Szczegóły:

Ogłaszamy przetarg na :
Dostawę obcinaków do kabli Milwaukee M-18 HCC75-502 C CU/Al Set -3 kpl.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku do postępowania:
 
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 umieszczony w wymaganiach ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do: 19.09.2018r. do godziny 1200 na adresTomasz.Szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.09.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 13.09.2018r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz kart katalogowych proponowanych ładowarek, które należy wysłać mailem w terminie do 21.09.2018r. do godziny 1300 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

PZ-4355
Ogłaszamy przetarg na :
Projekt implementacji nowego rozwiązania Storage dla innogy
Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach do postępowania:
 Wymagania Ofertowe i zał 2 do tych wymagań.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do :20.08.2018r.
do godziny 1200
  na mail:  dorota.zebrowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4410
Zakup urządzeń IPS oraz WAF

Ogłaszamy przetarg na :
Zakup urządzeń IPS oraz WAF
Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach do postępowania:
 Wymagania Ofertowe i zał 2 do tych wymagań.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 umieszczony w wymaganiach ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do :
04.09 .2018r. do godziny 1800 
na mail:  dorota.zebrowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4381

Opracowanie projektu technicznego wdrożenia systemu opartego na analizie behawioralnej, który umożliwia monitoring ruchu sieciowego i aktywne przeciwdziałanie w przypadku wykrycia anomalii.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.09.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

PZ-4232
Ogłaszamy przetarg na :
Modernizację macierzy ALL FLASH oraz komponentów sieci SAN
Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach- Wymagania Ofertowe
i zał 2 do tych wymagań.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do :20.08.2018r.
do godziny 1200
  na mail:  dorota.zebrowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4416

Dostawa prostowników wraz z montażem i serwisem dla potrzeb własnych DC stacji RSM i RPZ
Zgłoszenie chęci udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, które należy wysłać mailem w terminie do 05.09.2018r. do godziny 12:00 na e-mail: marek.laskowski@innogy.com

UWAGA zmianie uległa specyfikacja

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-4425 wykonania projektu oraz prac przy ul. Przyczółkowej

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 03.09.2018 r. do godziny 12.00 na e-mail:  magda.przylucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-4318 usługi w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dot. modernizacji i optymalizacji sieci SN w rejonie  ul. Syta/Glebowa

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 03.09.2018 r. do godziny 12.00 na e-mail:  magda.przylucka@innogy.com

 
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4373 modernizacja RPZ Słodowiec

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 28.08.2018r. do godziny 1800 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-4370 dot. wymiany baterii akumulatorowych na 8 stacjach RPZ.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 5), które należy wysłać mailem w terminie do 24.08.2018 r. do godziny 12.00 na e-mail:  magda.przylucka@innogy.com

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-4367 dot. wykonania projektu modernizacji potrzeb własnych stacji RPZ Śródmieście.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 3), które należy wysłać mailem w terminie do 21.08.2018 r. do godziny 12.00 na e-mail:  magda.przylucka@innogy.com

Termin zgłaszania chęci udziału przesunięty został na 24.08.2018. do godz. 12:00
Pozostałe informacje bez zmian.
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 24.08.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-4309  RPZ Bemowo-rozbudowa rozdzielni 110kV o wyłączniki w polach liniowych

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 21.08.2018 do godziny 12.00 na e-mail:  Hubert.Serwin@innogy.com

UWAGA - dodano:
1. Uszczegółowienie_zakresu_prac_dot_postepowania_PZ_4309_RPZ_Bemowo.pdf,
2. v2_RPZ_Bemowo-rozbudowa_rozdzielni_110_kV_o_wyłączniki_WN_-_specyfikacja_techniczna.pdf,
3. załącznik_7_-_łącze_inżynierskie.pdf

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-4394 dot. uszczelnienia transformatora na terenie RPZ Wola

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 2), które należy wysłać mailem w terminie do 22.08.2018 r. do godziny 12.00 na e-mail:  magda.przylucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-4324 dot. rozbudowy stacji RSM Wiktoryn do stacji RPZ Wiktoryn.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 5), które należy wysłać mailem w terminie do 17.08.2018 r. do godziny 12.00 na e-mail:  magda.przylucka@innogy.com

Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie badania kosztowo technicznego oraz analizy i weryfikacji planów projektowych w obszarze infrastruktury IT innogy w Polsce (pełna dokumentacja przetargowa wraz ze szczegółowymi wymaganiami zostanie przesłana do Oferentów po otrzymaniu Formularza Zgłoszenia i podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności).

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

13.08.2018r. przesyłanie zgłoszeń do przetargu oraz podpisanego NDA na adres natalia.gasiorowska@innogy.com;

do 20.08.2018 przesłanie pełnej dokumentacji przetargowej;

03.09.2018r.  godzina 12:00 składanie ofert w systemie PROEBIZ

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-4301 usługi w zakresie wykonania projektu oraz prac przy ul. Maślaków.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 03.08.2018 r. do godziny 12.00 na e-mail:  magda.przylucka@innogy.com

 
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Firma innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przygotowuje postępowanie przetargowe mające na celu umożliwienie realizacji projektu w zakresie „Modernizacji systemu kopii zapasowych innogy”. Dodatkowo informacje w załączonym pliku.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 17.07.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.07.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

innogy Polska S.A. zaprasza do wzięcia udziału w Postepowaniu Przetargowym, dotyczącym wyłonienia podmiotu zapewniającego kompleksową usługę car fleet management, który nabędzie i odda do odpłatnego używania pojazdy BMW i3 na podstawie umowy leasingowej lub umowy najmu długoterminowego.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do 20.07.2018r. do godziny 1600 pod adres e-mail: kacper.zachariasz@innogy.com 
Uwaga, nastąpiła zmiana terminu składania Formularza Zgłoszenia do przetargu (do 20.07), termin składania ofert za pośrednictem portalu Proebiz nie uległ zmianie (do 26.07.2018)!

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

innogy Renewables Polska S.A. zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w postepowaniu przetargowym, dotyczącym wyłonienia wykonawcy Farmy Fotowoltaicznej Nowy Staw I.
W celu przesłania projektu budowy oraz pozostałych dokumentów, prosimy o kontakt mailowy - kacper.zachariasz@innogy.com

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w Wymaganiach Ofertowych), który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do 04.07.2018r. do godziny 1200 pod adres e-mail: kacper.zachariasz@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 28.06.2018r. do godziny 1200 na e-mail:  lukasz.winiarski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.07.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą transformatorów 110/15kV w stacji RPZ Sielce 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 PZ-4125 -Przetarg na wymiany legalizacyjne na liczniki o utrudnionym dostępie.
Wymiana legalizacyjna liczników energii elektrycznej zainstalowanych u klientów o utrudnionym dostępie w ilości 22 000 liczników 1 fazowych i 3 fazowych.

Realizacja w podziale na 3 zadania:

 1. Zadanie 1 -  12 000 szt. (6 000 szt. 1 fazowych i 6000 szt. 3 fazowych)

 2. Zadanie 2 -  5 000 szt. (2 500 szt.1 fazowych i 2500 szt. 3 fazowych)

 3. Zadanie 3 -  5 000 szt. (2 500 szt.1 fazowych i 2500 szt. 3 fazowych)

  W celu optymalizacji realizacji zleconych prac Zamawiający będzie starał się przydzielać Wykonawcy zlecenia na pracę w przyległych do siebie terenach.

  Zadania będą oceniane rozdzielnie.

   

  Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 29.06.2018r do godziny 12.00 na e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4115 Testy penetracyjne SAP CRM

Przetarg dotyczy testów penetracyjnych SAP CRM. Podstawowe informację zawarte są w Wymaganiach Ofertowych - załaczonych na stronie .Szczegóły testów zostaną przekazane po zgłoszeniu się do Państwa  przetargu.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.06.2018r. do godziny 1800 na e-mail:  dorota.zebrowska@innogy.com 

Zapraszam do udziału w przetargu.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 25.06.2018r. do godziny 1200 na e-mail:  lukasz.winiarski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci udziału. Oferenci zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym zobowiązani są do przesłania Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1). Formularz Zgłoszenia powinien zostać kompletnie wypełniony (akceptacja oświadczeń) i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji.

Zeskanowany, wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszenia oraz umowę o zachowaniu poufności należy wysłać e-mailem w terminie do dnia 21.06.2018 r. do godziny 12.00 na adres: Natalia.Gasiorowska@innogy.com

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 21.06.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4074 projekt i wykonawstwo - automatyzacja 6 stacji Stary Rembertów

UWAGA: zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń do 18.06.2018 godz. 12:00, składanie ofert do 25.06.2018 godz. 12:00.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2018r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-3904 dot usług rekrutacyjnych w zakresie Executive Search i stanowisk specjalistycznych

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Wymagań ofertowych), które należy wysłać mailem w terminie do 01.06.2018r. do godziny 16.00 na e-mail: iwona.leszczuk@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-3905 Budowa linii kablowych 110kV relacji RPZ Wiktoryn – RPZ Południowa oraz RPZ Wiktoryn – RPZ Cybernetyki

Termin na zgłaszanie się do przetargu: 
29.05.2018 do godziny 12.00

Termin na składania ofert: 
07.06.2018 do godziny 12.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ- 3846 dotyczący dostawy urządzeń teleinformatycznych MBSM wraz z systemem autokonfiguracji.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Wymagań ofertowych), które należy wysłać mailem w terminie do 21.05.2018r. do godziny 12.00 na e-mail: marek.laskowski@innogy.com
UWAGA:
Zmianie ulega zapis 2.3 WO dotyczący terminu dostarczenia próbek  - nowy termin to 25.06.2018r.

Szczegóły:

PZ-3838  Opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych zgód i wykonanie odwodnienia mis olejowych transformatorów uziemiających dla 7 stacji RPZ.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 10.05.2018r. do godziny 12:00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-3170B prace ul. Waryńskiego 1B

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.05.2018r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 18.04.2018r. do godziny 1200 na e-mail:  Lukasz.Winiarski@innogy.com  

Szczegóły:

Szanowni Państwo,
innogy Operator Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na dostawę wyposażenia apteczek samochodowych
Szczegóły znajdują się w Wymaganiach Ofertowych

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ- 3699 na  zakup liczników dla Klientów grupy taryfowej BX:

- 500 szt. liczników pośrednich do sieci czteroprzewodowej,

- 30 szt. liczników pośrednich do sieci trójprzewodowej w układzie Arona

Uwaga -  pliki przetargowe zostały zmodyfikowane dnia 6.04.2018r

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 16.04.2018r. do godziny 12.00 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Szczegóły:

PZ-3762 Prace ul. Hortensji dz. 47/3

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.04.2018r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 30.03.2018r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Szczegóły:

PZ-3618 prace ul. Chełmżyńska/Gwarków dz. 53 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.03.2018r. do godziny 11;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-3617 prace ul. Falskiego 16

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.03.2018r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-3170A prace ul. Waryńskiego 1B

UWAGA: Dostawa telemechaniki oraz wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej leży po stronie wykonawcy.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 13.03.2018r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-3168 prace ul. Planetowa 33 oraz Osterwy dz. 87 obręb 3-12-17

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.03.2018r. do godziny 11;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-3517 Prace ul. Okrąg 6c

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.03.2018r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-3124

Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej trzech dwutorowych ciągów napowietrznych 110kV w zakresie dostosowania do pracy z temperaturą przewodów roboczych +80°C

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 22.02.2018r. do godziny 12.00 na e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2507 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 2.1 Civil works – prace budowlane.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanych wypełnionych i podpisanych Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) wraz z Umową o Zachowaniu Poufności -  NDA, które należy wysłać mailem w terminie do 09.02.2017r. do godziny 12.00 na e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com.

Materiały przetargowe udostępnione są tylko tym, którzy podpiszą ww. Umowę o Zachowaniu Poufności. 


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.02.2018r. do godziny 17:00 na e-mail: kacper.zachariasz@innogy.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-3042

Dokumentacja projektowa przebudowy odcinków linii napowietrznych 110kV

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 12.02.2018r. do godziny 12.00 na e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-3170 prace ul. Waryńskiego 1B

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.02.2018r. do godziny 12;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-3168 prace ul. Planetowa 33

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.02.2018r. do godziny 11;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.01.2018r. do godziny 12:00 na e-mail: natalia.gasiorowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wynajem sal do prowadzenia szkoleń oraz catering.
Informacje dotyczące Przetargu:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 21.12.2017r. do godziny 1200 na e-mail:
marzena.borucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.10.2017r. do godziny 1500 na e-mail: natalia.gasiorowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2676 Wybór firmy kurierskiej obsługującej firmy innogy Polska, innogy Stoen Operator, innogy Business Services Polska
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 03.11.2017r. do godziny 1600 na e-mail: iwona.leszczuk@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2516 Budowa farmy wiatrowej Nowy Staw III  LOT 3 Electrical Works – prace elektryczne średnie i wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz wypełnionej i podpisanej Umowy o poufności, należy załączyć także referencje, kopię polisy, wykaz szkoleń oraz oświadczenie o dziale technicznym, które należy wysłać mailem w terminie do 06.10.2017r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2515 Budowa farmy wiatrowej Nowy Staw III  LOT 2 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2514 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 3.2 Electrical works – prace elektryczne – średnie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2513 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 3.1 Electrical works – prace elektryczne – wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2512 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 2.2 Roads renovation – naprawa dróg

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2511 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 2.1 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2510 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 3.2 Electrical works – prace elektryczne – średnie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Budowy farmy wiatrowej Żukowice

LOT 3.1 Electrical works – prace elektryczne – wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2508 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 2.2 Roads renovation – naprawa dróg

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Farmy wiatrowe

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Ogrodnictwo
 • Sprzątanie obiektów
 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@innogy.com
tel. 22 821 4083

 • Geodezja
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energii elektrycznej

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt 
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Marta Soczawa
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@innogy.com
tel. 22 821 3109

 • Doradztwo, konsalting
 • Informatyka - Usługi
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory
 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź