Chcesz efektywnie zarządzać kosztami energii oraz innych mediów w swoim przedsiębiorstwie? Proponujemy system, który umożliwia monitorowanie zużycia oraz produkcji w czasie rzeczywistym, ułatwia interpretację danych, a dzięki bieżącemu wykrywaniu anomalii, minimalizuje straty w firmie.

Oferta rekomendowana dla:
 • Sektor publiczny

  Budynki i infrastruktura administracji publicznej.
 • Przemysł

  Przemysł ciężki i lekki.
 • Sektor nieruchomości

  Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Zarządcy nieruchomości.
 • Sektor usług

  Sieci i galerie handlowe. Telekomunikacja. Centra logistyczne.

Opiekun biznesowy produktu

Adam Rowicki

Key Account Manager w innogy Polska

Zostaw dane, skontaktujemy się z Tobą

Przepraszamy,
wystąpił błąd

Spróbuj ponownie.

powrót

Dziękujemy,
formularz został wysłany.

Pracujemy od pn. do pt. w godz. 8:00 - 18:00
Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24 godzin.

powrót
pełna treść

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez innogy Polska S.A. w celu realizacji zapytania zawartego w formularzu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn.zm.) informujemy, że innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-347), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000011733, NIP 525-00-00-794, kapitał zakładowy 75.066.000 zł (wpłacony w całości), jest administratorem danych osobowych zawartych w formularzu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz przy tym niezbędne do realizacji zapytania zawartego w formularzu.

pełna treść

Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie informacji handlowych i materiałów reklamowych drogą elektroniczną lub telefoniczną na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu, w tym także z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, przez innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-347), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000011733, NIP 525-00-00-794, kapitał zakładowy 75.066.000 zł (wpłacony w całości).

Kluczowe dane w jednym narzędziu

System bit.B działa w oparciu o sensory instalowane w punktach pomiaru. Czujniki zbierają dane, które następnie są przekazywane do narzędzia online w celu ich zagregowania i analizy. Narzędzie to umożliwia zwizualizowanie pozyskanych informacji, co ułatwia identyfikację obszarów wymagających usprawnień i ustalenie listy działań optymalizacyjnych w firmie.

Aplikacja bit.B nie wymaga instalacji oprogramowania na komputerze oraz posiada praktyczne funkcjonalności:

 • konfigurację kont użytkowników i zarządzanie ich uprawnieniami
 • indywidualne określenie wskaźników zgodnych z wytycznymi firmy
 • eksport danych oraz automatyczną sprawozdawczość
 • dashboard z najważniejszymi analizami
 • zdalną integrację czujników dodawanych w ramach rozbudowy systemu o kolejne elementy

Szeroka gama zastosowań

System bit.B umożliwia skonfigurowanie czujników dopasowanych do potrzeb Klienta i interesujących go wskaźników. Instalacja systemu lub jego doposażenie jest proste i nie wymaga przerywania procesów produkcyjnych, a okres zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych wynosi mniej niż rok. System jest proponowany przy wdrażaniu certyfikacji ISO 50 001. Do najczęściej wykorzystywanych zastosowań należy monitoring:

 • temperatury w halach produkcyjnych, chłodniach i budynkach biurowych (zapewnia optymalne warunki pracy i magazynowania)
 • wilgotności w magazynach (pozwala uniknąć szkód w obszarze surowców i materiałów)
 • ilości wyprodukowanych sztuk na produkcji lub osób odwiedzających sklep (przy wykorzystaniu bramki z fotokomórką)
 • stanów technicznych (przy użyciu czujników drzwi lub okien)
 • liczników energii elektrycznej, liczników gazowych, wodomierzy lub liczników energii cieplnej (pozwala rejestrować rzeczywiste wartości zużycia)
 • mocy cieplnej w budynku
 • zużycia energii elektrycznej poszczególnych maszyn lub budynków (diagnozuje, jak rozkłada się obciążenie całkowite, pomaga uniknąć szczytów mocy lub czasu w stanie czuwania)
 • wielkości przepływów albo wytwarzania sprężonego powietrza (przy użyciu inteligentnych liczników)