Jak zostać Klientem innogy?

Chcesz się dowiedzieć jak zostać Klientem innogy?

Jeśli chcesz zostać naszym Klientem, zapraszamy Cię do podpisania umowy. Wystarczy, że podpiszesz odpowiednie dokumenty i przedstawisz nam

 • Faktury lub dane z faktury: adres i nr Punktu Poboru Energii (PPE), nr licznika, zużycie, grupa taryfowa
 • Okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

Szanujemy Twój czas, wszystkie pozostałe formalności załatwimy w Twoim imieniu. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez zmianę sprzedawcy, która zostanie zatwierdzona przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jak wygląda proces przejścia?

Pierwszego dnia, wystarczy, że:

Wybierzesz produkt najlepszy dla Ciebie

Podpiszesz umowę oraz pełnomocnictwo do procesu zmiany sprzedawcy

Pozostaw nam resztę formalności

Jak wygląda proces zmiany sprzedawcy?

W Twoim imieniu:

1.

Wypowiemy umowę sprzedaży z Twoim aktualnym sprzedawcą

2.

Zgłosimy wniosek zmiany sprzedawcy do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jeżeli to Twoja pierwsza zmiana sprzedawcy, złożymy też wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którą zawrzemy w Twoim imieniu.

3.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, proces zostanie zakończony.

Po miesiącu witamy w gronie Klientów innogy Polska!*
*Termin ten nie uwzględnia okresu wypowiedzenia i/lub okresu trwania Twojej aktualnej umowy.

Jeżeli przyłączyłeś się do sieci innogy Stoen Operator, pomożemy Ci dopełnić wszelkich formalności z podpisaniem umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Prześlij do nas stosowne dokumenty

 • Zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Dokument stwierdzający prawo do lokalu, domu lub obiektu, w którym odbierana będzie energia elektryczna (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.) – w przypadku braku tytuł prawnego konieczne będzie pisemne oświadczenie na temat statusu prawnego lokalu
 • Oświadczenie o wskazaniach licznika
 • Nr NIP
 • Nr konta bankowego
 • Jeśli umowę w imieniu Klienta podpisuje Pełnomocnik

Wszystkie dokumenty przekaż nam

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Pod wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny prześlemy umowę do podpisu, w dwóch egzemplarzach.

Przed podpisaniem Umowy prosimy zapoznać się z jej treścią oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji.

Podstawą wydania warunków przyłączenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest podpisanie Umowy o przyłączenie do sieci.

W tym celu:

 • jeśli inwestycja znajduje się na obszarze dystrybucji poza innogy Stoen Operator – możesz bezpośrednio podpisać umowę przyłączeniową z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
 • jeśli inwestycja znajduje się na obszarze dystrybucji innogy Stoen Operator – wejdź na stronę przylaczsie.rwestoenoperator.pl i poznaj wszystkie szczegóły.

Zasady przyłączania do sieci elektroenergetycznej regulują przepisy Prawa Energetycznego, Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz.U. Nr 2, poz 6) oraz Taryfa Energii Elektrycznej.

Zapoznaj się także z dalszymi informacjami Co zrobić, jeżeli mam przyłącze do sieci, ale nie mam umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?

 • Wypełniasz wniosek oraz dołączasz do niego wszystkie wymagane dokumenty. W razie potrzeby nasi pracownicy udzielą niezbędnej pomocy.
 • Dostarczasz wniosek do innogy Stoen Operator:
  • Pocztą na adres: innogy Stoen Operator, ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa
  • Osobiście – w Salonie Innogy, ul. Rudzka 18 w Warszawie
 • innogy Stoen Operator rozpatrzy wniosek w ciągu 14 dni
 • Dostarczymy Warunki przyłączenia oraz egzemplarz umowy z informacjami o stawkach i opłatach
 • Po zapoznaniu się z warunkami umowy i jej podpisaniu, odsyłasz ją na adres: innogy Stoen Operator, ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa

Jesteś zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie Warunków przyłączenia, jeśli:

 • planujesz prace budowlane
 • rozpoczynasz prace budowlane
 • zamierzasz zwiększyć moc przyłączeniową w budynku mieszkalnym ze względu na takie okoliczności jak instalacja systemu elektrycznego ogrzewania, zakup i instalacja elektrycznego przepływowego podgrzewa wody lub kuchenki elektrycznej.

Informacja o możliwości przyłączenia potrzebna jest w przypadku:

 • planowania zakupu działki lub rozpoczęcia prac budowlanych, jeśli chcesz potwierdzić prawo do uzyskania danej mocy przyłączeniowej
 • zamiaru uzyskania decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu od władz lokalnych, ale braku Warunków przyłączenia

GRUPA  VI – Wniosek o określenie tymczasowych warunków  przyłączenia do sieci energetycznej innogy Stoen Operator urządzeń elektroenergetycznych Klienta. Ten formularz należy złożyć, wnioskując o wydanie Warunków przyłączenia na czas prowadzenia prac budowlanych.

GRUPA  V - Wniosek o określenie  warunków przyłączenia do sieci energetycznej innogy Stoen Operator urządzeń elektroenergetycznych Klienta. Ten formularz należy złożyć w przypadku wnioskowania o stałe podłączenie do sieci, jeśli  zużycie energii elektrycznej nie przekracza 40 kW . W przypadku osoby mieszkającej w budynku wielolokalowym, np. w bloku, wnioskującej o zwiększenie mocy przyłączeniowej w sytuacji takiej jak instalacja kuchenki elektrycznej, elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego czy elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody, wniosek powinien zawierać oświadczenie podpisane przez zarządcę budynku.

GRUPA  IV - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej innogy Stoen Operator urządzeń elektroenergetycznych Klienta. Ten formularz należy złożyć w przypadku wnioskowania o stałe podłączenie do sieci, jeśli  zużycie  energii elektrycznej przekracza 40 kW.

Umowę o przyłączenie można podpisać po uzyskaniu Warunków przyłączenia. Umowa ta dotyczy:

 • budowy nieruchomości
 • zwiększenia mocy przyłączeniowej

W celu zawarcia Umowy o przyłączenie z innogy Stoen Operator:

 • składasz  wniosek o wydanie Warunków przyłączenia
 • otrzymujesz egzemplarz Umowy oraz Warunki przyłączenia
 • umowa będzie zawierać wyliczenia kosztów związanych z realizacją  wnioskowanych usług

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Jak zostać Klientem innogy Polska? E-faktury Licznik bez tajemnic