Drodzy Dostawcy,

Czy mieli Państwo do czynienia z działaniami sprzecznymi z interesami innogy (będącego częścią Grupy innogy) w Polsce (dalej: innogy), czyli nieetycznym, nietransparentnym lub niezgodnym z prawem postępowaniem w innogy, wykroczeniami przeciwko Kodeksowi Etycznemu innogy lub innymi sytuacjami, lub działaniami, które okazały się być sprzeczne z prawem lub regulacjami obowiązującymi w innogy, takimi jak oszustwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, dyskryminacja lub korupcja? Jeśli tak, to prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu zewnętrznej linii antykorupcyjnej: +48 22 608 70 40.

Podstawą zapobiegania wyżej wskazanym działaniom jest nasza kultura korporacyjna, której zadaniem jest stworzenie środowiska i atmosfery, w której nie ma miejsca na wyżej opisane działania sprzeczne z interesami innogy. Istotnym elementem kultury korporacyjnej całej Grupy innogy jest Kodeks Etyczny, który wspiera nasze wysiłki, aby innogy mogło być uznane za przykład niezawodnego i uczciwego partnera biznesowego i pracodawcy. innogy oczekuje uszanowania i przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym innogy.

innogy dokładnie analizuje wszystkie przypadki podejrzeń o działania przeciwko interesom innogy, a w razie ich stwierdzenia w ramach odpowiedniego dochodzenia naruszenia interesów innogy lub Kodeksu Etycznego stosuje adekwatne środki dyscyplinarne i prawne w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych oraz wyeliminowania takiego postępowania w przyszłości.

Podkreślamy, że w trosce o jak najlepsze przestrzeganie zapisów Kodeksu Etycznego innogy wszystkie informacje uzyskane w ramach dochodzenia w sprawie jego naruszenia lub działania przeciwko interesom innogy zachowywane są w ścisłej tajemnicy.

Pobierz całość dokumentu:

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Gaz
 • Farmy wiatrowe
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi inżynieryjne WN

Bielińska Aneta
e-mail: Aneta.Bielinska@innogy.com
tel. 22 821 4263

 • Pieczątki i wizytówki
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)
 • Druki firmowe, koperty
 • Wierzytelności

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Projekty przyłączeniowe
 • Transport
 • Sprzątanie
 • Ochrona
 • Ogrodnictwo

Kruk Kazimierz
e-mail: Kazimierz.Kruk@innogy.com
tel. 22 821 4262

 • Osprzęt i aparatura SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Transformatory

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@innogy.com
tel. 22 821 4083

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Geodezja

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Drabiny, Rusztowania
 • Głowice i mufy
 • Informatyka
 • Kable
 • Meble
 • RTV-AGD

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Usługi budowlane
 • Farby, lakiery
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Wyposażenie sanitarne
 • Materiały budowlane
 • Paliwa, gazy

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Projekty przyłączeniowe
 • Artykuły czystościowe
 • Artukuły biurowe
 • Artykuły spożywcze
 • Odczyty liczników

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@innogy.com
tel. 22 821 3109

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR
 • Szkolenia
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane
 • Złącza pomiarowe i kablowe
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Utylizacja odpadów

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź