#zostanwdomu

W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem zachęcamy do skorzystania z serwisu Moje innogy lub z formularza kontaktowego.

Informacje na temat planowanych wyłączeń energii elektrycznej oraz awarii uzyskasz pod numerem infolinii Twojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jeśli mieszkasz na terenie Warszawy, wszelkie informacje uzyskasz pod numerem telefonu innogy Stoen Operator: 22 821 31 31.

W celu wystawienia zlecenia na ponowne podłączenie energii elektrycznej skontaktuj się z nami:

Po zweryfikowaniu otrzymanych przez nas informacji i uiszczeniu zaległych płatności przekaż nam dowód wpłaty i umów wznowienie dostawy energii elektrycznej:

Koszt usługi ponownego podłączenia energii elektrycznej określa taryfa Twojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dla Warszawy - innogy Stoen Operator).

Ponowne przywrócenie dostaw energii nastąpi po uregulowaniu przez Ciebie wszystkich należności wynikających z zadłużenia.

Jeśli zauważyłeś niepokojącą sytuację mogącą świadczyć o nielegalnym poborze prądu (np. cudzą ingerencję w postaci zatrzymania tarczy licznika energii elektrycznej, podłączenia się do oświetlenia klatki schodowej lub pod słup energetyczny), zgłoś ją niezwłocznie do innogy Stoen Operator.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Umowy Faktury Liczniki