysyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: informacja@innogy.com
 • Wysyłając wydrukowane dokumenty na adres pocztowy: innogy Polska, Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, Polska

Po otrzymaniu dokumentów zamkniemy Twoje konto i prześlemy nową umowę na adres korespondencyjny osoby przejmującej lokal.

Mieszkasz w Warszawie, chcesz zmienić obecnego sprzedawcę energii elektrycznej i zostać naszym Klientem?

Zapraszamy Cię do zawarcia umowy! Umów wizytę online i odwiedź nas w jednym z naszych Salonów, gdzie nasi doradcy pomogą Ci ze wszystkimi formalnościami.

Pamiętaj o przygotowaniu następujących dokumentów oraz danych:

Podczas wizyty w naszym Salonie:

Dzięki Pełnomocnictwu w Twoim imieniu dopełnimy wszelkich formalności związanych z:

 • Wypowiedzeniem umowy Twojemu dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,
 • Złożeniem wniosku o zmianę sprzedawcy do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Proces zmiany sprzedawcy zostanie zakończony po:

 • Zakończeniu Twojej obecnej umowy lub jej okresu wypowiedzenia,
 • Otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Proces zmiany sprzedawcy możesz śledzić rejestrując się na stronie Moje innogy. Do czasu zakończenia procesu Twoje konto utworzone w serwisie Moje innogy ma status tzw. konta przedsionkowego. Oznacza to, że nie możesz korzystać z większości funkcjonalności w ramach naszej strony. Po zakończeniu procesu Twoje konto przedsionkowe zostanie zastąpione zwykłym kontem, a Ty uzyskasz dostęp do wszystkich możliwości, które oferuje nasz serwis.

Ważne: Przejście do innogy Polska jest zupełnie bezpłatne. Pamiętaj jednak, aby sprawdzić czas trwania i warunki Twojej obecnej umowy na sprzedaż energii, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z jej przedterminowym zakończeniem.

Jeśli kupiłeś działkę i chcesz zawrzeć umowę na przyłączenie do sieci energetycznej możesz dokonać tego na dwa sposoby:

 • Za pośrednictwem innogy Polska S.A., która w Twoim imieniu przekaże dokumenty do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
 • Podpisując bezpośrednio umowę przyłączeniową z innogy Stoen Operator, który pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla Warszawy.

Jeśli chcesz, abyśmy w Twoim imieniu dopełnili wszelkich formalności związanych z przyłączeniem Twojej nieruchomości do sieci elektroenergetycznej przygotuj następujące dokumenty, które złożysz w jednym z naszych Salonów (Umów wizytę online):

Dodatkowo:

Ważne: Wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może złożyć tylko klient, na którego zawarta jest umowa lub jego pełnomocnik. Jeśli chcesz ustanowić pełnomocnika wypełnij i podpisz Pełnomocnictwo ogólne dla Klientów indywidualnych. Dokument możesz dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami podczas wizyty w jednym z naszych Salonów (Umów wizytę online).

Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail oraz numer telefonu możesz zmienić korzystając z serwisu Moje innogy. Wystarczy, że:

 1. Zalogujesz się do serwisu Moje innogy i w zakładce „Umowy i dane” wybierzesz „Dane klienta”.
 2. W sekcji „Dane kontaktowe” klikniesz „Zmień” przy danych, które chcesz zmienić.
 3. W pojawiającym się oknie wpiszesz nowe dane i klikniesz „Zapisz”.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu Moje innogy? Zarejestruj się na moje.innogy.pl

Jeśli chcesz dokonać zmiany danych osobowych (nazwisko) lub teleadresowych (adres korespondencyjny) przygotuj następujące dokumenty:

Dokumenty zeskanuj i wyślij na adres e-mail: informacja@innogy.com

Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego możesz wypełnić i wysłać nam poprzez serwis Moje innogy. Wystarczy, że:

 1. Zalogujesz się do serwisu Moje innogy i wejdziesz w zakładkę „Wnioski”.
 2. W sekcji „Zmiany w umowie” wybierzesz “Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego umowy” i klikniesz “Wypełnij wniosek”.
 3. Uzupełnisz wymagane pola i klikniesz “Wyślij wniosek”.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu Moje innogy? Zarejestruj się na moje.innogy.pl

Wniosek możesz dostarczyć nam także na jeden z następujących sposobów:

 • Wysyłając zeskanowany dokument na adres e-mail: informacja@innogy.com
 • Wysyłając wydrukowany dokument na adres pocztowy: innogy Polska, Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, Polska
 • Odwiedzając jeden z naszych Salonów (Umów wizytę online)

W tym celu przygotuj:

Wniosek o zmianę grupy taryfowej w mieszkaniu lub domu (np. z G11 na G12) możesz wypełnić i wysłać nam poprzez serwis Moje innogy. Wystarczy, że:

 1. Zalogujesz się do serwisu Moje innogy i wejdziesz w zakładkę „Wnioski”.
 2. W sekcji „Zmiany w umowie” wybierzesz “Wniosek o zmianę grupy taryfowej” i klikniesz “Wypełnij wniosek”.
 3. Uzupełnisz wymagane pola i klikniesz “Wyślij wniosek”.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu Moje innogy? Zarejestruj się na moje.innogy.pl

Wniosek możesz dostarczyć nam także na jeden z następujących sposobów:

 • Wysyłając zeskanowany dokument na adres e-mail: informacja@innogy.com
 • Wysyłając wydrukowany dokument na adres pocztowy: innogy Polska, Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, Polska
 • Odwiedzając jeden z naszych Salonów (Umów wizytę online)

W tym celu przygotuj:

Jeśli chcesz zmienić moc umowną w ramach mocy przyłączeniowej przygotuj:

Dokumenty możesz dostarczyć na jeden z trzech sposobów:

 • Wysyłając zeskanowany dokument na adres e-mail: informacja@innogy.com
 • Wysyłając wydrukowany dokument na adres pocztowy: innogy Polska, Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, Polska
 • Odwiedzając jeden z naszych Salonów (Umów wizytę online)

Jeśli podpisałeś umowę z naszym przedstawicielem poza jednym z naszych Salonów (u siebie w mieszkaniu, przez telefon etc.), to zgodnie z obowiązującym prawem masz 14 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży.

Jeśli chcesz odstąpić od umowy/aneksu z innogy Polska przygotuj następujący dokument:

Dokument możesz dostarczyć na jeden z dwóch sposobów:

 • Wysyłając skan dokumentu na adres e-mail: informacja@innogy.com
 • Wysyłając wydrukowany dokument na adres pocztowy: innogy Polska, Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, Polska

Możesz wypowiedzieć umowę, jeśli zdecydujesz się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej lub całkowity demontaż licznika.

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę innogy Polska przygotuj następujący dokument:

Dokument możesz dostarczyć na jeden z dwóch sposobów:

 • Wysyłając wydrukowany dokument na adres pocztowy: innogy Polska, Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, Polska
 • Odwiedzając jeden z naszych Salonów (Umów wizytę online)

Po rozwiązaniu z nami umowy otrzymasz fakturę końcową wystawioną na podstawie stanu licznika podanego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego po jego demontażu lub pozytywnym zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy.

Od czasu uwolnienia rynku energii elektrycznej możliwa jest dowolna zmiana dostawcy prądu. Nowe przepisy wprowadzono z myślą o Konsumentach, którzy od tej pory mogą wybierać spośród ofert kilkuset firm posiadających koncesję na sprzedaż energii elektrycznej. Niestety zmiana, która miała sprzyjać zwiększeniu konkurencji, zapoczątkowała też szereg nieetycznych praktyk stosowanych przez nieuczciwych sprzedawców. Ich przedstawiciele handlowi, wykorzystując nieuwagę i nieświadomość Klientów, doprowadzają do podpisania niekorzystnych dla nich umów.

Oto kilka prostych rad, jak uchronić się przed nieuczciwymi praktykami:

 • Zapytaj, jaką firmę reprezentuje Twój gość i poproś go o okazanie identyfikatora.
 • Koniecznie sprawdź:
  • wszystkie elementy składowe oferty,
  • czy przedstawiona Ci umowa nie obujmuje przypadkiem także innych usług, którymi nie jesteś zainteresowany, a za które będziesz dodatkowo płacić,
  • warunki wypowiedzenia umowy,
  • okres obowiązywania umowy,
  • opcje płatności.

Zawsze masz prawo do zapoznania się z treścią umowy i zadawania pytań osobie Cię odwiedzającej. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie podpisuj umowy. Jeśli podpiszesz ją w domu, masz 14 dni na odstąpienie od niej, bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

Każdy pracownik oraz certyfikowany partner innogy Polska posiada przy sobie imienny identyfikator lub upoważnienie z widocznym logo firmy. Pamiętaj, że zawsze możesz zadzwonić na infolinię innogy Polska, aby zweryfikować jego tożsamość: 22 821 46 46.

Więcej informacji na stronie Włącz czujność!

Zgodnie z polskim prawem energetycznym gwarantującym ciągłość dostaw prądu w sytuacji, gdy Twój obecny sprzedawca wypowie Ci umowę, jego obowiązki przejmuje sprzedawca rezerwowy. Dla Warszawy sprzedawcą rezerwowym jest innogy Polska, natomiast dla terenów pozawarszawskich jest to sprzedawca posiadający sieć dystrybucji.

W celu świadczenia usług przez sprzedawcę rezerwowego zawarta zostaje umowa rezerwowa. Do jej podpisania dochodzi między Operatorem a sprzedawcą rezerwowym. Cały proces nie wymaga Twojego zaangażowania i przebiega następująco:

 1. Operator Systemu Dystrybucyjnego otrzymuje zgłoszenie o zakończeniu sprzedaży od Twojego dotychczasowego sprzedawcy i przesyła do sprzedawcy rezerwowego wniosek o zawarcie umowy rezerwowej.
 2. Sprzedawca rezerwowy podpisuje umowę z Operatorem.
 3. Na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny w umowie zawartej z dotychczasowym sprzedawcą otrzymujesz następujące dokumenty:

Jeśli Twoim dotychczasowym Operatorem był innogy Stoen Operator:

Jeśli Twoim dotychczasowym Operatorem nie był innogy Stoen Operator:

Ważne: Pamiętaj, że zawsze masz możliwość rozwiązać umowę rezerwową i wybrać jeden z produktów energetycznych oferowanych przez innogy Polska (Jak mogę zmienić obecnego sprzedawcę energii na innogy Polska?) lub innego sprzedawcę energii elektrycznej.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Umowy Faktury Liczniki