Szczegóły:

PZ-2711 Przetarg na opracowanie projektu Newelska/Lędzka

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

UWAGA:
Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 23.10.2017 do godz. 10:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2704 Projekt ul. Aluzyjna/Przyrzecze

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.10.2017r. do godziny 14;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2703 Projekt ul. Mrówcza

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2702 Prace ul. Nowolipki 11

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.10.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-2542 Przetarg na opracowanie projektu Juliot Curie - modernizacja sieci nN

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

UWAGA:
Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 23.10.2017 do godz. 10:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.10.2017r. do godziny 1200 na e-mail: mariusz.tyszer@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-2677 Projekt ul. Klasyków dz. 21/6

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2669 Przetarg na pomiar pól EM w stacjach WN dla potrzeb BHP

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2667 prace ul. Orląt Lwowskich 44

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 11.10.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2637 Przetarg na opracowanie projektu Górczewska dz.76

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz wypełnionej i podpisanej Umowy o poufności, należy załączyć także referencje, kopię polisy, wykaz szkoleń oraz oświadczenie o dziale technicznym, które należy wysłać mailem w terminie do 06.10.2017r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz wypełnionej i podpisanej Umowy o poufności, które należy wysłać mailem w terminie do 06.10.2017r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2578 Zakup urządzeń HPE Edgeline EL20

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 27.09.2017r. do godziny 12:00 na e-mail:
dorota.zebrowska@innogy.com
Termin składania ofert  jest do 29.09.2017 g. 18-00

Zakup chcemy podzielić na dwa etapy :

4 sztuki w 2017 roku i 16 sztuk w 2018
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zakup liczników energii elektrycznej specjalnych półpośrednich do sieci czteroprzewodowej

Termin zgłoszenia udziału zostaje przedłużony do 25.09.17 godz. 12.00
Termin składania ofert zostaje przedłużony do 29.09.17 godz. 12.00
Oferty będą składane na portalu zamawiającego po wcześniejszym przesłaniu zgłoszenia, a próbki w Kancelarii Ogólnej innogy Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2590 Automatyzacja 3 stacji w Falenicy: 9642, 9836, 9043. Grupa działań FALE8

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.09.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Opracowanie projektu modernizacji sieci elektroenergetycznej przy ul. Trakt Lubelski

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2387 Zakup zabezpieczeń WN

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 11.09.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Szczegóły:

PZ-2262 powtórka Dudka/Wyszkowska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.09.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.09.2017r. do godziny 1200 na e-mail:Robert.Piskorz@innogy.com   

Szczegóły:

Przegląd zasilaczy buforowych w stacjach energetycznych typu RSM

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2516 Budowa farmy wiatrowej Nowy Staw III  LOT 3 Electrical Works – prace elektryczne średnie i wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2515 Budowa farmy wiatrowej Nowy Staw III  LOT 2 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2514 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 3.2 Electrical works – prace elektryczne – średnie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2513 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 3.1 Electrical works – prace elektryczne – wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2512 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 2.2 Roads renovation – naprawa dróg

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2511 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 2.1 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2510 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 3.2 Electrical works – prace elektryczne – średnie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Budowy farmy wiatrowej Żukowice

LOT 3.1 Electrical works – prace elektryczne – wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2508 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 2.2 Roads renovation – naprawa dróg

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2507 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 2.1 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2494 Demontaż i przestawienie transformatora 110/15/15kV o mocy  40MVA ze stacji RPZ Batory (ul. Rychlińskiego 2), na stację RPZ Słodowiec (ul. Włościańska 1) wraz z montażem na stanowisku.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.08.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.08.2017r. do godziny 1600 na e-mail: marzena.borucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2274 Przetarg na wymiany legalizacyjne liczników o utrudnionym dostępie

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.08.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2357 Wykonanie opracowania pt. Analiza wpływu wyższych harmonicznych na obciążenie elementów sieci nN w innogy Stoen Operator

Termin zgłoszenia udziału 02.08.2017 r. godz. 12.00
Termin składania ofert 09.08.2017 r. godz. 13.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2243 Modernizacja autotransformatora 220/110/15 kV 160 MVA

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 28.07.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2328 usługa szlifowania i krystalizacji posadzki kamiennej

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 20.07.2017r. do godziny 1600 na e-mail: marzena.borucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2185 Wymiana izolatorów długopniowych na liniach 110 kV i 220 kV

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.07.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Szczegóły:

PZ-2262 Opracowania projektu oraz wykonania prac w terenie Dudka/Wyszkowska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.07.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2235 zakup wyłączników SN

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.07.2017r. do godziny 09;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-2234 zakup zabezpieczeń SN

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.07.2017r. do godziny 09;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-2115 Dokumentacja projektowa podwyższenia przewodów linii 110kV relacji Siekierki – Piaseczno w sekcji 41-47

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.06.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Osobą kontaktową w zakresie przedmiotu przetargu jest Adam Kwiatkowski, tel. 22 22 821 47 49, e-mail: Adam.Kwiatkowski@innogy.com

Dodano:

Odpowiedzi na pytania Oferentów, Mapę i Wykaz Montażowy.

Szczegóły:

PZ-1660 dostawa liczników komunalnych energii elektrycznej i na mikroinstalacje

Termin składania ofert 06.04.2017 r. godz. 13:00

Szczegóły:

PZ-1679 Dostawy urządzeń teleinformatycznych MBS Router (MBSR) wraz z systemem autokonfiguracji

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.03.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Gaz
 • Farmy wiatrowe
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi inżynieryjne WN

Bielińska Aneta
e-mail: Aneta.Bielinska@innogy.com
tel. 22 821 4263

 • Pieczątki i wizytówki
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)
 • Druki firmowe, koperty
 • Wierzytelności

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Projekty przyłączeniowe
 • Transport
 • Sprzątanie
 • Ochrona
 • Ogrodnictwo

Kruk Kazimierz
e-mail: Kazimierz.Kruk@innogy.com
tel. 22 821 4262

 • Osprzęt i aparatura SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Transformatory

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@innogy.com
tel. 22 821 4083

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Geodezja

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Drabiny, Rusztowania
 • Głowice i mufy
 • Informatyka
 • Kable
 • Meble
 • RTV-AGD

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Usługi budowlane
 • Farby, lakiery
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Wyposażenie sanitarne
 • Materiały budowlane
 • Paliwa, gazy

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Projekty przyłączeniowe
 • Artykuły czystościowe
 • Artukuły biurowe
 • Artykuły spożywcze
 • Odczyty liczników

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@innogy.com
tel. 22 821 3109

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR
 • Szkolenia
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane
 • Złącza pomiarowe i kablowe
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Utylizacja odpadów

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź