Czy korzystasz już z e-faktury?

Zastąp papierowe rachunki za prąd ekologiczną e-fakturą. Zaloguj się w Moje innogy i jednym kliknięciem aktywuj e-fakturę.

#zostanwdomu

W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem zachęcamy do skorzystania z serwisu Moje innogy lub z formularza kontaktowego.

Faktura

Poniżej przedstawiamy krótki film prezentujący sposób odczytywania informacji z faktury na przykładzie 6-cio miesięcznego okresu rozliczeniowego. Sprawdź, jak w łatwy i szybki sposób odczytać informacje zawarte na Twojej fakturze!


Faktury innogy Polska są drukowane dwustronnie:

 • Na pierwszej stronie znajdziesz najważniejsze informacje, jak kwota i termin płatności.
 • Na drugiej stronie znajdziesz szczegółowe rozliczenie.

Zobacz szczegółowy opis faktury w cyklu 6 miesięcznym

Zobacz szczegółowy opis faktury w cyklu 1 miesięcznym

Jeśli na Twojej fakturze rozliczeniowej powstała nadpłata możemy:

 • Zaliczyć ją na poczet płatności ustalonych na najbliższy cykl rozliczeniowy,
 • Przeksięgować ją na konto podpięte do Twojego drugiego lokalu, którego sprzedawcą jest innogy Polska,
 • Zwrócić ją na Twoje konto bankowe w ciągu 14 dni od daty otrzymania Dyspozycji dotyczącej nadpłaty.

Jeśli chcesz dokonać zwrotu nadpłaty z rozliczenia końcowego, przygotuj wypełnioną i podpisaną Dyspozycję dotyczącą nadpłaty. Następnie wyślij ją na adres: innogy Polska, Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, Polska

Po zwrocie nadpłaty pamiętaj, aby opłacić w terminie należności wynikające z prognoz zużycia.

Jeśli na Twojej fakturze rozliczeniowej pojawi się niedopłata:

 • W przypadku miesięcznego cyklu rozliczeniowego - informacja na temat niedopłaty pojawi się na Twojej fakturze, natomiast kwota zadłużenia nie zostanie doliczona do kwoty do zapłaty. Możesz uregulować ją oddzielnym przelewem.
 • Dla 6-cio i 12-sto miesięcznych cykli rozliczeniowych - niedopłatę z faktury rozliczeniowej zawsze doliczamy do pierwszej prognozy zużycia w najbliższym cyklu rozliczeniowym. Ureguluj ją przy najbliższej płatności za fakturę.

Faktura powinna zostać dostarczona, na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny, nie później niż na 7 dni przed terminem płatności

Najlepszym sposobem zapobiegania utracie papierowych wersji faktur jest wybór bezpłatnej usługi e-faktura (Co to jest e-faktura?) dostępnej w serwisie Moje innogy.

Aktywuj e-fakturę i:

 • Zyskaj dostęp do swoich faktur z dowolnego urządzenia 24/7,
 • Przechowuj bezpiecznie swoje rachunki za prąd w jednym miejscu,
 • Korzystaj z powiadomień o nadchodzących płatnościach.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu Moje innogy? Zarejestruj się na moje.innogy.pl

Jeżeli faktura nie dotarła do Ciebie na czas lub została przez Ciebie zgubiona skontaktuj się z nami:

 • Na chacie dostępnym codziennie w godzinach 8-22
 • W serwisie Moje innogy lub poprzez formularz kontaktowy
 • Dzwoniąc na infolinię pod numer: 22 821 46 46

Jeśli masz wątpliwości dotyczące faktury skontaktuj się z jednym z naszych Konsultantów na chacie dostępnym codziennie w godzinach 8-22.

Jeśli znalazłeś nieprawidłowe rozliczenie na fakturze możesz wysłać reklamację korzystając z serwisu Moje innogy. Wystarczy, że:

 1. Zalogujesz się do serwisu Moje innogy i wejdziesz w zakładkę „Wnioski”.
 2. W sekcji „Płatności” wybierzesz “Reklamacja rozliczenia za energię elektryczną” i klikniesz “Wypełnij wniosek”.
 3. Uzupełnisz wymagane pola i klikniesz “Wyślij wniosek”.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu Moje innogy? Zarejestruj się na moje.innogy.pl

Reklamację możesz dostarczyć nam również na jeden z trzech sposobów:

 • Wysyłając zeskanowane dokumenty poprzez formularz kontaktowy
 • Wysyłając wydrukowane i podpisane dokumenty na adres pocztowy: innogy Polska, Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, Polska
 • Odwiedzając jeden z naszych Salonów (Umów wizytę online)

W tym celu przygotuj:

Ważne: Reklamację może zgłosić tylko klient, na którego zawarta jest umowa lub jego pełnomocnik. Jeśli chcesz ustanowić pełnomocnika wypełnij i podpisz Pełnomocnictwo ogólne dla Klientów indywidualnych. Dokument możesz dostarczyć skanując go i wysyłając poprzez formularz kontaktowy.

Na podstawie przekazanych przez Ciebie aktualnych wskazań licznika dokonamy weryfikacji rozliczenia. Do czasu wyjaśnienia przez nas zgłoszonej nieprawidłowości nie jesteś zobowiązany do opłacenia faktury rozliczeniowej.

Korekta rozliczeń może być sporządzona w następujących przypadkach:

 • Stwierdzenia błędnych wskazań licznika na otrzymanej fakturze (np. pomyłka w odczycie),
 • Dużej różnicy/Znacznej zmiany wysokości średniego zużycia energii elektrycznej w stosunku do poprzedniego cyklu rozliczeniowego - dotyczy to wyłącznie Klientów, którzy otrzymują faktury z innogy Polska w półrocznym lub rocznym cyklu rozliczeniowym
 • Błędnego rozliczenia na skutek wadliwego działania licznika - po potwierdzeniu nieprawidłowego działania urządzenia przez pracowników serwisu technicznego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dla Warszawy - innogy Stoen Operator).

Korekta obejmuje jeden lub kilka cykli rozliczeniowych, w których wystąpiły nieprawidłowości lub błędy.

Opłata OZE służy zapewnieniu dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zgromadzone środki zostaną przekazane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządca Rozliczeń S.A.) na:

 • Rozwój odnawialnych źródeł energii,
 • Pokrycie kosztów działalności,
 • Ewentualne pokrycie niedoboru środków.

Opłata OZE jest obowiązkowa i stanowi część rachunku za dystrybucję energii na fakturze. Zgodnie z Informacją Prezesa URE z dnia 27 listopada 2020 r. w 2021 roku wynosi ona 2,20 zł/MWh (netto).

Co to jest opłata mocowa, dlaczego pojawiła się na fakturze i od czego zależy jej wysokość?
Opłata mocowa służy utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego i stanowi część mechanizmu wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego oraz dystrybuowanie jej w okresach zagrożenia.

Opłata mocowa służy utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego i stanowi część mechanizmu wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego oraz dystrybuowanie jej w okresach zagrożenia.

Wielkość środków finansowych zebranych w wyniku poboru opłaty mocowej powinna odpowiadać kosztom zakupu wyżej wymienionej usługi oraz uzasadnionym kosztom zarządcy rozliczeń, na które składają się: koszty prowadzenia rachunku opłaty mocowej, koszty rozliczeń finansowych na rynku mocy oraz koszty wynikające z zarządzania płynnością finansową na rynku mocy.

Środki z tytułu opłaty mocowej będą wykorzystywane między innymi na budowę nowych oraz modernizację i utrzymanie już istniejących jednostek wytwórczych (elektrowni) w celu zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Opłata mocowa jest pobierana przez operatora systemu dystrybucyjnego od wszystkich odbiorców końcowych przyłączonych do jego sieci. Jest obowiązkowa i stanowi część opłaty dystrybucyjnej na fakturze. Jej wysokość oblicza Prezes URE, opierając się na przepisach Ustawy o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz.9) oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Stawka opłaty mocowej jest różna dla poszczególnych grup odbiorców.

Dla gospodarstw domowych jest stawką miesięczną, zależną od ilości energii zużytej w roku poprzedzającym rozliczenie i płatną za każdy punkt poboru energii. Stawki opłaty mocowej wynoszą (wartości netto):

 • dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł;
 • dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48 zł;
 • dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł;
 • dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł.

Dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona jest od iloczynu ilości zużytej energii pobranej w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 21:59 i stawki opłaty mocowej wynoszącej 0,0762 zł/kWh (stawka netto).

E-faktura

E-faktura to elektroniczna forma rozliczenia zastępująca fakturę papierową. Zawiera ona dokładnie te same informacje i posiada taką samą moc prawną. Od faktury papierowej różni się tylko sposobem dostarczania - zamiast czekać na listonosza, otrzymujesz ją w formacie pdf. w serwisie Moje innogy.

Korzystając z e-faktury:

 • Zyskujesz dostęp do swoich faktur z dowolnego miejsca 24/7 zaraz po ich wystawieniu,
 • Przechowujesz swoje rachunki bezpiecznie w jednym miejscu bez ryzyka ich utraty,
 • Chronisz środowisko rezygnując z drukowanych rachunków za prąd.

E-faktura za usługi świadczone przez innogy Polska dostępna jest tylko dla użytkowników serwisu Moje innogy. Uruchomienie i korzystanie z usługi jest bezpłatne. Aby aktywować e-fakturę wystarczy, że:

 • Zalogujesz się do serwisu Moje innogy i wejdziesz w zakładkę „Produkty i usługi”,
 • Znajdziesz sekcję “E-faktura: Jak aktywować?” i klikniesz „Aktywuj usługę”.
 • Jeśli dodatkowo chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące wystawienia e-faktur zaznacz pole „Chcę otrzymywać powiadomienia o wystawieniu e-faktury”.
 • Status Twojej usługi z „Nieaktywna” zmieni się na „Aktywna”.

Po aktywacji usługi Twoja kolejna faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej i będzie dostępna w serwisie Moje innogy w zakładce „Faktury i płatności”.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu Moje innogy? Zarejestruj się na moje.innogy.pl

Więcej informacji na temat e-faktury

Informacja o wystawieniu e-faktury może być wysłana do Ciebie na adres e-mail podany w serwisie w serwisie Moje innogy.

Aby otrzymywać powiadomienia o wystawieniu e-faktur wystarczy, że:

Powiadomienia możesz również aktywować podczas procesu aktywacji usługi e-faktura - wystarczy, że wówczas zaznaczysz pole „Chcę otrzymywać powiadomienia o wystawieniu e-faktury”.

W każdej chwili możesz zmienić adres e-mail, na który będziesz otrzymywać powiadomienia o wystawieniu e-faktur w serwisie Moje innogy w zakładce „Umowy i dane”.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu Moje innogy? Zarejestruj się na moje.innogy.pl

Więcej informacji na temat e-faktury i powiadomień

Faktury dostarczamy w jednej, wybranej przez Ciebie formie. Po aktywacji usługi e-faktury nie będziesz otrzymywał faktur papierowych.

W Moje innogy znajdziesz e-faktury w formacie pdf. zawierające oryginały faktur, które posiadają taką samą moc prawną, jak dokument, który byłby przesłany listownie w formie papierowej.

Pliki pdf. z obrazem elektronicznym faktury, które wysyłamy na Twoje życzenie, są duplikatami i nie mają takiej samej mocy prawnej jak faktura w formie papierowej lub e-faktura.

Po aktywowaniu usługi e-faktura najbliższa faktura rozliczeniowa będzie już wystawiona w tej formie i dostępna w serwisie Moje innogy w zakładce „Faktury i płatności”.

Do czasu wystawienia pierwszej e-faktury obowiązuje Cię wcześniej wystawiona, wysłana listownie faktura w formie papierowej.

Od momentu aktywacji przez Ciebie usługi e-faktura, noty korygujące odnoszące się do faktur papierowych będą dostępne już tylko w formie elektronicznej.

W każdej chwili możesz wydrukować e-fakturę np. do celów akceptacji wewnątrz firmy. W rozumieniu prawa taki wydruk e-faktury nie jest dokumentem księgowym. Dokumentem księgowym jest wyłącznie e-faktura przechowywana w formie elektronicznej.

W razie potrzeby przedstawienia e-faktur do kontroli skarbowej, należy zapisać pliki pdf. z wybranymi e-fakturami na dowolnym nośniku danych, który dostarczysz do Urzędu Skarbowego. Chronologicznie wykazy wszystkich faktur i płatności znajdziesz w Moje innogy w sekcji „Faktury i płatności”.

Rozliczenia i płatności

W zależności od rodzaju zawartej umowy otrzymujesz od innogy Polska fakturę:

 • Dla umowy kompleksowej - stanowiącą rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji,
 • Dla umowy ze sprzedawcą - stanowiącą rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej.

Rozliczenie następuje zgodnie z wybraną przez Ciebie grupą taryfową (np. G11, G12) i dokonywane jest w cyklach rozliczeniowych ustalonych w umowie. Masz możliwość wyboru między miesięcznym, półrocznym i rocznym cyklem rozliczeniowym. W zależności od wybranego przez Ciebie cyklu otrzymujesz faktury co 1, 6 lub 12 miesięcy.

Twoja faktura zawiera:

 • W przypadku wszystkich cykli rozliczeniowych - rozliczenie za poprzedni cykl
 • Dla 6-cio i 12-sto miesięcznych cykli rozliczeniowych - dodatkowe prognozowane zużycie na cykl bieżący

Prognozy zużycia energii powstają na podstawie danych o Twoim zużyciu z analogicznego okresu w poprzednim roku kalendarzowym. Przykładowo, prognozy na styczeń-czerwiec 2019 oparte są o zużycie od stycznia do czerwca z 2018 roku. Prognozy zużycia dołączane są do Twojej faktury rozliczeniowej i to na ich podstawie dokonujesz płatności w kolejnych miesiącach.

Najczęściej wybieranym okresem rozliczeniowym jest 6-cio miesięczny, w którym rozliczenie za energię wysyłamy raz na pół roku. Do faktury rozliczeniowej dołączamy trzy prognozy zużycia, na podstawie których dokonujesz płatności w kolejnych miesiącach. Jedna prognoza zużycia obejmuje dwa miesiące, więc płatności za energię przypadają co drugi miesiąc. Zobacz film, który pomoże Ci zrozumieć, jak wyliczamy prognozy.

 

Chcesz rozliczać się za rzeczywiste zużycie? Aktywuj e-odczyt! (Na czym polega usługa e-odczyt?)

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu Moje innogy? Zarejestruj się na moje.innogy.pl

Jeśli zauważysz nieprawidłowości w prognozie zużycia przed wyjaśnieniem prosimy o przygotowanie następujących danych:

Wyjaśnić sytuację możesz na jeden z podanych sposobów:

 • Kontaktując się z jednym z naszych Konsultantów przez chat dostępny codziennie w godzinach 8-22
 • W serwisie Moje innogy lub wysyłając formularz kontaktowy
 • Dzwoniąc na infolinię pod numer: 22 821 46 46

Jeżeli zdecydujesz się zgłosić reklamację możesz zrobić to na na jeden z wymienionych sposobów:

 • Internetowo - w serwisie Moje innogy, przez chat dostępny codziennie w godzinach 8-22 lub wysyłając formularz kontaktowy
 • Telefonicznie - dzwoniąc na infolinię pod numer: 22 821 46 46
 • Osobiście - Odwiedzając jeden z naszych Salonów (Umów wizytę online)

W tym celu przygotuj:

Ważne: Reklamację może zgłosić tylko klient, na którego zawarta jest umowa lub jego pełnomocnik. Jeśli chcesz ustanowić pełnomocnika wypełnij i podpisz Pełnomocnictwo ogólne dla Klientów indywidualnych. Dokument możesz dostarczyć skanując go i wysyłając go poprzez formularz kontaktowy

Jeśli za energię rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy, zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje:

 • Nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął,
 • Odsetki, które zostały naliczone we wcześniejszych cyklach rozliczeniowych.

Zadłużenie nie obejmuje:

 • Ryczałtu,
 • Nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe m.in. w postaci wynajmu żarówek LED lub gniazdek WiFi.

Jeśli za energię rozliczasz się co miesiąc, zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje:

 • Nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął,

Zadłużenie nie obejmuje:

 • Ryczałtu,
 • Naliczonych odsetek,
 • Nadpłaty z bieżącego rozliczenia,
 • Nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe m.in. w postaci wynajmu żarówek LED lub gniazdek WiFi.

Powstała nadpłata może zmniejszyć zadłużenie, które powstało tylko w tym samym cyklu rozliczeniowym, co nadpłata.

Jeżeli zadłużenie powstało w poprzednim cyklu rozliczeniowym, a nadpłata w obecnym, to nie pomniejszy ona zadłużenia, które powinieneś uregulować oddzielnym przelewem.

W rozliczeniach miesięcznych powstała nadpłata może pomniejszyć Twoje zadłużenie. Jeśli nie masz zadłużenia, nadpłata pomniejszy kwotę najbliższej faktury do zapłaty.

Przy braku zaległości możliwy jest także zwrot nadpłaty na Twoje konto bankowe w ciągu 14 dni od daty złożenia Dyspozycji dotyczącej nadpłaty. (Co zrobić, gdy mam nadpłatę lub niedopłatę na fakturze rozliczeniowej?)

Jeżeli posiadasz konto w Moje innogy, rachunki za energię elektryczną możesz opłacić korzystając z usługi e-płatności jednorazowych lub automatycznych:

 • Możesz korzystać z e-płatności jednorazowych wybierając do uregulowania bieżące saldo lub pojedynczą fakturę.
 • Dzięki aktywacji e-płatności automatycznych wszystkie płatności będą wykonywane automatycznie i terminowo z Twojego konta, a przy tym zawsze będziesz miał kontrolę nad kolejnymi płatnościami i możliwość rezygnacji.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu Moje innogy? Zarejestruj się na moje.innogy.pl.

Fakturę rozliczeniową możesz opłacić także przelewem.

Polecamy korzystać z oryginalnego blankietu znajdującego się na fakturze. W przeciwnym wypadku pamiętaj, aby dokładnie przepisać z blankietu wszelkie dane. Zwróć również uwagę na termin płatności widoczny na fakturze, którą chcesz opłacić. Opłaty za przelew zależą od banku, w którym masz założone konto.

Bezprowizyjny punkt opłat znajduje się przy ul. Targowej 33a w Warszawie. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-18.00.

Pamiętaj, aby podczas wizyty mieć ze sobą fakturę rozliczeniową.

Uwaga: płatność możliwa jedynie w gotówce.

W ramach serwisu Moje innogy udostępniamy Ci bezpieczną formę płatności elektronicznej, dzięki której w szybki i wygodny sposób możesz uregulować swoje rachunki z prąd.

Korzystając z e-płatności nie musisz podawać na przelewie naszego numeru konta oraz danych czy wpisywać kwoty, którą chcesz zapłacić. Formularz z danymi do przelewu generuje się sam, co zapobiega ryzyku powstania błędu przy dokonywanej płatności.

Korzystając z e-płatności każdorazowo otrzymasz potwierdzenie dokonania zapłaty, które będzie wysłane e-mailem na adres wskazany przez Ciebie w serwisie Moje innogy.

Przy pomocy e-płatności możesz dokonać opłaty za energię elektryczną w kwocie od 1 zł do 5 000 zł.

Pośrednikiem i dostawcą usługi jest firma Blue Media S.A.

Korzystając z e-płatności jednorazowych możesz szybko opłacić wybraną fakturę lub uregulować wszystkie należności. Wystarczy, że:

 1. Zalogujesz się do serwisu Moje innogy i w zakładce „Faktury i płatności” wybierzesz fakturę z listy “Dokumenty do zapłaty”.
 2. Klikniesz w przycisk „Zapłać” znajdujący się przy dokumencie finansowym (prognoza, faktura rozliczeniowa) - zostaniesz przekierowany na stronę bramki płatniczej naszego partnera Blue Media.
 3. Wybierzesz dogodną dla siebie formę płatności, zaakceptujesz regulamin płatności i opłacisz rachunek.

Na podany przez Ciebie adres mailowy otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem rozpoczęcia transakcji. W wiadomości tej znajdziesz również link do kontynuowania transakcji na wypadek błędu lub jej przerwania.

Możesz także uregulować należności klikając w przycisk „Zapłać online” znajdujący się na stronie głównej serwisu lub w zakładce „Faktury i płatności”.

Pełna lista banków dostępnych dla usługi e-płatności prezentowana jest na bramce płatniczej, dostępnej po kliknięciu w przycisk "Zapłać" znajdujący się przy dokumencie finansowym.

W serwisie Moje innogy za pośrednictwem naszego partnera Blue Media dajemy Ci również możliwość dokonywania opłat korzystając z m.in. usług Google Pay oraz Visa Checkout.

Dzięki wymienionym metodom płatności w szybki, wygodny i bezpieczny sposób opłacisz swoją fakturę za energię elektryczną z urządzeń mobilnych. Wystarczy tylko kilka kliknięć na ekranie Twojego telefonu!

Aby skorzystać z mobilnych metod płatności wystarczy, że założysz wcześniej konto w jednym z wymienionych serwisów, pod które podepniesz swoją kartę płatniczą.

Na ostateczną kwotę do zapłaty składa się kwota podana na fakturze oraz opłata w wysokości 1,00 zł za skorzystanie z e-płatności jednorazowej, pobierana przez firmę Blue Media.

Ważne: Przed rozpoczęciem transakcji upewnij się, że Twój bank umożliwia Ci korzystanie z wymienionych metod płatności.

Dzięki e-płatnościom automatycznym nie musisz się martwić, że zapomnisz o opłaceniu swoich faktur w terminie. Twoje rachunki za energię elektryczną będą regulowane cyklicznie poprzez automatyczne pobranie odpowiedniej kwoty z Twojej karty płatniczej. O zbliżającej się kolejnej płatności zawsze zostaniesz powiadomiony na 2 dni przed jej terminem.

Aby aktywować e-płatności automatyczne:

 1. Zaloguj się do serwisu Moje innogy i w zakładce „Faktury i płatności” wybierz fakturę do opłacenia.
 2. Kliknij w przycisk „Zapłać” znajdujący się przy fakturze - zostaniesz przekierowany na stronę bramki płatniczej naszego partnera BlueMedia.
 3. Wybierz opcję „E-płatności automatyczne” - zostaniesz poproszony o:
  • Rejestrację na portalu Blue Media,
  • Podanie danych karty płatniczej, z której będą pobierane należności.
 4. W celu aktywacji usługi e-płatności automatycznych z Twojej karty zostanie pobrana należność w wysokości wybranej przez Ciebie faktury.
 5. O przeprowadzonej transakcji oraz aktywacji usługi e-płatności automatycznych zostaniesz poinformowany drogą mailową lub sms-ową.
 6. Kolejne płatności będą już realizowane w trybie automatycznym w terminach płatności zgodnych z dokumentami.

Korzystając z e-płatności automatycznych nie zostaje pobrana prowizja w ramach obecnej promocji.

Zlecenie stałe to forma regulowania powtarzających się i stałych co do kwoty płatności, dzięki której Twoje rachunki są opłacane w sposób automatyczny.

Jeśli wyrazisz chęć korzystania ze zlecenia stałego, wówczas bank będzie cyklicznie przelewał wskazaną przez Ciebie kwotę z Twojego konta na nasz rachunek bankowy w określony przez Ciebie dzień w miesiącu.

Jedyne o czym musisz pamiętać, to aby zapewnić wystarczającą ilość środków na rachunku, z którego pobierane są płatności.

Zlecenie stałe jest korzystniejsze w wypadku regulowania opłat, których wartość rzadko się zmienia. Gdy jednak wysokość opłat różni się z miesiąca na miesiąc polecamy skorzystać z polecenia zapłaty (Czym jest polecenie zapłaty?) lub e-płatności jednorazowych dostępnych w Moje innogy (Jak dokonać e-płatności w Moim innogy?)

Jeśli chcesz skorzystać lub zrezygnować z usługi zlecenia stałego, przygotuj wypełnione i podpisane Oświadczenie do zlecenia stałego i wyślij je na adres: innogy Polska, Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, Polska

Polecenie Zapłaty to forma regulowania powtarzających się i zmiennych co do kwoty płatności, dzięki której Twoje rachunki są opłacane w sposób automatyczny. Nadal możesz kontrolować wysokość opłat, gdyż w dalszym ciągu będziesz otrzymywał od nas faktury.

Jeśli chcesz skorzystać lub zrezygnować z usługi polecenia zapłaty prześlij następujące dokumenty z dopiskiem POLECENIE ZAPŁATY na adres:

innogy Polska
Włodarzewska 68
02-384 Warszawa
Polska

lub skan w kolorze na adres e-mail: informacja@innogy.com

Jedyne o czym musisz pamiętać, to aby zapewnić wystarczającą ilość środków na rachunku, z którego pobierane są płatności. Jeśli skorzystasz z usługi polecenia zapłaty w Twoim banku, kwota wynikająca z faktury będzie przez nas automatycznie pobierana z Twojego konta. W zdecydowanej większości banków Polecenie zapłaty jest bezpłatne.

Ważne: Dokument zostanie przekazany do Twojego banku w celu autoryzacji, dlatego pamiętaj, aby Twój podpis był zgodny ze wzorem złożonym w banku.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Umowy Faktury Liczniki