Zgłoś awarię instalacji fotowoltaicznej

Przed wysłaniem zgłoszenia awarii instalacji fotowoltaicznej sprawdź:

Czy zabezpieczenia w skrzynce AC oraz zabezpieczenie instalacji PV w rozdzielni głównej budynku są załączone? Jeśli nie, załącz i sprawdź stan instalacji ponownie (instrukcja załączenia instalacji patrz: instrukcja obsługi instalacji).

Czy na modułach zalega warstwa śniegu?

Jeśli w znacznej części na modułach fotowoltaicznych zalega warstwa śniegu, przyczyną niepracującej instalacji może być zbyt niskie napięcie na panelu fotowoltaicznym spowodowane zbyt wysokim zacienieniem modułów fotowoltaicznych. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w Państwa instalacji, zaleca się sprawdzenie stanu instalacji, gdy na modułach fotowoltaicznych nie będzie zalegać śnieg.

Wypełnij formularz zgłoszenia

Przepraszamy,
wystąpił błąd

Spróbuj ponownie.

powrót

Dziękujemy,
formularz został wysłany.

powrót

Dane urządzeń

Opis problemu

pełna treść

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez innogy Polska S.A. w celu realizacji zapytania zawartego w formularzu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn.zm.) informujemy, że innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-347), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000011733, NIP 525-00-00-794, kapitał zakładowy 75.066.000 zł (wpłacony w całości), jest administratorem danych osobowych zawartych w formularzu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz przy tym niezbędne do realizacji zapytania zawartego w formularzu.