Jeśli chcesz zostać naszym Klientem, zapraszamy Cię do zawarcia umowy. Wystarczy, że podpiszesz odpowiednie dokumenty i przedstawisz nam:

 • Dowód osobisty
 • Faktury
 • Umowę z dotychczasowym sprzedawcą energii
 • Umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (jeśli masz z nim oddzielną umowę)

Szanujemy Twój czas - wszystkie pozostałe formalności załatwimy w Twoim imieniu. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez procedurę zmiany sprzedawcy, która zostanie zatwierdzona przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Jak wygląda proces przejścia?

Pierwszego dnia, wystarczy, że:

Wybierzesz produkt najlepszy dla Ciebie

Pozostaw nam resztę formalności

Jak wygląda proces zmiany sprzedawcy?

W Twoim imieniu:

1

Wypowiemy umowę sprzedaży z Twoim aktualnym sprzedawcą

2

Zgłosimy wniosek zmiany sprzedawcy do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jeżeli to Twoja pierwsza zmiana sprzedawcy, złożymy też wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którą zawrzemy w Twoim imieniu.

3

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, proces zostanie zakończony.

Po miesiącu witamy w gronie Klientów innogy Polska!*
*Termin ten nie uwzględnia okresu wypowiedzenia i/lub okresu trwania Twojej aktualnej umowy.

Aby zapewnić energię elektryczną w miejscu budowy, musisz podpisać umowę o przyłączenie do sieci z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. W tym celu:

 • W przypadku inwestycji na obszarze dystrybucji innogy Stoen Operator – możesz korzystać z pośrednictwa innogy Polska wypełniając pełnomocnictwo i składając dwa wnioski - o podanie tymczasowychdocelowych warunków przyłączenia - w dowolnym Salonie innogy (umów wizytę online).
 • Lub możesz bezpośrednio podpisać umowę przyłączeniową z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

Z myślą o inwestorach takich jak Ty, innogy Stoen Operator przygotował serwis poświęcony procesowi przyłączenia do sieci. Wejdź na stronę przylaczsie.innogystoenoperator.pl i poznaj wszystkie szczegóły.

Jeśli chcesz zrobić przepisanie lokalu na inna osobę, wystarczy, że wyślesz do innogy Polska na adres: Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, Polska wymieniony poniżej dokument:

Możesz również odwiedzić jeden z naszych Salonów (umów wizytę online) wcześniej przygotowując w/w dokument lub jeśli chcesz podpisać umowę z innogy Polska bez wychodzenia z domu, wysłać dokument e-mailem na adres informacja@innogy.com.

Szanujemy Twój czas – wszystkie pozostałe formalności załatwimy w Twoim imieniu. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces przepisania umowy, który zostanie zatwierdzony przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jak wygląda proces przepisania lokalu na innego odbiorcę?

Pierwszego dnia, wystarczy, że:

Wyślesz do nas protokół zdawczo - odbiorczy

Pozostaw nam resztę formalności

W Twoim imieniu:

1

Zgłosimy wniosek zmiany odbiorcy do lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Wniosek o zmianę odbiorcy musimy zgłosić nie później niż 21 dni przed planowaną datą zmiany. Dlatego warto pamiętać, aby zgłosić się do nas odpowiednio wcześnie.

2

Otrzymujemy pozytywną odpowiedź od Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Czekamy na podanie odczytu stanu licznika przez lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

3

Po otrzymaniu odczytu stanu licznika - lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej zamykamy Twoje konto i przesyłamy umowę na dane Klienta przejmującego lokal.

Po 30 dniach proces przepisania umowy na inną osobę zostaje zakończony*
*Termin ten nie uwzględnia oczekiwania na odczyt od Twojego lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej, jest to termin wynikający z przepisów formalno-prawnych.

Kupiłeś, wynająłeś dom, mieszkanie, zamieniłeś mieszkanie na inne lub zostałeś spadkobiercą obiektu? Pomożemy Ci dopełnić wszelkich formalności związanych z podpisaniem umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wystarczy wybrać dogodny sposób kontaktu z nami:

Krok 1

Wyślij skany poniższych dokumentów na adres informacja@innogy.com:

 • Protokół zdawczo-odbiorczy dla domu – dotyczy tylko zakupu / przejęcia lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna,
 • Protokół przekazania lokalu – jeżeli kupiłeś mieszkanie na rynku pierwotnym i nie ma w nim dopływu prądu,
 • Pisemne pełnomocnictwo – jeśli umowę w Twoim imieniu podpisuje pełnomocnik,
 • Dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, np. umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny albo wypis z księgi wieczystej (opcjonalnie).

Krok 2

Pod wskazany we wniosku adres korespondencyjny, prześlemy Ci dwa egzemplarze umowy.

Krok 3

Krok 4

Jeżeli kupiłeś mieszkanie na rynku pierwotnym i nie ma w nim dopływu prądu, to najprawdopodobniej zablokowany jest Twój licznik. W ciągu 14 dni od dostarczenia do nas podpisanej umowy monter przyjdzie go odblokować.

Krok 1

Wypełnij wniosek o zawarcie kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji i dołącz kserokopię wymienionych dokumentów:

 • Dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty (po weryfikacji kserokopia dokumentu zostanie zniszczona),
 • Pisemne pełnomocnictwo – jeśli umowę w Twoim imieniu podpisuje pełnomocnik,
 • Dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, np. umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny albo wypis z księgi wieczystej (opcjonalnie),
 • Protokół zdawczo-odbiorczy dla domu – dotyczy tylko zakupu / przejęcia lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna,
 • Protokół przekazania lokalu – jeżeli kupiłeś mieszkanie na rynku pierwotnym i nie ma w nim dopływu prądu.

Komplet dokumentów wyślij na adres: innogy Polska ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa.

Krok 2

Pod wskazany we wniosku adres korespondencyjny, prześlemy Ci dwa egzemplarze umowy.

Krok 3

Krok 4

Jeżeli kupiłeś mieszkanie na rynku pierwotnym i nie ma w nim dopływu prądu, to najprawdopodobniej zablokowany jest Twój licznik. W ciągu 14 dni od dostarczenia do nas podpisanej umowy monter przyjdzie go odblokować.

Jeżeli chcesz osobiście zawrzeć kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji, umów wizytę online i odwiedź nas w Salonie.

Pamiętaj o zabraniu ze sobą następujących dokumentów:

 • Dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty,
 • Pisemne pełnomocnictwo – jeśli umowę w Twoim imieniu podpisuje pełnomocnik,
 • Dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, np. umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny albo wypis z księgi wieczystej (opcjonalnie),
 • Protokół zdawczo-odbiorczy dla domu –  dotyczy tylko zakupu / przejęcia lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna,
 • Protokół przekazania lokalu – jeżeli kupiłeś mieszkanie na rynku pierwotnym i nie ma w nim dopływu prądu.

Jeżeli byłeś naszym Klientem, ale obecnie kupujesz energię elektryczną od innego sprzedawcy, masz możliwość ponownego zawarcia z nami umowy kompleksowej. Wystarczy wybrać dogodny sposób kontaktu:

 • Listownie – wyślij dokumenty pocztą na adres: innogy Polska S.A., ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa
 • Osobiście – umów wizytę online

Ponadto, zwróć uwagę na kwestię kar. Zdarza się, że za rozwiązanie umowy ze sprzedawcą, grozi kara umowna.

Krok 1

Wypełnij wniosek o zawarcie kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji i dołącz kserokopię wymienionych dokumentów:

 • Dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty (po weryfikacji kserokopia dokumentu zostanie zniszczona),
 • Pisemne pełnomocnictwo – jeśli umowę w Twoim imieniu podpisuje pełnomocnik,
 • Dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, np. umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny albo wypis z księgi wieczystej (opcjonalnie),
 • Pisemne pełnomocnictwo do zmiany sprzedawcy dla innogy Polska S.A. – w celu przeprowadzenia przez nas procesu zmiany sprzedawcy. Ponadto, jeżeli chcesz, żebyśmy w Twoim imieniu wypowiedzieli umowę sprzedaży podaj informację, od kiedy najwcześniej chciałbyś kupować energię od innogy Polska, kto jest Twoim dotychczasowym sprzedawcą oraz jaki jest okres wypowiedzenia Twojej obecnej umowy sprzedaży energii.

Komplet dokumentów wyślij na adres: innogy Polska ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa.

Krok 2

Pod wskazany we wniosku adres korespondencyjny, prześlemy Ci dwa egzemplarze umowy.

Krok 3

 • Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z jej treścią, a także Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji i załącznikami, które otrzymasz w pakiecie.
 • Podpisz oba egzemplarze umowy i jeden z nich odeślij do nas na adres: innogy Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa.
 • Umowa wejdzie w życie po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz pomyślnej weryfikacji przez OSD zgłoszenia zmiany sprzedawcy.

Jeżeli chcesz osobiście ponownie zawrzeć z nami kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji, umów wizytę online i odwiedź nas w Salonie.

Pamiętaj o zabraniu ze sobą następujących dokumentów:

 • Dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty,
 • Pisemne pełnomocnictwo – jeśli umowę w Twoim imieniu podpisuje pełnomocnik,
 • Dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, np. umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny albo wypis z księgi wieczystej (opcjonalnie),
 • Pisemne pełnomocnictwo do zmiany sprzedawcy dla innogy – w celu przeprowadzenia przez nas procesu zmiany sprzedawcy. Ponadto, jeżeli chcesz, żebyśmy w Twoim imieniu wypowiedzieli umowę sprzedaży podaj informację, od kiedy najwcześniej chciałbyś kupować energię od innogy Polska , kto jest Twoim dotychczasowym sprzedawcą oraz jaki jest okres wypowiedzenia Twojej obecnej umowy sprzedaży energii.

Jeżeli rozwiązujesz umowę na skutek sprzedaży mieszkania, wynajmu nieruchomości, powinieneś dostarczyć do innogy Polska następujące dokumenty:

Aby podpisać nową umowę kompleksową lub sprzedażową, należy rozwiązać aktualnie obowiązującą umowę oraz zawrzeć nową umowę na sprzedaż energii elektrycznej w nowym lokalu.

Czytaj więcej:

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Jak zostać Klientem innogy Polska? E-faktury Liczniki bez tajemnic