RWE zmieniło nazwę na innogy

Czytaj więcej w Piśmie do Dostawców

Szczegóły:

PZ-1703 Wynajm i obsługa bufetu przy ul. Rudzkiej 18

Składanie ofert do dnia 24.02.2017r. godzina 14:00 na adres Marzena.Borucka@innogy,.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1724 RPZ Południowa - RSM Domaniewska - Projekt

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.02.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Szczegóły:

PZ-1723 Kopińska/Białobrzeska- Projekt

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.02.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1693 dot Usługa podjazdów kontrolnych i monitorowania na terenie PW Tychowo

Termin nadsyłania formularza zgłoszeń do Przetargu (załącznik 1 Wymagań ofertowych) należy przesłać do 21.02.2017 g.16:00

Dokumenty wymienione w Wymaganiach Ofertowych należy złożyć w terminie od 23.02.2017r. od godziny 1200 do 27.02.2017r. do godziny 1600

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1741 prace ul. Bednarska dz. 51, 79, 80, 81, 82, 83, 85 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.02.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1740 ul. Handlowa dz. 39, 41, 44, 45, 46, 60, 61, 76 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.02.2017r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1709 projekt ul. Nowowiejska/Waryńskiego

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.02.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1001

Zakup 2 transformatorów 110/15/15 kV 63 MVA do stacji RPZ Wschodnia

Składanie ofert do 05.01.2017r. do godziny 10;00

Najlepszą ofertę złożyła firma Zrew Transformatory S.A.. Szczegóły oceny ofert w załączonych dokumentach.

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 09.02.2017r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapytanie o cenę.

Termin składania ofert zgodnie z harmonogramem.

Termin składania ofert został przedłużony do 13.02.2017r.

Zmiana osoby kontaktowej w sprawach merytorycznych: Marcin Dawidowicz marcin.dawidowicz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1502 Kartezjusza 1c st.7549 - Projekt + Wykonawstwo

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.01.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Wizja lokalna przewidziana jest na godzinę 10.00 w dniu 27.01.2017r.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-1430 dotyczący współpracy w zakresie opracowywania i realizacji strategii komunikacji wewnętrznej oraz redakcji, graficznego opracowania i druku Magazynu wewnętrznego

Zgłoszenie udziału do 25.01.2017 r. godz. 13.00
Termin składania ofert 30.01.17 godz. 13.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.01.2017r. do godziny 12:00 na e-mail: mariusz.tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.01.2017r. do godziny 15:00 na e-mail: mariusz.tyszer@innogy.com

Szczegóły:

Zaprojektowanie,  wykonanie I dostawa 284 sztuk fabrycznie nowych transformatorów 15/0,4 kV, zakończone próbami u producenta

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.12.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: mariusz.tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Optymalizacja środowiska SAP KT4 / KP4 polegająca na połączeniu mandantów.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.11.2016r. do godziny 1500 na e-mail: piotr.kwella@innogy.com Złożenie ofert w terminie do 06.12.2016r. do godziny 1200 za pośrednictwem Portalu Dostawcy: ttps://supplier.rwe.com/irj/portal/.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1236 Organizacja przetargu na wybór operatora pocztowego obsługującego przesyłki listowe grup innogy w Polsce

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 02.12.2016r. do godziny 16:00 na e-mail:iwona.leszczuk@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zakup usługi i utrzymania aplikacji JIRA (jFlow)

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/06/29

PZ-426 

Przetarg PZ-426 na Dostawę osprzętu kablowego 110 kV (muf), przechowywanie i wsparcie techniczne przy awariach (nadzór podczas montażu osprzętu)

Zgłoszenie chęci udziału w przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia  (Załącznik nr 1) oraz dokumentów wymienionych w Wymaganiach Ofertowych, które należy wysłać mailem w terminie do 15.07.2016r. do godziny 12:00 na adres Marek.Laskowski@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/05/19
PZ-351

Przetarg nr PZ-351 Usługi awaryjnych napraw linii kablowych WN będących własnością RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik A), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2016r. do godziny 12;00 na e-mail: hubert.serwin@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-1264

Przetarg nr PZ-1264 Modernizacja i rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Tarchomin

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.11.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: piotr.zdzieszynski@innogy.com  

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Gaz
 • Farmy wiatrowe
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi inżynieryjne WN

Bielińska Aneta
e-mail: Aneta.Bielinska@innogy.com
tel. 22 821 4263

 • Pieczątki i wizytówki
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)
 • Druki firmowe, koperty
 • Wierzytelności

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Projekty przyłączeniowe
 • Transport
 • Sprzątanie
 • Ochrona
 • Ogrodnictwo

Kruk Kazimierz
e-mail: Kazimierz.Kruk@innogy.com
tel. 22 821 4262

 • Osprzęt i aparatura SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Transformatory

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@innogy.com
tel. 22 821 4083

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Geodezja

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Drabiny, Rusztowania
 • Głowice i mufy
 • Informatyka
 • Kable
 • Meble
 • RTV-AGD

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Usługi budowlane
 • Farby, lakiery
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Wyposażenie sanitarne
 • Materiały budowlane
 • Paliwa, gazy

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Projekty przyłączeniowe
 • Artykuły czystościowe
 • Artukuły biurowe
 • Artykuły spożywcze
 • Odczyty liczników

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@innogy.com
tel. 22 821 3109

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR
 • Szkolenia
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane
 • Złącza pomiarowe i kablowe
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Utylizacja odpadów

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź