RWE zmieniło nazwę na innogy

Czytaj więcej w Piśmie do Dostawców

Szczegóły:

„Świadczenie usług serwisowych na obsługę agregatu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym TCG2016 V12 C firmy MWM o mocy 0,6 MW wraz z instalacją towarzyszącą zlokalizowanego w Jelczu-Laskowicach przy ul. Frezjowej 2a”.

Przetarg organizuje:

innogy Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław, REGON  012-776 122, NIP 951-17-82-652, KRS 0000021724, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy (opłacony w całości): 7 766 860 zł.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

realizacja prac w terenie przy ul. Sprawnej dz. 24 dz. 112/5

termin zgłaszania się do przetargu: 10.08.2018r. do godziny 12.00

przetarg prowadzi Sebastian Leszczyński

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.08.2017r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2357 Wykonanie opracowania pt. Analiza wpływu wyższych harmonicznych na obciążenie elementów sieci nN w innogy Stoen Operator

Termin zgłoszenia udziału 02.08.2017 r. godz. 12.00
Termin składania ofert 09.08.2017 r. godz. 13.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2243 Modernizacja autotransformatora 220/110/15 kV 160 MVA

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 28.07.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr  04/PRZ/50/JP/2017/Termomodernizacja budynków pn.: Termomodernizacja budynków na terenie kotłowni węglowej w Słupcy (62-400) przy ul. Poznańskiej 41”

przetarg organizowany przez:

innogy Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław, REGON  012-776 122, NIP 951-17-82-652, KRS 0000021724, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy (opłacony w całości): 7 766 860 zł.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2403 Zakup 2 szt. transformatorów suchych 800 kVA 15/0,4 kV.

Termin zgłaszania udziału 28.07.2017 r. godz. 12.00
Termin składania ofert 01.08.2017 r. godz. 12.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Wykonanie prac przy ul. Borowej Góry

Przetarg prowadzi Sebastian Leszczyński

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2328 usługa szlifowania i krystalizacji posadzki kamiennej

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 20.07.2017r. do godziny 1600 na e-mail: marzena.borucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.07.2017r. do godziny 1000 na
e-mail:
Robert.Piskorz@innogy.com  Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Szczegóły:

PZ-2185 Wymiana izolatorów długopniowych na liniach 110 kV i 220 kV

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.07.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Szczegóły:

Przetarg publiczny w trybie zamówienia z wolnej ręki

PZ-2144 Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego Systemu Informatycznego - centralnej aplikacji CBO (Centralnej Bazy Odczytowej), wraz z systemem klasy MDMS (Meter Data Management System).

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2262 Opracowania projektu oraz wykonania prac w terenie Dudka/Wyszkowska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.07.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2235 zakup wyłączników SN

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.07.2017r. do godziny 09;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-2234 zakup zabezpieczeń SN

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.07.2017r. do godziny 09;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com  

Szczegóły:

PZ-2132 Zakup liczników dla Klientów grupy taryfowej BX

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.06.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

UWAGA:

Zaktualizowano zapis Specyfikacji W punkcie 1.1. lit d)

zgodne z Dyrektywą MID 2014/32/WE z 26.02.2014 i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. nr 3 poz. 27) według modułów B+D lub H1

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.06.2017r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

UWAGA!

Nastąpiła zmiana terminów:

1.       Zgłoszenie chęci wzięcia udziału do 20.06.2017r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com.

2.       Pytania można zadawać w terminie do 23.06.2017r. do godz. 10.00.  Pytania i odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim, którzy przyślą Załącznik 1 do dnia 26.06.2017r.

3.       Dokumenty wymienione w punkcie 2.2. (Etap II) Procedury Przetargowej należy złożyć
w terminie od 29.06.2017r.od godziny 1200 do 30.06.2017r. do godziny 1200

4.       Dostawa złączy do Magazynu Głównego przy ul. Nieświeskiej 52 do 28.06.2017r.

Szczegóły:

PZ-2115 Dokumentacja projektowa podwyższenia przewodów linii 110kV relacji Siekierki – Piaseczno w sekcji 41-47

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.06.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

Osobą kontaktową w zakresie przedmiotu przetargu jest Adam Kwiatkowski, tel. 22 22 821 47 49, e-mail: Adam.Kwiatkowski@innogy.com

Dodano:

Odpowiedzi na pytania Oferentów, Mapę i Wykaz Montażowy.

Szczegóły:

PZ-1660 dostawa liczników komunalnych energii elektrycznej i na mikroinstalacje

Termin składania ofert 06.04.2017 r. godz. 13:00

Szczegóły:

PZ-1679 Dostawy urządzeń teleinformatycznych MBS Router (MBSR) wraz z systemem autokonfiguracji

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.03.2017r. do godziny 12;00 na e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 09.02.2017r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Gaz
 • Farmy wiatrowe
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi inżynieryjne WN

Bielińska Aneta
e-mail: Aneta.Bielinska@innogy.com
tel. 22 821 4263

 • Pieczątki i wizytówki
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)
 • Druki firmowe, koperty
 • Wierzytelności

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Projekty przyłączeniowe
 • Transport
 • Sprzątanie
 • Ochrona
 • Ogrodnictwo

Kruk Kazimierz
e-mail: Kazimierz.Kruk@innogy.com
tel. 22 821 4262

 • Osprzęt i aparatura SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Transformatory

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@innogy.com
tel. 22 821 4083

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Geodezja

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Drabiny, Rusztowania
 • Głowice i mufy
 • Informatyka
 • Kable
 • Meble
 • RTV-AGD

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Usługi budowlane
 • Farby, lakiery
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Wyposażenie sanitarne
 • Materiały budowlane
 • Paliwa, gazy

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Projekty przyłączeniowe
 • Artykuły czystościowe
 • Artukuły biurowe
 • Artykuły spożywcze
 • Odczyty liczników

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@innogy.com
tel. 22 821 3109

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR
 • Szkolenia
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane
 • Złącza pomiarowe i kablowe
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Utylizacja odpadów

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź