RWE zmieniło nazwę na innogy

Czytaj więcej w Piśmie do Dostawców

Szczegóły:

Spółka innogy Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców

Śląskich 28/30 (Tel. 71/33-50-330, Fax. 71/33-50-331, e-mail: sekretariat@innogypc.pl) jest

organizatorem przetargu nr 02/PRZ/50/JP/2017/WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ pn.:

„Częściowa wymiana stolarki okiennej o ramach stalowych na okna/witryny z PCV wraz

z zabudową pozostałej części istniejących przeszkleń płytami warstwowymi (typ. płyta obornicka

o rdzeniu poliuretanowym gr. 100 mm) w budynku kotłowni węglowej w Słupcy (62-400)

przy ul. Poznańskiej 41”

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia - Załącznik 1, który należy wysłać mailem w terminie do 20.06.2017r. do godziny 1200 na e-mail: mariusz.tyszer@innogy.com

Obowiązkowa wizja lokalna odbędzie się 14.06.2017r. w godz. 1200-1330

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia - Załącznik 1, który należy wysłać mailem w terminie do 20.06.2017r. do godziny 1200 na e-mail: mariusz.tyszer@innogy.com

Obowiązkowa wizja lokalna odbędzie się 14.06.2017r. w godz. 1000-1130

Szczegóły:

PZ-2132 Zakup liczników dla Klientów grupy taryfowej BX

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.06.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

UWAGA:

Zaktualizowano zapis Specyfikacji W punkcie 1.1. lit d)

zgodne z Dyrektywą MID 2014/32/WE z 26.02.2014 i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. nr 3 poz. 27) według modułów B+D lub H1

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia - Załącznik 1, który należy wysłać mailem w terminie do 16.06.2017r. do godziny 1200 na e-mail: mariusz.tyszer@innogy.com

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.06.2017r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

UWAGA!

Nastąpiła zmiana terminów:

1.       Zgłoszenie chęci wzięcia udziału do 20.06.2017r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com.

2.       Pytania można zadawać w terminie do 23.06.2017r. do godz. 10.00.  Pytania i odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim, którzy przyślą Załącznik 1 do dnia 26.06.2017r.

3.       Dokumenty wymienione w punkcie 2.2. (Etap II) Procedury Przetargowej należy złożyć
w terminie od 29.06.2017r.od godziny 1200 do 30.06.2017r. do godziny 1200

4.       Dostawa złączy do Magazynu Głównego przy ul. Nieświeskiej 52 do 28.06.2017r.

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.06.2017r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.06.2017r. do godziny 1600 na e-mail: iwona.leszczuk@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2197 prace ul. Jasnodworska 9 st. 7429

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.06.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-2196 prace ul. Farbiarska dz. 6/3

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.06.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2174 prace ul. Płochocińska dz. 16/12, 16/13, obr 4-16-42

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.06.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-2173 prace ul. Szczęśliwicka dz. 6, 5/3, 9, 12

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.06.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2115 Dokumentacja projektowa podwyższenia przewodów linii 110kV relacji Siekierki – Piaseczno w sekcji 41-47

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.06.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Osobą kontaktową w zakresie przedmiotu przetargu jest Adam Kwiatkowski, tel. 22 22 821 47 49, e-mail: Adam.Kwiatkowski@innogy.com

Dodano:

Odpowiedzi na pytania Oferentów, Mapę i Wykaz Montażowy.

Szczegóły:

Wykonanie opracowania wraz z fizycznym dokonaniem pomiarów objętości hałd miału węglowego w kotłowniach w: Słupcy przy ul. Poznańskiej 41 (woj. wielkopolskie), Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3a (woj. lubuskie) oraz Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej 4 (woj. wielkopolskie).

Przetarg organizowany przez:

innogy Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław, REGON  012-776 122, NIP 951-17-82-652, KRS 0000021724, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy (opłacony w całości): 7 766 860 zł.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Wykonanie pod klucz murowanego budynku garażu o powierzchni użytkowej 46,35 m2 na terenie kotłowni w Słupcy przy ul. Poznańskiej 41 (62-400 Słupca)

Przetarg organizowany przez:

innogy Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław, REGON  012-776 122, NIP 951-17-82-652, KRS 0000021724, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy (opłacony w całości): 7 766 860 zł

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)

Termin zgłoszenia do przetargu: 24.05.2017 r do końca dnia na e-mail: marta.stepniewska@innogy.com

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)

Termin zgłoszenia do przetargu: 19.05.2017 r do godziny 17:00 na e-mail: marta.stepniewska@innogy.com

Szczegóły:

PZ-2112 wykonanie prac przy ul. Marii Kazimiery (modernizacja stacji)

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-1967 dot. wyboru firmy kurierskiej obsługującej przesyłki HM-O dla klientów innogy Polska.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.05.2017r. do godziny 1600 na e-mail: iwona.leszczuk@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg organizowany przez innogy Polska Contracting Sp z o.o. .

Szczegóły w załączniku

 -

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2096 prace ul. Sobolewska 20

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.05.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1660 dostawa liczników komunalnych energii elektrycznej i na mikroinstalacje

Termin składania ofert 06.04.2017 r. godz. 13:00

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)

Termin zgłoszenia do przetargu: 09.05.2017 r do godziny 12:00 na e-mail: marta.stepniewska@innogy.com

Szczegóły:

PZ-1935 Szarotki/Odyńca- Projekt

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.04.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1937 Dymińska 13 dz.1- Projekt

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.04.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1881 Sprzedaż 2 sztuk transformatorów olejowych 110/15kV o mocy 25MVA ze stacji RPZ Jelonki

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.04.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

UWAGA:

WIZJA LOKALNA W DNIU 05.04.2017 godz. 11:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla linii 110kV

ZADANIE 1: Linie na potrzeby zasilenia stacji 110kV na terenie ZUSOK

ZADANIE 2: Połączeń kablowych do stacji RPZ Szamoty

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1934 prace ul. Łąkocińska 5, Rembielińska 6, Głębocka 98A

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 11.04.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1700 Obsługa układów pomiarowych u klientów innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Termin składania ofert 06.04.2017 r. godz. 14.00

Szczegóły:

PZ-1884 Urządzenie probiercze VLF Sinus 34kV SebaKMT

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.03.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Szczegóły:

PZ-1880 Pratulińska/Ossowskiego stacja C17 Targówek - Projekt

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.03.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1679 Dostawy urządzeń teleinformatycznych MBS Router (MBSR) wraz z systemem autokonfiguracji

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.03.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com

Szczegóły:

PZ-1810 Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RPZ Targówek, RPZ Bródno, RPZ Słodowiec i RSM Grodzieńska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.03.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

UWAGA:

Dodano poprawiony FORMULARZ OFERTY TECHNICZNO-HANDLOWEJ Zal3

Szczegóły:

PZ-1871 prace ul. Powstańców Śląskich/Synów Pułku

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 27.03.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-1864 prace ul. Cicha Dolina

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.03.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1744 Modernizacja rozdzielni 110 kV w stacji RPZ Słodowiec

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.03.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 09.03.2017r. (czwartek) o godzinie 10.00 w stacji RPZ Słodowiec (ul. Włościańska 1, Warszawa).

Szczegóły:

PZ-1827 prace ul. Wielicka 29

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.03.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

UWAGA:

W celu dokonania realnej wyceny robót należy uzyskać od oferentów oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej dla przyłączenia zadania Wielicka 29

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1826 prace ul. Solec/Aleja 3-go Maja

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.03.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1812 prace ul. Zielona, Powsińska, Cieplicka

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 13.03.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1809 dostawa 2 szt. transformatorów suchych 15/0,4 kV 630 kVA

Termin składania wniosków o udział 10.03.2017 godz. 12.00
Termin składania ofert 14.03.2017 godz. 12.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 09.02.2017r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1703 Wynajm i obsługa bufetu przy ul. Rudzkiej 18

Składanie ofert do dnia 24.02.2017r. godzina 14:00 na adres Marzena.Borucka@innogy,.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1723 Kopińska/Białobrzeska- Projekt

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.02.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1693 dot Usługa podjazdów kontrolnych i monitorowania na terenie PW Tychowo

Termin nadsyłania formularza zgłoszeń do Przetargu (załącznik 1 Wymagań ofertowych) należy przesłać do 21.02.2017 g.16:00

Dokumenty wymienione w Wymaganiach Ofertowych należy złożyć w terminie od 23.02.2017r. od godziny 1200 do 27.02.2017r. do godziny 1600

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1741 prace ul. Bednarska dz. 51, 79, 80, 81, 82, 83, 85 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.02.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1740 ul. Handlowa dz. 39, 41, 44, 45, 46, 60, 61, 76 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.02.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1709 projekt ul. Nowowiejska/Waryńskiego

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.02.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapytanie o cenę.

Termin składania ofert zgodnie z harmonogramem.

Termin składania ofert został przedłużony do 13.02.2017r.

Zmiana osoby kontaktowej w sprawach merytorycznych: Marcin Dawidowicz marcin.dawidowicz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Optymalizacja środowiska SAP KT4 / KP4 polegająca na połączeniu mandantów.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.11.2016r. do godziny 1500 na e-mail: piotr.kwella@innogy.com Złożenie ofert w terminie do 06.12.2016r. do godziny 1200 za pośrednictwem Portalu Dostawcy: ttps://supplier.rwe.com/irj/portal/.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zakup usługi i utrzymania aplikacji JIRA (jFlow)

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/06/29

PZ-426 

Przetarg PZ-426 na Dostawę osprzętu kablowego 110 kV (muf), przechowywanie i wsparcie techniczne przy awariach (nadzór podczas montażu osprzętu)

Zgłoszenie chęci udziału w przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia  (Załącznik nr 1) oraz dokumentów wymienionych w Wymaganiach Ofertowych, które należy wysłać mailem w terminie do 15.07.2016r. do godziny 12:00 na adres Marek.Laskowski@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Gaz
 • Farmy wiatrowe
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi inżynieryjne WN

Bielińska Aneta
e-mail: Aneta.Bielinska@innogy.com
tel. 22 821 4263

 • Pieczątki i wizytówki
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)
 • Druki firmowe, koperty
 • Wierzytelności

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Projekty przyłączeniowe
 • Transport
 • Sprzątanie
 • Ochrona
 • Ogrodnictwo

Kruk Kazimierz
e-mail: Kazimierz.Kruk@innogy.com
tel. 22 821 4262

 • Osprzęt i aparatura SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Transformatory

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@innogy.com
tel. 22 821 4083

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Geodezja

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Drabiny, Rusztowania
 • Głowice i mufy
 • Informatyka
 • Kable
 • Meble
 • RTV-AGD

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Usługi budowlane
 • Farby, lakiery
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Wyposażenie sanitarne
 • Materiały budowlane
 • Paliwa, gazy

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Projekty przyłączeniowe
 • Artykuły czystościowe
 • Artukuły biurowe
 • Artykuły spożywcze
 • Odczyty liczników

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@innogy.com
tel. 22 821 3109

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR
 • Szkolenia
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane
 • Złącza pomiarowe i kablowe
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Utylizacja odpadów

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź