Szczegóły:

PZ-2449 dostawa terminali komunikacyjnych

Termin składania ofert 30.10.2017 r. godz. 13.00

Szczegóły:

PZ-2975 Prace ul. Mory 8b, 8c

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.12.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

Wykonanie koncepcji budowy stacji wnętrzowej 110/15 kV RPZ Falenica wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2920 Przetarg na wykonawstwo Włókiennicza/Młoda, Przedwiośnie 1

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 28.11.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2917 Przetarg na wykonawstwo Kobielska 1, Siennicka12

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 28.11.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2914 Przetarg na projekt Laskowa, Kasprzaka

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 28.11.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2912 Przetarg na projekt Kasprowicza 82

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 28.11.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2919 Prace ul. Śreniawitów 7, Antalla 2

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.11.2017r. do godziny 14;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2918 Prace ul. Borzymowska 13, Gajkowicza 5

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.11.2017r. do godziny 13;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2916 Prace ul. Syrokomli 7/13, Staniewicka 3

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.11.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2915 Prace ul. Stanisława Augusta 75, Wyspowa 32 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.11.2017r. do godziny 11;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2913 Prace ul. Birżanska 10, Rembelińska 6

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.11.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Celem niniejszego Przetargu  jest poznanie możliwości oraz warunków dostarczenia i wdrożenia Narzędzia do Monitorowania Pobrań z Systemu SAP spełniającego wskazane wymagania opisane w załączonej specyfikacji.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1),który jest w załączniku o nazwie Wymagania Ofertowe .

Termin zgłaszania chęci udziału w przetargu jest 29.11.2017 g. 14-00
na e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com
Termin składania ofert w portalu dostawców jest 11.12.2017 g. 14-00


 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.11.2017r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 21.11.2017r. do godziny 1800 na e-mail: mariusz.tyszer@innogy.com  

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.11.2017r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.11.2017r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2827 Przewóz osób 
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.11.2017r. do godziny 1600 na e-mail: iwona.leszczuk@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.11.2017r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przedmiotem przetargu jest zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu BI 2017. Szczegóły zakupu opisane są w Wymaganiach Ofertowych i zał. nr 2 Specyfikacja kosztowo-techniczna

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 16.11.2017r. do godziny 1200 na e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com

Składanie ofert jest  przedłużone do  27.11.2017 go godziny 12-00 w systemie dostawców .
Nastąpiła zmiana ilości kupowanych licencji stąd jest dodany nowy załącznik nr 2 -specyfikacja kosztowo-techniczna poprawiona.

Szczegóły:

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółki lub przesłać na adres Spółki w terminie do 20.11.2017 r.
do godziny 12:00.
Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 20.11.2017 r. o godzinie 12:15.

Organizatorem przetargu jest:
innogy Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich
28/30 (Tel. 71/33-50-330, Fax. 71/33-50-331, e-mail: sekretariat@innogypc.pl)

Informujemy, że na prośbę jednego z oferentów przesunęliśmy termin składania ofert w przetargu nr 02/PRZ/001/JP/2017  pn.: „Wykonanie separacji wymiennikowej pomiędzy kotłem węglowym typ WLM5/M a siecią ciepłowniczą na terenie kotłowni węglowej w Trzemesznie (62-240)” z 13.11.2017 na 20.11.2017 do godz. 12.00.

W związku z sygnałami o długich terminach dostaw urządzeń, wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 15.04.2018 r.  Prosimy oferentów o zaproponowanie w ofercie swojego terminu realizacji zadania, przy czym zwracamy uwagę, że termin realizacji jest jedynym z kryteriów oceny ofert. 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do wzięcia udziału w poniższym przetargu. Wszystkie inne informacje zawarte są w Wymaganiach Ofertowych.
Informacja:
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu na dostawę odzieży termoaktywnej firmy 4 F odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 15.11.2017r. do godziny 1200 na e-mail: marzena.borucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,
Innogy Polska SA zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na
Zakup półek do macierzy VNX 5800 - 2017
Szczegóły znajdują się w Wymaganiach ofertowych.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.11.2017r. do godziny 1200 na e-mail: mariusz.tyszer@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,
Innogy Polska SA zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na
Zakup pakietu licencji Microsoft + Vmware.
Szczegóły znajdują się w Wymaganiach ofertowych.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2760
Przedmiotem przetargu jest zakup licencji VMware wraz z pakietem aktulizacyjnym
Szczegółowy opis kupowanych licencji znajduje się w Załączniku 2 do Wymagań Ofertowych. Docelowo zamówienie będzie realizowane dla Wariantu 1 lub Wariantu 2. Opcje mają charakter dodatkowy .Zamawiający zastrzega sobie możliwość do ich dowolnego wyboru.
Termin zgłaszania chęci udziału w przetargu jest 31.10.2017 g. 12-00
na e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com
Termin składania ofert w portalu dostawców jest 10.11.2017 g. 17-00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2759
Przedmiotem przetargu jest zakup licencji vSOM na potrzeby środowiska wirtualnego
Szczegółowy opis kupowanych licencji znajduje się w Załączniku 2 do Wymagań Ofertowych. Docelowo zamówienie będzie realizowane dla Wariantu 1 lub Wariantu 2. Opcje mają charakter dodatkowy .Zamawiający zastrzega sobie możliwość do ich dowolnego wyboru.
Termin zgłaszania chęci udziału w przetargu jest 31.10.2017 g. 12-00
na e-mail: dorota.zebrowska@innogy.com
Termin składania ofert w portalu dostawców jest 10.11.2017 g. 17-00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 09.11.2017r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.10.2017r. do godziny 1500 na e-mail: natalia.gasiorowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2676 Wybór firmy kurierskiej obsługującej firmy innogy Polska, innogy Stoen Operator, innogy Business Services Polska
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 03.11.2017r. do godziny 1600 na e-mail: iwona.leszczuk@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2590 Automatyzacja 3 stacji w Falenicy: 9642, 9836, 9043. Grupa działań FALE8 - POWTÓRKA

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 31.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

UWAGA:
Całość materiałów (w tym m.in. 2 rozdzielnice SN 4-polowe, 1 rozdzielnica SN 3-polowa , 1 rozdzielnica nN, 1 transformator 400kVA) dostarcza wykonawca. Ponadto oczekujemy aby w ofercie znalazło się zestawienie dostarczanych materiałów.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2516 Budowa farmy wiatrowej Nowy Staw III  LOT 3 Electrical Works – prace elektryczne średnie i wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2744 Prace ul. Orląt Lwowskich 34

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

Zapraszam do wzięcia udziału w Przetargu nr PZ-2604 na Naprawy Awaryjne linii kablowych WN.

Zgłoszenie chęci udziału w Przetargu należy wysłać mailem w terminie 23.10. godz 12 na adres mailowy: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Szczegóły:

PZ-2711 Przetarg na opracowanie projektu Newelska/Lędzka

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

UWAGA:
Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 23.10.2017 do godz. 10:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2704 Projekt ul. Aluzyjna/Przyrzecze

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.10.2017r. do godziny 14;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2703 Projekt ul. Mrówcza

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2702 Prace ul. Nowolipki 11

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.10.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-2542 Przetarg na opracowanie projektu Juliot Curie - modernizacja sieci nN

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

UWAGA:
Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 23.10.2017 do godz. 10:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2677 Projekt ul. Klasyków dz. 21/6

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.10.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2667 prace ul. Orląt Lwowskich 44

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 11.10.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz wypełnionej i podpisanej Umowy o poufności, należy załączyć także referencje, kopię polisy, wykaz szkoleń oraz oświadczenie o dziale technicznym, które należy wysłać mailem w terminie do 06.10.2017r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz wypełnionej i podpisanej Umowy o poufności, które należy wysłać mailem w terminie do 06.10.2017r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2590 Automatyzacja 3 stacji w Falenicy: 9642, 9836, 9043. Grupa działań FALE8

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.09.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Opracowanie projektu modernizacji sieci elektroenergetycznej przy ul. Trakt Lubelski

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przegląd zasilaczy buforowych w stacjach energetycznych typu RSM

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2515 Budowa farmy wiatrowej Nowy Staw III  LOT 2 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2514 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 3.2 Electrical works – prace elektryczne – średnie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2513 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 3.1 Electrical works – prace elektryczne – wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2512 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 2.2 Roads renovation – naprawa dróg

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2511 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 2.1 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2510 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 3.2 Electrical works – prace elektryczne – średnie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Budowy farmy wiatrowej Żukowice

LOT 3.1 Electrical works – prace elektryczne – wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2508 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 2.2 Roads renovation – naprawa dróg

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2507 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 2.1 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2494 Demontaż i przestawienie transformatora 110/15/15kV o mocy  40MVA ze stacji RPZ Batory (ul. Rychlińskiego 2), na stację RPZ Słodowiec (ul. Włościańska 1) wraz z montażem na stanowisku.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.08.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.08.2017r. do godziny 1600 na e-mail: marzena.borucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2357 Wykonanie opracowania pt. Analiza wpływu wyższych harmonicznych na obciążenie elementów sieci nN w innogy Stoen Operator

Termin zgłoszenia udziału 02.08.2017 r. godz. 12.00
Termin składania ofert 09.08.2017 r. godz. 13.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2243 Modernizacja autotransformatora 220/110/15 kV 160 MVA

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 28.07.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2328 usługa szlifowania i krystalizacji posadzki kamiennej

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 20.07.2017r. do godziny 1600 na e-mail: marzena.borucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2235 zakup wyłączników SN

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.07.2017r. do godziny 09;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-2234 zakup zabezpieczeń SN

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.07.2017r. do godziny 09;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-1679 Dostawy urządzeń teleinformatycznych MBS Router (MBSR) wraz z systemem autokonfiguracji

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.03.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Farmy wiatrowe

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Sprzątanie obiektów
 • Transport
 • Windykacja
 • Ogrodnictwo
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Call-center
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@innogy.com
tel. 22 821 4083

 • Geodezja
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energii elektrycznej

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt 
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@innogy.com
tel. 22 821 3109

 • Doradztwo, konsalting
 • Informatyka - Usługi
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory
 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź