Faktura rozliczeniowa w cyklu 1 miesięcznym. Spojrzę i wiem

Faktura rozliczeniowa - Pierwsza strona

Tu znajdziesz nasze dane kontaktowe: adres do korespondencji, na który należy wysyłać pisma i wnioski, numer infolinii czynny całą dobę, e-mail, adres strony internetowej oraz moje.innogy.pl.

W tej tabeli znajdziesz najważniejsze informacje o rozliczeniu za dany okres – kwotę należności za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Szczegółowe informacje dotyczące tych pozycji znajdziesz na drugiej stronie faktury.

Na ten rachunek wpłacaj należności dotyczące tego lokalu. Jeśli posiadasz kilka lokali, każdy z nich może mieć oddzielny numer rachunku.

Faktura

Numer faktury, który należy podać w tytule wpłaty i data jej wystawienia.

„Konto Umowy” to indywidualny numer przypisany do danej umowy. Podaj go w przypadku kontaktu z innogy, pomoże to nam szybciej załatwić Twoją sprawę. „Partner Handlowy” natomiast to Twój indywidualny numer identyfikacyjny, który posłuży do zalogowania do moje.innogy.pl. Do jednego numeru Partnera handlowego może być przypisanych wiele Kont umów.

W tym miejscu znajdziesz komunikat o Twoim saldzie na dzień wystawienia faktury: zadłużeniu lub kwocie do zwrotu. Zadłużenie nie jest dodawane do bieżącej należności, należy je spłacić oddzielnie. Jeśli dokonałeś wpłaty tuż przed otrzymaniem faktury, podane saldo mogło ulec zmianie.

To Twoja bieżąca należność i termin płatności. Należność ta nie uwzględnia ewentualnego zadłużenia.

Faktura rozliczeniowa - Druga strona

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące Twojej faktury:

  • zużycie energii elektrycznej w danym okresie,
  • wyliczenie opłat za sprzedaż energii elektrycznej,
  • wyliczenie opłat za dystrybucję energii elektrycznej.

Ceny i stawki opłat są przykładowe.

Page 2

W tej tabeli znajdziesz informacje o zużyciu energii elektrycznej, w zależności od taryfy, z jakiej obecnie korzystasz. Zużycie jest wyliczane na podstawie wskazań licznika.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak została wyliczona opłata za sprzedaż energii, którą zużyłeś.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak została wyliczona opłata za dystrybucję energii elektrycznej, czyli za jej dostarczenie.

To Twoja należność za faktyczne zużycie energii elektrycznej, wraz z jej dystrybucją w wymienionym okresie rozliczeniowym.

Ten wykres pokazuje Twoje zużycie energii elektrycznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wykres może nie uwzględniać ostatniego miesiąca. Zostanie on przedstawiony na kolejnej fakturze.

Faktura rozliczeniowa w cyklu 1 miesięcznym. Spojrzę i wiem