Chcesz wiedzieć, jak skutecznie zarządzać energią w swoim przedsiębiorstwie? Zależy Ci na optymalizacji kosztów związanych z jej zużyciem? Zleć nam audyt i otrzymaj rekomendacje, dzięki którym poprawisz efektywność energetyczną.

Oferta rekomendowana dla:
 • Sektor publiczny

  Budynki i infrastruktura administracji publicznej.
 • Przemysł

  Przemysł ciężki i lekki.
 • Sektor nieruchomości

  Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Zarządcy nieruchomości.
 • Sektor usług

  Sieci i galerie handlowe. Telekomunikacja. Centra logistyczne.
Marcin Olechowski

Opiekun biznesowy produktu

Marcin Olechowski

Key Account Manager w innogy Polska

Zostaw dane, skontaktujemy się z Tobą

Przepraszamy,
wystąpił błąd

Spróbuj ponownie.

powrót

Dziękujemy,
formularz został wysłany.

Pracujemy od pn. do pt. w godz. 8:00 - 18:00
Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24 godzin.

powrót
pełna treść

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez innogy Polska S.A. w celu realizacji zapytania zawartego w formularzu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn.zm.) informujemy, że innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-347), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000011733, NIP 525-00-00-794, kapitał zakładowy 75.066.000 zł (wpłacony w całości), jest administratorem danych osobowych zawartych w formularzu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz przy tym niezbędne do realizacji zapytania zawartego w formularzu.

pełna treść

Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie informacji handlowych i materiałów reklamowych drogą elektroniczną lub telefoniczną na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu, w tym także z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, przez innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-347), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000011733, NIP 525-00-00-794, kapitał zakładowy 75.066.000 zł (wpłacony w całości).

Ustawowy obowiązek

Wykonując audyt energetyczny, przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 osób lub generujący obrót powyżej 50 mln zł spełniają obowiązek wynikający z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. W myśl ustawy na wykonanie audytu przedsiębiorcy mają czas do 1 października 2017 r. tj. 12 miesięcy począwszy od jej wejścia w życie a następnie muszą go przeprowadzać co 4 lata. O wynikach audytu w zakresie możliwych do uzyskania oszczędności przedsiębiorcy mają obowiązek poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w okresie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Przeprowadzamy obowiązkowe audyty energetyczne dzięki którym przedsiębiorcy nie tylko wypełniają ustawowe zobowiązania ale również pozyskują wiedzę na temat zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz możliwych do osiągnięcia z tego tytułu oszczędnościach. Informacje te są kluczowe dla wprowadzenia rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 37 w/w Ustawy audyt energetyczny powinien:

 • być przeprowadzony w oparciu o aktualne, reprezentatywne, mierzone i identyfikowalne dane o zużyciu energii i zapotrzebowaniu na moc
 • zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie
 • zostać przygotowany w oparciu o analizę kosztową cyklu życia budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów

Analiza z oceną opłacalności

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej realizacja inwestycji planowanych poprawiających efektywność energetyczną umożliwia przedsiębiorcom ubieganie się o otrzymanie świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. „białych certyfikatów”, które mogą stanowić dodatkowe źródło przychodu w firmie. Warunkiem ich otrzymania jest wykazanie oszczędności na poziomie minimum 10 toe = 116,3 MWh na podstawie przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej. Poza korzyściami finansowymi związanymi z pozyskaniem „białych certyfikatów”, audyt dostarczy informacji dotyczących opłacalności danego przedsięwzięcia i wielkości zaoszczędzonej energii.

innogy Polska wykonuje audyty efektywności energetycznej następujących przedsięwzięć planowanych:

 • poprawa izolacji instalacji przemysłowych
 • przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
 • modernizacja lub wymiana oświetlenia
 • odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych
 • ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej
 • poprawa procesów logistycznych
 • zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w procesach ogrzewania lub chłodzenia obiektów
 • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji
 • pozyskiwanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Istnieje możliwość wykonania audytu efektywności energetycznej zmierzającego do poprawy jednego z wybranych elementów w zależności od potrzeb Klienta.