RWE zmieniło nazwę na innogy

Czytaj więcej w Piśmie do Dostawców

Szczegóły:

PZ-1194

Przetarg nr PZ-1194 Wymiana baterii akumulatorów na stacjach RPZ Bemowo, RPZ Imielin i RPZ Batory, RPZ Koło.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.11.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/10/19
PZ-1193

Przetarg nr PZ-1193 prace ul. Waszyngtona 4

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.10.2016r. do godziny 10;00 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/06/08
PZ-589

Przetarg nr PZ-589 Modernizacja oświetlenia komór transformatorów 110/15kV na stacjach: Zadanie 1: RPZ Śródmieście, Zadanie 2: RPZ Batory.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.06.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Obowiązkowa wizja lokalna:
RPZ Śródmieście 15.06.2016r w godzinach 9,00-10,00.
RPZ Batory 16.06.2016r w godzinach 9,00-10,00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/06/07
PZ-551

Przetarg nr PZ-551 Wykonania audytów oświetlenia, projektowanie, wykonawstwo (umowa ramowa).

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.06.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/06/01
FZ-Z/PZ-580/16

Przetarg nr FZ-Z/PZ-580/16 dot.dostawy obuwia roboczego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego obuwia roboczego. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.06.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/05/30
PZ-561

Przetarg nr PZ-561 Opracowanie projektu oraz wykonanie prac w terenie - modernizacja stacji 6123 ul.Łowicka / Wiktorska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: hubert.serwin@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/05/20
FZ-Z/P512/16

Przetarg nr FZ-Z/P512/16 dostawy odzieży roboczej, rękawic obuwia gumowego ochronnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego odzieży roboczej, rękawic oraz obuwia ochronnego gumowego.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.05.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/05/19
PZ-351

Przetarg nr PZ-351 Usługi awaryjnych napraw linii kablowych WN będących własnością RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik A), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2016r. do godziny 12;00 na e-mail: hubert.serwin@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/05/16
PZ-423/16

Przetarg nr PZ-423/16 dot.: Zakup usługi kurierskiej dostarczania przesyłek do klienta ostatecznego zarówno paczek jak i dokumentów, umów, aneksów itp

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 27.05.16r. do godziny 16:00 na e-mail:iwona.leszczuk@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/05/05
PZ-341

Przetarg nr PZ-341 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Wschodnia

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 25.05.2016 do godziny 12:00

Zmiana w Wymaganiach Ofertowych: wymagane są trzy referencje z pięciu ostatnich lat.

Szczegóły:

2016/05/09 
PZ-444 

Przetarg nr PZ-444 Wybór geodety dla przygotowania map oraz geodezyjnego wydzielenia 7 działek po zakończeniu realizacji projektu Park Wiatrowy Opalenica 

Złożenie oferty odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Oferty (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.05.2016r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/06/01
FZ-Z/ P208/15

Przetarg nr. FZ-Z/ P208/15 na realizację prac przyłączeniowych przy ul. Głębockiej dz. 31/26.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.06.2015 do godziny 15.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg dotyczy Wdrożenie rekomendacji z analizy ISO 27.000

Szczegóły przetargu są umieszczone w Wymaganiach Ofertowych i załączniku nr 2.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.04.2014r. do godziny 17-00 na adres: dorota.zebrowska@rwe.pl.

Szczegóły:

FZ-Z/P273/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Marszałkowskiej 138

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 07.08.2015 do godziny 12.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P257/15 Demontaż regałów stacjonarnych i przesuwnych wraz z ich transportem i montażem w nowej lokalizacji. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.08.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl

Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P266/15 na wycenę środków trwałych po budowie parków wiatrowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.08.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Natalia.Gasiorowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

FZ-Z/P258/15 - Remont ogrodzenia, wykonanie podjazdu, naprawa drogi na stacji energetycznej RSM Migdałowa przy ulicy Migdałowej 6 w Warszawie

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.07.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Szczegóły:

FZ-Z/P237/15 - Wdrożenie zmian GTS Printingu w ISU

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na wdrożenie wydruku kolorowego oraz optymalizację formularzy wydruku z systemu ISU. Szczegóły zostały opisane w dokumencie „Obszar wydruku SAP IS-U”.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 Wymagań Ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 16.07.2015 r. do godziny 12.00 na poniższe adresy e-mail:

 • Piotr.kwella@rwe.pl 
 • marek.laskowski@rwe.pl 
 • Bartlomiej.Wlodarczyk@rwe.pl

Składanie ofert w terminie do 22.07.2015r. do godziny 12.00 za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

FZ-Z/P246/15 - modernizacja lokali biurowych I, II, III, IVp. w budynku przy ul. Towarowej 7A w Warszawie

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.07.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

FZ-Z/P234/15 - Testy penetracyjne 2015

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na przeprowadzenie corocznych testów penetracyjnych zgodnie z planem działań w ramach bezpieczeństwa RWE. Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku Wymagań Ofertowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 Wymagań Ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 07.07.2015 r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Składanie ofert w terminie do 14.07.2015r. do godziny 12.00 za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w procesie RFI postępowania na docelowy zakup systemu do przeprowadzania wewnętrznych testów penetracyjnych.

Głównym celem RWE w tym postępowaniu jest wyszukanie dostawców, z którymi moglibyśmy nawiązać efektywną i jakościową współpracę w celu wsparcia działalności grupy RWE na polskim rynku.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w procesie RFI odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 07.07.2015 r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Składanie ofert: do dnia 14.07.2015r. do godziny 12.00

Wymagania Zamawiającego:

 1. W ramach działań z zakresu bezpieczeństwa istnieje potrzeba przeprowadzania prostych testów penetracyjnych używanych portali i stron Internetowych:
  • Na podstawie raportu RWE ma określić potencjalny poziom zagrożeń na danym portalu.
  • Czy ryzyko błędnej konfiguracji / wystąpienia znaczących podatności jest wysokie czy niskie.
  • Czy rekomendowane jest przeprowadzenie dogłębnych testów penetracyjnych.
  • Czy używanie danego p ortalu jest akceptowalne czy jest nierekomendowane.
 2. Narzędzie ma być proste w obsłudze.
 3. Narzędzie ma dostarczać jasny raport z wykrytymi podatnościami.
 4. Narzędzie ma być obsługiwane przez pracowników RWE zajmujących się bezpieczeństwem.
 5. Dostawca ma zaproponować narzędzie i sposób podejścia do takiego rodzaju testów.
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

FZ-Z/ P205/15 - wykonanie projektu, przebudowę istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Jelonki oraz budowę trzech linii kablowych 110kV.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1)
oraz:
 • certyfikat RWE,
 • wykaz ważniejszych prac/referencje z przynajmniej 2 zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu. (Kontakt do osoby, która może je potwierdzić); dowody posiadania przez pracowników Oferenta niezbędnego doświadczenia oraz uprawnień do wykonywania prac będących przedmiotem Przetargu,które należy wysłać mailem w terminie do 01.07.2015r. do godziny 1200 na e-mail: Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl

Zmieniono termin składania zgłoszeń do przetargu na  10.07.2015 do godziny 12.00

W związku z pojawiającymi się pytaniami o przedłużenie wymaganego terminu odbiorów FAT rozdzielnicy GIS 110kV informujemy, że odstępujemy od tej daty przy pozostawieniu bez zmian pozostałych terminów wymaganych w SIWZ.

Szczegóły:

Zakup urządzeń sieciowych warstw DataCenter i Core

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym zakupu urządzeń sieciowych warstw DataCenter i Core wraz z wykonaniem projektów technicznych i wdrożeniowych oraz przeprowadzeniem fizycznego wdrożenia w lokalizacjach RWE.

W związku z powyższym głównym celem RWE jest wyszukanie dostawców, z którymi moglibyśmy nawiązać efektywną i jakościową współpracę w celu wsparcia działalności grupy RWE na polskim rynku.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 23.06.2015 r. do godziny 15.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest fakt przesłania wraz z Formularzem Zgłoszenia wypełnionego i podpisanego przez właściwych reprezentantów firm dokumentu NDA (zobowiązanie do zachowania poufności).

Do Oferentów, którzy złożą chęć uczestnictwa w Przetargu wraz z podpisanym dokumentem NDA zostaną w najbliższym czasie przesłane Wymagania Ofertowe Zamawiającego oraz specyfikacja/zakres prac.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/ P219/15 na przebudowę 21 złączy kablowych nn

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1),
które należy wysłać mailem w terminie do 12.05.2015r. do godziny 1200 na e-mail:
Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/ P218/15 na modernizację sieci przy ul. Żeglarskiej, Żołędziowej

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1),
które należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 1200 na e-mail:
Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/ P216/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Szyszkowej 58 dz. 60.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1),
które należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 12:00 

na e-mail:
Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/ P215/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Olszynki Grochowskiej 21,23, dz. 168, dz. 171

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 1200 na e-mail: Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/ P214/15 na modernizację sieci przy ul. Toruńskiej 68.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1),
które należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 12:00 

na e-mail:
Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/P221/15 został unieważniony.

FZ-Z/P221/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Młodzieńcza

Zgłoszenie odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia który należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 10:00 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/15
FZ-Z/P313/15

FZ-Z/P313/15 Wykonanie oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie RPZ Wola ul. Jana Kazimierza 63 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.09.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Obowiązkowa wizja lokalna, odbędzie się 23.09.2015r w godzinach 11,00-12,00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/10
FZ-Z/P316/15

Przetarg numer FZ-Z/P316/15 - regulator napięcia dla sieci nN.

Zgłoszenie należy przesłać  w terminie do 24.09.2015r. do godziny 12:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/07
FZ-Z/P271/15

Przetarg nr FZ-Z/P271/15 Modernizacja transformatora 110/15/15kV 63MVA na potrzeby stacji GPZ Towarowa.

Termin zgłaszania się do przetargu: 23.09.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/04
FZ-Z/P315/15

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na „Uruchomienie wybranych funkcjonalności płacowych w ESS”.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 do Wymagań Ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 08.09.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: piotr.kwella@rwe.pl

Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego:
w zakresie procedury Przetargowej:
Piotr Kwella, tel. 696 401 051, e-mail: piotr.kwella@rwe.pl
w zakresie przedmiotu Przetargu:
Magdalena Dobiszewska, tel. 600 401 043, e-mail: magdalena.dobiszewska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/04
FZ-Z/P312/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.09.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

2015/09/04
FZ-Z/P305/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 22.09.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/03
FZ-Z/P314/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.09.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl.

Szczegóły:

2015/09/02
FZ-Z/P306/15

Modernizacja stacji RPZ Gdańska

Termin zgłaszania udziału 17.09.2015 r. godz. 12.00.

Termin składania ofert 23.09.2015 r. godz. 15.00.

Szczegóły:

2015/09/01
FZ-Z/P308/15 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 11.09.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

2015/09/01
FZ-Z/P300/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz Zobowiązania do Zachowania Poufności. 

Dokumenty należy wysłać mailem w terminie do 22.09.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.p

Szczegóły:

2015/08/26
FZ-Z/P304/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.09.2015r. do godziny 12.00 na adres e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

2015/08/26
FZ-Z/P303/15

Przetarg nr FZ-Z/P303/15 Budowa złącza kablowego ZK-4, wymiana odcinka linii napowietrznej, budowa złączy ZK-21 oraz szafek pomiarowych ZP-1 w Warszawie przy ulicy Zabielskiej 23 dz. 23.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.09.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/08/20
FZ-Z/P264/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 31.08.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

2015/08/19
FZ-Z/P298/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 31.08.2015r. do godziny 10.00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/08/11
FZ-Z/P291/15

Przetarg nr FZ-Z/P291/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.08.2015 do godziny 10.00.
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/08/11
FZ-Z/P282/15

Przetarg nr FZ-Z/P282/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Chudoby 82 dz. 26/3

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.08.2015 do godziny 10.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/08/11
FZ-Z/P281/15

Przetarg nr FZ-Z/P281/15 na modernizację sieci przy ul. Rabsztyńskiej 15.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.08.2015 do godziny 10.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostosowania systemów IT do zmian wynikających z Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii.

W związku z powyższym głównym celem RWE jest wyszukanie dostawców, z którymi moglibyśmy nawiązać efektywną i jakościową współpracę w celu wsparcia działalności grupy RWE na polskim rynku.

Zgłoszenie chęci udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 14.08.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest fakt przesłania wraz z Formularzem Zgłoszenia (załącznik nr 1 Wymagań Ofertowych) wypełnionego i podpisanego przez właściwych reprezentantów firm dokumentu NDA (zobowiązanie do zachowania poufności).

Do Oferentów, którzy złożą chęć uczestnictwa w Przetargu wraz z podpisanym dokumentem NDA zostanie w najbliższym czasie przesłana szczegółowa Specyfikacja Prac.

Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P252/15 na projekt termomodernizacji elewacji w budynku przy ulicy Pory 80A w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 21.08.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl oraz Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P269/15 na dostawę liczników pośrednich.

Termin składania zgłoszeń udziału: 26.08.2015r. do godziny 12.00.

Aktualizacja: Termin składania ofert w przetargu został przesunięty do czwartku 03.09.2015 r. do godziny 15.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P267/15 - Modernizacja głowic 110kV na ciągu liniowym Piaseczno-Siekierki.

Termin składania zgłoszeń udziału: 25.08.2015r. do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P277/15 na paszportyzację dwutorowej linii napowietrznej 110 kV na terenie Warszawy o długości ok. 13 km.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.08.2015 do godziny 10.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/ P274/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Kolskiej 12 dz. 3 i 5/ Spokojnej 13 dz. 4.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 07.08.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

FZ-Z/P275/15 na przebudowę 20 szt. złączy kablowych nn, ul. Gąsek 55A i inne.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 07.08.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/26
FZ-Z/P388/15

Przetarg nr FZ-Z/P388/15 Modernizacja sieci przy ul. Abrahama 7.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 06.11.2012 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/26
FZ-Z/P387/15

Przetarg nr FZ-Z/P387/15 Modernizacja sieci przy ul. Meissnera st. 9679.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 06.11.2012 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/23
FZ-Z/P386/15

Przetarg nr FZ-Z/P386/15 Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 28.10.2015 do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/22
FZ-Z/P377/15

Przetarg nr FZ-Z/P377/15 Wykonanie drzwi do rozdzielnic potrzeb własnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 02.11.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/22
FZ-Z/P374/15

Przetarg nr FZ-Z/P374/15 Dotyczy dostarczenia urządzeń sieciowych warstwy Access wraz z projektem i usługą wdrożenia.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia , który należy wysłać mailem. W załączeniu również jest druk o zachowaniu poufności, który należy również podpisać i przesłać wraz z formularzem zgłoszenia. Nie dotyczy to firm, które już mają z nami podpisany taki dokument.
Termin składania formularzy do przetargu upływa 28.10.2015 do godziny 14-00. Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl.
Szczegóły:

2015/10/19
FZ-Z/P357/15

FZ-Z/P357/15 Prace budowlane dotyczące przebudowy budynku warsztatowego przy ul. Rudzkiej 18 w Warszawie na podstawie projektów (budowlane i wykonawcze) dostarczonych przez Zamawiającego.

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 22.10.2015r. o godz. 13.30. Spotkanie przy wejściu do budynku biurowego przy ul. Rudzkiej 18.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.10.2015r. do godziny 13:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.p.

Szczegóły:

2015/10/16
FZ-Z/P381/15

Przetarg FZ-Z/P381/15 - kalendarz Moleskin z brandowaniem.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.10.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/16
FZ-Z/P375/15

FZ-Z/P375/15 na projekt modernizacji sieci przy ul. Chocimskiej/ Willowej.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 21.10.2015 do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/13
FZ-Z/P365/15

Przetarg FZ-Z/P365/15 na modernizację sieci przy ul. Meissnera st. 10539.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 28.10.2015 do godziny 12:00.
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/09
FZ-Z/P305A/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.10.2015r. do godziny 10:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/07
FZ-Z/P353/15

Przetarg FZ-Z/ P353/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Wał Zawadowski dz. 6/6.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 14.10.2015 do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/07
FZ-Z/P352/15

Przetarg FZ-Z/ P352/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Dzięcieliny dz 5 i 15.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 14.10.2015 do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/07
FZ-Z/P351/15

Przetarg FZ-Z/ P351/15 na opracowanie projektu modernizacji sieci przy ul. Chełmżyńskiej.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 14.10.2015 do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/07
FZ-Z/P349/15

Przetarg FZ-Z/ P349/15 na modernizację sieci  przy ul. Bohaterewicza 5.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 19.10.2015 do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/07
FZ-Z/P343/15

Przetarg FZ-Z/ P343/15 na modernizację sieci  przy ul. Rogalskiego 2.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 19.10.2015 do godziny 10:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/07
FZ-Z/P340/115

Przetarg FZ-Z/ P340/15 na przyłączenie obiektu przy Al. Krakowskiej 285 dz. 91.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 14.10.2015 do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/30
FZ-Z/P254/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 02.10.2015r. do godziny 14:00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/30
FZ-Z/P336/15

Przedmiotem Przetargu jest wdrożenie aktualizacji systemu informatycznego El.GIS oraz zapewnienie usług wsparcia dla zaktualizowanej platformy, na zasadach, w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w SiWZ, Umowie oraz załącznikach.
Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2015r. (dwudziesty października 2015r.) do godziny 12.00 na adres: RWE Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.

Zamawiający omyłkowo wskazał na tryb przetargowy. Nie obowiązuje podany termin składania ofert. Opublikowane dokumenty mają charakter wyłącznie informacyjny. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przekaże do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante) zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) w zakresie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sportowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2015/S 191-346392, w którym wskazał na omyłkową publikację ogłoszenia o zamówieniu oraz właściwy tryb jego udzielenia.
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/15
FZ-Z/P327/15

FZ-Z/P327/15 Wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia oraz modernizacja dróg wewnętrznych na terenie stacji energetycznej RPZ Gocław ul. Bora Komorowskiego 50 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.09.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Obowiązkowa wizja lokalna, odbędzie się 22.09.2015r w godzinach 11,00-12,00.

Szczegóły:

2015/09/15
FZ-Z/P326/15

FZ-Z/P326/15 Wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia oraz modernizacja dróg wewnętrznych na terenie stacji energetycznej RPZ Koło ul. Jana Brożka 24 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.09.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Obowiązkowa wizja lokalna, odbędzie się 23.09.2015r w godzinach 13,00-14,00.

Szczegóły:

2015/12/02 
FZ-Z/P432/15 

Przetarg nr FZ-Z/P432/15 przebudowa 13 szt. złączy kablowych nn i 3 szt. węzłów kablowych nn, ul. Materii 12 i inne.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 10.12.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/12/01 
FZ-Z/P254A1/15

Przetarg nr FZ-Z/P254A1/15 dostawa odzieży służbowej dla pracowników Bezpośredniej Obsługi Klienta.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 01.12.2015r. do godziny 13: 00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/27

Poszukujemy odbiorcy wycofanego sprzętu serwerowego. Wymogiem jest zapewnie usunięcia danych z nośników i odbiór ten sprzęt od nas ze wskazanej lokaliacji. Zależy nam na aby odbiór był jeszcze w tym roku. W załączeniu lista likwidowanego sprzętu.

Firmy które są zainteresowane proszone są o przesłanie ofert cenowych do 30.11.2015 do działu zakupów RWE Polska na adres mailowy : dorota.zebrowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/26 
FZ-Z/P431/15

FZ-Z/P431/15 Przeglądy i serwis wind serwisowych (podestów ruchomych) Skyman TH250-B, wciągników B2/56D. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.12.2015r. do godziny 10:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/26 
FZ-Z/P372/15

FZ-Z/P372/15 Współpraca ramowa w zakresie dostaw konstrukcji wsporczej dla elektrowni fotowoltaicznych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.12.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Szczegóły:

2015/11/25
FZ-Z/P426/15 


Przetarg nr FZ-Z/P426/15 dotyczący dostawy materiałów do budowy i eksploatacji linii napowietrznych izolowanych nn i SN (umowa ramowa).
Szczegóły:

2015/11/18
FZ-Z/P397/15

Przetarg nr FZ-Z/P397/15 Wyposażenia dla budynku warsztatowego ul. Rudzka 18.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 23.11.2014 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/17 
FZ-Z/P423/15

Przetarg nr FZ-Z/P423/15 na modernizację sieci przy ul. ul. Kickiego, Paca.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 20.11.2015 do godziny 17.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/17 
FZ-Z/P422/15

Przetarg nr FZ-Z/P422/15 na modernizację sieci przy ul. Kobielskiej.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 20.11.2015 do godziny 17.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/17 
FZ-Z/P421/15

Przetarg nr FZ-Z/P421/15 na modernizację sieci przy ul. Osowskiej 24 do 34.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 20.11.2015 do godziny 17.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/17
FZ-Z/P420/15

Przetarg nr FZ-Z/P420/15 Przygotowanie studium wykonalności budowy kabla w technologii nadprzewodzącej na terenie m.st.Warszawy.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 27.11.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/16 
FZ-Z/P409/15

Przetarg nr FZ-Z/P409/15 Zakup licencji JIRA 2000 sztuk.

Rozpatrujemy wykupienie konsultacji przy planowaniu środowiska oraz opcje wparcia przy instalacji.

Szczegóły zamówienia są zawarte w Wymaganiach Ofertowych i zał nr 1.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem.

Termin składania formularzy do przetargu upływa 18.11.2015 do godziny 14-00. Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/10 
FZ-Z/P416/15

Przetarg nr FZ-Z/P416/15 Przyłączenie obiektu przy Łodygowej 26 dz. 4/1, 5/7.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.11.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/10 
FZ-Z/P414/15

Przetarg nr FZ-Z/P414/15 Modernizacja sieci przy ul. 21 płk. Piechoty Dzieci Warszaw

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 25.11.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/10
FZ-Z/P413/15

Przetarg nr FZ-Z/P413/15 Przyłączenie obiektu przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.11.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/10 
FZ-Z/P412/15

Przetarg nr FZ-Z/P412/15 Modernizacja sieci przy ul. Wóycickiego/ Pułkowej.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.11.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/10
FZ-Z/P410/15

Przetarg nr FZ-Z/P410/15 Przyłączenie obiektu przy ul. Nowaka - Jeziorańskiego dz. 23/7 Etap III.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.11.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/10 
FZ-Z/P401/14

Przetarg nr FZ-Z/P401/15 modernizacja sieci przy ul. Obrzeźnej 4 , projekt + roboty.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.11.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/10 
FZ-Z/P400/15 

Przetarg nr FZ-Z/P400/15 Przyłączenie obiektu przy Al. Szucha 23 dz. 20. 

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 25.11.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/10 
FZ-Z/P392/15

Przetarg nr FZ-Z/P392/15 Modernizacja sieci przy ul. Niedźwiedziej/Puławskiej.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.11.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/06 
FZ-Z/P370/15 

Przetarg nr FZ-Z/P370/15 Projektowanie elektrowni fotowoltaicznych.

Współpraca ramowa w zakresie projektowania elektrowni fotowoltaicznych w systemie przyłączonym do sieci elektroenergetycznej (on-grid) i wyspowym (off-grid).

Termin składania zgłoszeń udziału: 24.11.2015 r. do godziny 12.00.

Termin składania ofert: od 26.11.15 godz. 12.00 do 27.11.15 godz. 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/26
FZ-Z/P390/15

Przetarg nr FZ-Z/P390/15 Modernizacja sieci przy ul. Orlego Lotu 2.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 06.11.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/26
FZ-Z/P389/15

Przetarg nr FZ-Z/P389/15 Modernizacja sieci przy ul. Abrahama 18.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 06.11.2012 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/15
FZ-Z/P447/16 

Przetarg nr FZ-Z/P447/16 Realizacja robót w oparciu o specyfikacje usług RWE Stoen Operator.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 01.03.2016 do godziny 12:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/15
FZ-Z/P50/16

Przetarg nr FZ-Z/P50/16 Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla przebudowy budynku COK Chrzanowskiego przy ul. Chrzanowskiego 12 w Warszawie w oparciu o załączone koncepcje.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.02.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

2016/02/11
FZ-Z/P047/16

Przetarg nr FZ-Z/P047/16 na przyłączenie obiektu przy ul. Bukowskiego 4.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 01.03.2016 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/09
FZ-Z/P48/16

RWE Group Business Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Puszkarskiej 7J, zwana dalej w treści „Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na wdrożenie narzędzia do zarządzania portfelem projektów informatycznych [PPM].
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.02.2016r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl
Termin składania ofert: 19.02.2016r. do godziny 12.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/09
FZ-Z/P009/16

Zapraszam Państwa do udziału w przetargu na realizacje szkoleń BHP dot. pracy na wysokości dla pracowników RWE. Szczegóły przetargu zawarte są w dołączonych Wymaganiach Ofertowych.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.02.2016r. do godziny 1300 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/02
FZ-Z/P029/16

Przetarg nr FZ-Z/P029/16 na przyłączenie obiektu przy ul. Jana Kazimierza / Studziennej dz. 20, dz. 91.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.02.2016 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/02 
FZ-Z/P028/16

Przetarg nr FZ-Z/P028/16 na przyłączenie obiektu przy ul. Cudne Manowce, Wilkowiecka.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.02.2016 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/02
FZ-Z/P027/16

Przetarg nr FZ-Z/P027/16 na przyłączenie obiektu przy ul. Chłopickiego, Osowskiej, Stoczkowskiej.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.02.2016 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/02
FZ-Z/P026/16

Przetarg nr FZ-Z/P026/16 na przyłączenie obiektu przy ul. Mokotowskiej, Marszałkowskiej.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.02.2016 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/02
FZ-Z/P025/16

Przetarg nr FZ-Z/P025/16 na przyłączenie obiektu przy Al. Krakowskiej 235.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.02.2016 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/02 
FZ-Z/P021/16

Przetarg nr FZ-Z/P021/16 na przyłączenie obiektu przy ul.  Wspólnej 30.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.02.2016 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/02
FZ-Z/P020/16

Przetarg nr FZ-Z/P020/16 na przyłączenie obiektu przy ul. Powązkowskiej dz. 23/1.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.02.2016 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/02
FZ-Z/P002/16 

Przetarg nr FZ-Z/P002/16 na przyłączenie obiektu przy ul. Szyszkowej 66 dz. 67/1.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.02.2016 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/02
FZ-Z/P001/16

Przetarg nr FZ-Z/P001/16 na przyłączenie obiektu przy ul. Bażanciej dz. 3/7.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.02.2016 do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/01
FZ-Z/P015/16 

Przetarg nr FZ-Z/P015/16 Termomodernizacji elewacji i dachu budynku stacji diagnostycznej przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.02.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/01/13
FZ-Z/P455/16

Przetarg numer FZ-Z/P455/15 na wykonanie prac budowlanych wewnątrz budynku biurowego przy ul. Rudzkiej 18 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego i projektów wykonawczych opracowanych przez firmę Telemedia Adam Smólski.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.01.2016r. do godziny 12;00 na adres e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl.

Szczegóły:

2015/12/29
FZ-Z/P454/15 

Przetarg nr FZ-Z/P454/15 projekt budowlany i projekty wykonawcze przebudowy wejścia głównego oraz termomodernizacji elewacji budynku RPZ Stegny z częścią biurowego przy ul. Pory 80 w Warszawie. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 11.01.2016r. do godziny 12.00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

2015/12/21
FZ-Z/P452/15

Przetarg nr FZ-Z/P452/15 FZ-Z/P452/15 Rozbudowa grupowego węzła cieplnego o moduł C.W.U. oraz moduł C.T. w budynku przy ul. Rudzkiej 18 w Warszawie na podstawie projektów wykonawczych opracowanych przez Specinstal Marek Wojdyga.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.12.2015r. do godziny 12;00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl


Szczegóły:

2015/12/11 
FZ-Z/P419/15

Przetarg nr FZ-Z/P419/15 - pogwarancyjne wsparcie serwisowe na urządzenia IT (serwery RACK, BLADE, szafki BLADE'owe oraz macierze) firmy HP.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.12.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/12/15 
FZ-Z/P443/15

Przetarg nr FZ-Z/P443/15 przetarg na wykonawców prac geodezyjnych zlecanych na podstawie umowy ramowej.

Termin zgłaszania wniosków udziału - 21.12.2015 r. godz. 12.00.
Termin składania ofert - 29.12.2015 r. godz. 13.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/12/10 
FZ-Z/P429/15

Przetarg nr FZ-Z/P429/15 Wybór dostawcy Monitorów dla RWE Polska/OSD.

Dostarczenie 1000 sztuk monitorów zgodnie z potrzebami RWE w ciągu najbliższych 5 lat począwszy od 2016 roku zgodnie z wymaganiami technicznymi opisanymi w wymaganiach ofertowych.

Szczegóły zamówienia są zawarte w Wymaganiach Ofertowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem do dnia 16.12.2015 do godziny 12-00 na adres mailowy : dorota.zebrowska@rwe.pl

Firmy które zgłoszą się do przetargu proszone są o przesłanie ofert cenowych do 18.12.2015 do godziny 12-00. Szczegóły przesyłania ofert będą przekazane mailem po zgłoszeniu się do przetargu.

Szczegóły:

2015/12/09
FZ-Z/P425/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 22.12.2015 r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl


Szczegóły:

2015/12/03 
FZ-Z/P442/15 

Przetarg nr FZ-Z/P442/15 na projekt modernizacji sieci przy ul. Grójeckiej, Niemcewicza, Andrzejowskiej. 

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 10.12.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/12/02
FZ-Z/P441/15

Przetarg nr FZ-Z/P441/15 modernizacja sieci przy ul. Kolejowej 5/7, projekt + roboty.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 10.12.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/12/02
FZ-Z/P433/15

Przetarg nr FZ-Z/P433/15 na projekt przyłączeni obiektu przy ul. Grochowskiej 207 dz. 36.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 10.12.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/04/12 
PZ-258 

Przetarg nr PZ-258 na wykonanie audytów oświetlenia, projektowanie, wykonawstwo (umowa ramowa).  

Zadanie 1. Wykonanie audytu oświetleniowego.
Zadanie 2. Wykonanie projektu na podstawie audytu oświetleniowego.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.04.2016r. do odziny 12:00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/04/06 
PZ-254 

Przetarg nr PZ-254 na wybór agencji interaktywnych 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do dnia 15.04.2013 do godz. 14:00 na adres mailowy: malgorzata.jagielka@rwe.pl

Termin składania ofert: od dnia 25.04.2015r. od godziny 9:30 do dnia 26.04.2016r. do godziny 14:30.

Wprowadzono zmiany w Wymaganiach Ofertowych z dnia 7.04.2016, w punktach:

 • 2.1
 • 2.1.2 b
Szczegóły:

2016/04/04 
PZ-280 

Przetarg nr PZ-280 Konserwacji oraz naprawy systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynkach RWE na terenie Warszawy 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.04.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

2016/04/04 
PZ-303 

Przetarg nr PZ-303 Dostawa układu magazynowania energii 

Termin składania zgłoszeń udziału 19.04.2016 r. godz. 12.00.
Termin składania ofert 25.04.2016 r. godz. 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/03/21 
FZ-Z/P082/16 

Przetarg nr FZ-Z/P082/16 Naprawy awaryjne elementów sieci energetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), na którym należy zaznaczyć „x” kwadrat odpowiadający danemu zadaniu w którym Oferent chce wziąć udział. Zeskanowany Załącznik należy wysłać mailem w terminie do 06.04.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

2016/03/15
FZ-Z/P083/16 

Przetarg nr FZ-Z/P083/16 Remont 30 stacji transformatorowych 15/0,4kV na terenie Warszawy. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.03.2016r. do godziny 12;00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

2016/03/03
FZ-Z/P061/16

Przetarg nr FZ-Z/P061/16 na obsługę PR.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.03.2016 r. do godziny 12.00 na e-mail: Natalia.Gasiorowska@rwe.pl. Umowa oraz Załącznik z stawkami zostaną przesłane do Oferenta po otrzymaniu Formularza Zgłoszenia.

Termin składania ofert został przedłużony do wtorku 29.03.2016r. do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/02/26
FZ-Z/P039/16

Przetarg nr FZ-Z/P039/16 na przebudowę dróg na terenie stacji energetycznej RPZ Słodowiec w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 1.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.03.2016r. do godziny 15:00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl. 

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Gaz
 • Farmy wiatrowe
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi inżynieryjne WN

Bielińska Aneta
e-mail: Aneta.Bielinska@innogy.com
tel. 22 821 4263

 • Pieczątki i wizytówki
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)
 • Druki firmowe, koperty
 • Wierzytelności

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Projekty przyłączeniowe
 • Transport
 • Sprzątanie
 • Ochrona
 • Ogrodnictwo

Kruk Kazimierz
e-mail: Kazimierz.Kruk@innogy.com
tel. 22 821 4262

 • Osprzęt i aparatura SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Transformatory

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@innogy.com
tel. 22 821 4083

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Geodezja

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Drabiny, Rusztowania
 • Głowice i mufy
 • Informatyka
 • Kable
 • Meble
 • RTV-AGD

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Usługi budowlane
 • Farby, lakiery
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Wyposażenie sanitarne
 • Materiały budowlane
 • Paliwa, gazy

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Projekty przyłączeniowe
 • Artykuły czystościowe
 • Artukuły biurowe
 • Artykuły spożywcze
 • Odczyty liczników

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@innogy.com
tel. 22 821 3109

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR
 • Szkolenia
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane
 • Złącza pomiarowe i kablowe
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Utylizacja odpadów

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź